Brukerveiledning Avbryt

Oversikt over webhooks

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Oversikt

En webhook er en brukerdefinert HTTPS-forespørsel som utløses når en bestemt hendelse oppstår på kildeområdet (Adobe Acrobat Sign i dette tilfellet).

En webhook er ikke mer enn en REST-tjeneste som aksepterer data eller en datastrøm.

Webhooks er ment for service-til-service-kommunikasjon i en PUSH-modell.

Når en abonnert hendelse oppstår, konstruerer Acrobat Sign en HTTPS POST med en JSON-tekst og leverer den til den angitte nettadressen.

Før du konfigurerer webhooks, må du kontrollere at nettverket ditt godtar IP-områdene som kreves for funksjonaliteten.

 

Webhooks tilbyr flere fordeler i forhold til den forrige tilbakekallingsmetoden. Noen av disse er:

 • Administratorer kan aktivere sine egne webhooks uten å måtte involvere Acrobat Sign-støtte for å vise nettadressen for tilbakekall
 • Webhooks er bedre når det gjelder «dataferskhet», effektiviteten i kommunikasjon og sikkerhet. Ingen avspørring påkrevd
 • Webhooks tillater enkel ulike nivåer av omfang (konto/gruppe/bruker/ressurs). 
 • Webhooks er en mer moderne API-løsning, som muliggjør enklere konfigurasjon av moderne programmer
 • Flere webhooks kan konfigureres per område (konto/gruppe/bruker/ressurs), der tilbakeringinger måtte være unike
 • Webhooks gjør det mulig å velge dataene som skal returneres, der tilbakekall er en «alt eller ingenting»-løsning
 • Metadata som bæres med en webhook kan konfigureres (grunnleggende eller detaljert)
 • Webhooks er langt enklere å opprette, redigere eller deaktivere etter behov, siden brukergrensesnittet er fullstendig under administratorens kontroll.
Merk:

Dette dokumentet er primært fokusert på Webhooks-grensesnittet i Acrobat Sign-webprogrammet (tidligere Adobe Sign).

Utviklere som ser etter API-detaljer, kan finne mer informasjon her:

Forutsetninger

Du må tillate IP-områdene for webhooks gjennom nettverkssikkerheten din for at tjenesten skal fungere.

Den eldre tjenesten for tilbakekall av nettadresse i REST v5 bruker de samme IP-områdene som webhook-tjenesten.

Administratorer kan logge på Adobe Admin Console for å legge til brukere. Når du er logget på, går du til administratormenyen og ruller ned til Webhooks.

Hvordan den brukes

Administratorer må først ha en webhook-tjeneste, klar til å godta innkommende push fra Acrobat Sign. Det er mange alternativer i denne forbindelse, og så lenge tjenesten kan godta POST- og GET-forespørsler, vil webhooken være vellykket.

Når tjenesten er på plass, kan en Acrobat Sign-administrator opprette en ny webhook fra Webhook-grensesnittet i Konto-menyen på Acrobat Sign-området.

Administratorer kan konfigurere webhooken til å utløse for avtale-, webskjema- (Widget) eller send samlet- (MegaSign) hendelser. Ressursen for bibliotekmal (biblioteksdokument) kan også konfigureres via API-en.

Omfanget av webhooken kan inkludere hele kontoen eller individuelle grupper gjennom administratorgrensesnittet. API-en gir mer detaljer ved valg av BRUKER- eller RESSURS-omfang.

Datatypen som pushes til nettadressen, kan konfigureres og kan inkludere ting som avtaleinformasjon, deltakerinformasjon, dokumentinformasjon og så videre.

Når webhooken er konfigurert og lagret, vil Acrobat Sign pushe et nytt JSON-objekt til den definerte nettadressen hver gang den abonnerte hendelsen er utløst. Ingen pågående manipulering av webhooken er nødvendig med mindre du vil endre hendelsesutløserkriteriene eller JSON-nyttelasten.

Bekreftelse av hensikten med webhook-URL-adressen

Før en webhook registreres, bekrefter Acrobat Sign om webhook-nettadressen som er angitt i registreringsforespørselen har til hensikt å motta varsler eller ikke. For dette formålet, når Acrobat Sign mottar en ny webhook-registreringsforespørsel, sender den først en bekreftelsesforespørsel til webhook-nettadressen. Denne bekreftelsesforespørselen er en HTTPS GET-forespørsel sendt til webhook-URL-adressen. Denne forespørselen har en tilpasset HTTP-topptekst X-AdobeSign-ClientId. Verdien i denne toppteksten er satt til klient-ID (program-ID) for API-programmet som forespør å opprette/registrere webhooken. For å lykkes med å registrere en webhook svarer webhook-nettadressen på denne bekreftelsesforespørselen med en 2XX-svarkode OG den MÅ dessuten sende tilbake samme klient-ID-verdi på én av følgende to måter:

 • Enten i et svarhode X-AdobeSign-ClientId. Dette er den samme toppteksten som sendes i forespørselen, og blir gjentatt i svaret.
 • Eller i JSON-svarteksten med nøkkelen til xAdobeSignClientId og tilhørende verdi er den samme klient-ID-en som sendes i forespørselen.

Webhooken vil bare bli registrert på et vellykket svar (2XX svarkode) og validering av klient-ID enten i toppteksten eller svarteksten. Hensikten med denne bekreftelsesforespørselen er å vise at webhook-nettadressen din virkelig ønsker å motta varsler på den nettadressen. Hvis du ved et uhell skrev inn feil nettadresse, vil nettadressen ikke svare riktig på bekreftelsen av hensiktsforespørselen, og Acrobat Sign vil ikke sende noen varsler til den nettadressen. I tillegg kan webhook-nettadressen også bekrefte at den bare vil motta varsler gjennom webhookene som er registrert av et bestemt program. Dette kan gjøres ved å validere klient-ID-en for programmet som er sendt i X-AdobeSign-ClientId-hodet. Hvis webhook-nettadressen ikke gjenkjenner klient-ID-en, MÅ DEN IKKE svare med suksessresponskoden, og Acrobat Sign vil sørge for at nettadressen ikke er registrert som en webhook.

Verifisering av webhook-nettadressekall vil bli foretatt i følgende scenarier:

 • Registrerer Webhook: Hvis denne verifiseringen av webhook-nettadressekall mislykkes, blir ikke webhooken opprettet.
 • Oppdaterer Webhook: INAKTIV til AKTIV: Hvis denne bekreftelsen av webhook-nettadressekall mislykkes, endres ikke webhook-tilstanden til AKTIV.

Slik svarer du på et webhook-varsel

Acrobat Sign utfører en implisitt intensjonsbekreftelse i hver webhook-varslingsforespørsel som sendes til webhook-nettadressen. Dermed inneholder hver webhook-varsling HTTPS-forespørsel også det egendefinerte HTTP-hodet kalt X-AdobeSign-ClientId. Verdien av denne overskriften er klient-IDen (Applikasjon-ID) til applikasjonen der webhooken ble opprettet. Vi vil vurdere webhook-varselet levert hvis, og bare hvis et vellykket svar (2XX svarkode) returneres og klient-ID-en sendes enten i HTTP-toppteksten (X-AdobeSign-ClientId) eller i en JSON-responstekst med nøkkelen som xAdobeSignClientId og verdi som samme klient-ID, ellers vil vi prøve å levere varselet til webhook-nettadressen til forsøkene er utløpt.

Som nevnt ovenfor bør overskriften 'X-AdobeSign-ClientId' som er inkludert i hver varslingsforespørsel fra Sign, verdien for denne overskriften (klient-ID) gjentas som svar på to måter:

1. HTTP-header X-AdobeSign-ClientId og verdi som denne klient-ID-en

Eksempel på Javascript-kode for å hente klient-ID-en, validere den og så returnere den i svarhodet

// Hent klient-ID

var clientid = request.headers['X-ADOBESIGN-CLIENTID'];

 

//Valider den

if (clientid ==="BGBQIIE7H253K6") //Erstatt 'BGBQIIE7H253K6' med klient-ID-en til programmet der webhooken opprettes

{

    //Returner den i svarhode

    response.headers['X-AdobeSign-ClientId'] = clientid;

    response.status = 200;  // standardverdi

}

Eksempel PHP-kode for å hente klient-IDen, validere den og så returnere den i svarhodet

<?php

// Hent klient-ID

$clientid = $_SERVER['HTTP_X_ADOBESIGN_CLIENTID'];

//Valider den

if($clientid == "BGBQIIE7H253K6") //Erstatt 'BGBQIIE7H253K6' med klient-ID-en til programmet der webhooken opprettes

{

    //Returner den i svarhode

   header("X-AdobeSign-ClientId:$clientid");

   header("HTTP/1.1 200 OK"); // standardverdi

}

?>


2. JSON-responstekst med nøkkel som xAdobeSignClientId og verdi som samme klient-ID

Eksempel på Javascript-kode for å hente klient-ID-en, validere den og returnere den i svarteksten

// Hent klient-ID

var clientid = request.headers['X-ADOBESIGN-CLIENTID'];

 

 

//Valider den

if (clientid ==="BGBQIIE7H253K6") //Erstatt 'BGBQIIE7H253K6' med klient-ID-en til programmet der webhooken opprettes

{

    var responseBody = {

                         "xAdobeSignClientId" : clientid // Returner klient-ID i brødteksten

                       };

    response.headers['Content-Type'] = 'application/json';

    response.body = responseBody;

    response.status = 200;

}

Eksempel PHP-kode for å hente klient-IDen, validere den og returnere den i svarteksten

<?php

// Hent klient-ID

$clientid = $_SERVER['HTTP_X_ADOBESIGN_CLIENTID'];

//Valider den

if($clientid == "BGBQIIE7H253K6") //Erstatt 'BGBQIIE7H253K6' med klient-ID-en til programmet der webhooken opprettes

{

   //Returner den som svartekst

   header("Content-Type: application/json");

   $body = array('xAdobeSignClientId' => $clientid);

   echo json_encode($body);

   header("HTTP/1.1 200 OK"); // standardverdi

}

?>

Eksempel på JSON-kroppen i responsen

{

    "xAdobeSignClientId": "BGBQIIE7H253K6"

}

Forutsetninger

Du trenger:

 1. En Microsoft-konto med lisens til å opprette Azure-funksjonsprogrammer
 2. Et eksisterende Azure-funksjonsprogram, du kan opprette et ved hjelp av https://docs.microsoft.com/nb-no/azure/azure-functions/functions-create-first-azure-function 
 3. Grunnleggende kunnskap om Javascript, slik at du kan forstå og skrive koden på et hvilket som helst språk du ønsker

Trinn for å opprette en Azure Functions Trigger som fungerer som en Acrobat Sign webhook

For å opprette en Javascript HTTP-utløserfunksjon:

1. Logg inn via din Microsoft-konto https://portal.azure.com/

2. Åpne Azure-funksjonsapplikasjon som vises under kategorien Funksjonsprogrammer.

Naviger til funksjonsapper i Azure

Dette vil åpne listen over Azure-funksjonsprogrammer:

3. Velg applikasjonen hvor du vil opprette denne nye funksjonen.

4. Klikk på Opprett (+)-knappen for å opprette en ny Azure-funksjon

Opprett en Azure-funksjon

 

5. Velg Webhook + API som scenario og Javascript som språk

6. Klikk på Opprett denne funksjonen

Det opprettes en ny funksjon som har mulighet til å håndtere en innkommende API-forespørsel.

Legg til logikk for å registrere Acrobat Sign webhook

Før en webhook registreres, bekrefter Acrobat Sign at webhook-URL-adressen som er angitt i registreringsforespørselen, virkelig har til hensikt å motta varsler eller ikke. For dette formålet, når en ny webhook-registreringsforespørsel mottas av Acrobat Sign, sender den først en bekreftelsesforespørsel til webhook-nettadressen. Denne bekreftelsesforespørselen er en HTTPS GET-forespørsel sendt til webhook-URL-adressen med et tilpasset HTTP-hode X-AdobeSign-ClientId. Verdien i denne overskriften settes til klient-ID for applikasjonen som ber om å opprette/registrere webhook. For å lykkes med å registrere en webhook svarer webhook-URL-adressen på denne bekreftelsesforespørselen med en 2XX-svarkode, OG kan dessuten sende tilbake samme klient-ID-verdi på én av følgende to måter.

Det er to alternativer du kan følge:


Alternativ 1: Send klient-ID i X-AdobeSign-ClientId som svarhode

Send X-AdobeSign-ClientId i svarhodet. Det er det samme hodet som sendes i forespørselen, og det må bli gjentatt i svaret.

Erstatt Index.js-filen med følgende:

Erstatt filen index.js

module.exports = function (context, req) {

    var clientId = req.headers['x-adobesign-clientid'];

    // Bekreft at den innkommende klient-ID-en er ekte

    if (clientId === '123XXX456') {

        context.res = {

            // status: 200, /* Standard er 200 */ // hvilket som helst 2XX-svar er akseptabelt

           body: "Varsel godtatt",

            headers : {

                'x-adobesign-clientid' : req.headers['x-adobesign-clientid']

            }

        };

    }

    else {

        context.res = {

          status: 400,

            body: "Oi!! Ugyldig oppkall identifisert"

        };

    }

    context.done();

};

 

Test adferden ved å etterligne anmodningen:

1. Klikk på Test-knappen ytterst i høyre hjørne

2. Etterligne dummy-forespørselen

Test funksjonen

Selv om svarhoder ikke vises ovenfor, men du kan observere det ved å etterligne det med postman/DHC eller en annen tjeneste.


Alternativ 2: Send klient-ID i svarteksten med nøkkelen xAdobeSignClientId

I JSON-svarteksten med nøkkelen xAdobeSignClientId og tilhørende verdi som er den samme klient-ID-en som sendes i forespørselen.

Erstatt Index.js-filen med følgende:

Oppdater index.js-filinnholdet

module.exports = function (context, req) {

    var clientId = req.headers['x-adobesign-clientid'];

    // Bekreft at den innkommende klient-ID-en er ekte

    if (clientId === '123XXX456') {

        context.res = {

            // status: 200, /* Standard er 200 */ // hvilket som helst 2XX-svar er akseptabelt

            body: {

                'xAdobeSignClientId' : clientId

            },

            headers : {

                'Content-Type' : 'application/json'

            }

        };

    }

    else {

        context.res = {

          status: 400,

            body: "Oi!! Ugyldig oppkall identifisert"

        };

    }

    context.done();

};

 

Test oppførselen ved å etterligne forespørselen

1. Klikk på Test-knappen ytterst i høyre hjørne

2. Etterligne dummy-forespørselen

Test funksjonen

Vær også oppmerksom på at samme atferd for klient-ID forventes når Webhook-URL-en mottar POST-varsler. 


Klar til bruk

Når du har bekreftet atferden, fungerer webhook-URL-adressen i henhold til Acrobat Sign-standardene. Du kan videre oppdatere den egendefinerte logikken i henhold til dine krav.

 

Hent funksjonens URL-adresse

 • Klikk på Hent funksjon-URL
Hent funksjonens nettadresse

 

Kopier URL-adressen og bruk den til å opprette webhooks i Acrobat Sign.

Kopier funksjonens nettadresse

Opprette AWS Lambda-funksjonen

Hvis du vil opprette en AWS Lambda-funksjon, logger du på AWS Management Console og velger AWS Lambda-tjenesten fra tjenestelisten.

 • Klikk på Opprett en Lambda-funksjon ved hjelp av «Forfatt fra bunnen av»-alternativet
 • På siden Konfigurer funksjon angir du funksjonsnavnet «lambdaWebhooks» og velger Node.js 4.3 som kjøretid
 • For rollen velger du en eksisterende rolle eller opprett en ny rolle fra mal(er)
  • Hvis du har valgt  Opprett ny rolle fra mal(er), skriver du inn et rollenavn (f.eks. rolle-lamda) og velger Simple Microservices-tillatelser fra Policymaler-listen
 • Klikk på Opprett funksjon-knappen
Lag en funksjon på AWS

 • På den nye AWS lamda-funksjonssiden velger du «Rediger innebygd kode»som «Kodeoppføringstype», beholder du indeksbehandleren som Behandler.
 • Legg til logikk for å registrere Acrobat Sign-webhooken

  Før en webhook registreres, bekrefter Acrobat Sign at webhook-URL-adressen som er angitt i registreringsforespørselen, virkelig har til hensikt å motta varsler eller ikke. For dette formålet, når en ny webhook-registreringsforespørsel mottas av Acrobat Sign, sender den først en bekreftelsesforespørsel til webhook-nettadressen. Denne bekreftelsesforespørselen er en HTTPS GET-forespørsel sendt til webhook-URL-adressen med et tilpasset HTTP-hode X-AdobeSign-ClientId. Verdien i denne overskriften settes til klient-ID for applikasjonen som ber om å opprette/registrere webhook. For å lykkes med å registrere en webhook svarer webhook-URL-adressen på denne bekreftelsesforespørselen med en 2XX-svarkode, OG kan dessuten sende tilbake samme klient-ID-verdi på én av følgende to måter.Vær også oppmerksom på at samme atferd for klient-ID forventes når Webhook-URL-en mottar POST-varsler. 

  Følg en av de to sakene:

  Sak 1: Send klient-ID i X-AdobeSign-ClientId som svarhode

  •  Send X-AdobeSign-ClientId i svarhodet. Det er det samme hodet som sendes i forespørselen, og det må bli gjentatt i svaret.

   Kodebiten
   I index.js-filen erstatter du den automatisk genererte kodebiten med følgende kode:

Eksempelnode JS-kode for å hente klient-ID-en, validere den og deretter returnere den i svarhodet

exports.handler = function index(event, context, callback) {

  // Hent klient-ID

  var clientid = event.headers['X-AdobeSign-ClientId'];

 

  //Valider den

  if (clientid =="BGBQIIE7H253K6") //Erstatt 'BGBQIIE7H253K6' med klient-ID-en til programmet der webhooken opprettes

  {

    var response = {

        statusCode: 200,

        headers: {

            "X-AdobeSign-ClientId": clientid

        }

     };

   callback(null,response);

  }

  else {

   callback("Oi!! illegitimate call");

  }

}

 

Tilfelle 2: Pass klient-ID i svarteksten med nøkkelen xAdobeSignClientId

I JSON-svarteksten med nøkkelen xAdobeSignClientId og tilhørende verdi med den samme klient-ID-en som sendes i forespørseltoppteksten.

 

Kodesnutt

Erstatt Index.js-filen med følgende :

Eksempelnode JS-kode for å hente klient-ID-en, validere den og deretter returnere den i svarhodet

exports.handler = function index(event, context, callback) {

 // Hent klient-ID

 var clientid = event.headers['X-AdobeSign-ClientId'];

  

 //Valider den

 if (clientid =="BGBQIIE7H253K6") //Erstatt 'BGBQIIE7H253K6' med klient-ID-en til programmet der webhooken opprettes

 {

   var responseBody = {

        xAdobeSignClientId : clientid

   };

     

    var response = {

        statusCode: 200,

        body: JSON.stringify(responseBody)

    };

 

   callback(null,response);

 }

 else {

   callback("Oi!! illegitimate call");

  }

}

Oppdater index.js-filinnholdet

 • Lagre funksjonen. Lambda-funksjonen er opprettet, og vi er nesten klar til å bruke den i en sanntids webhook.

 

Konfigurere AWS API Gateway

For å gjøre denne Lambda offentlig tilgjengelig gjennom en HTTP-metode, må vi konfigurere AWS API Gateway ved hjelp av vår funksjon (opprettet ovenfor) som serverenden for API.

I AWS Management Console velger du API Gateway fra AWS-tjenestene og klikker på Opprett API-knappen

Konfigurer API-gatewayen

 • På siden Opprett nytt API velger du Nytt API og angir webhooks som API-navn.
 • Klikk på Opprett API-knappen
 • Velg rullegardinlisten Handlinger og velg alternativet Opprett ressurs
 • Merk av for alternativet Konfigurer som proxy-ressurs og angi valider som ressursnavn og {proxy+} i ressursbanen
 • La alternativet Aktiver API Gateway CORS være umarkert og klikk på knappen Opprett ressurs
 • Hold Lambda-funksjonsproxyen valgt som integrasjonstype og velg regionen der du har opprettet Lambda-funksjonen i rullegardinlisten for Lambda-regionen (sannsynligvis er det den samme regionen der du oppretter API-gatewayen).
 • Angi valider som Lambda-funksjonen og klikk på Lagre-knappen
 • I popup-vinduet Legg til tillatelse til Lambda-funksjon, velger du OK

Hvis alle trinnene ovenfor blir utført, ser du noe som dette:

Konfigurert metode

Distribuerer API

Neste trinn er å distribuere dette API-et slik at det blir klart til bruk.

 • I rullegardinmenyen Handlinger, velger du Distribuer API
 • Velg [Nytt trinn] i distribusjonstrinnet og angi prod (eller det du vil identifisere dette trinnet som) i fasenavnet
 • Klikk på Bruk-knappen

API er nå klart til bruk, og du kan finne start-nettadressen i den blå boksen som vist nedenfor:

Distribuer API

Legg merke til denne nettadressen fordi du må oppgi den som nettadressen din i sanntid.

Klar til bruk

Det er gjort. Bruk denne nettadressen ovenfor med «/{nodeJSfunctionName}» vedlagt som webhook-nettadresse i POST /webhooks API-forespørsel.  Når du har bekreftet atferden, fungerer Webhook-nettadressen i henhold til
Acrobat Sign-standarder. Du kan videre oppdatere/legge til den egendefinerte logikken i henhold til ditt krav.

Hvordan aktivere eller deaktivere

Tilgang til Webhook-funksjonen er aktivert som standard for kontoer på Enterprise-nivå.

Administratorer på gruppenivå kan opprette/kontrollere webhook som bare opererer i gruppen.

Tilgang til Webhook-siden finnes på venstre side av Administrator-menyen.

Gå til Webhook-fanen

Anbefalte fremgangsmåter

 • Abonner på spesifikke, nødvendige hendelser for å begrense antall HTTPS-forespørsler til serveren – desto mer spesifikk du kan gjøre webhooks, desto mindre volum må du bla gjennom.
 • Vær motstandsdyktig mot duplikater – hvis du har mer enn én app som deler samme nettadresse og samme bruker som er tilordnet hver app, blir den samme hendelsen sendt til nettadressen flere ganger (én gang per app). I noen tilfeller kan webhooken din motta dupliserte hendelser. Webhook-applikasjonen din bør være tolerant for dette og trekke fra med hendelses-ID.
 • Svar alltid raskt på webhooks – appen din har bare ti sekunder på seg til å svare på webhook-forespørsler. Når det gjelder bekreftelsesforespørselen er dette sjelden et problem, siden appen din ikke trenger å gjøre noe ordentlig arbeid for å svare. For varslingsforespørsler vil imidlertid appen vanligvis gjøre noe som tar tid som svar på forespørselen. Det anbefales å arbeide på en separat tråd eller asynkront ved hjelp av en kø for å sikre at du kan svare innen fem sekunder
 • Administrer samtidighet – når en bruker gjør en rekke endringer i rask rekkefølge, vil appen sannsynligvis motta flere varsler for samme bruker omtrent samtidig. Hvis du ikke er forsiktig med hvordan du administrerer samtidighet, kan det ende med at appen din behandler de samme endringene for samme bruker mer enn én gang. For å kunne dra nytte av webhooks for Acrobat Sign, må en klar forståelse av bruken av informasjonen forstås. Sørg for å stille spørsmål som: 
  • Hvilke data vil du returnere i nyttelasten? 
  • Hvem får tilgang til denne informasjonen? 
  • Hvilke beslutninger eller rapportering vil bli generert?
 • Anbefalinger for mottak av signert dokument – det er flere faktorer å ta hensyn til når du bestemmer hvordan du skal motta en signert PDF fra Acrobat Sign på dokumentbehandlingssystemet. 

Selv om det er fullt akseptabelt å bare velge alternativet Signert avtaledokument mens du oppretter en webhook, kan du vurdere å bruke Acrobat Sign API for å hente dokumentene når en utløsende hendelse (for eksempel avtalestatusen Fullført) mottas.

Ting å huske på ...

JSON-størrelsesbegrensning

JSON-nyttelaststørrelsen er begrenset til 10 MB.

Hvis en hendelse genererer en større nyttelast, vil en webhook bli utløst. Men de betingede parameterattributtene, hvis de finnes i forespørselen, vil bli fjernet for å redusere størrelsen på nyttelasten. 

“ConditionalParametersTrimmed” vil bli returnert i svaret når dette skjer for å informere klienten om at conditionalParameters informasjonen er fjernet.

conditionalParametersTrimmed” er et matriseobjekt som inneholder informasjon om nøklene som er trimmet.

Avkortingen vil gjøres i følgende rekkefølge:

 • includeSignedDocuments
 • includeParticipantsInfo
 • includeDocumentsInfo
 • includeDetailedInfo

Signerte dokumenter vil bli avkortet først, etterfulgt av deltakerinfo, dokumentinfo og til slutt detaljert informasjon.

Dette kan for eksempel skje på en avtalefullføringshendelse hvis den inkluderer signert dokument (base 64-kodet), eller for en avtale med flere skjemafelt

Varsler om webhook

Acrobat Sign-webhook leverer varsler til avsenderen av avtalen, og enhver webhook som er konfigurert i gruppen som avtalen ble sendt fra. Kontoomfangede webhook mottar alle hendelser.

Avsender: Bruker A | Underskriver: Bruker B | Deler: Bruker C

Bruker A og Bruker B er på forskjellige kontoer

Bruker A og Bruker C er på forskjellige kontoer

Brukssak

Varsel?

Kommentarer/notater

Bruker A sin konto har KONTO-nivået for webhook (opprettet av bruker A eller kontoadministrator).

Ja

Et KONTO-nivå for webhook varsler om alle hendelser som utløses i den kontoen.

Bruker A sin konto har GRUPPE-nivå for webhook (opprettet av bruker A eller konto-/gruppeadministrator).

Antagelse: Bruker A og gruppeadministrator er i samme gruppe.

Ja

Et GRUPPE-nivå for webhook varsler om alle hendelser som utløses i den gruppen.

Bruker A har BRUKER-nivå for webhook.

Ja

Som avsender, utløses bruker As BRUKER-nivå for webhook

Bruker A har RESSURS-nivå for webhook (for oversendt avtale).

Ja

 
     

Bruker Bs konto har KONTO-nivå for webhook (opprettet av bruker B eller kontoadministrator).

Nr.

Bruker Bs KONTO-nivå for webhook regnes som en Underskriver-webhook.

Bruker Bs konto har GRUPPE-nivå for webhook (opprettet av bruker B eller konto-/gruppeadministrator).

Antagelse: Bruker B og gruppeadministrator er i samme gruppe.

Nr.

Bruker Bs GRUPPE-nivå for webhook regnes som en Underskriver-webhook.

Bruker B har BRUKER-nivå for webhook.

Nr.

Bruker Bs BRUKER-nivå for webhook regnes som en Underskriver-webhook.

     

Bruker Cs konto har KONTO-nivå for webhook (opprettet av bruker C eller kontoadministrator).

Nr.

Bruker Cs KONTO-nivå for webhook regnes som en ikke-opphavs-webhook.

Bruker Cs konto har GRUPPE-nivå for webhook (opprettet av bruker C eller konto-/gruppeadministrator).

Antagelse: Bruker C og gruppeadministrator er i samme gruppe.

Nr.

Bruker Cs GRUPPE-nivå for webhook regnes som en ikke-opphavs-webhook.

Bruker C har BRUKER-nivå for webhook.

Nr.

Bruker Cs BRUKER-nivå for webhook regnes som en ikke-opphavs webhook.

Avsender: Bruker A | Underskriver: Bruker B | Deler: Bruker C

Bruker A, bruker B og bruker C er på samme konto

Brukssak

Varsel?

notater

Bruker A sin konto har KONTO-nivået for webhook (opprettet av bruker A eller kontoadministrator).

Ja

KONTO-nivå for webhook varsler for hendelser utløst av kontoen.

Bruker A sin konto har GRUPPE-nivå for webhook (opprettet av bruker A eller konto-/gruppeadministrator).

Antagelse: Bruker A og gruppeadministrator er i samme gruppe.

Ja

GRUPPE-nivå for webhook varsler for hendelser utløst av brukerne i gruppen deres.

Bruker A har BRUKER-nivå for webhook.

Ja

Som avsender, utløses bruker As Bruker-nivå for webhook

Bruker A har RESSURS-nivå for webhook (for den oversendte avtalen).

Ja

 
     

Bruker Bs konto har KONTO-nivå for webhook (opprettet av bruker B eller kontoadministrator).

Ja

Siden bruker A og bruker B er på samme konto, varslet et KONTO-nivå for webhook om alle hendelser som utløses i den kontoen.

Bruker Bs konto har GRUPPE-nivå for webhook (opprettet av bruker B eller konto-/gruppeadministrator).

Antagelse: Bruker A, bruker B og gruppeadministrator er i samme gruppe.

Ja

Siden bruker A og bruker B er i samme gruppe, varsles et GRUPPE-nivå for webhook om alle hendelser som utløses i den gruppen.

Bruker Bs konto har GRUPPE-nivå for webhook (opprettet av bruker B eller konto-/gruppeadministrator).

Antagelse: Bruker A og bruker B er i forskjellige grupper.

Nr.

Bruker Bs GRUPPE-nivå for webhook regnes som en Underskriver-webhook.

Bruker A sin webhook (RESSURS/BRUKER/GRUPPE/KONTO) vil bli utløst.

Bruker B har BRUKER-nivå for webhook.

Nr.

Som mottaker, utløses ikke bruker Bs BRUKER-nivå for webhook.

     

Bruker Cs konto har KONTO-nivå for webhook (opprettet av bruker C eller kontoadministrator).

Ja

Siden bruker A og bruker C er på samme konto, varsles et KONTO-nivå for webhook om alle hendelser som utløses i den kontoen.

Bruker Cs konto har GRUPPE-nivå for webhook (opprettet av bruker C eller konto-/gruppeadministrator).

Forutsetning: Bruker A, bruker C og gruppeadministrator er i samme gruppe.

Ja

Siden bruker A og bruker C er i samme gruppe, varslet et GRUPPE-nivå for webhook om alle hendelser som utløses i den gruppen.

Bruker Cs konto har GRUPPE-nivå for webhook (opprettet av bruker C eller konto-/gruppeadministrator).

Antagelse: Bruker A og bruker C er i forskjellige grupper.

Nr.

Bruker Cs GRUPPE-nivå for webhook regnes som en ikke-opphavs-webhook.

Bruker A sin webhook (RESSURS/BRUKER/GRUPPE/KONTO) vil bli utløst.

Bruker C har BRUKER-nivå for webhook.

Nr.

Bruker Cs BRUKER-nivå for webhook regnes som en ikke-opphavs webhook.

Prøv på nytt når lyttetjenesten er nede

Hvis måladressen for webhooken er nede av en eller annen grunn, setter Acrobat Sign JSON i kø og prøver pushet på nytt i en progressiv syklus over 72 timer.

De uleverte hendelsene blir værende i en prøv på nytt-kø, og det gjøres en best mulig innsats i løpet av de neste 72 timene for å levere varslene i den rekkefølgen de oppsto.

Strategien for å prøve å levere varsler på nytt er en dobling av tiden mellom forsøk, og starter med et ett minutts intervall som øker til hver 12. time, og resulterer i 15 nye forsøk i løpet av 72 timer.

Hvis webhook-mottakeren ikke svarer innen 72 timer, og det ikke har vært noen vellykkede varslingsleveranser de siste syv dagene, deaktiveres webhooken. Ingen varsler vil bli sendt til denne nettadressen før webhook er aktivert igjen.

Alle varsler mellom når webhook er deaktivert og deretter aktivert igjen, vil gå tapt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?