Stempelbilder

Stempelbilde-felt er tilgjengelig for tjenestenivåene Individual, Team, Business og Enterprise


Oversikt

Stempelbilder bringer muligheten til elektroniske signaturer til å kopiere stemplingen av et dokument med en et offisielt firmastempel, eller merke et dokument med et egendefinert bildestempel som Mottatt, Fullført og så videre.

Stempelbilder fyller et område mellom det å bruke et bilde som signatur, og å bruke de innebygde bildene som er utformet for å samle inn bildedata fra mottakere.

Eksempel på brukstilfeller:

 • Er dokument som må bruke Hanko-stempel som eneste signatur.
 • Et dokument som må ha signatur og Hanko-stempel (japansk stempel) side ved side. Signataren bruker allerede signaturfeltet til skriftlig signatur og trenger et annet bildefelt for å legge ved Hanko-stempelet
 • Firmaer som vil merke alle avtaler de signerer med firmastempelet, som en del av den juridiske prosessen
 • Statlige etater som har stempler de vil feste på dokumenter som en del av autentiseringsprosessen
 • Firmaer som vil bruke stempelbildet for firmaet på avtaler som er signert elektronisk

Bruk

For avsendere kan stempler legges til i maler ved å plassere dem ved hjelp av redigeringsmiljøet, tekstkoder eller redigering av navnet til et tekstfelt når et skjema lages i Acrobat.

Stempelbilder er utformet slik at de støtter signaturprosessen med stempler som firmaet krever, eller erstatter signaturfeltet for firmaer som foretrekker å signere med et firmastempel. Stempelbildet arver derfor mange av egenskapene til signaturfelt:

Slik bruker du stempelbilder
Klikk for å åpne videoen

 • Stempler kan påføres fra både stasjonære og mobile enheter, akkurat som signaturbilder.
 • Ett stempelbilde er tillatt per signatar, men du kan ha flere forekomster av stempelet i dokumentet. Dette ene stempelbildet kopieres til alle stempelfelt
 • Stempelbilder kan ikke trekkes ut fra dokumentet
 • Hvis et stempelbilde er inkludert for en mottaker, men ikke et signaturfelt, godtas stempelbildet som signaturfeltet, og det legges ikke til en signaturblokk i dokumentet (hvis konfigurert til å gjøre dette)
 • Stempelbilder lagres ikke automatisk hvis signataren lukker nettleseren
 • Navneverdien til signataren registreres fortsatt (som med signaturer)
 • Stempelplassholderen for stempelfeltet kan justeres i høyde og bredde
 • Signatarer kan tilpasse bildet til plassholderen
 • Stempelfeltet lar signatarer laste opp et bilde via signaturregistrering på tvers av enheter

Det innebygde stempelobjektet godtar bare en PNG- eller JPG-/JPEG-fil.


Bruke dra og slipp-redigering

Det enkleste er å plassere stempelfelt i redigeringsmiljøet siden du har nøyaktig kontroll over feltavtrykket.

I redigeringsmiljøet finner du stempelobjektet i Signaturfelt-delen. 

Stempelfeltet er forankret øverst til venstre, og det kan justeres ved å gripe hjørnet nederst til høyre og dra feltet til ønsket bredde og høyde.

Den endelige bildestørrelsen uttrykkes i stempelfeltet.

Når du plasserer stempelfeltet ved hjelp av redigeringsmiljøet, flagges feltet som Obligatorisk som standard.  Dette kan endres ved å åpne feltegenskapene (dobbeltklikk på feltet) og fjerne merket for Obligatorisk.


Syntaks for tekstkode

Tekstkoden for stempel er uvanlig siden koden må angi en høyde for plassholderen som er større enn skriften som brukes, for å opprette koden (det er slik felthøyde vanligvis fastslås).

Argumentet for å opprette et stempelfelt er :stampimage(X)

X er antall linjer som skal legges til felthøyden.

Høyden på en linje bestemmes av skriftstørrelsen som brukes for å opprette koden.

Eksempel: {{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}: felthøyde = 28 linjer

Nedenfor er et eksempel på tekstkoden til høyre og resultatfeltet til venstre.

Husk på at koden forankrer toppen av feltet, og antall linjer som legges til, vil gå nedenfor linjen der koden beskrives.

Dette gjør nøyaktig angivelse av feltstørrelse litt vanskelig, så hvis du skal ha en nøyaktig feltstørrelse, må du justere feltet i redigeringsmiljøet før du lagrer malen eller sender avtalen.

Merk:

Stempelfelt kan ikke defineres som skrivebeskyttet.

Tilføying av et utropstegn (!) i begynnelsen av teksten har ingen innvirkning, og feltet er tilgjengelig for den angitte mottakeren.


Lage skjemaer i Acrobat

Når du legger til et stempelfelt når du lager skjemaer i Acrobat, må du sette inn tekstkodesyntaksen i Name-egenskapen for et tekstfelt (minus klammeparentesene i hver ende).

Denne hybridtilnærmingen gjør to nyttige ting:

 1. Det tas hensyn til størrelsen og formen på tekstfeltet som du plasserer i skjemaet, når dokumentet genereres i Adobe Acrobat Sign. Dette er nyttig for å sikre at feltet passer til den tildelte plassen uten å måtte gjette antall linjer som må legges til.
 2. Det tas hensyn til argumentene som legges til i tekstkoden. Dette betyr at du kan bruke Showif/Hideif-argumenter i tillegg til de fleste andre vanlige argumenter for tekstkode.

Merk:

Når du plasserer et felt i Acrobat, kan ingen argumenter endre størrelse og form på feltet.  Hvis du inkluderer linjer i tekstkodesyntaksen, blir de ignorert, og feltstørrelsen forblir slik du eksplisitt har plassert den.


Hvordan mottakere samhandler med feltet

Mottakere laster opp stempelgrafikken ved å klikke på feltet og velge blant to metoder for import:

 • Laste opp fra det lokale systemet ved hjelp av Bilde-alternativet
  • Bildealternativet åpner et utforskervindu du kan gå til, og der velger du et bilde på det lokale systemet.
 • Laste opp fra en mobilenhet ved hjelp av Mobil-alternativet (dette utløser opplasting på tvers av enheter)
  • Mobil-alternativet ber mottakeren om å angi et telefonnummer for en mobilenhet som deretter kan legge ved et bilde fra galleriet på enheten, og sende det tilbake til avtalen

Når bildet er plassert, vises en stor X øverst i høyre hjørne av feltet. Hvis du klikker på denne, slettes bildet fra feltet og det returnerer til sin opprinnelige tilstand.

I alle tilfeller beholder den opplastede grafikken forholdet mellom bredde og høyde. Bildet forvrenges ikke ved å strekke eller komprimere for å fylle avtrykket til feltet.

Hvis bildet er mindre enn feltavtrykket. Bildet vises med sine faktiske mål slik det er lastet opp, og midtstilles i feltavtrykket.

Nedenfor er et eksempel på for liten grafikk midtstilt i feltet.

Hvis bildet er større enn avtrykket til feltet, i bredde eller høyde, skaleres bildet ned til hele grafikken får plass i feltavtrykket. Dette kan føre til at det andre målet blir mindre enn feltplassen tillater.

Nedenfor vises en grafikk som er skalert ned til bredden får plass i feltet. Høyden på grafikken er en del mindre enn feltet, så grafikken midtstilles i feltet, slik at det er plass over og under grafikken.


Bruke stempelfeltet som signaturfelt

Når aktivert av kontoadministrator, kan stempelbilder brukes i stedet for et signaturfelt.

Revisjonsloggen registrerer fortsatt e-postadressen og navnet til personen som brukte bildet, men den typografiske eller det skriftlige signaturbildet erstattes av firmastemplet, eller grafikken firmaet velger å ta i bruk.

Det er noen få ting å huske på når du bruker stempelfeltet som signatur:

 • Stempelfeltet må være obligatorisk
  • Hvis et stempelfelt er valgfritt, plasseres en signaturblokk for å sikre at signaturen blir registrert, på samme måte som for signaturfelt
 • Stempelbilder kan ikke lagres som en signatur for brukere. Hvis stempler skal brukes som signaturgrafikk, må de lastes opp hver gang
 • Stempler kan brukes som støtte for tekstsignaturer.
  • Hvis en signatar for eksempel vil signere med en tekstsignatur og et Hanko-stempel
 • Bare ett stempelfelt kan tilordnes en mottaker. Hvis du vil bruke flere stempler som bilder, kan du bruke innebygde bilder.

 

Nyttige tips ...


Justere målenheten

Standard målenhet i programmet er tommer (in), men dette kan brukeren enkelt endre til centimeter til eget bruk.

Enkeltbrukere kan utføre denne endringen på profilsiden ved å holde markøren over navnet sitt øverst til høyre i vinduet, velge Min profil og deretter klikke på Rediger for å åpne profilen i redigeringsmodus.

Endre enheten til ønsket standard, og klikk på Lagre

Administratorer kan be om at standardinnstillingen endres på konto- eller gruppenivå ved å kontakte kundestøtte for Adobe Acrobat Sign eller sin kundeansvarlig.

Merk:

Endring av målenheten gjelder for alle måltrinn som vises applikasjonen, ikke bare i bildefelt.


Justere standard minimumsstørrelse

Standard minimumsstørrelse for et stempel er 1,6 kvadrat (tommer eller centimeter).  

Under redigeringen kan stempelet skaleres slik at det er større enn denne størrelsen, men ikke mindre.

Det er mulig å endre standard minimumsstørrelse for stempelfeltet til en annen verdi ved å sende en forespørsel til kundestøtteteamet for Acrobat Sign. Denne absolutte minimumsstørrelsen kan ikke settes lavere enn 1 centimeter eller 0,393700787401575 tommer.

Forsøk på å tvinge en feltstørrelse under den absolutte minimumsstørrelsen gjør at feltet får en størrelse på 1 cm.

Hvordan aktivere/deaktivere

Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Signaturpreferanser > Flere innstillinger

Stempelinnstillinger kan aktiveres/deaktiveres på gruppenivå ved å sende en forespørsel til kundestøtteteamet for Acrobat Signt.

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din