Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign-identitetsgodkjenningsmetoder

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Å skaffe signaturer og godkjenninger fra mottakere kan kreve forskjellige nivåer av godkjenning, avhengig av dokumentet som er involvert. Adobe Acrobat Sign støtter et komplett utvalg av autentiseringsmetoder, fra enkel e-postbekreftelse på én faktor til avansert tofaktors autentisering basert på dokumenter fra myndighetene.

Identitetsgodkjenning

Godkjenning av mottakerens identitet er et kritisk element i Acrobat Sign-systemet for å få en juridisk signatur og redusere antall avvisninger.

De forskjellige forretningsformålene har imidlertid forskjellige krav til identitetsgodkjenning. Vurder de forskjellige nivåene av identitetssikring du vil kreve for følgende transaksjoner:

 • Forespørsel om fri fra jobb
 • Et barns karakterkort fra skolen
 • Registrering av privat arrangement
 • Medlemskap i et treningsstudio
 • Tilgang til medisinske journaler
 • Dokumenter i samsvar med CFR 21 del 11

Acrobat Sign tilbyr et kontrollsett som gjør det mulig å definere godkjenningstyper på konto- og gruppenivå med definerbare standardverdier for å effektivisere avsenderopplevelsen og bedre sikre samsvar med selskapets policyer for signatur.

Husk at de mer robuste godkjenningsmetodene gir mer «friksjon» i signaturprosessen, så administratorer bør konfigurere konto- eller gruppestandardene i henhold til det vanligste godkjenningskravet, velge det minst komplekse alternativet der det er mulig, og tillate redigerbare alternativer hvis noen transaksjoner krever mer komplekse løsninger.

Nøkkelterminologi

Interne kontra eksterne mottakere

Glodkjenningskontroller tar spesifikke hensyn for å konfigurere godkjenningsmetoder for to typer mottakere, interne og eksterne:

 • Interne mottakere inkluderer alle aktive brukere (som identifisert av e-postadressen) i samme Acrobat Sign-konto som avtalen ble sendt fra
  • En liste over alle brukere i kontoen din er en liste over alle interne brukere
  • Det spiller ingen rolle hvilken gruppe mottakeren er i, så lenge brukeren er i samme kontostruktur
 • Eksterne mottakere inkluderer alle mottaker-e-postadresser som ikke er knyttet til en intern bruker
  • Alle e-postadresser som ikke er inkludert i en brukerliste på kontonivå, er en ekstern bruker

Ved å avgrense mottakerne på denne måten kan arbeidsflyter utnytte godkjenning på høyt nivå for eksterne mottakere, mens de bruker mer kostnadseffektiv godkjenning for interne brukere.

Merk:

Ett selskap (e-postdomene) kan ha flere Acrobat Sign-kontoer.

Bare brukerne som er registrert i hver diskrete konto er interne i forhold til hverandre. Eksterne kontoer huser i alle tilfeller eksterne mottakere.

Enkeltfaktors autentiseringsmetoder

Acrobat Sign-godkjenning

Acrobat Sign-godkjenning ber mottakeren om å godkjenne seg i Acrobat Sign-systemet.

Denne metoden brukes primært som et «lavfriksjon»-alternativ for medunderskrivere for interne mottakere, når du har signaturkrav som krever en logget og autentisert hendelse.

Forsiktig!

Det bør utvises forsiktighet før tildeling av Acrobat Sign-godkjenning til eksterne mottakere:

 • Acrobat Sign-godkjenning er ikke en andrefaktors godkjenningsmetode.
 • Eksterne mottakere har eller har ikke en aktiv Acrobat Sign-bruker. De må registrere og bekrefte en bruker før de autentiserer, hvis de ikke gjør det.
 • Interne mottakere (per definisjon) er kjent for å være aktive Acrobat Sign-brukere, så det er kjent at de kan autentiseres uten problemer.

Mottakere blir bedt om å godkjenne seg i Acrobat Sign før de kan samhandle med avtaleinnholdet:

Acrobat Sign-godkjenningsutfordring

Engangspassord via e-post  

Autentiseringsmetoden Engangspassord via e-post (OTPvEm) gir en enkeltfaktorsautentisering, som gir en viss beskyttelse med minimal brukerfriksjon.

Siden engangspassordet leveres til den samme e-postadressen som den opprinnelige signaturlenken, anses OTPvEm-autentiseringsmetoden som en enkeltfaktors autentiseringsmetode. OTPvEm krever imidlertid ikke at brukerne oppretter en konto eller logger på et annet program. De trenger bare tilgang til e-posten deres, noe som gjør denne metoden praktisk.

Dessuten gir bruk av OTPvEm noe ekstra sikkerhet som det å bare stole på e-postkobling ikke gjør. For eksempel:

 • Tilgang til en e-post betyr ikke at e-postboksen er kompromittert. OTMvEm-godkjenningen vil opprettholde avtalens sikkerhet hvis en e-postkobling vises, men e-postboksen er sikret.
 • Anta at en avtale-e-post ikke videresendes riktig (vs. riktig delegering). I et slikt tilfelle, hindrer OTPvEm-utfordringen tilgang til avtalen og bevarer revisjonsrapportens integritet for den identifiserte underskriverens e-postadresse og den faktiske underskriveren.

Mottakeren må angi passordet innen 60 sekunder etter å ha bedt om koden. Når koden er skrevet inn, kan mottakeren samhandle med avtalen.

OTPvEm-utfordring for koden

Andrefaktorgodkjenning (2FA)

Acrobat Sign støtter flere andrefaktor godkjenningsmetoder for transaksjoner med høyere verdi som krever mer enn enkelfaktorverifisering.

Metoden for godkjenning dikteres vanligvis av dokumenttypen eller bransjen til de involverte partene. Det påhviler administratoren å forstå deres interne signaturpolicyer og mulige krav til samsvar.

Nedenfor er et sammendrag av tilgjengelige andrefaktorgodkjenningsalternativer med koblinger til mer detaljerte beskrivelser:

Passordgodkjenning for underskrivere krever at avsenderen skriver inn passordet (to ganger).

 • Passord er kun alfanumeriske. Ingen spesialtegn.
 • Avsenderen må kommunisere passordet til mottakeren gjennom en ekstern kanal.
 • Passordet lagres ikke i ren tekst noen steder i programmet. Hvis passordet går tapt, kan det ikke gjenopprettes, og avsenderen må tilbakestille det

Mottakerne blir bedt om å oppgi passordet før de kan se innholdet i avtalen:

Passordgodkjenningsutfordring

Telefongodkjenning sender en sekssifret kode til mottakeren. Denne koden må oppgis for å vise avtalen.

 • Mottakerens telefonnummer må oppgis av avsenderen under opprettelsen av avtalen.
 • Hvis mottakereb delegerer signaturmyndigheten, blir de bedt om å oppgi et gyldig telefonnummer for den nye mottakeren. Et riktig telefonnummer må oppgis. Hvis ikke, vil autentiseringen mislykkes.
 • Mottakeren kan velge en Tekstmelding (for smarttelefoner som kan motta tekstmeldinger) eller et Taleanrop (hvis en tekstaktivert telefon ikke er tilgjengelig).
  • Godkjenningskoden er gyldig i ti minutter etter at den er levert.

Mottakeren ber om koden, og må legge den inn før avtaleinnholdet vises:

Telefongodkjenningsutfordring

Kunnskapsbasert godkjenning er en godkjenningsmetode på høyt nivå. Det brukes hovedsakelig av finansinstitusjoner og i andre scenarioer som krever en sterk forsikring om underskriverens identitet.

Mottakeren blir bedt om å oppgi person opplysninger som brukes til å samle flere tilpassede, ikke-trivielle spørsmål fra fortiden deres (ved bruk av offentlige databaser). Hvert spørsmål må besvares riktig for å få tilgang til avtalen.

KBA er bare gyldig for mottakere i USA.

KBA-godkjenningsutfordring

Godkjenning med myndighetsutstedt ID ber mottakeren om å fremlegge et bilde av et myndighetsutstedt dokument (førerkort, pass) og en selfie for å etablere en sterk bekreftelsespost.

Mottakere blir først utfordret til å oppgi et telefonnummer til en smarttelefon, og deretter blir de ledet gjennom prosessen med å laste opp dokumentet og selfie-bilder:

Utfordring for godkjenning med myndighetsutstedt ID

Skybaserte digitale signaturer krever at en underskriver godkjenner til en tredjeparts identitetsleverandør for å bruke en digital signatur.

Acrobat Sign støtter et bredt utvalg av signaturleverandører i flere land. Administratorer kan konfigurere kontoen sin (eller bestemte grupper) til å godta digitale signaturer fra én eller flere leverandører.

I de fleste tilfeller inngår kunder en avtale med identitetsleverandøren for å innhente deres signaturvolum. Acrobat Sign fungerer bare som en plattform for at den digitale signaturen skal forespørres og leveres fra Adobe uten ekstra kostnader. Kontoer med en VIP-lisens kan kjøpe Aadhaar-identitetstransaksjoner via Adobe som et tillegg og spore forbruket i administrasjonsmenyen.

Digital signatur kontrollerer når Aadhaar er aktivert

Godkjenningsmetoder for "Premium"-underskriver

Telefon, KBA, Myndighetsutstedt ID og Skybaserte digitale signaturer er «Premium»-autentiseringsmetoder.

Premium godkjenningsmetoder er en forbruksmålt ressurs som må kjøpes før bruk. Kontakt kundeansvarlig eller salgsrepresentanten for detaljer.

Merk:

Nye kontoer på Enterprise- og Business-nivå får 50 gratis Telefon- og KBA-transaksjoner når kontoen åpnes.

Terskler for automatisk kansellering

Alle metoder med andrefaktorgodkjenning har konfigurerbare terskler som kansellerer avtalen når godkjenningen av en mottaker mislykkes et uakseptabelt antall ganger.

 • Avtaleieren (avsenderen) blir varslet om at avtalen er kansellert
  • Bare avsenderen blir varslet.
  • Kansellerte avtaler kan ikke returneres til en aktiv status. En ny avtale må opprettes.

Digital identitetsbekreftelse

Digital identitetsbekreftelse benytter en føderert identitetsleverandør (IdP) som er lisensiert eksternt av Acrobat Sign-tjenesten, og må konfigureres før den blir tilgjengelig når du skriver avtaler.

Fullstendige detaljer om den digitale identitetsløsningen finner du her >

Opplysningene om mottakeropplevelsen varierer basert på identitetsleverandøren som avsenderen bruker. På et høyt nivå blir mottakeren informert om at identitetsverifisering skal løses gjennom en føderert IdP, med en Verifiser identitet-knapp tilgjengelig for å utløse verifiseringsprosessen.

Godkjenning av digital identitet

Hvordan avsendere velger en godkjenningsmetode

Når en avtale konfigureres, kan avsendere velge en godkjenningsmetode fra en nedtrekksmeny til høyre for mottakerens e-postadresse.

De fleste godkjenningsmetoder kan konfigureres til å være den valgte standardverdien for å forenkle sendeprosessen. Bare alternativene for Digital identitet kan ikke konfigureres som standard godkjenningsverdi.

Velg godkjenningsmetoden for mottakeren

Mottakeropplevelsen

Vanligvis blir en mottaker først gjort oppmerksom på en avtale som venter på deres oppmerksomhet, via e-post.

 • Hvis avtalen sendes uten (ingen) autentisering, åpnes avtalen for visning og handling ved å velge Gjennomgå og signer-knappen i e-posten.
 • Hvis avtalen har konfigurert en ekstra autentiseringsmetode, åpnes utfordringssiden for autentisering ved å velge Gjennomgå og signer-knappen i e-posten.
  • Når utfordringen er oppfylt, åpnes avtalen for samhandling.
E-post for å gjennomgå og signere

Merk:

En bruker som er autentisert til Acrobat Sign, kan vanligvis se avtaler som venter på signatur på deres Behandle-side uten autentisering. Autentiseringsutfordringen presenteres for mottakeren når du bruker Gjennomgå og signer for å samhandle med avtalen (signere, fylle ut skjemafelt osv.).

Kontoer som aktiverer Ikke utfordre underskriveren til å autentisere på nytt hvis vedkommende allerede er logget på Acrobat Sign-innstillingen vil hoppe over autentisering når de får tilgang til avtalen fra sine Behandle -siden.

Revisjonsrapporthendelser

Hver metode for andrefaktorgodkjenning har en eksplisitt suksessmelding som identifiserer metoden som ble brukt.

Dersom uten (ingen) autentisering er valgt, angir revisjonsrapporten bare at dokumentet ble signert:

Eksempler på revisjonsrapport

Konfigurerbare alternativer og standardinnstillinger

Administratorkontroller

Du kan få tilgang til innstillingene på kontonivå ved å logge på som Adobe Sign-administrator på kontonivå og gå til Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Underskrivers identifiseringsalternativer

Alle kontrollere kan også konfigureres på gruppenivå. Husk at:

 • Alle grupper vil som standard arve innstillingene på kontonivå.
 • Konfigurasjoner på gruppenivå overstyrer innstillingene på kontonivå.
 • Alle tilgjengelige alternativer på Send-siden er avledet fra innstillingene til gruppen avtalen sendes fra.

Kontrollene er delt inn i to deler:

 • Alternativer for signaturidentifikasjon – det primære settet med godkjenningsinnstillinger. Disse verdiene brukes på alle mottakere av alle avtaler opprettet i avsendergruppen, med disse unntakene:
  • API-baserte prosesser, som kan begrense avsenderens alternativer (integrasjoner, arbeidsflyter, tilpassede applikasjoner).
  • Når Aktiver forskjellige identitetsgodkjenningsmetoder for interne mottakere er aktivert (se nedenfor).
 • Identitetsgodkjenning for interne mottakere – Dette delsettet av innstillinger lar gruppen definere et annet sett med identitetsgodkjenningsmetoder for interne mottakere. Dette gir følgende fordeler:
  • Mindre frustrasjon for interne underskrivere.
  • En mindre kompleks signaturprosess gir raskere signering for mottakere som kanskje må kontrasignere mange avtaler.
  • Kostnadene for premiumgodkjenning kan unngås for interne mottakere.
Identitetsgodkjenningsmetoder i administrasjonsgrensesnittet

Identitetsgodkjenningsmetoder

De primære godkjenningskontrollene:

 • Krev at avsendere angir en av de aktiverte autentiseringsmetodene for mottakere – Når aktivert, må avsendere velge en annen autentiseringsmetode enn ingen som standard autentiseringsmetode. Ingen kan ikke velges.
 • Tillat at Acrobat Sign automatisk fyller ut underskrivernes e-postadresse for hver godkjenningsutfordring – Denne innstillingen gjelder bare for metoden Adobe Sign-godkjenning. Når denne innstillingen er aktivert, blir mottakerens e-postadresse automatisk satt inn der det er nødvendig for godkjenning.
 • Ikke utfordre underskriveren til å autentisere på nytt hvis vedkommende allerede er logget på Adobe Sign – Når dette er aktivert, utfordres ikke underskrivere til å autentisere seg på nytt hvis de allerede er logget på Adobe Sign.
 • Gi avsendere tillatelse til å laste ned en underskriveridentitetsrapport for avtaler som inneholder verifiserte underskrifterunderskriveridentitetsrapporter (SIR) er tilgjengelige for godkjenningsmetoder for offentlig legitimasjon og digital identitet. Når denne innstillingen er aktivert, kan avsender av avtalen laste ned SIR fra deres Administrere-siden.
 • Aktiver følgende identitetsautentiseringssmetoder – Dette går foran listen over autentiseringssalternativer tilgjengelig for avsenderne.  Velg en eller flere avhengig av sikkerhets- og samsvarsbehovene.
 • Bruk følgende metode som standard – Angir standardmetoden for godkjenning som settes inn når en mottaker legges til i en avtale.
 • Tillat avsendere å endre standard autentiseringsmetode – Hvis aktivert, har avsenderen muligheten til å velge en metode som er aktivert.
  • Når deaktivert, kan bare standardmetoden for godkjenning brukes.

Identitetsgodkjenning for interne mottakere

De interne mottakerkontrollene sørger for alternativene du vil benytte for interne mottakere:

 • Aktiver forskjellige identitetsautentiseringsmetoder for interne mottakere – Når dette er aktivert, blir interne mottakere behandlet som et unntak fra de primære autentiseringsreglene, og blir i stedet presentert med standard autentiseringsalternativene som er definert i delen med Identitetsautentisering for interne mottakere.
 • Aktiver følgende identitetsgodkjenningsmetoder – Dette viser listen med tilgjengelige alternativer for mottakergodkjenning.  Velg en eller flere avhengig av sikkerhets- og samsvarsbehovene.
  • Adobe Sign-godkjenning leverer en godkjenningsmetode med lav kostnad og lav friksjon når avsenderne dine også er medunderskrivere.
 • Bruk følgende metode som standard – oppretter standardmetoden som er satt inn for interne mottakere når en ny avtale opprettes.
 • Tillat av avsendere endrer standard godkjenningsmetode – dette gir avsenderen rett til å endre standard godkjenningsmetode til et annet alternativ som er aktivert av administratoren.

Webskjemaunntak til identitetsgodkjenning

Webskjemaer brukes i mange unike tilfeller, og ofte er det et redusert behov for håndhevet mottakergodkjenning.  

For kontoer/grupper som ikke må godkjenne webskjemasignaturer, kan alternativet for å deaktivere e-postbekreftelse konfigureres ved å

 • Gå til: Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Webskjemaer (for innstillinger på kontonivå).
  • Redigere Gruppe: {Group Name} > Gruppeinnstillinger > Webskjemaer (for innstillinger på gruppenivå).
 • Fjern haken ved alternativet Krev at underskriver bekrefter e-postadressen sin for å godta webskjemasignaturer uten bekreftelse.
  • Fjerning av kravet om å bekrefte webskjemasignaturen fjerner ikke kravet om at underskriveren skal oppgi en e-postadresse.
Webskjemafritak fra ID-verifiseringskontroller

Anbefalte fremgangsmåter og viktige punkter

 • Alle godkjenningsmetoder og alternativer kan konfigureres på konto- og gruppenivåer.
 • Alle grupper arver standard innstillingsverdier fra innstillingene på kontonivå. Utform innstillingene på kontonivå for å utnytte den automatiske egenskapsarven best, og minimer gruppekonfigurasjonen senere.
 • Avtaler utleder godkjenningsalternativene fra gruppen avtalen sendes fra. Hvis du ikke ser alternativene du forventer, kan du sjekke innstillingene dine på gruppenivå.
 • Evaluer identitetsgodkjenningskravene dine for dokumenttypene du sender, og om de er underlagt regler for samsvar. Hvis det kreves «premium»-autentisering, må du sørge for at tilstrekkelig volum for forventet trafikk er kjøpt.
 • Godkjenning av offentlig legitimasjon: (i) er ikke ment for regulerte eller høyverdige arbeidsflyter for elektroniske signaturer og brukssaker; (ii) kan ikke identifisere alle uredelige eller «falske» identifikasjonsdokumenter; og (iii) kan ikke erstatte behovet for menneskelig gjennomgang.
 • Bestem om det er signaturflyt som kan kreve andrefaktorgodkjenninger, som:
  • Vertsbaserte signaturer
  • Tilpassede løsninger designet for å undertrykke e-postvarsler (f.eks. Workday)
  • Signaturstrømmer som forsøker å få juridiske signaturer fra to eller flere mottakere som bruker den samme (delte) e-postadressen
 • Identifiser om/hvor det er nyttig å ha forskjellige godkjenningsstandarder for interne mottakere.
 • Kontoer med tilgang til Tilpassede arbeidsflyter kan definere veldig presise godkjenningsmetoder for hver av signaturstrømmene, noe som gir en lavere friksjon (og potensielt høyere volum), samtidig som det sikres samsvar i kritiske signaturprosesser.
 • Vær oppmerksom på at de enkelte godkjenningsmetodene må aktiveres før de blir tilgjengelige for andre tjenester. Aktivering av en metode eksponerer den for:
  • Andre administrative kontroller, for eksempel Sikkerhetsinnstillinger for andrefaktorgodkjenningsmetoder
  • Brukere å velge i løpet av standardprosessen Send
  • Egendefinerte arbeidsflyter som bygd i Workflow Designer
  • API-drevne sendingshendelser
  • Integrasjonstilgang (Dynamics, Salesforce)

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet