Brukerveiledning Avbryt

Dele en konto med en annen bruker

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Nettskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Aktivere koblingsløse varsler
   6. Tilpasse e-postmaler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 
 7. Koblinger for å rapportere misbruk

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte 
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Kontodeling-funksjonen er tilgjengelig for tjenestenivåene små bedrifter, bedrifter og enterprise.

Oversikt over deling av brukerinnhold

Standarden i Adobe Acrobat Sign er å sikre en brukers innhold så alle andre brukere som ikke eksplisitt er invitert kan å vise eller samhandle med det innholdet.

Avtaler inkluderer implisitt alle mottakerne.  Biblioteksdokumenter deles eksplisitt i malegenskapene.

I de fleste organisasjoner er det imidlertid roller som krever oversikt over transaksjoner uten at den som observerer, er direkte involvert, eller grupper av agenter som trenger generell oppmerksomhet vedrørende alle transaksjoner innenfor deres gruppe.

Deling av brukerinnhold lar en bruker eller gruppe dele innholdet sitt med en annen bruker eller gruppe.

Det er to typer deling av brukerinnhold:

 • Grunnleggende – Bare brukervisning
 • Avansert – Gruppe- og brukervisning med alternativer for å endre og sende
  • Når BrukerA deler innholdet sitt med BrukerX:
  • Gruppedeling er aktivert
   • Når BrukerA deler innholdet sitt med GruppeN:
    • Alle medlemmer i GruppeN kan vise alt innholdet på BrukerAs Behandle-side.
    • Alle medlemmer av GruppeN har autorisasjon til å sende og/eller dele for BrukerA.
   • Når GruppeN er delt med BrukerA:
    • BrukerA kan se alt innholdet for alle brukerne i GruppeN.
    • BrukerA har autorisasjon til å sende og/eller endre avtaler (som konfigurert) for alle medlemmer i GruppeN.

Avansert deling er for øyeblikket bare tilgjengelig for kontoer på Enterprise-nivå. Administratorer som vil aktivere avansert deling, bør sende inn en forespørsel til kundestøtteteamet.

Merk:

Når er konto har blitt konvertert til avansert deling, kan den ikke settes tilbake til grunnleggende deling. Dette er en enveisprosess.

Hvis du vil dele kontoen din etter at du har logget på, går du til Profilinnstillinger > Personlige preferanser > Del min konto


Tilgjengelighet

Grunnleggende deling er tilgjengelig for alle lite firma-, virksomhet- og bedriftspakker.

 • Grunnleggende deling har en grense på 100 "delt ut"-kontoer og 100 "delt med meg"-kontoer.

Avansert deling er tilgjengelig bare for Enterprise-kunder.

 • Avansert deling har en standardverdi på 500 kontoer som kan "deles ut", og 500 kontoer som kan være "delt med meg".
  • Hvis du trenger å dele mer enn 500 kontoer, kontakter du din kundeansvarlige.

Acrobat Pro for lag og alle enkeltbrukerplaner støtter ikke deling av en brukers konto.


Brukergrensesnitt

Grunnleggende deling

Brukere som har modellen med grunnleggende deling, kan etablere, gjennomgå og kansellere delinger under Personlige preferanser. Alle brukere (også administratorer) har samme brukeropplevelse.

Det er to sider, en for innkommende delinger (Se andre kontoer) og en for utgående delinger (Del min konto):

Brukergrensesnitt for grunnleggende deling

Brukere ber om delinger ved å klikke på plussikonet og skrive inn e-postadressen til brukeren de ønsker å etablere delingen med.

Grunnleggende deling – forespørsel om å vise

Når delingen er forespurt, finnes den i en "ventende" status til brukeren som blir forespurt, enten godtar eller avslår invitasjonen.

Grunnleggende grensesnitt – ventende forespørsler


Avansert kontodeling

Avansert kontodeling er bare tilgjengelig for Enterprise-tjenestenivået, og må aktiveres ved å sende inn en sak til brukerstøtteteamet.

Når en konto konverteres til avansert deling, endres brukergrensesnittet fra to sider til én faneinndelt side kalt Delingsstatus:

Avansert deling – navigere til meny

De to fanene tilsvarer de to sidene som brukes under grunnleggende delingsregler:

 • Min konto delt med > Del min konto
 • Delt med meg > Se andre kontoer

Brukere etablerer delinger ved å klikke på plussikonet, som åpner et popup-vindu der brukeren kan skrive inn en e-postadresse eller velge brukere eller grupper fra en liste over kontoens nåværende bruker- og gruppeobjekter.

 • Pilen til høyre for gruppenavnene utvider gruppene slik at de viser brukerne.
 • Plussikonet legger til brukeren/gruppen i delingsforespørselen (i det øverste inndatafeltet).
Avansert deling – gruppedeling

 

Når brukerne/gruppene for delingen er identifisert, kan den som forespør, definere tillatelsene som skal gjelde for delingen (Sende og/eller Endre):

foo

Kontoadministratorer kan fullt ut etablere en deling mellom brukeren og en hvilken som helst annen bruker innenfor Acrobat Sign-kontoen uten godkjenning.

Gruppeadministratorer kan fullt ut etablere en deling mellom brukeren og en hvilken som helst annen bruker i gruppen uten godkjenning.

En gruppeadministrator som forsøker å etablere en deling med en bruker eller gruppe utenfor gruppen sin, oppretter en "ventende" deling.  Den andre brukeren må eksplisitt godkjenne (godta) delingsforespørselen før delingen etableres.

 • Forespørsler om å dele med en gruppe genererer e-post til gruppeadministratoren, som godtar eller avslår ventende delinger.

Brukere som ikke er administratorer, kan be om en deling (basert på de konfigurerte kontrollene), som forblir "ventende" til den andre parten godtar eller avslår delingsforespørselen.

Avansert deling – ventende forespørsel


Gruppedeling

Administratorer (under regler for avansert deling) kan dele gruppen de er administrator for, og administrere delingene som er knyttet til gruppen (vs. deres bruker).

Gruppedeling fungerer mekanisk på samme måte som brukerdeling bortsett fra at gruppen er en større beholder, og ved å dele med en gruppe får brukeren tilgang til alt innhold fra alle brukere i den gruppen.

Hvis en bruker fjernes fra gruppen, er ikke den brukerens innhold i gruppen lenger og blir derfor ikke synlig.

Slik får du tilgang til deling på gruppenivå som gruppeadministrator:

 • Logg på som gruppeadministrator.
 • Gå til Gruppe > Min brukergruppe > Delingsstatus.
Gå til Gruppedelingsstatus

Merk:

En gruppe kan deles med seg, selv slik at alle brukerne i gruppen har full oversikt over alle andre brukere i gruppen uten å måtte definere individuelle delinger.

Kontoadministratorer kan administrere delingene for alle grupper i kontoen og kan fullt ut etablere delinger mellom grupper uten at det kreves godkjenning fra en annen bruker.

Slik får du tilgang til gruppedeling som kontoadministrator:

 • Gå til Konto > Grupper > {velg gruppen du vil dele}.
Velg en gruppe.

Når Gruppe-menyen vises, klikker du på Delingsstatus.

Gruppedeling – gruppedelingsstatus


Tilleggskontroller for å administrere delinger mellom kontoer

Opphavspersonen til en "ventende" deling kan sende delingsforespørselen på nytt til målbrukeren ved å:

 • Gå til delingsgrensesnittet.
 • Enkeltklikk på delingen du vil sende på nytt.
 • Klikk på koblingen Send delingsforespørsel på nytt.
 • Det sendes automatisk en e-post til målbrukeren.
Sende en delingsforespørsel på nytt

Når en bruker ber om en deling, mottar målbrukeren (eller gruppeadministratoren når det gjelder grupper) en e-post med en kobling til å godkjenne delingen:

E-post om å godta eller avslå en delingsforespørsel

Alternativt kan en bruker godta eller avslå en forespørsel i programmet:

 • Gå til delingsgrensesnittet.
 • Enkeltklikk på den ventende forespørselen du vil godta eller avslå.
 • Klikk på Godta eller Avslå.
Godta eller avslå en delingsforespørsel

Begge delingsmodellene tillater at en av partene når som helst kan kansellere en deling:

 • Gå til delingsgrensesnittet.
 • Enkeltklikk på delingen du vil kansellere.
 • Klikk på koblingen Kanseller deling.
Kansellere en deling

Tillatelsene for en etablert deling mellom brukere/grupper kan endres ved å:

 • Gå til delingsgrensesnittet.
 • Enkeltklikk på delingen du vil redigere, for å vise alternativene øverst i listen.
 • Klikk på koblingen Endre tillatelser.
 • Rediger tillatelsene.
 • Klikk på Lagre.
Merk:

Det er en 30-minutters forsinkelse fra du endrer delingstillatelser til effekten av endringene vises.

Endre delingstillatelser


Vise delt innhold

Innholdet som er delt med din bruker, vises på Behandle-fanen.

Øverst til venstre på Behandle-siden ser du en nedtrekkspil ved siden av Dine avtaler.

 • Klikk på pilen for å vise listen over brukere/grupper som er delt med deg.
 • Velg brukeren/gruppen du vil vise.
 • Det er også et alternativ for å velge Alle delte avtaler, som returnerer alt delt innhold.
Velg nedtrekkspilen på Behandle-siden.

Siden oppdateres for å vise innholdet på Behandle-siden for den valgte brukeren/gruppen:

Delt konto-overskrift

Merk:

Filtrene til venstre (Under behandling, Fullført, Webskjemaer) filtrerer innholdet på samme måte som når du viser ditt eget innhold.


Avanserte delingskontroller

Med Avansert deling kan en bruker endre dokumentene og feltene i avtalene for en delt konto (så lenge avtalen fremdeles er gyldig).

Slik endrer du en avtale:

 • Gå til Behandle-siden.
 • Endre visningen til brukeren som eier avtalen som skal endres.
 • Enkeltklikk på avtalen for å velge den.
 • Utvid alternativene for å se alle.
 • Klikk på handlingen du vil utføre:
  • Åpne avtale – Vis avtalen i gjeldende tilstand.
  • Påminnelse – Angi eller rediger påminnelser.
  • Kanseller – Kanseller transaksjonen.
  • Last ned PDF – Laster ned en PDF-versjon av dokumentet i gjeldende tilstand.
  • Last ned revisjonsrapport – Laster ned revisjonsrapporten i gjeldende tilstand.
  • Endre avtale – Rediger dokumentene og/eller feltene i avtalen.
  • Del – Del avtalen.
  • Notater – Legg inn notater til avtalen.
  • Last ned enkeltfiler – Lar brukeren laste ned de enkelte filene i avtalen hvis det opprinnelig ble lastet opp flere enn én.
Endre en delt avtale

Med avansert deling kan en bruker sende en avtale på vegne av en delt bruker.

Denne avtalen eies av den delte kontoen som om eieren av kontoen sendte den.

Det er bare historikken og revisjonsloggen som vil angi at avtalen ble sendt gjennom den delte kontoen av en annen bruker.

Slik sender du en avtale fra en delt konto:

 • Logg på med din bruker.
 • Klikk på navnet øverst til høyre på skjermen, og velg Bytt konto.
 • Velg brukeren du vil sende på vegne av.
  • Klikk på OK.
Avansert deling – Bytte konto

Siden oppdateres for å vise et begrenset grensesnitt.

Et banner øverst på siden angir at du er i en delt konto og identifiserer brukeren av kontoen.

Til høyre for banneret er en kobling som fører deg tilbake til din konto.

 • Klikk på Send-fanen.
 • Konfigurer og send avtalen som vanlig.
Konto det ble byttet til

Aktivitetsloggen til avtalen forteller tydelig at avtalen ble sendt på vegne av brukeren:

Revisjonslogg ved sending på vegne av en annen konto


Kontroller

De administrative kontrollene for brukerdeling finnes i Kontoinnstillinger > Sikkerhetsinnstillinger > Kontodeling.

 • Deling kan konfigureres på kontonivå og forplante innstillingene ned til alle grupper.
 • Deling kan også konfigureres på gruppenivå og overstyre de nedarvede verdiene fra kontonivå.

Kontroller for grunnleggende deling definerer om deling er tillatt, og hvilken metode delingen startes med:

 • Ikke tillat kontodeling – Grensesnittet for kontodeling fjernes fra brukergrensesnittet for den konfigurerte kontoen/gruppen.
 • Tillat forespørsel om å dele konto – Tillater at brukere i den konfigurerte kontoen/gruppen ber om å få vise innholdet til en annen bruker.
 • Tillat deling av egen konto – Tillater at brukerne i den konfigurerte kontoen/gruppen deler kontoen med en annen bruker.
 • Begge – Brukeren kan både be om og tilby deling. 
Delingskontroller på administratormenyen

Avansert deling tilfører et ekstra sett med tillatelser:

 • Med eksterne kontoer – Når dette er aktivert, vil brukere kunne dele sitt kontoinnhold med brukere i andre Acrobat Sign-kontoer.
  • Deling til en ekstern konto etablerer et skrivebeskyttet forhold.
 • Med interne kontoer – Når aktivert vil brukere kunne dele sitt innhold med andre brukere i samme Acrobat Sign-konto.
  • Aktivering av deling med interne kontoer tillater to tilleggsalternativer:
   • Sending – Tillater at "delt med"-parten sender nye avtaler på vegne av parten som delte..
    • Historikken og revisjonssporet vil tydelig angi at avtalen ble sendt av «delt med»-parten på vegne av parten som delte.
    • Avtalen eies og administreres av parten som deler, som om denne hadde sendt avtalen selv.
   • Endre eksisterende transaksjoner – Tillater at «delt med»-parten endrer avtaler som er under behandling.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet