Brukerveiledning Avbryt

Få en skriftlig signatur

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Nettskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Aktivere koblingsløse varsler
   6. Tilpasse e-postmaler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 
 7. Koblinger for å rapportere misbruk

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte 
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Oversikt

Noen ganger kreves det å bruke en fysisk signatur. Dette kan skyldes juridiske krav, samsvarskrav, policykrav eller ganske enkelt at begge parter føler seg mer komfortabel med fysiske signaturer.

Arbeidsflyten for skriftlig signatur for Adobe Acrobat Sign støtter innhenting av fysiske signaturer, samtidig som det sikres riktig tilgangskontroll, kvaliteten og tydeligheten til det endelige dokumentet opprettholdes og fordelene med elektronisk behandling og revisjon brukes.

Sender en avtale for skriftlige signaturer

Sending av en avtale for å få en fysisk skriftlig signatur krever bare at avsenderen velger alternativet Skriftlig i Signaturtype-delen i Alternativer-panelet.

Vær oppmerksom på at dette alternativet bare vises når både signaturtypen Elektronisk og Skriftlig er aktivert for gruppen. Hvis ikke brukes den aktiverte signaturtypen, og muligheten til å velge er skjult.

Administratorer for kontoen eller gruppen kan sette standardverdien til Skriftlig hvis det forventes at den dominerende signaturtypen er skriftlig. (Se Konfigurasjonsalternativer)

Avtaler som sendes med signaturtypen Skriftlig krever at alle mottakere må signere i et skriftlig format.

Velg signaturtypen som Skriftlig

Merk:

Det er ikke noe alternativ for avsenderen for å konvertere avtalen til en arbeidsflyt for elektronisk signatur etter at avtalen er sendt. Det er heller ikke noe alternativ for mottakeren for å konvertere signaturen til en elektronisk signaturtype.

Opplevelsen for skriftlig signatur for underskrivere

For mottakere ligner arbeidsflyten for skriftlig signatur på arbeidsflyten for elektronisk signatur helt til der de skal skrive ut dokumentet for å signere:

 • Mottakeren blir varslet via e-post med en Åpne og skriv ut-kobling til dokumentet.
 • Når koblingen er valgt, får mottakeren først et tretrinns sammendrag av signaturprosessen:
Trinn for skriftlig signatur

 • Mottakeren kan fylle ut alle skjemafelt som er forespurt/påkrevd i avtalen i den elektroniske opplevelsen.
 • Når den er klar, klikker mottakeren på Neste-knappen nederst på siden for å gå videre til instruksjonene for nedlasting, utskrift og signering:
Last ned avtalen

 

 • Mottaker klikker på Last ned-knappen for å laste ned dokumentet (alt feltinnhold utfylt elektronisk).
 • Mottakeren åpner og skriver ut den nedlastede PDF-filen.
 • Mottakeren signerer fysisk den utskrevne avtalen.
 • Den signerte avtalen må deretter skannes tilbake til digital form.
  • Acrobat Sign godtar at filen sendes tilbake i vanlige formater som godtas (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
  • Acrobat Sign godtar bare én fil. Hvis det er flere bilder, må de settes sammen til én fil.
 • En ny e-post sendes til mottakeren og som ber om at vedkommende laster opp det signerte dokumentet (e-postemne: Last opp {avtalenavn}). Dete gis en lenke for å åpne Last opp for å sende-grensesnittet.
  • Mottakere kan også klikke på koblingen i den opprinnelige Åpne og skriv ut-e-posten for å åpne Laste opp-grensesnittet:
Last opp for å sende avtalen

 

 • Når du klikker på Last opp for å sende-knappen, åpnes et nettleservindu der mottakeren kan finne og velge den signerte avtalefilen på det lokale systemet.
 • Når filen er valgt, lastes den opp til Acrobat Sign og mottakeren er ferdig.
 • Hvis det er etterfølgende mottakere, fortsetter avtalen videre til den neste. Hvis ikke fullføres avtalen.

Lar mottakere konvertere signaturen fra elektronisk til skriftlig signaturtype

Kunder som ikke trenger en elektronisk signaturtype, og som ønsker å overvinne enhver kundeskepsis til det elektroniske formatet, kan tillate at mottakere konverterer signaturtypen fra elektronisk til skriftlig.

Når denne konverteringen er aktivert, ser mottakerne alternativet Skriv ut, signer og last oppAlternativer-menyen på e-signeringssiden.

Alternativmeny for å konvertere til en skriftlig signatur

Forsiktig!

Vær oppmerksom på at når en mottaker konverterer signaturtypen til skriftlig i avtaler for flere mottakere, blir alle skjemafeltene i avtalen fjernet. Etterfølgende underskrivere vil ikke ha skjemafelt å fylle ut, bortsett fra signaturfeltene som fylles ut nederst på siden som et signaturblokkfelt.

Anbefalte fremgangsmåter og viktige punkter

Kontoer som har Brukere i flere grupper aktivert oppfordres på det sterkeste til å identifisere arbeidsflyter som krever en skriftlig signatur og isolere dem i sin egen gruppe. Dette tillater bedre bruk av standardverdier som begrenser antall konfigurerbare alternativer på Send-siden, og dette effektiviserer sendeprosessen og forhindrer konfigurasjonsfeil.

Hvis du aktiverer skriftlige signaturer ved hjelp av alternativer, bør du vurdere å aktivere Last opp signert dokument i tilfelle en mottaker sender dokumentet tilbake til deg.

Konfigurasjon

Tilgjengelighet:

Opprettelse av avtaler som ber om en skriftlig signatur er bare tilgjengelig for Enterprise-lisensplaner gjennom kontrollene for Tillatte signaturtyper.

Lisensierte kunder for arbeidsgrupper og enkeltpersoner kan aktivere alternativet Tillat at underskrivere skriver ut, signerer skriftlig og laster opp avtalen til Acrobat Sign igjen, fremfor å e-signere den. Det tillater at skriftlige signaturer opprettes av mottakeren.

Det er tre relaterte innstillinger som bør vurderes ved konfigurering av alternativer for skriftlig signatur:

Tillat signaturtypen Skriftlig for avsendere

Slik lar du avsenderne konfigurere avtaler med en skriftlig signaturtype:

 1. Gå til Kontoinnstillinger > Send-innstillinger
 2. Bla ned til Tillatte signaturtyper
 3. Merk av for alternativet La avsendere sende dokumenter til skriftlig signering
 4. Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.

Definer signaturtypen Skriftlig som standard for nye avtaler

Hvis Skriftlig er definert som standard signaturtype, blir alle nyopprettede avtaler i gruppen konfigurert for skriftlig signatur.

Hvis signaturalternativet Elektronisk også er aktivert, kan avsenderen endre signaturtypen under konfigurasjon av avtalen.

La avsendere velge en skriftlig signaturtype

Merk:

Hvis bare én signaturtype er aktivert for gruppen, er alternativet for å velge en signaturtype skjult på Send-siden. Begge alternativene må være aktivert for at alternativet vises og kan velges for avsendere.

Lar mottakere konvertere til en skriftlig signatur

Muligheten til å la mottakere konvertere til en skriftlig signatur er et nyttig verktøy hvis du opplever at underskriver er skeptisk til den elektronisk signaturprosessen.

 1. Gå til Kontoinnstillinger > Signaturpreferanser.
 2. Rull ned til Flere innstillinger.
 3. Merk av for alternativet Tillat at underskrivere skriver ut, signerer skriftlig og laster opp avtalen til Acrobat Sign igjen i stedet for å e-signere den.
 4. Lagre for å bekrefte endringene.
La mottakere konvertere til en skriftlig signaturtype

Merk:

Alternativet for å la mottakere konvertere til en skriftlig signaturtype er ikke avhengig av muligheten for å tillate skriftlige signaturer ved sending av nye avtaler.

Aktiver skriftlige signaturer når Begrenset dokumentsynlighet er aktivert

Hvis du bruker arbeidsflyter med begrenset dokumentsynlighet (LDV), og du må tilrettelegge for alternativet for skriftlige signaturtyper, må du eksplisitt aktivere skriftlige signaturer innenfor omfanget til begrenset dokumentsynlighet.

Hvis du ikke gjør dette, er alternativet for å sende avtaler med en skriftlig signaturtypen skjult på Send-siden og kan ikke konfigureres av avsenderen.

 1. Gå til Kontoinnstillinger > Globale innstillinger (Gruppeinnstillinger når konfigurert på gruppenivå ).
 2. Rull ned til Begrenset dokumentsynlighet.
 3. Merk av for alternativet Tillat sending for skrizzzftlig signering. Mottakere vil alltid se alle sidene når det kreves skriftlig signering
 4. Lagre for å bekrefte endringene.
Tillat skriftlige signaturer i arbeidsflyter med begrenset dokumentsynlighet

Varsel:

Innstillingen angir at alle avtaler som sendes med Begrenset dokumentsynlighet og skriftlig signaturtype, ignorerer LDV-arbeidsflyten og presenterer hele dokumentet for mottakeren.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet