Utgivelsesplan og forhåndsutgivelsesnotater for Adobe Acrobat Sign

Utgivelsesplan og forhåndsutgivelsesdokumentasjon for Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign planlegger å levere tre store funksjonsutgivelser hvert år. Mindre utgivelser kan introduseres for å løse problemer med kunde- eller systembehandling etter behov.

 • De store utgivelsene er planlagt til mars, juli og november.
 • Mindre patcher legges til i planen etter behov og når en lanseringsdato er fastsatt.

Forhåndsutgivelsesplanen og notatene vises nedenfor.

Dokumentasjon

Forhåndsutgivelsesdokumentasjon legges til forhåndsutgivelsesplanen fire uker før utgivelsen til sandbox-miljøet, og forblir tilgjengelig gjennom den generelle lanseringen til produksjonsmiljøet. Ny dokumentasjon og oppdateringer som gjelder endringer i utgivelsen, kan bare ses fra denne utgivelsesplan-siden inntil produksjonsmiljøet er oppdatert. På det tidspunktet oppdateres den generelle elektroniske dokumentasjonen for å gjenspeile den nye funksjonaliteten/opplevelsen.

 

Sandbox-tilgjengelighet

Kunder som har tilgang til Acrobat Sign Sandbox-miljøet får tilgang til den nye utgivelsesfunksjonaliteten fire uker før lansering.

 • Sandbox-miljøet vil bestå alle produksjonskvalitetssikringsprosedyrer på samme kvalitetsnivå som det vanlige produksjonsmiljøet.
 • Sandbox forventes å ha 99,9% tilgjengelighet og vil bruke samme statusside og avbruddsprosedyrer som det vanlige produksjonsmiljøet.
 • Sandbox vil utnytte den vanlige produksjons-SLA og støtteprosessen for å hjelpe til med rapporteringsproblemer.
Merk:

Hvis du ønsker å bli varslet på forhånd om de kommende utgivelsesfunksjonene, kan du abonnere her >

Utgivelser

Denne artikkelen inneholder forhåndsutgivelsesinformasjon. Utgivelsesdatoer, funksjoner og annen informasjon kan endres uten varsel.

Produksjonsdistribusjon: 8. november 2022
Offentlig skyimplementering: 6. desember 2022

Forbedret funksjonalitet

 • «Just in time»-brukerklargjøring for kontoer som administreres på Adobe Admin Console – kontoer som administrerer brukere på Adobe Admin Console kan konfigurere kontoen sin til å opprette brukere automatisk, og eventuelt legge dem til i Acrobat Sign-produktprofilen når de første gang autentiserer seg til Acrobat Sign-tjenesten via den konfigurerte SSO-løsningen.

Finn ut mer om «just in time»-klargjøring >

 • Elektroniske segl – kontoer på Enterprise-nivået kan bruke elektroniske segl (e-segl), som gir samme juridiske gyldighet som et firmas gummistempel på papir. E-segl kan påføres av mer enn én person eller system under kontroll eller tilsyn av den juridiske enheten. Den elektroniske forseglingsfunksjonen i Acrobat Sign lar organisasjoner bruke e-segl ved å bruke digitale sertifikater utstedt til deres juridiske enhet, for å bidra til å formidle integriteten og autentisiteten til fakturaer, erklæringer eller andre offisielle dokumenter.

Finn ut mer om e-segl her >

Elektroniske segl

 • Egendefinerte arbeidsflyter tillater konfigurasjon av Mottakergrupper i malen – brukere som bygger egendefinerte arbeidsflyter som inkluderer mottakergrupper kan nå fullt ut definere mottakergruppen ved å legge til en kommadelt liste over e-postadressene i e-postfeltet.

Finn ut mer om tilpassede sendingsarbeidsflyter >

Konfigurer mottakergrupper i arbeidsflytmalen

 • Planlegg rapport- og dataeksportnytt rapporteringsgrensesnitt (utgitt i april 2022) er forbedret for å gjøre det mulig for planlegging av rapporter/eksporter å kjøre regelmessig og levere en e-post med en kobling til rapporten/eksporten for en liste over interne brukere.
  • Planlagte rapporter/eksporter kan bare opprettes, redigeres og kanselleres av opphavsmannen.
   • Rapporter/eksporter kan planlegges daglig, ukentlig eller månedlig. Kjøretiden utføres ved midnatt på den valgte dagen (basert på kontoens tidssoneinnstilling).
   • Send det nå-alternativet er tilgjengelig for å få sanntidsoppdateringer.
   • Bare brukere innenfor samme Acrobat Sign-konto kan inkluderes i tidsplanens e-postdistribusjon.
    • Ved tilgang til e-postkoblingen, vil brukeren måtte autentisere seg i Acrobat Sign-systemet.
    • Bare brukere i e-postvarslingslisten kan vise rapporten/eksportinnholdet.
    • E-postkoblinger er deaktivert i henhold til kontoens utløpskonfigurasjon for dokumentkobling.
  • Rapporter/eksporter med en tidsplan viser et ikon som angir tidsplanen når en peker holdes over oppføringen.

  Finn ut mer om rapportplanlegging >

Forbedrede diagrammer og eksport

 • Manglende kolonner i den nye rapporteringsdataeksporten er lagt til – dataeksportfunksjonaliteten har lagt til alle kolonnene som er tilgjengelige i det klassiske grensesnittet, og bringer eksportfunksjonaliteten i paritet med den klassiske opplevelsen.

Kolonnenavn

Beskrivelse

Avsendergruppe

Gjeldende gruppe av brukeren som sendte dokumentet

Avsenderfirma

Firmaet til brukeren på tidspunktet for opprettelse av avtale

Avsenderenhet

Enheten som ble brukt til å opprette en avtale

Årsak til avvisning av avsender

Årsaken til at avsender tilbakekalte en avtale

Dokumentoppbevaring påført dato

Oppbevaring av benyttet GDPR-dokument

Signaturtype

Signaturtype: E-SIGNERE eller SKRIFTLIG

Antall dokumenter

Antall dokumenter brukt for å opprette avtale

Antall sider

Antall sider i dokumentene som ble brukt for å opprette avtale

Antall mottakere

Antall mottakere (deltakere) i en avtale

Antall fullførte mottakere

Antall mottakere som har fullført den nødvendige handlingen

Antall gjenværende mottakere

 Antall gjenværende mottakere som ikke har fullført den nødvendige handlingen

Avtalemelding

Tekst oppgitt av avsender ved opprettelse av avtale

Mottakerrolle

Rolle bestemt under sending av en avtale (dvs. UNDERSKRIVER, GODKJENNER, DELEGATOR)

Mottakers firma

Mottakerfirmaet på tidspunktet for forespurt handling

Mottakers fullføringsdato

Forespurt handling fullført, dvs. Avtale signert

Mottakers sikkerhetsalternativ

Valgt sikkerhetsalternativ

Mottakers startdato

Avtale sendt til mottaker

Mottakers visningsdato

Avtalen sett av mottakeren

Mottakers enhet

Enhet som brukes til å signere (eller fullføre annen handling)

Mottakers avvisningsårsak

Årsak oppgitt når mottaker nekter å signere

 • Administratoradministrert kontodeling – administratorer på kontonivå i kontoer med aktivert avansert kontodeling kan begrense kontodeling mellom brukere, slik at bare kontoadministratorer kan opprette, endre og kansellere kontodelinger mellom brukere/grupper. Under denne konfigurasjonen mister brukere og administratorer på gruppenivå all tilgang til å dele kontoene sine.

Kontodelingskontroller finner du ved å navigere til Kontoinnstillinger > Sikkerhetsinnstillinger > Kontodeling

Finn ut mer om kontodeling >

Forbedrede kontroller for kontodeling

 • Administratorvisning og kontroll over brukerdelte kontoer – en ny fane er lagt til i administratormenyen på kontonivå for å se kontodelingen på bruker- og gruppenivå som er på plass. Fanen med Delte brukere åpner en liste over alle delinger, identifiserer brukerne/gruppene som deles og deles med, tillatelsene til delingen, statusen til delingen og en eksplisitt identifikasjon for eventuelle delinger som er til en ekstern part.

Finn ut mer om Delte brukere fanen >

Delt brukerkø

 • Digital Identity Gateway støtter nå innstillinger for interne brukere – begrensningen som tvang Digital Identity Gateway-funksjonen til å deaktivere når forskjellige autentiseringsmetoder ble aktivert for interne brukere er løst, slik at administratorer kan tillate intern identitetsverifisering når alternativet er aktivert for eksterne mottakere.  

Finn ut mer om Digital Identity Gateway >

Digital identitet tilgjengelig for interne mottakere

 • Nye alternativer for identitetsleverandør – seks nye alternativer for identitetstjenester er lagt til:
  • ID.me tilbyr nye identitetsverifiseringstjenester som støtter NIST SP 800-63-standarden for multifaktorautentisering:
   • NIST IAL2/AAL2
   • NIST LOA3
   • Forsterket identitet
   • Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
  • IDnow VideoIdent
  • Mitt nummerkort
 • Digital Identity Gateway er tilgjengelig for kundekontoer i Adobe Acrobat Sign for Government-miljøet – GovernmentCloud-kontoer kan nå bruke Digital Identity Gateway-funksjonen for å identifisere signere med den forhåndskonfigurerte FedRAMP-kompatible digitale identitetsleverandøren ID.me. ID.me-tjenestene gir samsvar med NIST SP 800-63-standarden for multifaktorautentisering.
Digital Identity Gateway på GovCloud

 • Inkluderer Avtale sett-hendelser i revisjonsrapporten – for kunder som ønsker å forstå at avtalen ble sett av deltakeren, er det en mulighet til å legge til hendelsen avtalt sett i revisjonsrapporten og Aktivitet -liste.

Finn ut mer om avtalen viste hendelser >

Vist avtale-hendelser

 • Ta med et sammendrag av antall filer og sider som utgjør den endelige avtalen i revisjonsrapporten – et sammendrag av fil-/sideteller kan legges til i revisjonsrapporten som viser:
  • Totalt antall filer lastet opp da avtalen ble opprettet
  • Totalt antall sider fra filene som er lastet opp
  • Totalt antall støttefiler lagt til avtalen (lagt til gjennom filvedlegg)
   • Samlet fra alle deltakere
  • Totalt antall sider inkludert i alle støttede dokumentfiler

  Finn ut mer om dokumentantall i revisjonsrapporten >

Fil og sidetall på revisjonsrapporten

 • Forbedret tilgjengelighet med PDF-merking – kunder som trenger tilgjengelig signert dokumentasjon kan nå aktivere «merket» PDF-generering. Merking er prosessen med å legge til riktig innhold og merknader, slik at skjermlesere kan forstå og returnere innholdet i PDF-en.

Når den er aktivert, vil felt som legges til dokumenter via forfatterskap inneholde riktig merking. Tilgjengelige dokumenter som lastes opp vil beholde merkingen gjennom hele signaturprosessen, og produsere en tilgjengelig signert PDF når den er fullført.

Finn ut mer om tilgjengelighetsmerking >

Naviger til de tilgjengelige pdf-kontrollene

 • Forbedret automatisk skjemafeltdeteksjon (begrenset distribusjon) – automatisk skjemafeltdeteksjon er forbedret for mer nøyaktig å identifisere type, størrelse, antall og plassering av skjemafelt som skal plasseres. Denne utgivelsen utvider utrullingen av den nye feltdeteksjonen til å inkludere alle kontoer på NA1- og NA2-segmentering i Nord-Amerika. (Tidligere bare aktivert for individuelle nivåkontoer og NA4-segmentering.)

Finn ut mer om automatisk skjemafeltdeteksjon her >

 • Forbedret søk etter Enterprise-tjenestepakker og Gratis kontoer – søkefunksjonaliteten som brukes til å finne avtaler, er forbedret for å støtte mer komplekse strengspørringer ved hjelp av spesiell syntaks. Den oppgraderte søkefunksjonen har fullført den planlagte distribusjonen med produktutgivelsen i november 2022.
  • Denne utgivelsen oppdaterer kun tjenestenivåene Enterprise og Free.
  • Dokumentasjonen for den forbedrede søkefunksjonaliteten er tilgjengelig i den elektroniske hjelpedokumentasjonen. Du finner en kobling til dokumentasjonen i programmet ved å klikke på informasjonsikonet ved siden av søkefeltet:
Informasjonsikon ved siden av søkefeltet

Acrobat Web

 • Acrobat Web Slettet mappe – gjenopprett en slettet avtale (kun individuelle lisenser) – Acrobat-nettbrukere med en Individuell lisens kan nå «mykslette» avtaler på deres Administrer-side, ved å sende dem til en Slettet-mappen i 14 dager, hvoretter de blir fjernet helt fra systemet. Brukere kan åpne Slettet-mappen og gjenopprett eventuelle avtaler før avtalen ble slettet.

Finn ut mer om sletting av avtaler i Acrobat Web >

Velg Slett-handlingen for malen

Endringer i brukeropplevelsen

 • Internet Explorer 11- og eldre Edge-nettlesere støttes ikke lenger – fra og med november 2022-utgivelsen støttes ikke lenger Internet Explorer 11- og eldre Edge-nettlesere på noen Acrobat Sign-side. Ethvert forsøk på å få tilgang til Acrobat Sign med en av disse nettleserne vil produsere en side med «Ustøttet nettleser»:
Nettlesere som ikke støttes

 • Midlertidig løsning for innebygde signeringsproblemer på grunn av deaktiverte tredjeparts informasjonskapslermottakere som logger på en innebygd versjon av Acrobat Sign, eller med tredjeparts informasjonskapsler deaktivert, kan få problemer med å fullføre signaturprosessen. En kortsiktig løsning er på plass mens en mer sømløs opplevelse utvikles. Løsningen oppdager problemsituasjonen og gir mottakeren en melding som beskriver problemet, og gir en knapp for å åpne siden i en ny fane.
Avvisende melding for nettlesere med tredjeparts informasjonskapsler deaktivert

 • Rapporter misbruk koblinger utløper ikke lenger Rapporter misbruk-koblinger utløper ikke lenger som andre koblinger som leveres med e-poster fra Acrobat Sign.

Finn ut mer om Rapporter misbruk-lenker >

 • Forespørsler om en ny lenke vises nå i Revisjonsrapport- og Aktivitet-listen – når en mottaker ber om en ny lenke for å erstatte en utløpt, er hendelsen nå fylt ut i Revisjonsrapport- og Aktivitet-loggen.

Finn ut mer om dokumentkoblingens utløp >

Forespørsel om ny kobling i Aktivitet-listen

 • Send ny lenke -knappen for å erstatte utløpte koblinger deaktiverer nå seg selv etter å ha nådd strupegrensen – for å undertrykke flere anrop til databasen på grunn av flere klikk på knappen, deaktiverer knappen seg selv etter å ha blitt klikket nok til å krysse terskelverdien for forespørsel (10 ganger i løpet av en time).
Deaktivert Sendt ny lenke-knapp

 • Påminnelser sendt til mer enn tre personer er nå oppsummert i Aktivitet -listen – for å beholde Aktivitet-listen lesbar, vil alle påminnelser sendt til mer enn tre deltakere bli redusert til en oppsummerende linjelesing: Påminnelse sendt til <num_of_recipients> mottakere.

Revisjonsrapporten fortsetter å liste hele settet med mottakere for den offisielle oppføringen.

Summerende påminnelse for aktivitetslisten

 • Bekreftelsesutfordring lagt til hyperkoblinger – når en mottaker klikker på en hyperkobling som tar brukeren ut av e-signeringsopplevelsen, presenteres en utfordring for å bekrefte at brukeren faktisk ønsker å åpne målnettadressen.
Hyperkoblingsutfordring når du klikker

 • Inndatafeltet «Send en ekstra kopi av hver signert avtale» fjernes fra Eksternt arkiv-fanen for kontoer med flere lisenser – funksjonen til Send en ekstra kopi av hver signerte avtale til følgende e-postadresser kan nås fra Kontoinnstillinger > Globale innstillinger for alle tjenestenivåer som har tilgang til fanen med Globale innstillinger.  Individuelle lisensnivåer av tjeneste som ikke har tilgang til Globale innstillinger vil fortsette å få tilgang til denne funksjonen fra fanen med Eksternt arkiv.

Finn ut mer om ekstern arkivering >

Fjerning av Send en kopi-feltet fra Eksternt arkiv

 • Funksjonen «Send en ekstra kopi av hver signerte avtale» har installert maksimalt 15 e-poster – Funksjonen for Send en ekstra kopi av hver signerte avtale til følgende e-postadresser har brukt en grense på 15 e-postadresser i inndatafeltet. Enterprise-kunder som har behov for å konfigurere mer enn 15 kan kontakte support og be om en økning.
Verktøytips for maksimalt antall e-poster

 • Linker for juridisk merknad er flyttet fra bunnteksten på nettsiden – de juridiske lenkene i bunnteksten til nettgrensesnittet er flyttet til Juridiske merknader-overlegget, som kan nås via spørsmålstegnikonet i øvre høyre hjørne av vinduet. Bare språkvelgeren forblir i bunntekstlinjen.
Linker for juridisk merknad fjernet fra bunnteksten

 • Juridiske merknader har blitt oppdatert for innebygd (noChrome) bruk - Kunder som bruker den innebygde e-signeringssiden bruker en versjon av Juridiske merknader-lenken (i Alternativer -menyen) som lenker til Adobe-sider som ikke inneholder flere aktive lenker.
NoChrome juridiske merknader uten eksterne lenker

 • Et alternativ for å opprette en konto er lagt til på siden etter signering – siden etter signering som mottakere blir sendt til når de har fullført signaturprosessen, gir dem nå en enkel vei for å opprette en Acrobat Sign-konto. 
  • Bare ukjente mottakere mottar Opprett konto-knappen. Registrerte brukere gjør det ikke.
  • Mottakere i en tysk lokalitet mottar ikke Opprett konto-knappen.
  • Mottakere i en ukjent lokalitet mottar ikke Opprett konto-knappen.
Opprett en kontoknapp lagt til ettersigneringssiden

 • Oppdaterte sideoppsett for Kontoinnstillinger- og Betalingsintegrasjon-sidene – både Kontoinnstillinger- og Betalingsintegrasjon-sidene har blitt oppdatert for å gi en mer brukervennlig layout. Det har ikke vært endringer i funksjonaliteten.
Oppdateringer av sidelayout

 • Acrobat Sign Authentication – Acrobat Sign-autentiseringsmetoden er forbedret for å gi en bedre beskrivelse av autentiseringsprosessen og krav til mottakere. Vær spesiell oppmerksom på kravet om at en Adobe-konto skal opprettes (hvis en ikke allerede eksisterer) før autentisering kan fullføres.

Finn ut mer om Acrobat Sign-autentisering >

Mottakervisning av Acrobat Sign-autentisering

REST API/Webhook-oppdateringer

API- og webhook-oppdateringer for denne utgivelsen finnes i API-dokumentasjon for Acrobat Sign.

Nye og oppdaterte REST v6 API-er

 • SLETT /avtaler/{agreementId} – et nytt endepunkt som støtter «myk sletting»-funksjonen ved å flytte en avtale og alle relaterte data (inkludert databaseposter og fysiske filer) til Slettet-mappen hvor den vil bli fullstendig ødelagt 14 dager senere (med mindre den gjenopprettes først).
 • GET /users/{userId}/settings – et nytt endepunkt for å hente forfatterinnstillingene for en bruker.
 • GET /libraryDocument/{libraryDocumentId}/combinedDocument – en oppdatering av det eksisterende endepunktet for å legge til en verdi (skipDocumentSealing) som returnerer en ikke-sertifisert PDF.
 • POST /libraryDocuments – en oppdatering til et eksisterende endepunkt som lager et bibliotekdokument fra en avtale.
 • GET /groups – dette endepunktet er utvidet for å støtte den nye Delte brukere-køen ved å føre opp kontoandelene i en gruppe.

Nye webhook

 • Ny webhook AGREEMENT_REMINDER_INITIATED – AGREEMENT_REMINDER_INITIATED-webhook utløses når en avtalepåminnelse utløses og e-postpåminnelser undertrykkes.
  • AGREEMENT_REMINDER_SENT-webhook utløses når en avtalepåminnelse utløses og e-postpåminnelser er aktivert (standard).
 • Ny webhook MEGASIGN_REMINDER_INITIATED – MEGASIGN_REMINDER_INITIATED-webhook utløses når en Send samlet-påminnelse utløses og e-postpåminnelse er undertrykt.
  • MEGASIGN_REMINDER_SENT-webhook utløses når en Send samlet-påminnelse utløses og e-postpåminnelse er aktivert (standard).
  • Bare én MEGASIGN_REMINDER_INITIATED (eller MEGASIGN_REMINDER_SENT)-webhook leveres til overordnet Send samlet-beholder. Individuelle barneavtaler gjør det ikke hver utløser en MEGASIGN_REMINDER_INITIATED-webhook.

Finn ut mer om webhook >

Fremtidig oppdatering for Webhook

8. november 2022 lanserer Adobe Acrobat Sign en forbedret versjon av webhook-infrastrukturen (referert til som «webhooks 2.0»). 18. juli 2023 vil Adobe avbryte den nåværende webhook-infrastrukturen (referert til som «klassiske webhook»).

Webhooks 2.0 støtter alle funksjonene til klassiske webhook med ett forbehold. Hvis en webhook ble konfigurert for brukeren, gruppen deres eller kontoen deres, leverte klassiske webhook varsler til alle deltakere i en avtale. I webhooks 2.0 vil KUN webhook konfigurert for avsenderen, avsenderens gruppe eller avsenderens konto motta varsler. Det vil med andre ord ikke lenger sendes varsler til alle deltakere i en avtale. Merk at alle fremtidige forbedringer KUN vil bli levert på webhooks 2.0.  

Gjeldende fra 8. november 2022, vil alle nye kunder bli registrert i webhooks 2.0.

Alle eksisterende kunder før 8. november 2022 blir automatisk migrert 14. mars 2023. Nåværende kunder kan prøve webhooks 2.0 på en prøveversjon, utvikler- eller Sandbox-konto via Adobes Insider Access-program den 8. november.

Vi forventer at migreringen skal være sømløs for alle kunder. Kunder som har strenge retningslinjer for nettverkssikkerhet vil imidlertid kreve at nye IP-adresser konfigureres i henhold til https://helpx.adobe.com/no/sign/system-requirements.html.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din suksesssjefen eller støtteteamet.

Systemressurser

 • Oppdatert Microsoft Office til PDF-konvertering – en oppdatering for Microsoft Office til PDF-konvertering er installert. Denne oppdateringen holder omformeren oppdatert med tredjepartsverktøy og biblioteker.

Funksjon

Aktiveringsdato

Tilgjengelig for (tjenestetype)

Konfigurasjonsnivå

«Just in time»-brukerklargjøring

Innen 24 timer etter utgivelsen

Kontoer som bruker Adobe Admin Console

Konsollorganisasjon

Elektroniske segl

Med utgivelsen

Enterprise

Konto/gruppe

Rapport/dataeksportoppdateringer

Innen 24 timer etter utgivelsen

Business og Enterprise

Ikke konfigurerbar

Kontodeling kontroller og oversikt

Med utgivelsen

Business og Enterprise

Konto/gruppe

Digital Identity Gateway-oppdatering

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Konto/gruppe

Nye identitetsleverandører

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Ikke konfigurerbar

Digital Identity Gateway for GovCloud

6. desember 2022

Enterprise

Konto/gruppe

Revisjonsrapport/aktivitetslisteoppdateringer

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Dokumentteller og Se hendelser: Konto/gruppe
Påminnelsessammendrag kan ikke konfigureres

PDF-merking for tilgjengelighet

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Konto/gruppe
Ikke konfigurerbar for kontoer på Enkeltpersoner-nivået

Forbedret gjenkjenning av skjemafelt

Innen 24 timer etter utgivelsen

Alle servicenivåer

Ikke konfigurerbar

Forbedret søkeopplevelse

Innen 24 timer etter utgivelsen

Kun Enterprise og Gratis

Ikke konfigurerbar

Slett/gjenopprett avtaler i Acrobat Web

Innen 24 timer etter utgivelsen

Bare kontoer på Acrobat Web Enkeltpersoner-nivået

Ikke konfigurerbar

Slutt på støtte for IE11- og eldre Edge-nettlesere

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Ikke konfigurerbar

Midlertidig løsning for tredjeparts informasjonskapsler i iFrames.

Innen 24 timer etter utgivelsen

Alle servicenivåer

Ikke konfigurerbar

CDS-sertifikatoppdatering

Innen 24 timer etter utgivelsen

Alle servicenivåer

Ikke konfigurerbar

Endre til FRA-verdien i e-postoverskrifter

Med utgivelsen

Bare gratis kontoer

Ikke konfigurerbar

Utløp for dokumentlenke-oppdateringer

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Ikke konfigurerbar

Hyperkoblingsutfordring

Med utgivelsen

Business og Enterprise

Ikke konfigurerbar

«Send en ekstra kopi»-oppdateringer

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Konto/gruppe

Oppdateringer av juridiske merknader

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Ikke konfigurerbar

Opprett konto-knappen på siden etter signering

Med utgivelsen

Alle servicenivåer
Mottakere i en tysk eller ukjent lokalitet ser ikke knappen

Ikke konfigurerbar

Oppdatert layout for Betalinger- og Kontoinnstillinger-sider

Med utgivelsen

Team, Business og Enterprise

Ikke konfigurerbar

API-oppdateringer

Med utgivelsen

Enterprise

Ikke konfigurerbar

Webhook-oppdateringer

Med utgivelsen

Business og Enterprise (Kun nye kontoer)

Ikke konfigurerbar

BCL-oppdatering

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Ikke konfigurerbar

Løste problemer

Problem
Beskrivelse
4301552 Sammendrag: n avtaleforfatter kan angi navnet på et felt, men for underskriverinfofelt (som signaturdato) endres feltnavnet internt. Et kart over originale feltnavn til endrede feltnavn beholdes og sendes til e-signatursiden, men e-signatursiden bruker ikke kartet for øyeblikket. Når du løser feltreferanser for et beregnet felt, er feltnavnet brukt i referansen det opprinnelige navnet, noe som fører til at referansen mislykkes for felt med et endret navn.
Korrigering: Forbedret koden slik at når du bestemmer feltet for å se etter en feltreferanse og ikke blir funnet samsvar ved å sjekke gjeldende navn, blir kartet over omdøpte felt deretter kontroller.
4316578 Sammendrag: Underskrivere blir bedt om å godta informasjonskapslene hver gang når de signerer et dokument i en iFrame.
Korrigering: En mellomliggende side har blitt lagt til for å åpne en ny fane som lar signaturprosessen fullføres med mindre friksjon. Dette er en midlertidig løsning mens en mer elegant løsning utvikles.
4333689 Sammendrag: En meldingspopup med rangeringsfeil vises når du signerer et nettskjema: “Feil ved rangering av data. Se loggen for mer informasjon”. Avtalen er signert til tross for feilen.
Korrigering: En hake er lagt til for å evaluere deltakeroppstillingen og fastslå at det ikke er tomt.
4336236 Sammendrag: Endring av en utløpsdato via API gjenspeiler ikke den nye datoen på riktig måte, når den spørres på grunn av at databasen ikke har mulighet til å oppdatere før søkeindekskøen.
Korrigering: Koden er forbedret for å forbedre rekkefølgen på datalagring.
4341563 Sammendrag: En «Avtale-ID er ugyldig»-feil oppstår når du prøver å utløse påminnelser på den nye administrasjonssiden, og kontoen er konfigurert til å ikke avsløre avtalen etter pålogging av avtalehendelsene. Dette fører til en deltakelsessjekk som er ugyldig.
Korrigering: Koden har blitt forbedret for å evaluere innstillingene knyttet til hendelseslogging for å ignorere deltakelsessjekken hvis loggingen blir undertrykt.
4347518 Sammendrag: Brukere kan kanskje ikke fullføre påloggingsprosessen når de signerer på grunn av en feilbehandlet advarsel som forårsaker en løkke i autentiseringsprosessen.
Korrigering: Autentiseringskode er forbedret for å håndtere feilmeldingen på riktig måte og forhindre looping.
4350042 Oppsummering: Signerte avtaler kan dukke opp under Pågår på administreringssiden på grunn av at kryssdelte avtalebiter ikke oppdateres riktig før indeksering.
Korrigering: Indekseringskoden har blitt forbedret for å ta hensyn til kryssdelte avtaler og potensielle problemer med oppdaterings-/indekseringstidspunkt.
4350089 Sammendrag: Når en bruker får tilgang til arbeidsflyter under «Start fra bibliotek» viser Sist endrede dato feilaktig Opprettet dato.
Korrigering: Koden er oppdatert for å sikre at den siste endrede datoen for arbeidsflyten faktisk er den endrede og ikke den opprettede datoen.
4353030 Sammendrag: Brukere på kansellerte kontoer kan ikke signere avtaler. Kun delegering er tillatt.
Løsning: Koden som brukes til å generere engangsunderskriverkontoer er forbedret for å ta hensyn til e-postadresser som finnes i systemet, men som er identifisert som kansellerte.
4357904 Oppsummering: Beregnede felt som bruker «runde» gir feil resultater på et hvilket som helst annet språk enn engelsk på grunn av at lokalitetsadministratoren ikke starter riktig.
Korrigering: Den lokale behandleren har blitt oppdatert og initialiseres på riktig måte.
4359443 Sammendrag: Avsendere vil ikke motta den endelige e-posten hvis en av mottakerne er inaktiv på grunn av at den inaktive bruker-ID-en delegerer deres autoritet til en ventende bruker-ID for engangsbruk. Engangsbrukeren oppdaterer ikke statusen sin på riktig måte, noe som fører til at den endelige e-posten ikke leveres til avsenderen.
Korrigering: Delegering til engangsbrukere har blitt forbedret for bedre å ta hensyn til inaktiv brukerdelegering og statusene oppdateres riktig.
4359784 Oppsummering: Når du klikker på vognmerket for å flytte til neste felt og gjeldende felt er et alternativ i et alternativknappfelt, vil coach-merket flyttes til neste feltalternativ i stedet for neste felt.
Korrigering: Rutemerkekoden er oppdatert for å flytte til neste feltobjekt når en alternativknapp er valgt.
4360292 Sammendrag: Den spanske språkteksten for daglige påminnelser er feil, og identifiserer påminnelsen som ukentlig i stedet for daglig.
Korrigering: Den lokaliserte strengen er korrigert.
4360542 Sammendrag: Usbekistan ( 998) mangler i de tilgjengelige landskodene for telefonautentisering
Korrigering: Usbekistan er lagt til listen over tilgjengelige landskoder.
4363160 Sammendrag: Inkonsekvens i avtalehendelser når de vises via API sammenlignet med avtaleaktiviteten i Adobe Sign-grensesnittet når avansert deling er aktivert og en underskriver erstattes via en delt konto.
Korrigering: Hendelsesstrengene er skrevet om for å fjerne «på vegne av» for å være i samsvar med aktivitetspanelet og revisjonsrapporten.
4366553 Sammendrag: Bruker-CSV-eksporten rapporterer ikke «Kan sende»-verdien på riktig måte når den arves fra kontoinnstillingen.
Korrigering: La til overordnede innstillingsdetaljer til brukerinnstillingskartet for getSetting-funksjonen.
4366727 Sammendrag: Webhook utløser ikke en Agreement_Reminder_Sent-hendelse hvis e-postpåminnelser er undertrykt.
Korrigering: En ny webhook (Agreement_Reminder_Initated) er opprettet for å utløse når påminnelser undertrykkes.
4367344 Sammendrag: Signeringsårsaker vises ikke i revisjonsrapporten for avtaler sendt med ikke-engelske språk.
Korrigering: Koden har blitt forbedret for å sikre at alle lokaliteter er riktig formatert med sanggrunnen.
4367351 Sammendrag: Ampersand (&)-tegn konverteres fra halv bredde til full bredde i egendefinerte arbeidsflytmaler.
Korrigering: Det riktige Unicode-tegnet refereres nå når et og-tegnet brukes i en streng.
4367725 Oppsummering: Å lage en egendefinert arbeidsflyt med et tomt CC-felt og deaktivere alternativet for å redigere feltet kan resultere i en feil med «Ikke støttet arbeidsflyt».
Korrigering: Forbedret koden for å imøtekomme et avsluttende CC-felt uten verdi.
4368118 Sammendrag: Globale prøvekontoer som blir migrert til Global VIP-admin, går tilbake til prøveversjon kort tid etter migreringen.
Korrigering: Migreringskoden ble forbedret for bedre å synkronisere databasen med Acrobat Sign-applikasjonsnivåinnstillingene.
4368310 Sammendrag: Ordlyden av signaturbildeinstruksjoner er grammatisk feil i lokaliserte grensesnitt.
Korrigering: Oppdaterte strengene «Velg et bilde som signatur» til «Velg et bilde av signaturen din»
4368398 Sammendrag: Den nye rapportfunksjonen kan være utilgjengelig for brukere som administrerer mange grupper, noe som fører til at overskriften blir større enn koden tillater.
Korrigering: Maksimal topptekststørrelse er økt.
4368508 Oppsummering: Forsøk på å laste inn et for stort antall webhook kan føre til at spørringen blir tidsavbrutt med meldingen «Kan ikke behandle forespørselen din».
Korrigering: Standard sidestørrelse for antall oppføringer som vises, er omdefinert til et tall som spørringen kan administrere.
4368676 Sammendrag: Alle inaktive brukere har feil tidssone i brukerens CSV-eksport.
Korrigering: La til overordnede innstillingsdetaljer til brukerinnstillingskartet for getSetting-funksjonen.
4369066 Sammendrag: Det er ingen utfordring å forlate avtalen for en mottaker når du velger en hyperkobling.
Korrigering: En utfordring er lagt til til hyperkoblingsfeltet.
4369188 Sammendrag: Ordlyden for signaturbildeinstruksjoner på Fyll og signer-siden er grammatisk feil i lokaliserte grensesnitt.
Korrigering: Oppdaterte strengene «Velg et bilde som signatur» til «Velg et bilde av signaturen din»
4369403 Oppsummering: Hvis du stiller inn backend-innstillingen til å ignorere påminnelsens levetid, kan påminnelsen avbrytes etter én dag.
Korrigering: Innstillingen er korrigert for å ignorere påminnelsens levetid.
4369791 Sammendrag: En uventet hendelse «angitt navn ved signering som ...» oppstår når et Digital Identity-autorisert navn inneholder japanske tegn.
Korrigering: Verktøyfunksjonen som fanger opp navneverdien har blitt forbedret for å bedre administrere japanske tegn.
4371330 Sammendrag: Signer Identity Report viser '#' i noen tilfeller der deler av dokumentet inneholder japansk tekst.
Korrigering: Verktøyfunksjonen som fanger opp navneverdien har blitt forbedret for å bedre administrere japanske tegn.
4371423 Sammendrag: Kunnskapsbasert autentisering gjenspeiles ikke i revisjonsrapporter.
Korrigering: Koden som formaterer revisjonsrapporten er oppdatert for å inkludere KBA-hendelser.
4372045 Sammendrag: Oppretting av en arbeidsflyt med en biblioteksmal kan generere en feil: «Ustøttet arbeidsflyt: Kan ikke åpne denne arbeidsflyten fordi den enten er ødelagt eller inneholder funksjoner som ikke støttes ennå».
Korrigering: Koden som påvirker feilen er rettet.
4373220 Oppsummering: «Signer» og «Anerkjenne»-knappene har ikke nok kontrast når de har fokus.
Korrigering: Knappene har blitt oppdatert for å sikre at de har riktig kontrastforhold.
4373681 Sammendrag: Den Juridiske merknader panelet har lenker som åpner eksterne sider når du åpner fra en iFrame-opplevelse. Dette byr på problemer for noen tilfeller av samsvarsbruk.
Korrigering: Et diskret panel med Juridiske merknader er opprettet for bruk når et iFrame/noChrome-miljø brukes.
4374140 Sammendrag: Brukere kan motta en fullført e-post når avtalen bruker en parallell arbeidsflyt, er i prosess og en nettadresse-reautentisering utløses.
Korrigering: Lagt til ny kode for å sikre at riktig funksjon utløses når en ny nettadresse utløses til en av deltakerne.
4374910 Sammendrag: Innstillingen for å legge ved revisjonsrapporten leses fra brukerens primærgruppe i stedet for avsendergruppen.
Korrigering: Oppdaterte koden som legger ved revisjonsrapporten for å kunne leses riktig fra avsendergruppen.
4376078 Oppsummering: Kopiering av innholdet til høyre skinne når en avtale er åpen på Administrer-siden har blitt undertrykt.
Korrigering: CSS-elementet som var involvert i å undertrykke kopifunksjonaliteten, er fjernet.
4376089 Oppsummering: ACCOUNT_TYPE_UPDATED-hendelsesnavn gjentas mange ganger i den offentlige swagger-dokumentasjonen.
Korrigering: Den dupliserte teksten er fjernet.
4376127 Sammendrag: Dato og innledende feltinnhold skifter til høyre for feltet og avkorter data på høyre side etter utgivelsen i juni på grunn av at standardfonten ikke er riktig brukt.
Korrigering: Koden som dikterer fonten som brukes er rettet, og løste problemet.
4376270 Sammendrag: Opprettelse av et nettskjema i en gruppe som ikke støtter nettskjemaer fører til en ødelagt konfigurasjonsside.
Korrigering: Koden for å starte siden for oppretting av nettskjemaer refererer nå til innstillingene for å tillate oppretting av nettskjemaer før du starter opprettingssiden, og starter ikke siden hvis funksjonen er deaktivert.
4376734 Sammendrag: Hvis den samme underskriveren av en avtale forsøker å signere avtalen flere ganger samtidig, vil avtalen automatisk kanselleres på grunn av et konverteringsproblem på grunn av miniatyrbilder som finner sted før samtidig signering oppdages.
Korrigering: Juster koden for å tillate miniatyrbildeprosessen først etter at signaturprosessen er vellykket.
4381473 Sammendrag: Skriftlige signaturer klippes kun fra høyre ved bruk av maks zoom (6 400 %) i Acrobat.
Korrigering: Endret funksjonen som brukes til å gjengi bredden på signaturen for å sikre at hele bildet vises.
4382302 Sammendrag: Noen brukere ser kanskje ikke det automatiske skjemafeltdeteksjonsikonet når de går inn i forfattermiljøet på grunn av tidsavbrudd i prosessen.
Korrigering: Ressursene for skjemafeltdeteksjon er økt for å tillate flere samtidige forekomster.

Januar 2023 (mindre utgivelse)

Sandbox-distribusjon: 13. desember 2022
Produksjonsdistribusjon: 17. januar 2023
GovCloud-distribusjon: 23. januar 2023

Forbedret funksjonalitet

 • Erstatt enhver mottaker – Muligheten til å erstatte gjeldende mottaker er utvidet til å gjelde for enhver mottaker som ennå ikke har undertegnet avtalen, noe som tillater redigering/erstatning av e-postadresser for eventuelle fremtidige mottakere i avtalen.

Gjennomgå opdatert dokumentasjonen her >

Erstatte enhver mottaker

REST API/Webhook-oppdateringer

Oppdateringene nedenfor er presentert i forhåndsutgivelsesnotatene for utleveringsformål. Full dokumentasjon for API- og Webhook-oppdateringer finnes i Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign når versjonsoppdateringen leveres til produksjonsserverne.

Webhooks

 • AGREEMENT_EXPIRATION_UPDATED-hendelse lagt til i applikasjonsgrensesnittet – Hendelsen AGREEMENT_EXPIRATION_UPDATED er lagt til i det kundevendte grensesnittet som en valgbar hendelse for avtaler.

Gjennomgå webhook-dokumentasjonen >

Hendelse for oppdatert avtaleutløp

Funksjon

Aktiveringsdato

Tilgjengelig for (tjenestetype)

Konfigurasjonsnivå

Erstatte enhver mottaker

Med utgivelsen

Alle servicenivåer

Multilisenskontoer: Konto/gruppe
Individuelle lisensierte kontoer: Aktivert, kan ikke konfigureres

Webhook-oppdatering

Med utgivelsen

Business og Enterprise

Ikke konfigurerbar

Uregelmessigheter ved utgivelse

Det er ingen elementer som har gått ut fra denne utgivelsen på dette tidspunktet.

Løste problemer

Problem
Beskrivelse
4359313 Sammendrag: Formler som bruker beregnede tallfelt som inndata, beregnes ikke riktig i PDF-en når de er lokalisert.
Korrigering: Parserfunksjonen som administrerer de etterfølgende nullene ble erstattet med en ny parser som tar hensyn til lokalisert innhold.
4373408 Sammendrag: Svært store Word-dokumenter kan forårsake tidsavbrudd under PDF-behandling på grunn av tidsavbruddsbegrensninger i Word-til-PDF-konvertereren.
Korrigering: konverteringsprogrammet er oppdatert og tidsavbruddsterskelen for konverteringsjobber er forlenget.
4376325 Sammendrag: Eksporterte brukerlister kan hurtigbufre en tidligere liste, noe som ødelegger fremtidige eksport av brukerlister.
Korrigering: Det er lagt til en ny variabel i skriptet for eksport av brukerlisten som trekker ut groupID-en for å sikre at det ikke returneres noen bufrede verdier.
4377915 Sammendrag: Delegering av en avtale til en intern mottaker kan generere en feil på grunn av et nullpekerunntak.
Korrigering: Den implisitte delegeringskoden er forbedret for å sjekke pekeren.
4383286 Sammendrag: Oppsettet for revisjonsrapporten kan føre til at signeringsårsaken skjules av sidebunnteksten.
Rettelse: sideoppsettet har blitt forbedret for å sikre at signaturinnholdet er riktig formatert og ikke klippet ut av sidebunnteksten.
4384149 Sammendrag: Tidssoneforskyvningen for Riyadh er +3,07 (syv minutter lagt til i 3-timersforskyvningen).
Rettelse: Tidsoneforskyvningsverdien er riktig definert som GMT +03.00.
4384392 Sammendrag: Når du bruker søkefeltet til å finne og endre primærgruppen til en bruker, ser det ut til at brukeren mister alle gruppemedlemskap unntatt de som vises i søkeresultatene på grunn av et filter i edit.User-skriptet
Rettelse: Filteret har blitt forbedret for å vise alle brukere riktig etter en redigeringshandling.
4388918 Sammendrag: Når du forsøker å fylle ut og signere, er brukere som har en primærgruppe der metoden for selvigneringsgodkjenning ikke er definert, men send fra en gruppe som bruker godkjenning, uløses en feil som angir en ugyldig godkjenningsmetode.
Rettelse: Oppdatert kode for å hente godkjenningen for gruppen der avtalen opprettes.

Mars 2023 (større funksjonsutgivelse)

Mars 2023-utgaven er en stor funksjonsutgivelse som inneholder nye funksjoner, funksjonsforbedringer, oppdateringer og rettelser for kunderapporterte problemer.

 • Sandbox-utgivelse: 14. februar 2022
 • Produksjonslansering: 14. mars 2023
 • GovCloud-utgivelse: 21. mars 2023

April 2023 (mindre utgivelse)

April 2023-utgivelsen er en mindre utgivelse som inneholder oppdateringer og rettelser for kunderapporterte problemer.

 • Sandbox-utgivelse: 21. mars 2022
 • Produksjonsutgivelse: 18. april 2023
 • GovCloud-utgivelse: 24. april 2023

Mai 2023 (mindre utgivelse)

Mai 2023-utgivelsen er en mindre utgivelse som inneholder oppdateringer og rettelser for kunderapporterte problemer.

 • Sandbox-utgivelse: 25. april 2022
 • Produksjonsutgivlese: 23. mai 2023
 • GovCloud-utgivelse: 05. juni 2023

Juli 2023 (større funksjonsutgivelse)

Juli 2023-utgivelsen er en stor funksjonsutgivelse som inneholder nye funksjoner, funksjonsforbedringer, oppdateringer og rettelser for kunderapporterte problemer.

 • Sandbox-utgivelse: 20. juni 2022
 • Produksjonsutgivelse: 18. juli 2023
 • GovCloud-utgivelse: 25. juli 2023

August 2023 (mindre utgivelse)

August 2023-utgivelsen er en mindre utgivelse som inneholder oppdateringer og rettelser for kunderapporterte problemer.

 • Sandbox-utgivelse: 25. juli 2022
 • Produksjonsutgivelse: 22. august 2023
 • GovCloud-utgivelse: 04. september 2023

September 2023 (mindre utgivelse)

August 2023-utgivelsen er en mindre utgivelse som inneholder oppdateringer og rettelser for kunderapporterte problemer.

 • Sandbox-utgivelse: 29. august 2022
 • Produksjonsutgivelse: 26. september 2023
 • GovCloud-utgivelse: 2. oktober 2023

November 2023 (større funksjonsutgivelse)

November 2023-utgivelsen er en stor funksjonsutgivelse som inneholder nye funksjoner, funksjonsforbedringer, oppdateringer og rettelser for kunderapporterte problemer.

 • Sandbox-utgivelse: 10. oktober 2022
 • Produksjonsutgivelse: 7. november 2023
 • GovCloud-utgivelse: 14. november 2023
Adobe-logoen

Logg på kontoen din