Merk:
Artikkelen nedenfor inneholder instruksjoner for det nye sideformatet.
Klikk her for å se gjennom den samme prosessen for det klassiske sideoppsettet.


Legge til et notat i en transaksjon

Når en transaksjon er sendt, kan du legge ved et personlig notat på Behandle-siden. Notatet er bare synlig for brukeren som skrev det, og bare på Behandle-siden i Notater-fanen.

  1. Hvis du vil legge til et notat i en transaksjon, går du til Behandle-siden, klikker på en avtale for å velge den og klikker deretter på Notater-koblingen i alternativene i ruten til høyre

    Navigere til Notater-fanen
  2. Skriv inn et notat i feltet, og klikk på Lagre notat.