Brukerveiledning Avbryt

Legg til beregnede felt i skjema

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Beregnede felt er en del av avanserte skjemaer og er derfor bare inkludert i flerlisens-tjenestenivåene av tjenesten.


Oversikt

Adobe Acrobat Sign gjør det mulig å oppdatere felt dynamisk i et dokument (avtale) basert på dataene ble angitt av underskriveren da avtalen ble signert. Dette kan gjøres ved å bruke beregnede felt. Du kan bruke beregnede felt til å konfigurere regler i et dokument (eller i en dokumentmal) før det sendes til signering. Disse reglene behandles når underskriveren samhandler med dokumentet, og oppdaterer dokumentet dynamisk basert på feltene/verdiene.

Beregnede felt kan defineres i dokumenter ved hjelp av følgende mekanismer:


Brukstilfeller for beregnede felt

Beregnede felt kan brukes til alle scenarioer der dokumentet må oppdateres dynamisk under signering. Nedenfor er noen få eksempler på tilfeller der beregnede felt kan brukes. Disse brukstilfellene er bare til illustrasjonsformål.

1. Konfigurere et bestillingsskjema – Beregnede felt kan brukes til å konfigurere et bestillingsskjema der signataren kan velge fra en liste over tilgjengelige varer og angi et antall. Valg av en vare fra listen oppdaterer skjemaet automatisk med prisen for den valgte varen. Antallet som velges av signataren fører også til at den totale kostnaden for vare beregnes automatisk. Skjemaet kan også inneholde tilleggsberegninger for å fastslå total skyldig avgift på bestillingen, eller beregne en volumrabatt basert på forretningsregler for å tilby rabatter til kunder.

2. Fylle ut utløpsdato automatisk for kontraktsvilkår – For avtaler som lar kunder velge vilkårslengden for kontrakten under signering (6 måneder, 12 måneder, 24 måneder og så videre), kan et beregnet felt brukes til å fylle ut sluttdatoen automatisk for kontrakten basert på valget som gjøres av kunden under signering av kontrakten.

3. Registreringsskjemaer med flere valg – Et beregnet felt kan brukes til å konfigurere registreringsskjemaer (for eksempel skjemaer for medlemskap) der personen som signerer skjemaet kan velge fra et sett av tilgjengelige alternativer. Valgene som signataren foretar, kan drive andre dynamiske deler av skjemaer, for eksempel vilkårene som signataren godtar, kontraktsvarigheten og totale kostnader.


Grunnleggende om beregnede felt

Alle skjemafelt, felt for avmerkingsbokser eller felt for radioknapper i et Acrobat Sign-skjema, kan merkes som et beregnet felt. Under signering kan ikke underskriveren angi en verdi direkte i feltet som er angitt som beregnet felt. Verdien i feltet beregnes automatisk basert på reglene som er definert i skjemaet.

Definisjonen for et beregnet felt består av to deler: uttrykket og formatet.

Uttrykk

Obligatorisk

Definerer formelen/regelen for hvordan det angitte feltet beregnes. Acrobat Sign evaluerer uttrykket under signering, og resultatverdien vises i feltet.

Format

Valgfritt

Resultatverdien for et beregnet felt kan også formateres som dato, tall eller valuta ved å angi et format.

Beregnede felt kan defineres ved hjelp av Acrobat Sign-tekstkoder, Acrobat Sign-webapplikasjonen eller PDF-skjemafelt. Når du bruker Acrobat Sign-tekstkodene eller PDF-skjemafeltene til å definere beregnede felt, defineres uttrykket for beregningen ved hjelp av et direktiv kalt "calc". Formatering av det beregnede feltet kan angis ved å bruke et direktiv kalt "format".

Eksempel

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Dette eksemplet viser tekstkoder som brukes til å definere et felt i et dokument, kalt "someCalculatedField". Dette feltet tilordnes til mottakeren identifisert som signer1. Verdien i dette feltet beregnes basert på formel som er angitt i "someExpn". Type resultatverdi angis av parameteren "formatType" og formateres basert på formatet som er definert som "someFormat".

Redigeringsmiljløet i Acrobat Sign-webapplikasjonen inneholder et fullstendig fungerende uttrykksverktøy for å definere formler for beregnede felt. Se Bruke uttrykksverktøy til å angi beregnede felt for mer informasjon om hvordan du bygger uttrykk.


Uttrykk for beregnede felt

Uttrykket definerer formelen/regelen for å fastslå verdien av det beregnede feltet. Et uttrykk kan bestå av ett eller flere elementer:

Litteral

Angir en faktisk verdi som brukes som del av uttrykket. Uttrykk kan være strengverdier, tall eller datoer. Eksempel:

 • {{helloField_es_:signer1:calc(“Hello”)}} – Denne litteralen setter verdien for feltet kalt "helloField" til Hello.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} – Denne litteralen setter verdien for feltet kalt "numField" til 10.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} – Denne litteralen inkluderer et komma, som er et spesialskilletegn. For at kommaet skal bli en del av den formaterte strengen, må uttrykket gjengis som en litteral verdi.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} - Det er mulig å sette inn en litteral tegnstreng i en datoberegning.  Den litterale strengen må være omsluttet av enkle eller doble anførselstegn. 
  • Beregningen ovenfor vil produsere en streng som:  12. dag i desember 2012

Strenger som skal inkluderes i et uttrykk må omgis av anførselstegn (dobbelt (") eller enkelt (')). Hvis resultatverdien skal inneholde et anførselstegn (enkelt eller dobbelt anførselstegn), kan dette oppnås ved å bruke omvendt skråstrek (\) for å lukke anførselstegnet.

Viktig merknad: For alle etterfølgende eksempler vises bare uttrykket. Den fullstendige syntaksen for tekstkoden vises ikke.

Operatorer

Operatorer brukes til å utføre én eller flere operasjoner som del av uttrykket. Eksempel:

• 6 + 4 – Denne operatoren fører til at verdien 10 fylles ut i det beregnede feltet.

• 5/22/2016 - 3 – Denne operatoren fører til at verdien 5/19/2016 fylles ut i det beregnede feltet.

Se Operatorer som støttes for en liste over operatorer som støttes i uttrykk.

Felt

Eksisterende felt i et dokument kan brukes til å definere et uttrykk ved å referere til feltet med navnet. Feltene kan være Acrobat Sign-felt (for eksempel: signatur, datofelt, Signatarnavn, signatarfirma og så videre), eller felt som er definert i dokumentet eller andre beregnede felt. Eksempel:

• price * quantity – Dette uttrykket refererer til to andre felt kalt "price" og "quantity". Resultatet av multiplikasjonen av verdiene for disse to feltene, fylles ut i det beregnede feltet.

• underskriverNavn & "medarbeider hos" & underskriverFirma – dette uttrykket refererer til to felt i dokumentet, "underskriverNavn" og "underskriverFirma", som blir forhåndsutfylt og satt sammen av Acrobat Sign hvis de er tilgjengelig. Hvis signatarens navn er "Casey Jones" og signatarens firma er "Acme Corp", vil resultatet av uttrykket bli "Casey Jones employee of Acme Corp", som fylles ut i det beregnede feltet.

Hvis et feltnavn inneholder et mellomrom, må feltnavnet plasseres i hakeparenteser ([]) for å kunne referere til det i et uttrykk. [Feltnavn med mellomrom] vil for eksempel refererer til et felt i dokumentet kalt "Feltnavn med mellomrom".

Funksjoner

Uttrykk kan også inneholde én eller flere funksjoner fra Acrobat Sign-listen over funksjoner som støttes. De angitte funksjonene evalueres under avtalesigneringsprosessen, og resultatverdien vises i det beregnede feltet. Eksempel:

• dateAdd(d, signedDate, 3) – Dette uttrykket bruker "dateAdd"-funksjonen og angir å legge tre dager til datoen da avtalen blir signert. Hvis dokumentet signeres 5/22/2016, vil resultatverdien av uttrykket være 5/25/2016.

Negative tall kan brukes til effektivt å subtrahere fra datoen.

Se Funksjoner som støttes for en liste over funksjoner som støttes i uttrykk.


Operatorer som støttes

Operatorene nedenfor støttes i beregnede felt.

+

Adder to tall.

-

Trekk fra to tall.

/

Divider to tall.

*

Multipliser to tall.

&

Sett sammen to strenger.

=

Er lik. Sammenligner to verdier, og returnerer "true" hvis de to verdiene er like og "false" hvis de er ulike.

!=

Er ikke lik. Sammenligner to verdier, og returnerer "true" hvis de to verdiene ikke er like og "false" hvis de er like.

Mindre enn. Sammenligner to verdier, og returnerer en boolsk verdi (sann eller usann) hvis den første verdien er mindre enn den andre verdien.

>=

Større enn eller lik. Sammenligner to verdier, og returnerer en boolsk verdi (sann eller usann) hvis den første verdien er større enn eller lik den andre verdien.

<=

Mindre enn eller lik. Sammenligner to verdier, og returnerer en boolsk verdi (sann eller usann) hvis den første verdien er mindre enn eller lik den andre verdien.

Større enn. Sammenligner to verdier, og returnerer en boolsk verdi (sann eller usann) hvis den første verdien er større enn den andre verdien.

%

Modulooperator. Returnerer resten av divisjonen av to tall.

^

Eksponentoperator. Returnerer den eksponentielle verdien for de angitte tallene.


Funksjoner som støttes

Funksjonene nedenfor støttes ved angivelse av uttrykk i et beregnet felt.

Funksjon

Kategori

Beskrivelse

abs(number1)

Matematikk

Returnerer den absolutte verdien for tallet "number1".

roundUp(number1)

Matematikk

Rund av tallet "number1" oppover.

roundDown(number1)

Matematikk

Rund av tallet "number1" nedover.

round(number1)

Matematikk

Rund av tallet "number1" til nærmeste heltall.

min(number1,number2)

Matematikk

Returner det minste av de to tallene "number1" og "number2".

max(number1,number2)

Matematikk

Returnerer det største tallet av de to tallene "number1" og "number2".

datePart(part, date)

Dato

Returner den delen av datoen som ble spesifisert som et heltall i det første argumentet. Eksempel: datePart(m, 5/22/2016) returnerer 5, månedsdelen av datoen.

Se Verdier som godtas for deler av datoer nedenfor for informasjon om verdier som godtas for part-attributtet.

dateAdd(part, date, addition)

Dato

Legger til et bestemt antall deler i en dato for å beregne en fremtidig dato (for eksempel d for dag, m for måned og y for år). Du kan bruke tall eller feltnavn.

Eksempel: dateAdd("m", "1. jan 2016", 3) returnere datoen 1. apr 2016. I dette eksemplet legger formelen 3 måneder til den angitte datoen.

Negative tall kan brukes til effektivt å subtrahere fra datoen.

dateDiff(part, date1, date2)

Dato

Returnerer antallet deler mellom to datoer (for eksempel d for dager, h for timer eller m for minutter). Du kan bruke tall eller feltnavn.

Eksempel: dateDiff("d", "1. jan 2016", "2. jan 2016") vil returnere verdien 1 som representerer 1 dag mellom 1. januar og 2. januar.

daysIn(part, date)

Dato

Returnerer antallet dager i delen for den angitte datoen (for eksempel d for dag, m for måned og y for år). Du kan bruke tall eller feltnavn.

Eksempel: daysIn("m", "Feb 1, 2016") returnerer verdien 29 for antall dager i februar 2016, og daysIn("y", "02/01/2015") returnerer 365 for antall dager i 2015.

date(string)

Dato

Konverterer en strengverdi, for eksempel "1/1/2016", til et datoobjekt som kan brukes i andre funksjoner.

now()

Dato

Returner dato og klokkeslett da formelen ble evaluert, vanligvis at e-signatur-siden ble lastet inn.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Logikk

Evaluerer "logical_test". "logical_test" kan være et annet uttrykk. Hvis sann, returnerer det verdien som er angitt i "value_if_true". Hvis usann, returnerer det verdien som er angitt i "value_if_false". Begge attributtene "value_if_true" og "value_if_false" kan også være uttrykk.

Eksempel: if (1>0, "Riktig", "Feil") vil returnere "Riktig".

and(logical1, logical2, ...)

Logikk

Retur "true" bare hvis alle logiske argumenter evalueres til sann. Hvis ikke returneres "false".

Eksempel: and (1>0, 2>1) vil returnere "true" og and (1>0, 2=1) vil returnere "false".

or(logical1, logical2, ...)

Logikk

Returnerer "true" bare et av de logiske argumentene (logical1, logical2, ...) evalueres til sann. Hvis alle logiske argumenter evalueres til usann, returneres "false".

Eksempel: or (1>0, 2>1) vil returnere "true". or (1>0, 2=1) vil returnere "false".

not(logical)

Logikk

Returnerer den motsatte verdien av "logical". Hvis alle "logical" evalueres til usann, returneres "true". Hvis det evalueres til sann, returneres "false". Eksempel: not (1>0) vil returnere "false".
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Logikk

Evaluerer et kildefelts “returverdi” (brukt i nedtrekkslister i valgknapper) for å fylle ut en standardverdi i det beregnede feltet, basert på en liste over mulige verdier.

For eksempel: lookup(stateField, “CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington”,”Ingen”)

Ville returnere California hvis stateField var CA, eller Utah hvis stateField var UT, osv.  Hvis det ikke blir funnet noen samsvar, returneres Ingen.


Verdier som godtas for deler av datoer

Verdiene nedenfor kan brukes i datorelaterte funksjoner ved angivelse av delen av datoen som funksjonen skal brukes på.

Del

Delen av datoen som funksjonen bruker

y

År

q

Kvartal

m

Måned

d

Dag

h

Time

n

Minutt

s

Sekund


Formatering av beregnede felt

Utdataverdien kan også formateres i tillegg til å angi uttrykket for et beregnet felt. Utdataene kan formateres som tekst (standard), tall eller dato.

Når det brukes med tekstkoder, bruker format-direktivet to argumenter: FormatType og Format.

FormatType

Angir hvilken verditype det beregnede feltet representerer. Verdier som godtas for denne parameteren: number og date.

Format

Angir strukturen til utdataverdien som skal plasseres i det beregnede feltet.


Formatere beregnede felt som tall

Tegnene nedenfor kan brukes til å angi formateringen for tallutdata i skjemaet

Formattegn

Beskrivelse

_

(Understreking.) Representerer sifferplassholder.

9

Representerer sifferplassholder.

.

Plassering av obligatorisk desimaltegn (eller tegn i henhold til nasjonale innstillinger).

0

Plassert til venstre eller høyre for obligatorisk desimaltegn. Fyller ut med nuller.

( )

Hvis tallet er mindre enn null, settes det parenteser rundt masken.

+

Plasserer et plusstegn foran positive tall og minustegn foran negative tall.

-

Plasserer et mellomrom foran positive tall og minustegn foran negative tall.

,

Skiller hver tredje desimalplass med komma (eller skilletegn i henhold til nasjonale innstillinger).

$

Plasserer et dollartegn (eller tegn i henhold til nasjonale innstillinger) før det formaterte tallet. Når angitt, må det være det første tegnet i den formaterte strengen.

%

Konverterer tallverdien i feltet til prosent. Multipliserer det med 100 og legger til

%-tegnet på slutten. Når angitt, må det være det siste tegnet i den formaterte strengen.


Formatere beregnede felt som datoer

Tegnene nedenfor kan brukes til å angi formateringen for datoutdata i skjemaet.

Format

Beskrivelse

Eksempel

s

Sekundene i minuttet fra 0 til 59.

"0" til "59"

ss

Sekundene i minuttet med innledende null ved behov.

"00" til "59"

n

Minuttet i timen fra 0 til 59.

"0" eller "59"

nn

Minuttet i timen med innledende null ved behov.

"00" eller "59"

h

Timen på dagen fra 1 til 12.

"1" til "12"

hh

Timen på dagen med innledende null ved behov.

"01" til "12"

H

Timen på dagen fra 0 til 23.

"0" til "23"

HH

Timen på dagen med innledende null ved behov.

"00" til "23"

d

Dagen i måneden fra 1 til 31.

"1" til "31"

dd

Dagen i måneden med innledende null ved behov.

"01" til "31"

ddd

Forkortet navn på dag.

"Man" til "Søn"

dddd

Fullstendig navn på dag.

"Mandag" til "Søndag"

m

Måneden i året 1 til 12.

"1" til "12"

mm

Måneden i året med innledende null ved behov.

"01" til "12"

mmm

Forkortet navn på måned.

"Jan" til "Des"

mmmm

Fullstendig navn på måned.

"Januar" til "Desember"

yy

Året som et tosifret tall.

"99" eller "15"

yyyy

Det fullstendige firesifrede året.

"1999" eller "2015"

t

Viser det første tegnet i AM/PM-benevnelse.

"A" eller "P"

tt

Viser AM/PM-benevnelse.

"AM" eller "PM"


Formateringseksempler

Eksemplene nedenfor viser hvordan du formaterer beregnede dato- og tallfelt.

 • Et beregnet felt formatert som dato:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(dato, "mmm dd, yyyy")}}

Utdataene vil være noe slik: "Mai 22, 2016".

 • Et beregnet felt formatert som et tall.

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Utdataene vil være noe slikt som “$1,987.65”.


Bruke uttrykksverktøy til å angi beregnede felt

Beregnede felt kan angis i redigeringsmiljløet i Acrobat Sign. Fremgangsmåten nedenfor vil veilede deg gjennom definisjonen av et beregnet felt når du er i redigeringsmiljøet.

1. Dra og slipp et felt i dokumentet Dobbeltklikk på feltet du akkurat la til, for å vise dialogboksen for feltegenskaper. Gi feltet et passende navn. Endre Verditype-attributtet ved hjelp av rullegardinlisten, til typen Beregnet verdi. Dette angir at feltverdien vil avgjøres basert på en beregning under signering.

Verditypefelt

 

2. Skriv inn beregningsuttrykket i tekstfeltet kalt Formel, eller klikk på funksjonsknappen ( fx ) for å vise uttrykksverktøyet.

Formverktøy

 

3. Bruk uttrykksverktøyet til å definere uttrykket for det beregnede feltet (se figuren nedenfor). Uttrykksområdet øverst viser formelen som brukes til å beregne feltverdien. Du kan skrive formelen inn i uttrykksområdet eller bruke redigeringsmiljøet til å bygge formelen. Uttrykksverktøyet inneholder en liste over alle tilgjengelige funksjoner, en liste over eksisterende skjemafelt i dokumentet, og en liste over operatorer som støttes, for å bidra til oppbyggingen av uttrykk. Du kan legge til et felt eller en funksjon i en formel ved å dobbeltklikke på elementet i listeområdet i uttrykksverktøyet. Du kan også legge til operatorer i uttrykket ved å klikke på den spesifikke operatoren i operatorlisten.

4. Når du har fullført definisjonen av uttrykket, kan du kontrollere syntaksen ved å klikke på Kontroller syntaks-knappen og deretter lagre endringene.

5. Angi type beregnet felt ved hjelp av rullegardinlisten Vis som.

Vise som felt

 

6. Hvis Vis som-verdien er Dato eller Tall, angir du feltverdien Dato/Tall Format ved hjelp av rullegardinlisten. Du kan også velge egendefinert formatering for å definere en egendefinert formatering for feltet.

Tallformatfelt


Beregnede felt med et Valuta-format

Valuta-formatet for et beregnet felt setter inn et valutasymbol foran den beregnede verdien. (Beregningen er ellers enkel matematikk som diktert av formelen.)

Hvilket symbol som settes inn, baseres på reglene nedenfor:     

 • Hvis kildefeltene inneholder en Valuta-validering for USA, vises symbolet for amerikanske dollar: $
 • Hvis kildefeltene inneholder en Valuta-validering for Storbritannia, vises symbolet for britiske pund: £

Hvis Valuta-formateringen skal fungere, må det beregnede feltet konfigureres med:

 • Vis som -verdien satt til Tall
 • Tallformat -verdien satt til Valuta
Beregnet felt – Valutaformat

Kildefeltene som brukes i beregningen, kan være enten Tall eller Valuta validert:

Beregnet felt – Kildetall
Tallvalidert kildefelt

Beregnet felt – Kildevaluta
Valutavalidert kildefelt

Forsiktig!

Ved beregning av verdien i et Valuta -formatert felt, tar ikke Acrobat Sign hensyn til noen form for valutaveksling (Forex).

 • Det beregnede feltet utfører bare matematikken i beregningen.
 • Feltets format (Valuta) setter bare inn valutasymbolet.

Et skjema som må bruke et annet valutasymbol enn dollar ($) eller pund (£), må enten legge til symbolet i dokumentfilen, eller legge til et skrivebeskyttet felt med valutasymbolet angitt som standardverdi.

Når du bruker feltalternativet, anbefales det at valutasymbolfeltet

 • er tilordnet: Avsender (forhåndsutfylt)
 • er skrivebeskyttet
 • har valutasymbolet som standardverdi (Euro brukes i eksemplet nedenfor)
Tallformat

Tekst-kildefelt må være formatert som Tall (ikke Valuta).

Beregnet felt – Kildetall
Tallvalidert kildefelt

Feltet som brukes til å beregne den endelige verdien, må konfigureres til å ha

 • Vis som-verdien satt til Tall
 • Tallformat-feltet satt til formatet du vil bruke
Beregnet felt – tallformatEksempler på beregnede felt

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Et felt i dokumentet tilordnet den første signataren, som bare vises når det ikke er merket av for et annet felt (en avmerkingsboks) kalt "sameAs". Verdien i feltet fylles automatisk ut med verdien i feltet "billingState", som underskriveren har angitt i dokumentet.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Et felt i dokumentet tilordnet til den første signataren. Verdien beregnes automatisk som produktet av verdiene i feltet "q1" og "pr1". Resultatverdien formateres som valuta og vises med et dollartegn ($) foran resultatverdien, og den inneholder to desimalplasser. Resultatverdien er også høyrejustert i feltet.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Et felt i dokumentet kalt "price" som beregnes basert på verdien som velges av underskriveren i andre felt, "pn1", i dokumentet. I dette eksemplet: Hvis feltet “pn1” er lik W1, vil verdien som vises i “price”-feltet være 9,99, hvis feltet “pn1” er lik W2, vil verdien som vises i “price”-feltet være 5,99 og så videre. Hvis ingen av verdiene samsvarer med verdien i feltet "pn1", vises verdien 0 i "price". Ved hjelp av denne mekanismen, kan beregnede felt Signatar automatisk utfylling av prisen til en vare basert på valget som signataren har gjort under signering.

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet