Skjule bildet av den første avtalesiden i e-postmeldinger

Oversikt

Noen e-postmaler i Adobe Acrobat Sign viser et bilde av den første siden i avtalen. (f.eks. e-postbekreftelsen avsenderen mottar):

Bilder innebygd i e-postmalen

Det er imidlertid ikke alle forretningsprosesser som tolererer den potensielle risikoen ved å ha et bilde av avtalen som kan vises i e-post (f.eks. HIPAA-kvalifiserte transaksjoner).

For denne typen transaksjoner kan administratorer konfigurere kontoen/gruppen for å fjerne bildet fra malen:

Bilde fjernet fra malen

Merk:

Tilpassede e-postmaler påvirkes ikke av denne innstillingen.

Konfigurere innstillingen

Muligheten til å skjule avtalebildet i e-postmaler kan konfigureres på konto- og gruppenivå.

Gå til Globale innstillinger (Gruppeinnstillinger for gruppeadministratorer) og bla ned til Inkluder et bilde av den første avtalesiden i e-postmeldinger

  • Når innstillingen er aktivert, inkluderes bildet av avtalen i e-postmalen
  • Når den er deaktivert, fjernes bildet fra e-postmalen
Gå til innstillingen

Merk:

Alternativet for å skjule e-postbildet brukes i sanntid når e-postmeldingen genereres.

Hvis du endrer innstillingen, påvirkes alle eksisterende avtaler når de genererer nye e-postvarsler.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din