Produktmerknader for Adobe Sign er ordnet nedenfor med den gjeldende versjonen øverst, slik at du går bakover i tid etter hvert som du blar nedover siden.

Viktige punkter – mai 2020

Ny Behandle-side: Last opp signert dokument

Muligheten til å laste opp en fil som er signert utenfor Adobe Sign-prosessen, er lagt til på den nye Behandle-siden.

Klikk her for å få mer informasjon >

Last opp signert dokument

Merk:

Last opp signert dokument er den siste funksjonen som blir lagt til den nye Behandle-siden, og bringer den i paritet med den klassiske siden.

 


Den nye Hjem- og Behandle-siden blir standarden.

Denne utgivelsen gir både Hjem- og Behandle-siden samme funksjonalitet som de klassiske versjonene.

Muligheten til å veksle mellom de klassiske og de nye Hjem- og Behandle-sidene er fjernet.

 • Enterprise- og Business-tjenestenivåene kan fortsatt sette brukeropplevelsen tilbake til de klassiske sidene i en kort periode. 
  • De klassiske sidene skal etter planen fjernes helt fra tjenesten i andre halvdel av 2020.

Kunder oppfordres på det sterkeste til å flytte kontoene til det nye grensesnittet før avskrivningen av den klassiske siden for å gi brukerne tid til å akklimatisere seg.


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4257957 Løste et problem der Send-siden kunne vises som en tom side.
4261447 Løste et problem der tid/datostempelet på Fyll ut og signer-siden bare ville returnere Pacific-tidssoneinformasjon i Chrome under signering på iOS-enheter.
4261759 Løste et problem med nedtrekksfelt som ville vise strengen Velg i stedet for å ha et åpent felt.
4262348 Rettet en tilstand der dupliserte tilpassede arbeidsflyter ikke lenger kunne redigeres eller slettes.
4263126 Forbedret den franske lokaliseringen av Datofelt-verktøytipset.
4263505 Løste et problem der den tilpassede SMS-godkjenningsteksten ikke ble brukt per godkjenning.
4264204 Løste et problem på iOS-enheter der stillehavstiden ble satt inn i stedet for tidssonen for lokale enheter.
4266430 Løste et problem der bruk av en skysignatur med et åpent passord kunne føre til en feil.
4266809 Løste et problem der nye grupper ville arve innstillingene sine fra gruppen i stedet for kontoen.
4266883 Rettet en tilstand der påfølgende mottakere ikke kunne se feltene til tidligere mottakere når forrige mottaker ble delegert til.
4267631 Løste et e-postproblem der avsenderen kunne få ytterligere varsler om allerede godkjente avtaler.
4267632 Løste et problem der Mega Sign-avtaler ikke ville gi riktig feilmelding hvis de ble holdt i en utkast-status i mer enn 24 timer.
4268343 Forbedret håndtering av måten avtaler blir tilgjengelig for avsendere på når avsenderen er den første underskriveren.
4269432 Rettet en Misc_Server-feil som kunne utløses underskriveridentitetsrapporten ble lastet ned.
4269755 Forbedret den franske meldingen etter signering for å bryte teksten riktig i Internet Explorer.
4269893 Løste et problem som kunne føre til at Ute til signering-e-postmeldingene ble sendt to ganger.
4269927 Rettet en Ingen data tilgjengelig-feil som kunne utløses når rapporten over underskriveridentitet ble lastet ned.
4270706 Forbedret behandling av store dokumenter for å rette en Auto_Author_Fail-feil under sending.
4270787 Forbedret brukergrensesnittet for tilpasset arbeidsflyt for å sikre at forfatteralternativer er synlige.
4271433 Forbedret objektdeteksjon for skjermleser-applikasjoner.
4271478 Forbedret fanenavigering mellom felt ved signering.
4271767 Løste et problem med tilpassbare e-postmaler som legges ved de endelige dokumentene i tilfeldig rekkefølge.
4272432 Løste et problem i Avansert kontodeling der et ikke-leverbart e-postvarsel kunne bli sendt til den det deles med.
4274088 Løste et problem der en administrator på gruppenivå ikke kunne tilordne en bruker til gruppen sin fra standardgruppen.

 


Viktige punkter – Mars 2020

Merk:

Alle kontoer har fått sine standard Hjem- og Behandle-sider satt til de nye opplevelsene.

Kontoer på gratis- og enkeltbrukertjenesteplaner har fått grensesnittkontrollene fjernet.

 • Disse tjenestenivåene er fullt overført til den nye opplevelsen og kan ikke settes tilbake til de klassiske sidene

Kontoer på Small business-, Business- eller Enterprise-tjenesteplaner har den nye opplevelsen som standard. Men:

 • Den valgfrie “Bytt”-koblingen er fremdeles tilgjengelig.
  • “Bytt”-koblingskontrollene er planlagt fjernet fra grensesnittet i mai 2020.
 • Kontrollene for standardopplevelsen vil fortsatt være tilgjengelige slik at standardopplevelsen kan settes tilbake til de klassiske sidene.
  • Kontrollene for standardopplevelsen forventes å bli fjernet fra grensesnittet i andre halvdel av 2020.

Innstillinger

Grensesnittoppdateringer på Hjem-side

Merk:

Med denne utgivelsen er den nye Hjem-siden funksjonskomplett med hensyn til gjeldende funksjonalitet.

 • Med denne utgivelsen vil alle nylig opprettede kontoer kun ha tilgang til den nye Hjem-siden.
  • Nye kontoer vil ikke kunne bytte til det eldre instrumentbordet.

Fremtidig funksjonsutvikling vil kun involvere den nye Hjem-siden. 

 • Funksjoner som er avskrevet og som ikke vil bli portert til den nye Hjem-siden, er angitt i de tekniske merknadene
  .


Ny Nylige-biblioteksfane

En ny Nylige-mappe er tilgjengelig på den nye Hjem-siden i Start fra bibliotek-funksjonen, og lar brukeren velge fra de 20 sist brukte malene.

Nylige-mappen tillater sortering basert på mal navn. Søk etter navnet på malen støttes også.

Standard sorteringsrekkefølge er basert på bruk, med de sist brukte malene øverst.

Nylige-filliste på Hjem-fanen


Grensesnittoppdateringer på den nye Behandle-siden

Myndighets-ID – Nedlasting av rapport over underskriveridentitet

Kunder som bruker Myndighets-ID som en godkjenningsmetode, kan nå laste ned rapporten over underskriveidentitet (SIR) fra den nye Behandle-siden.

SIR-nedlasting fra Behandle


Forbedret "Erstatt gjeldende underskriver"-funksjonalitet

Funksjonen Erstatt gjeldende underskriverBehandle-siden har blitt forbedret i denne utgivelsen slik at den blir like bra som den eldre funksjonen.

Avsendere kan nå velge om den opprinnelige mottakeren skal kunne signere eller bli fjernet fra mottakerlisten for den fasen i signeringsprosessen.

Forbedret Erstatt underskriver


Handlinger ved hjelp av musepekeren på avtaletabellen

Avtaletabellen på Behandle-siden viser to knapper når du holder musepekeren over en avtalepost.

 • "Åpne" er alltid tilgjengelig og vil vise avtalen i gjeldende tilstand.
 • Den andre knappen bestemmes av gjeldende kontekst for avtalen, og viser den neste sannsynlige handlingen som trengs.

Eksempel: Hvis avtalen venter på at en mottaker skal signere, vil en Påminn-knapp være sannsynlig. 

Hvis avtalen venter på at du skal fylle ut informasjon i felt, vil Fyll ut være den sannsynlige handlingen.

Handlinger ved hjelp av musepekeren på Behandle-siden


Forbedret brukeropplevelse

Nytt grensesnitt for selvsignering

Det eldre Bare jeg signerer-grensesnittet kalles nå Fyll ut og signer og vil muliggjøre en selvsigneringsopplevelse som støtter bruk av maler, Redigering, digitale signaturer og CFR-samsvarende signeringsarbeidsflyt i likhet med Send-opplevelsen.

Bryteren som aktiverer denne opplevelsen, angis gjennom Konto-menyen av konto-/gruppeadministratoren.

Mer informasjon om funksjonen for selvsignering >

Selvsignering


Etabler en standard landkode for telefongodkjenning

Kunder som bruker telefongodkjenning, kan nå eksplisitt definere standard landkode på konto- eller gruppenivå.

Kontroller for å definere koden er på siden Send-innstillinger der telefongodkjenning aktiveres.

Tilpass standard landkode


Tilpass mottakeralternativene på eSign-siden

Det er lagt til administratorkontroll over alternativene for underskrivere på e-signeringssiden som gir eksplisitt kontroll over de fleste menyelementer.

Les mer om tilpassing av Alternativer-menyen for e-signering >

Alternativer på eSign-siden


Adobe Sign-godkjenning

Metoden Adobe Sign-godkjenning har blitt tilgjengelig for alle tjenestenivåer med flere lisenser.

Ekstra kontroller for å forenkle bruken av Adobe Sign-godkjenning internt har blitt lagt til på administratormenyen.


Slette grupper fra brukergrensesnittet

Administratorer kan nå slette en gruppe fra visningen i brukergrensesnittet. 

Gruppen kan ikke ha noen brukere når den slettes.

Les mer om gruppebehandling her >

Slett gruppe


Klarerte og sikre markedsledende løsninger

Frittstående tidsstempel

Adobe Sign-bruken av CDS (Certified Document Service) har blitt forbedret for å kunne registrere et tidsstempel uten å kreve et digitalt sertifikat.

Les mer om frittstående tidsstempler her >

Frittstående tidsstempel


Oppdatering av Bio Pharma-innstillinger

Det er lagt til en vedvarende fane i administratorkonsollen. Denne har alle kontrollene som trengs for å tilpasse signeringsprosessen slik at den støtter FDA-innsendingskravene.

Les mer om Bio-Pharma-innstillingene her >

Bio-Pharma-oppdatering


Forbedringer av signering på mobil

Det er lagt til forbedringer for enklere bruk i signeringsopplevelsen på mobil, inkludert en kalenderdatovelger for datovaliderte felt, en klokkeslettvelger for klokkeslettvaliderte felt, og standardbruk av telefontastatur og e-posttastatur for henholdsvis telefon- og e-postvaliserte felt.

Datovelger for mobil


REST v6 API

GET /agreements/[agreementId} – Attributtene parentId og type blir lagt til objektet AgreementInfo.

 • parentId-verdien fylles ut med ID-en til den overordnede malen som brukes til å utløse en underordnet Mega Sign- eller webskjemaavtale.
 • type-verdien angir om den overordnede malen er en Mega Sign- eller webskjema-mal.

 

GET /accounts/[accountId} – Dette er et nytt REST v6 API-kall som returnerer DetailedAccountInfo-objektet (med mønster fra det eksisterende DetailedUserInfo-objektet som returneres av GET /users/{userId}).


Integrasjoner

Dynamics 365 CRM v9

Denne utgivelsen utvider lokaliseringen av pakken til å inkludere fransk, tysk og japansk.

Les Dynamics-dokumentasjonen her >

Dynamics – Japansk


SharePoint Online v2

Legg til felttilordning for Adobe Sign-webskjemaer slik at inndata fra kunder kan settes direkte inn i SharePoint-listen.

Les SharePoint-dokumentasjonen her >

Webskjematilordning


ServiceNow v2

Versjon 2 omformer pakken for å forbedre installasjonsprosessen, redusere avhengigheter og forbedre funksjonaliteten. Forbedringer omfatter støtte for flere filer, støtte for store filer (> 5 MB), signering i appen og korrekturlesing av dokument før sending.

Les ServiceNow-dokumentasjonen her >


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4219446  Løste et problem der et digitalt signatur-felt opprettet i Acrobat, kunne endre plassering ved opplasting til Adobe Sign.
4220998 Rettet en feil der en avtale som ble opprettet med flere sidestørrelser, ville oppleve at signaturen manglet nederst på de minste sidene.
4233239 Optimaliserte signaturer for å redusere den totale størrelsen på den endelige PDF-filen.
4248550 Forbedret metoden som SAML-brukere kan bruke til å oppdatere e-postadressen.
4250676 Rettet Sosial godkjenning-metoden for LinkedIn.
4251896 Løste et problem med beregnede datoer der PST-tidssonen ble brukt i stedet for den lokale tidssonen.
4253536 Forbedret tilpassede e-postmaler for å ta hensyn til hendelser med returnert e-post.
4255150 Rettet en feil som kunne forårsake at flere Signert- og Arkivert-meldinger ble sendt for én avtale.
4255151 Løste et problem der et Utkast-dokument kunne bli regnet med i rapporteringsantall (totalt antall sendt).
4255909 Løste et problem der sigaturen kunne overlappe navnet og datoen under signaturlinjen.
4255915 Rettet en feil der den nye Behandle-siden ikke ville laste ned revisjonsrapporten med den signerte PDF-filen når den var aktivert for å gjøre det.
4256056 Forbedret behandling av skriftstørrelser på tvers av felt.
4258069 Forbedret kanselleringsmekanismen for underordnede Mega Sign-avtaler.
4259477 Rettet en feil der godkjenning til et webskjema som ble driftet i et ikke-NA1-segment, ikke ville lastes inn.
4260164 Rettet en feil der Glemt passord-koblingen ikke svarte.
4260425 Løste et problem der Last ned-ikonet på iPad ikke reagerte.
4260881 Rettet den franske oversettelsen for Fullt navn-feltet.
4261017 Forbedret SMS-godkjenning ved sending til samme e-postadresse med forskjellige telefonnumre.
4261855 Forbedret den spanske oversettelsen for digitale signaturer i revisjonsrapporten.
4262253 Rettet en tilstand der en bruker som forsøkte å konfigurere en OAuth-tilkobling, kunne bli rutet til instrumentbordsiden.
4262995 Rettet en "race"-tilstand der godkjenning kunne laste inn siden innenfor popup-vinduet for godkjenning.
4263261 Rettet et problem der e-post kunne bli generert fra REST v6 API-kall når e-post undertrykkes.
4263357 Rettet et problem der årsaken til kansellering ikke ble fylt ut i historikken for avtalen.
4263401 Rettet en feil der klikk på Signer-handlingen fra den nye Behandle-siden ikke ville laste inn avtalen.
4263746 Rettet en feil der SAML-kunder ville få tilsendt en verifiseringsmelding hvis de aktiveres igjen fra en inaktiv tilstand.
4263751 Rettet en feil der eksterne underskrivere, etter å ha klikket på dokumentkoblingen i "Du signerte"-meldingen, ville føre dem til avsenderens SAML-godkjenningsside.
4263892 Rettet en feil med biblioteksmaler der malene i Utkast-tilstand ble opprettet som fullførte/synlige og ikke kunne slettes, og v5 GET /libraryDocuments-kall returnerte utkastene som satt fast i feil tilstand.
Etter denne rettelsen er ikke utkast synlige og v5 GET /libraryDocuments returnerer bare fullførte biblioteksdokumenter.
4263894 Forbedret innholdet i meldingen i appen med hensyn til linjedeling.
4264053 Rettet en feil der påminnelser ville sende en feilmelding om avkutting av data.
4264072 Løste et problem der duplikatmaler ikke ville være synlige på den klassiske Behandle-siden.
4264212 Rettet en feil der webskjemaer ville utløse periodiske feil hvis Dokumentsynlighet var deaktivert for webskjemaer.
4264595 Forbedret Håndskrevet signatur-arbeidsflyten for å gi underskriveren bedre tid før vedkommende blir omdirigert til siden etter signering.
4264645 Rettet en feil der rapportering kunne returnere en Null-verdi for avsenderens navn.
4264661 Rettet en feil der koblingene i velkomstmeldingen for nye brukere ville peke til en 404-feil.
4264965 Løste et problem der betingede felt kunne bli synlige for etterfølgende mottakere.
4264998 Forbedret brukereksport for store kontoer.
4265080 Rettet en feil der dokumentet ser tomt ut og ikke kan blas i på iOS-enheter (iOS v 13.3 og 13.2).
4265081 Forbedret måten ikke-leverte e-postmeldinger håndteres på med hensyn til webskjemaer.
4265797 Forbedret måten tilpassede e-postmaler håndterer svært lange avtalenavn på.
4266091 Rettet en feil der workflowID ikke ble returnert for Get/agreements/agreement id.
4266136 Forbedret varselmeldingen når en arbeidsflyt brukes til å sende en avtale og avsenderen kansellerer transaksjonen.
4266278 Rettet en feil der gruppeadministratorer ikke kunne legge til nye brukere.
4266882 Løste et problem der returvarsler ikke ble sendt til delt konto-innehavere og den delte hendelsen/e-postmeldingen var indikert.
4267414 Løste et problem der skjulte maler fremdeles var synlige for delte biblioteker.
4267710 Rettet en feil der signering av en avtale kunne føre til en "Avtale endret"-feil.
4268098 Rettet en feil der feltposisjon ville forskyves hvis sideretningen ble endret under signering.
4268715 Rettet en feil der avtaler som bruker tekstkoder, og sender fra Salesforce-integrasjonen, kunne duplisere feltene.
4268856 Rettet en feil der kansellering av en Mega Sign-avtale via det overordnede objektet bare ville varsle én mottaker.
4269281 Løste et problem der webskjemaer ikke justerte e-postverdien for opphavsperson i revisjonsrapporten hvis opphavspersonen endret e-postadressen etter at skjemaet ble opprettet.

 

Merk:

Eksisterende kundekontoer, innstillinger og tilpassinger blir ikke påvirket av de nye funksjonene i denne versjonen. De fleste funksjonene, når de rulles ut til en konto, vil være tilgjengelig for aktivering av kontoadministratoren. Kontoadministratorer kan gradvis rulle ut nye funksjoner i kontoen etter fullføring av aktuell validering og testing.


Tidligere utgivelser

Grensesnittoppdateringer på Hjem-side


Ny Nylige-biblioteksfane

En ny Nylige-mappe er tilgjengelig på den nye Hjem-siden i Start fra bibliotek-funksjonen, og lar brukeren velge fra de 20 sist brukte malene.

Nylige-mappen tillater sortering basert på mal navn. Søk etter navnet på malen støttes også.

Standard sorteringsrekkefølge er basert på bruk, med de sist brukte malene øverst.


Grensesnittoppdateringer på Behandle-siden

Myndighets-ID – Nedlasting av rapport over underskriveridentitet

Kunder som bruker Myndighets-ID som en godkjenningsmetode, kan nå laste ned rapporten over underskriveidentitet (SIR) fra Behandle-siden.


Forbedret "Erstatt gjeldende underskriver"-funksjonalitet

Funksjonen Erstatt gjeldende underskriverBehandle-siden har blitt forbedret i denne utgivelsen slik at den blir like bra som den eldre funksjonen.

Avsendere kan nå velge om den opprinnelige mottakeren skal kunne signere eller bli fjernet fra mottakerlisten for den fasen i signeringsprosessen.


Handlinger ved hjelp av musepekeren på avtaletabellen

Avtaletabellen på Behandle-siden viser to knapper når du holder musepekeren over en avtalepost.

 • "Åpne" er alltid tilgjengelig og vil vise avtalen i gjeldende tilstand.
 • Den andre knappen bestemmes av gjeldende kontekst for avtalen, og viser den neste sannsynlige handlingen som trengs.

Eksempel: Hvis avtalen venter på at en mottaker skal signere, vil en Påminn-knapp være sannsynlig. 

Hvis avtalen venter på at du skal fylle ut informasjon i felt, vil Fyll ut være den sannsynlige handlingen.


Forbedret brukeropplevelse

Nytt grensesnitt for selvsignering

Det eldre Bare jeg signerer-grensesnittet kalles nå Fyll ut og signer og vil muliggjøre en selvsigneringsopplevelse som støtter bruk av maler, Redigering, digitale signaturer og CFR-samsvarende signeringsarbeidsflyt i likhet med Send-opplevelsen.

Bryteren som aktiverer denne opplevelsen, angis gjennom Konto-menyen av konto-/gruppeadministratoren.

Mer informasjon om funksjonen for selvsignering >


Etabler en standard landkode for telefongodkjenning

Kunder som bruker telefongodkjenning, kan nå eksplisitt definere standard landkode på konto- eller gruppenivå.

Kontroller for å definere koden er på siden Send-innstillinger der telefongodkjenning aktiveres.


Tilpass mottakeralternativene på eSign-siden

Det er lagt til administratorkontroll over alternativene for underskrivere på e-signeringssiden som gir eksplisitt kontroll over de fleste menyelementer.

Les mer om tilpassing av Alternativer-menyen for e-signering >


Adobe Sign-godkjenning

Metoden Adobe Sign-godkjenning har blitt tilgjengelig for alle tjenestenivåer med flere lisenser.

Ekstra kontroller for å forenkle bruken av Adobe Sign-godkjenning internt har blitt lagt til på administratormenyen.


Slette grupper fra brukergrensesnittet

Administratorer kan nå slette en gruppe fra visningen i brukergrensesnittet. 

Gruppen kan ikke ha noen brukere når den slettes.

Les mer om gruppebehandling her >


Klarerte og sikre markedsledende løsninger

Frittstående tidsstempel

Adobe Sign-bruken av CDS (Certified Document Service) har blitt forbedret for å kunne registrere et tidsstempel uten å kreve et digitalt sertifikat.

Les mer om frittstående tidsstempler her >


Oppdatering av Bio Pharma-innstillinger

Det er lagt til en vedvarende fane i administratorkonsollen. Denne har alle kontrollene som trengs for å tilpasse signeringsprosessen slik at den støtter FDA-innsendingskravene.

Les mer om Bio-Pharma-innstillingene her >


Forbedringer av signering på mobil

Det er lagt til forbedringer for enklere bruk i signeringsopplevelsen på mobil, inkludert en kalenderdatovelger for datovaliderte felt og standardbruk av det numeriske tastaturet for tallvaliderte felt.


REST v6 API

GET /agreements/[agreementId} – Attributtene parentId og type blir lagt til objektet AgreementInfo.

 • parentId-verdien fylles ut med ID-en til den overordnede malen som brukes til å utløse en underordnet Mega Sign- eller webskjemaavtale.
 • type-verdien angir om den overordnede malen er en Mega Sign- eller webskjema-mal.

 

GET /accounts/[accountId} – Dette er et nytt REST v6 API-kall som returnerer DetailedAccountInfo-objektet (med mønster fra det eksisterende DetailedUserInfo-objektet som returneres av GET /users/{userId}).


Integrasjoner

Dynamics 365 CRM v9

Denne utgivelsen utvider lokaliseringen av pakken til å inkludere fransk, tysk og japansk.

Les Dynamics-dokumentasjonen her >


SharePoint Online v2

Legg til felttilordning for Adobe Sign-webskjemaer slik at inndata fra kunder kan settes direkte inn i SharePoint-listen.

Les SharePoint-dokumentasjonen her >


ServiceNow v2

Versjon 2 omformer pakken for å forbedre installasjonsprosessen, redusere avhengigheter og forbedre funksjonaliteten. Forbedringer omfatter støtte for flere filer, støtte for store filer (> 5 MB), signering i appen og korrekturlesing av dokument før sending.

Les ServiceNow-dokumentasjonen her >


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4219446  Løste et problem der et digitalt signatur-felt opprettet i Acrobat, kunne endre plassering ved opplasting til Adobe Sign.
4220998 Rettet en feil der en avtale som ble opprettet med flere sidestørrelser, ville oppleve at signaturen manglet nederst på de minste sidene.
4233239 Optimaliserte signaturer for å redusere den totale størrelsen på den endelige PDF-filen.
4248550 Forbedret metoden som SAML-brukere kan bruke til å oppdatere e-postadressen.
4250676 Rettet Sosial godkjenning-metoden for LinkedIn.
4251896 Løste et problem med beregnede datoer der PST-tidssonen ble brukt i stedet for den lokale tidssonen.
4253536 Forbedret tilpassede e-postmaler for å ta hensyn til hendelser med returnert e-post.
4255150 Rettet en feil som kunne forårsake at flere Signert- og Arkivert-meldinger ble sendt for én avtale.
4255151 Løste et problem der et Utkast-dokument kunne bli regnet med i rapporteringsantall (totalt antall sendt).
4255909 Løste et problem der sigaturen kunne overlappe navnet og datoen under signaturlinjen.
4255915 Rettet en feil der den nye Behandle-siden ikke ville laste ned revisjonsrapporten med den signerte PDF-filen når den var aktivert for å gjøre det.
4256056 Forbedret behandling av skriftstørrelser på tvers av felt.
4258069 Forbedret kanselleringsmekanismen for underordnede Mega Sign-avtaler.
4259477 Rettet en feil der godkjenning til et webskjema som ble driftet i et ikke-NA1-segment, ikke ville lastes inn.
4260164 Rettet en feil der Glemt passord-koblingen ikke svarte.
4260425 Løste et problem der Last ned-ikonet på iPad ikke reagerte.
4260881 Rettet den franske oversettelsen for Fullt navn-feltet.
4261017 Forbedret SMS-godkjenning ved sending til samme e-postadresse med forskjellige telefonnumre.
4261855 Forbedret den spanske oversettelsen for digitale signaturer i revisjonsrapporten.
4262253 Rettet en tilstand der en bruker som forsøkte å konfigurere en OAuth-tilkobling, kunne bli rutet til instrumentbordsiden.
4262995 Rettet en "race"-tilstand der godkjenning kunne laste inn siden innenfor popup-vinduet for godkjenning.
4263261 Rettet et problem der e-post kunne bli generert fra REST v6 API-kall når e-post undertrykkes.
4263357 Rettet et problem der årsaken til kansellering ikke ble fylt ut i historikken for avtalen.
4263401 Rettet en feil der klikk på Signer-handlingen fra den nye Behandle-siden ikke ville laste inn avtalen.
4263746 Rettet en feil der SAML-kunder ville få tilsendt en verifiseringsmelding hvis de aktiveres igjen fra en inaktiv tilstand.
4263751 Rettet en feil der eksterne underskrivere, etter å ha klikket på dokumentkoblingen i "Du signerte"-meldingen, ville føre dem til avsenderens SAML-godkjenningsside.
4263892 Rettet en feil med biblioteksmaler der malene i Utkast-tilstand ble opprettet som fullførte/synlige og ikke kunne slettes, og v5 GET /libraryDocuments-kall returnerte utkastene som satt fast i feil tilstand.
Etter denne rettelsen er ikke utkast synlige og v5 GET /libraryDocuments returnerer bare fullførte biblioteksdokumenter.
4263894 Forbedret innholdet i meldingen i appen med hensyn til linjedeling.
4264053 Rettet en feil der påminnelser ville sende en feilmelding om avkutting av data.
4264072 Løste et problem der duplikatmaler ikke ville være synlige på den klassiske Behandle-siden.
4264212 Rettet en feil der webskjemaer ville utløse periodiske feil hvis Dokumentsynlighet var deaktivert for webskjemaer.
4264595 Forbedret Håndskrevet signatur-arbeidsflyten for å gi underskriveren bedre tid før vedkommende blir omdirigert til siden etter signering.
4264645 Rettet en feil der rapportering kunne returnere en Null-verdi for avsenderens navn.
4264661 Rettet en feil der koblingene i velkomstmeldingen for nye brukere ville peke til en 404-feil.
4264965 Løste et problem der betingede felt kunne bli synlige for etterfølgende mottakere.
4264998 Forbedret brukereksport for store kontoer.
4265080 Rettet en feil der dokumentet ser tomt ut og ikke kan blas i på iOS-enheter (iOS v 13.3 og 13.2).
4265081 Forbedret måten ikke-leverte e-postmeldinger håndteres på med hensyn til webskjemaer.
4265797 Forbedret måten tilpassede e-postmaler håndterer svært lange avtalenavn på.
4266091 Rettet en feil der workflowID ikke ble returnert for Get/agreements/agreement id.
4266136 Forbedret varselmeldingen når en arbeidsflyt brukes til å sende en avtale og avsenderen kansellerer transaksjonen.
4266278 Rettet en feil der gruppeadministratorer ikke kunne legge til nye brukere.
4266882 Løste et problem der returvarsler ikke ble sendt til delt konto-innehavere og den delte hendelsen/e-postmeldingen var indikert.
4267414 Løste et problem der skjulte maler fremdeles var synlige for delte biblioteker.
4267710 Rettet en feil der signering av en avtale kunne føre til en "Avtale endret"-feil.
4268098 Rettet en feil der feltposisjon ville forskyves hvis sideretningen ble endret under signering.
4268715 Rettet en feil der avtaler som bruker tekstkoder, og sender fra Salesforce-integrasjonen, kunne duplisere feltene.
4268856 Rettet en feil der kansellering av en Mega Sign-avtale via det overordnede objektet bare ville varsle én mottaker.
4269281 Løste et problem der webskjemaer ikke justerte e-postverdien for opphavsperson i revisjonsrapporten hvis opphavspersonen endret e-postadressen etter at skjemaet ble opprettet.

 


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4238201 Forbedret rapportering for bedre å identifisere deltakeren som la inn forhåndsutfylt innhold.
4238852 Forbedret metoden REST v6 GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument for å inkludere revisjonsrapporten og støttedokumenter.
4250944 Rettet en feil som kunne vise en "Error Marshalling Data"-feil ved sletting av en avtale.
4255407 Forbedret feilbehandling for når en avsender legger til seg selv som kopimottaker.
4256459 Løste et problem der Adobe Sign-godkjenning kunne vise en feil som angir at brukernavnet og passordet ikke samsvarte.
4257161 Løste et problem der sending av en avtale via REST v6 API med begrenset dokumentsynlighet aktivert, ville gi en feil hvis eneste underskriver er avsenderen.
4259180 Rettet en feil med webskjemaer der felt for medunderskrivere kunne bli utelatt i det innlastede skjemaet.
4259524 Forbedret godkjenningsprosessen for eksterne mottakere som bekrefter via Adobe Sign-godkjenning.
4260099 Rettet en brukssak der eldre REST-tilbakekall ikke ville løses riktig.
4260329 Forbedret Erstatt gjeldende underskriver-prosessen for bedre å behandle mottaker-ID-er når avtalen sendes via API.
4260425 Rettet en feil der nedlastingspilen på den nye Behandle-siden ikke fungerte riktig på iPad.
4260766 Forbedret behandling av medunderskrivere i webskjemaer slik at samme mottaker kan inkluderes flere ganger.
4261153 Rettet en feil der antall (count) brukere i en gruppe ville være av hvis én eller flere brukere ble slettet via GDPR-regler.
4262292 Løste et problem med sosial godkjenning som kunne sende en “Feil ved tilgang til sosial identitet”-feil.
4263547 Rettet en feil der avtaler ikke kunne vises fra Varsler-siden.
4263612 Løste et grafikkproblem der asterisker (stjerner) ble vist større enn de skulle på enkelte iOS-enheter.
4263776 Forbedret den franske lokaliseringen av siden etter signering.
4263972 Rettet en feil der tegnede signaturer ikke ville bli fanget opp på en Surface-enhet som kjører en Chrome- eller Firefox-nettleser.
4264191 Rettet en feil der knip-zooming på et dokument når Tvungen rulling er aktivert, ville deaktivere Trykk for å signere-knappen.
4264271 Forbedret den franske lokaliseringen av nye e-postmaler.

 


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4234655 Rettet en feil der gratis-underskrivere som må bruke Adobe Sign-godkjenning, kunne bli sittende fast i godkjenningssløyfen.
4249111 Rettet en feil der underskrivere som må godkjenne med Adobe Sign-godkjenning, og som godkjenner via en føderert løsning, kanskje ikke blir avkrevd godkjenning ved påføring av signatur.
4256157 Rettet et problem som blokkerte erstatting av gjeldende underskriver ved bruk av en egendefinert arbeidsflyt i den nye brukeropplevelsen.
4260215 Løste et problem der grenser for avansert kontodeling kunne adoptere antall delinger fra grunnleggende deling.
4262499 Rettet en feil der administratorer på gruppenivå ikke kunne redigere profiler for brukerne i sin gruppe.
4263315 Rettet en feil der plassering av flerlinjefelt og deretter gi feltet en ny størrelse, ville forstørre teksten.
4263699 Rettet et problem der maler som sendes via REST API v6, kunne vise MISC SERVER ERROR.

 

Grensesnittoppdateringer på Hjem-side

Endringer i sideoppsett: Hjem-siden er oppdatert for ytterligere å ta inn funksjoner som vises i den klassiske formatet, og for bedre å fremheve de mest vanlige handlingene som er tilgjengelige for brukeren.

Klikk her for å se en full liste over funksjoner på Hjem-siden.

 • Start en avtale fra biblioteket: Ved å klikke på knappen Start fra bibliotek vises et faneinndelt popup-vindu der brukeren kan velge enten et bibliotekdokument eller en egendefinert arbeidsflyt for å starte en ny avtale.
Send skjema-bibliotek
 • Koblinger (filtre) til Behandle-siden: Øverst på den nye Hjem-siden finner du to nye koblinger som fører til de vanligste køene på Behandle-siden:
  • Behandling pågår – Avtaler som du (brukeren) er inkludert i, men som ikke venter på handling fra deg.
  • Venter på deg – Avtaler som venter på inngripen fra deg.
Filtre for Behandle
 • Koblinger til hendelser og varsler – Hendelser og varsler-rapporten kan åpnes fra koblingen HENDELSER OG VARSLER (til høyre for filterkoblingene på Behandle-siden).
Hendelser og varsler


Grensesnittoppdateringer på Behandle-siden

Den nye Behandle-siden er oppdatert for å legge til flere viktige funksjoner.

Klikk her for å se en full liste over funksjoner som er tilgjengelige på Behandle-siden. 

 • Kontodeling: Kontodeling vises på Behandle-siden, og lar brukere filtrere visningen slik at den bare viser innholdet i en delt konto.
  • Du finner en filter-nedtrekksliste øverst til venstre på Behandle-siden. Standardverdien er Dine avtaler.
  • Klikk ved siden av Dine avtaler for å åpne filteralternativene. Du kan velge å vise:
   • Dine avtaler – Standardvisningen som bare viser innholdet du har opprettet.
   • Alle delte avtaler – En tabell som er utfylt med alle avtalene som er delt med deg.
   • Delte brukerkontoer – Viser bare innholdet som er delt av den valgte brukeren.
   • Delte grupper (avansert deling) – Viser alt innholdet som eies av en gruppe og brukerne i gruppen.
  • Øverst i filterlisten er det et søkefelt som lar deg søke etter tekststrenger mot alt delt innhold.

Alt innhold som returneres, sorteres i de samme kategoriene som standardvisningen på Behandle-siden (dvs. Pågår, Fullført, Webskjemaer osv.), og alle filtre brukes på samme måte.

Eldre kontodeling på den nye Behandle-siden
 • Forbedret søke funksjonalitet – Du finner filtrene for søking ved å klikke på Filter-ikonet.
  • Når et filter er angitt, viser en kode hvilke filtre som er på plass (Bare skjulte avtaler, Siste 24 timer osv.).
   • Filteret kan fjernes ved å endre filteralternativ eller klikke på X til høyre for filterkoden.
  • Du kan søke etter skjult innhold ved å velge filteret Søk i skjult innhold.
   • Filteret for skjulte avtaler returnerer bare det skjulte innholdet for brukeren.
   • Hvis det ikke oppgis noen søkestreng, returneres alt skjult innhold.
  • Postene som returneres, sorteres etter riktig Status (Fullført, Kansellert osv.) for avtaler, eller etter type for høyvolums overordnet-underordnet-maler (webskjemaer og Mega Sign)
   • Returnerte “skjulte” objekter kan deretter vises og skjulingen kan oppheves etter behov (se nedenfor).
Søk etter skjulte objekter
 • “Underordnet avtale”-antall for webskjemaer og Mega Sign: Webskjema- og Mega Sign-delene på Behandle-siden viser det “overordnede” objektet som genererer alle de “underordnede” avtalene. Ved å velge det overordnede objektet kan du raskt få en vurdering av fremdriften til høyre, rett nedenfor Handlinger-delen:
Mega Sign-antall
 • Opphev skjuling av skjult innhold: Innhold som har blitt skjult i visningen til en bruker, kan vises ved å finne det skjulte objektet (f.eks. ved å søke etter skjult innhold) og klikke på Opphev skjuling av {objekt}
  • Du kan oppheve skjuling av alle objekter som kan skjules (avtaler, webskjemaer, Mega Signs).
  • Hvis du opphever skjuling av en avtale, påvirker ikke det signeringssyklusen eller statusen til en avtale i systemet. 
  • Innhold der skjulingen oppheves, blir normalt visbart innhold i brukerens visning.

Merk:

Alle koblinger som fører deg til skjult innhold, vil vise alternativet for å oppheve skjuling (f.eks. koblinger til Hendelser og varsler-loggen).

Opphev skjuling av webskjema
 • Søkeresultater – én tabell: Søk etter nylige returnerer innhold i flere kategorier (som Pågår, Fullført, Webskjemaer, Maler osv.). 

Etter et søk kan du legge merke til at et nytt alternativ (Alle) vises øverst i Status-kolonnen. Brukeren kan klikke på Alle-koblingen for å se alle returnerte poster i én tabell:

Søk – Alle-tabell

Individuelle (status) filtre kan likevel velges for å redusere datasettet.


Forbedret brukeropplevelse

 • Ny utforming av e-postmal – For å gi bedre støtte for det økende antallet enheter som brukere viser innhold på, er den kundevendte e-postkommunikasjonen endret slik at den elegant justeres etter alle skjermbredder dynamisk. 
  • Innholdsendringer:
   • Avtaleminiatyrbildene er fjernet
   • Emnelinjen i e-postmeldinger med forespørsler: 
  Eldre streng Ny streng
E-post med forespørsel - emnelinje: <Deltakerhandling> <Avtalenavn> <Avsender> ber om din <Deltakerhandling> for <Avtalenavn>
Eksempel: Signer GlobalCorp Client Services-avtalen Casey Jones ber om din signatur på GlobalCorp Client Services-avtalen
E-post med bekreftelse - emnelinje: <Avtalenavn> mellom <Firmanavn> og <Underskrivers fulle navn>) er signert og arkivert! Du er ferdig med signeringen av <Avtalenavn>
Eksempel: GlobalCorp Client Services-avtalen mellom Adobe og Jane Doe er signert og arkivert! Du er ferdig med signeringen av GlobalCorp Client Services-avtalen
 • Nyutformet bekreftelse etter signering – For å støtte omkonfigureringen av e-postmeldingene er Etter signering-siden endret for å gi samme brukeropplevelse som e-postmeldingene og signeringssidene.
Bekreftelse

Ny tekstkode-direktiv

Det er et nytt direktiv tilgjengelig for tekstkoder for å definere størrelsen på feltet.

:dimension(width=XXnn, height=YYmm)

 • XX og YY er desimalbaserte tall, og godtar opptil 5 verdier etter desimaltegnet.
 • nn og mm er økningstypene i målingen. Tilgjengelige økningstyper er:
  • pt - "Punkt" (som i skrifter) der 1 pt=1/72 av en tomme
   • Hvis det ikke angis noen økningstype i koden, brukes punkt som standard.
  • mm– Millimeter
  • cm – Centimeter
  • in – Tommer

Det er tillatt å blande økningstyper, for eksempel: {{occupation_es_:signer1:dimension(width=3.5in, height=10pt) }}

Dimensjonsdirektiv

Merk:

Hvis økningstypen er feil, eller hvis :dimension-direktivet på annen måte er feil, ignorerer koden direktivet og går tilbake til feltstørrelse basert på krøllparentesene.


Forbedret kontroll over "Alle"-felt (ikke tildelte)

Felt som ikke har noen rolle, eller som er tildelt til “Alle”, kan fylles ut av hvilken som helst mottaker i signeringssyklusen.

Et felt som er merket som “Obligatorisk”, må fylles ut av mottakeren. Derfor blir alle felt som er både Obligatorisk og tildelt til Alle, et obligatorisk felt for den første underskriveren.

Det er lagt til en ny kontroll for å endre virkemåten for denne kombinasjonen av innstillinger, slik at feltet blir tilgjengelig for alle mottakere, men bare obligatorisk for den siste.

Du kan aktivere denne virkemåten som administrator på konto- eller gruppenivå.

Denne innstillingen vil gjelde for alle avtaler som opprettes etter at innstillingen er endret. Avtaler som pågår, blir ikke berørt.

Alle-feltkontroller


Klarerte og sikre markedsledende løsninger

 • Flere CSC-partnere – Adobe Sign fortsetter å gjøre tjenester fra ledende tjeneste- og identitetsleverandører tilgjengelig for sikre transaksjoner, basert på den åpne Cloud Signature Consortium-spesifikasjonen. Nye leverandører og leverandører som snart legges til, inkluderer:
  • D-Trust (Bundesdruckerei Group)
  • Digicert + QuoVadis
  • Digidentity
  • iDin
  • Itsme


Mobilapp

 • Ny utforming for signering og skjemautfylling – Mottakernes visning av avtalen på mobilenheter er forbedret for å:
  • Utnytte hele skjermen bedre:
   • Sideinnholdet utvides for å fylle skjermen fra kant til kant
    • Dette er rotasjonsvennlig mellom stående og liggende modus.
   • Overskriften (med logoer) slås sammen straks brukeren samhandler med dokumentet. 
    • Rulling helt opp viser logoen igjen.
   • Den private meldingen har blitt flyttet til alternativmenyen Mer.
   • Tittelen på avtalen er fjernet fra overskriften.
  • Forbedre navigering mellom felt
   • Antall gjenværende obligatoriske felt vises tydeligere i midten av overskriften.
   • Når brukeren klikker på Start-knappen for å begynne å fylle ut et skjema, vil to knapper med pil frem og pil tilbake erstatte Start-knappen.
    •  Disse to knappene flytter fokuset frem og tilbake mellom obligatoriske felt.
     • Valgfrie felt ignoreres.
  • Forbedre de visuelle identifikatorene for obligatoriske felt
  • Forbedret Fullfør-mekanikk
   • Når alle obligatoriske felt er fylt ut, omgjøres navigeringspilene til en Fullfør-knapp.
    • Det brukes ikke mer visuell skjermplass.
   • Mottakeren kan fritt se gjennom innholdet og gjenoppta redigering hvis det er nødvendig med endringer.

Nedenfor er et eksempel på det eldre grensesnittet til venstre og det nye grensesnittet til høyre:

Mobilgrensesnitt
 • Forbedret zooming – Zooming av teksten i et dokument er blitt dramatisk bedre med to forbedringer:
  • Jevn zooming: Direkte zooming med en knipebevegelse endrer størrelse på skjermen jevnt.
  • Zoom med dobbelttrykk: Dobbelttrykk på skjermen vil veksle mellom fullt zoomet inn visning og den fulle bredden på dokumentet.


Endringer i brukeropplevelsen

Menytekstendring: Hendelser/varslet endret til Varslinger

Mine hendelser/varsler og Delte hendelser/varsler i brukermenyen er endret til Mine varslinger og Delte varsler.

Det er bare menyteksten som er endret, ikke de funksjonelle aspektene ved hendelser og varsler.

Hendelser og varsler-tekstendring


Endringer i brukeropplevelsen


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4233360 Løste et problem der noen avtaler ikke lagret CDS-tilbaketrekking.
4243207 Rettet en feil der sosial ID for Microsoft Live mislyktes.
4244754 Rettet en feil som første til at e-postadressen ikke vistes fullt ut i e-postfeltet hvis adressen var lengre enn bredden på feltet.
4250163 Rettet et e-postjusteringsproblem med iOS.
4251618 Forbedret APIets mulighet til å returnere massive datasett på en ordentlig måte.
4251965 Forbedret feilbehandling for Dokumentsynlighet i tilfeller der godkjennere ikke har noen felt.
4252603 Forbedret endring av størrelse på dokumenter for mobilenheter.
4252794 Rettet en feil der firmalogoen kunne dekke over Logg på-knappen på mobilenheter.
4253971 Løste et problem på den nye Behandle-siden når den ble vist av brukere med nasjonal innstilling nn_NO eller nb_NO.
4254549 Forbedret sorteringsfunksjonalitet for bibliotekdokumenter.
4255042 Rettet en grafisk feil med nedtrekkspilen og kontekstmenyen for å gi støtte på mobilenheter.
4255294 Forbedret konverteringen av japanske signaturer til kanji.
4255915 Løste et problem på den nye Behandle-siden der nedlastede avtaler ikke inkluderte revisjonsrapporten.
4255968 Re-indekserte avtalefilen for den nye Behandle-siden for å sikre at alle metadata vises riktig på siden.
4256171 Forbedret måten informasjon om opphavsrett vises på mobilenheter.
4256175 Rettet en feil der alternativer-ikonet og ikonet for automatisk lagring overlappet på mobilenheter.
4256403 Rettet en tilstand der tilbakesendte e-postmeldinger som utløser varsler, feilaktig kunne identifisere avsenderen i stedet for underskriveren i de loggede hendelsene.
4256537 Rettet en feil med arkivering der Max_Upload_size ble ignorert og standardverdien ble brukt.
4256693 Rettet en feil der betingede felt ikke fungerte riktig hvis en valutavalidering ble brukt.
4257470 Rettet en feil der grupper ikke kunne slettes hvis skjulte userID-er var knyttet til gruppen.
4257753 Forbedret måten CMYK-bilder blir godtatt og gjengitt på.
4257789 Forbedret måten SSO håndterer e-postadresser med en apostrof på.
4257972 Rettet en feil der Max_Supporting_Document_Size ikke brukte den arvede verdien.
4258093 Rettet en feil der en oppdatert e-postmelding om utløp kunne bli sendt til flere mottakere enn den gjeldende.
4258199 Rettet en feil der innstillinger på gruppenivå ikke overstyrte kontoinnstillingene riktig av signaturårsaker.
4258355 Løste et problem der eksterne ventende underskrivere med Adobe ID-godkjenning kunne se en feilmelding: Bedriftspålogging ikke aktivert.
4258399 Rettet en feil der filer sendt via REST v5 API med Begrenset dokumentsynlighet aktivert kunne sees av mottakere som ikke hadde feltautoritet for filen.
4258868 Forbedret SMS gjennom enkelte operatører som fjernet engelske tegn for mobilenheter som bruker den nasjonale innstillingen Norsk.
4259038 Forbedret måten returnerte e-postmeldinger håndteres på når flere returer oppdages.
4259141 Løste et problem der OAuth ikke ville koble til for apper som ikke er i NA1-segmentet.
4259167 Forbedret måten avsluttede avtaler oppdateres på Behandle-siden på.
4262428 Løste et problem med avansert deling på den nye Behandle-siden der åpning av en avtale for visning ville generere en feil.
4262435 Rettet en feil der kontoer uten et vertsnavn kunne bli omdirigert til hjemmesiden ved forsøk på å signere fra den nye Behandle-siden.

 


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4203428 Forbedret dato beregninger for å tillate litterale strenger innenfor de formaterte utdataene. 
4242619 Forbedret e-postkommunikasjonen til den første underskriveren når avsenderen signerer først og avtalen opprettes via API
4248221 Løste et problem der en utløpsdato definert i en tilpasset arbeidsflyt brukte standardinnstillingen på gruppenivå i stedet for den eksplisitte arbeidsflytinnstillingen.
4251201 Rettet et problem som kunne oppstå når en bruker som ble promotert fra gruppeadministrator til kontoadministrator ikke returnerte den fulle listen med data ved kjøring av en rapport.
4251596 Rettet en feil som kunne utløses ved bruk av digitale signaturer med Mega Sign.
4253608 Forbedret reglene for når redigering er tillatt for egendefinerte arbeidsflyter som inkluderer bibliotekmaler.
4253866  Teksten på Send-knappen på redigeringssiden vil nå oppdateres slik at den viser brukerens rolle mer riktig. Hvis brukeren for eksempel er en godkjenner, vil teksten oppdateres til “Godkjenn og send”.
4255031 Rettet en tilstand som ville forårsake at et API "Get/agreements/id"-kall returnerte "MISC_SERVER_ERROR". 
4255875 Rettet en tilstand der en skjult biblioteksmal fremdeles var synlig for andre brukere i samme gruppe som eieren av malen.
4256016 Forbedret avansert kontodeling for å tillate mer enn 100 delinger.
4256152 Rettet et problem som ville tilbakestille valgt Vilkår og betingelser-innstilling til standardverdien hvis kontoen ble endret på serversiden.
4256393 Rettet et problem der gruppeadministratorer ikke ville se alternativet om å inkludere arbeidsflyter i rapportene sine.
4256405 Rettet en arbeidsflyt for API-genererte signerings-URLer slik at de åpner avtalen vs påloggingssiden.
4256530 Løste et problem der en pålogget administrator ikke kunne angi e-postadressen sin som auto-delegeringsverdi for brukerne.
4256892 Forbedret håndteringen av API Webhook-forespørsler der endepunktets GET-respons er 204 og forespørselsteksten er uten innhold.
4257173 Rettet et problem der brukere som er pålogget som en annen part (via avansert deling), ikke får tilgang til revisjonsrapportene for avtaler.
4257455 Forbedret logging av endringer til grupper når de redigeres fra “backend” av appen. 
4257786 Løste et problem der et OAuth-token kunne hindre lasting av listen med tilgangstokener.

 

Nye innstillinger

Custom_Settings_For_Sign_Mobile_App

Som en del av de nye oppdateringene til Adobe Sign-mobilappen er det en ny innstilling som tillater at kontoadministratorer kan deaktivere alternativene Last ned, Skriv ut og Del PDF i iOS-mobilappen for brukere i organisasjonen deres.

 • Enterprise-kontoadministratorer som ønsker å hindre nedlasting, utskrift og deling av PDF-filer fra en mobilenhet, kan kontakte sin kundeansvarlige for å få innstillingen konfigurert.

 

ALLOW_MISMATCHED_SCOPED_LIBRARY_DOCUMENTS 

Kunder som bruker tilpassede arbeidsflyter og som opplever gjentagende advarsler på grunn av manglende samsvar i dokumentomfang, kan få feilmeldingene deaktivert for brukere.

Dette løser ikke det underliggende problemet med hensyn til å hente dokumentene inn i et godkjent bruksomfang, men vil la brukerne fortsette å bruke arbeidsflytene uten avbrudd mens administratorene arbeider med å få dokumentillatelsesnivåene på linje med gruppene som bruker dokumentene.

Administratorer som vil undertrykke feilmeldingene, kan kontakte sin kundeansvarlige og be om at innstillingen aktiveres.


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4205798 Rettet en feil der Comb-egenskapen ikke ble brukt på feltdata som ble validert med et regulært uttrykk.
4210348 Forbedret verktøytipset for signaturalternativer når noen alternativer undertrykkes.
4230234 Forbedret godkjenningsmetoden "Adobe Sign" for å rute mottakeren bedre etter godkjenning.
4230920 Forbedret funksjonaliteten i Adobe Sign-godkjenningsmetoden for kontoer som godkjenner direkte til Adobe Sign.
4244029 Løste et problem der noen parallelle transaksjoner ikke ville kalle opp Forhåndsutfyll-fasen ved sending.
4248866 Rettet en feil der kunder som godkjenner med en føderert ID kunne bli fanget i en sløyfe hvis Adobe Sign-godkjenning ble brukt.
4249719 Rettet en feil der Signert- og Arkivert-e-postmeldingene kunne sende to kopier til den automatiske Kopi til hvis Send-alternativet ble satt til Ingen.
4249804 Forbedret godkjenningsopplevelsen for eksterne underskrivere som normalt godkjenner via føderert ID og blir bedt om å bruke Adobe Sign-godkjenning.
4250273 Rettet en feiltilstand (for webskjemaer) som kunne bli lagt inn hvis kontoen ble satt til å godkjenne interne underskrivere via Adobe Sign-godkjenning.
4251029 Rettet en feil som kunne føre til at det ble generert to avtaler hvis avtalen ble opprettet via API og mottakeren hadde tre nivåer (eller flere) av automatisk delegering aktivert.
4251621 Rettet en tilstand der avtaler som ble generert via arbeidsflyt med passord angitt som godkjenningsmetode, ville føre til en feil.
4251785 Rettet et problem der datoen ikke ble vist riktig i amerikansk format.
4251873 Forbedret håndtering av erstattede underskrivere når den nye underskriveren også er Kopi til-part.
4251941 Rettet et problem der en signaturblokk kunne bli større etter sending.
4251964 Forbedret Send-siden i arbeidsflytutformingen slik at den ble lik den generiske Send-siden med hensyn til validering av mottakere og måten metodene sorteres på.
4252575 Forbedret tidsstempelkonsistens for mottakere som bruker digitale signaturer.
4253218 Forbedret søkefunksjonalitet når e-post inneholder en apostrof.
4253339 Rettet et problem der beregnede felt ikke ville fungere riktig hvis de var avhengige av betingede felt tildelt til "Alle"-rollen.
4253448 Forbedret e-postinstruksjonene for delegering av en avtale.
4253459 Rettet et problem der den private meldingen ikke ble riktig levert hvis avtalen var delegert via API.
4253913 Rettet en tilstand der arbeidsflytavtaler kunne gå inn i og produsere en feiltilstand som erklærte at avtalen allerede var endret.
4254526 Forbedret rapportinnstillinger for bedre å ta hensyn til endring av navn på / konfigurering av standardrapporten og eksport av CSV-filen.
4254529 Løste et problem der skjemafelt med en standardverdi kunne ble ødelagt hvis de ble hentet via API.
4254966 Forbedret den franske lokaliseringen i instruksjonene for håndskrevet signatur.
4255051 Rettet en grammatikkfeil i påminnelsesteksten på Behandle-siden for Norsk:bokmal.
4255321 Forbedret meldinger til bruker ved forsøk på å logge på Adobe Sign via SAML for en inaktiv bruker.
4255393 Rettet en feil der globale delegerings- og signeringsmyndigheter forårsaker en endring i innstillingsverdier.
4255932 Rettet en feil der enkelte skjulte arbeidsflyter ble eksponert på den klassiske Hjem-fanen.
4256316 Utvidet tilgang til webhooks for svært gamle Enterprise-kontoer.
4257009 Forbedret hyperkoblingsfelt slik at de ikke lenger forventer en mottakertildeling.

 

Grensesnittoppdateringer på Behandle-siden

Den nye Behandle-siden er en konfigurerbar komponent fra Konto-menyen. Denne utgivelsen inneholder mulighet til å vise og behandle Mega Sign- og webskjemamaler og -avtaler fra denne nye Behandle-siden.

 • Samlede Mega Sign-oversikter: Den nye Behandle-siden tillater full visualisering av Mega Sign-avtaler, både som det fullstendige (overordnede) objektet eller som de enkelte (underordnede) avtalene (ved å klikke på alternativet Vis avtaler).
 • Samlede webskjemaoversikter: På samme måte som for Mega Sign-objekter tillater den nye Behandle-siden full visualisering av webskjemaavtaler, både som det fullstendige (overordnede) objektet eller som de enkelte (underordnede) avtalene (ved å klikke på alternativet Vis avtaler).

 

Standard datoformat for datofelt

Administratorer kan velge standard datoformat for datofelt som legges til i maler via redigeringsverktøyet i Adobe Sign-appen.

Standardformatet brukes med mindre et annet format angis eksplisitt i feltegenskapene/kodeargumentene.

standard datoformat

Oppdaterte varsler for kunder som bruker innstillinger for dokumentoppbevaring

Kunder som har konfigurert innstillinger for dokumentoppbevaring for avtalene sine, vil se en ny (utvidet) melding i e-postmeldingene.

Underskrivere oppfordres til å laste ned sine egne kopier av avtalen før oppbevaringsperioden for kontoen er gått.

Oppbevaringsmelding

Rapport over underskriveridentitet

Et nytt dokumentobjekt introduseres for å registrere identitetsinformasjon for underskriver når Myndighetsutstedt ID brukes. Dette dokumentet lagres og brukes diskret.

Underskriveridentitet-rapporter vedvarer i Adobe Sign-systemet med de andre dataene i transaksjonen, til de fjernes av enten retensjon eller GDPR-handling.

Les API-dokumentasjonen her >

Rapport over underskriveridentitet

 

Nye leverandører i Cloud Signature Consortium

Det er lagt til nye leverandører i Cloud Signature Consortium:

 • Universign
 • Trans Sped MSign
 • Finnish Trust Network (begrenset)


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4205952 Rettet en feil der Samsung-nettleseren ikke zoomet riktig.
4210358 La til melding i app for å identifisere felt som ikke var tildelt i parallelle arbeidsflyter.
4220968 Løste et problem der flere tekstfelt med telefonvalidering i et Acrobat-skjema ikke ville beholde valideringsformatet.
4235203 Forbedret systemrespons når signatursider automatisk ble lagt til i en avtale og skjøv den over terskelen for antall sider.
4239582 Rettet en tilstand der avtalestatus ikke ble oppdatert når alle parter hadde signert avtalen.
4242240 Rettet en feil med riktig åpning av kontrollprogrammer på I-phone 4/5 og I-pad Mini.
4244922 Rettet en feil der delte kontoer ikke kunne dele enkeltavtaler riktig.
4245080 Rettet en feil der filvedlegg i kontrollprogrammet ikke ble plassert i rekkefølge etter at de var signert.
4245159 Rettet en tilstand med "Ugyldig egendefinert arbeidsflyt-ID" når en bruker forsøker å bytte til en annen brukers konto for å sende en arbeidsflyt.
4245566 Rettet en feil der et betinget felt kunne forsvinne hvis en underskriver ble erstattet av signeringsgruppe ved bruk av APIet.
4246638 Rettet en tilstand som ville føre til at en avtale mislyktes hvis en digital signatur ble delegert.
4248174 Rettet en tilstand for arbeidsflyter som ville mislykkes hvis en transaksjon ble startet ved å bytte til en annen brukers konto.
4248543 Rettet en feil der bruk av et CMYK-fargekodet jpeg-bilde kunne hindre fullføring av en signatur.
4248560 Forbedret muligheten for avsendere som også er "Sertifiserte mottakere", til å kansellere avtalene sine.
4248836 Forbedret håndtering av apostrofer i e-postadresser.
4249995 Rettet en feil der feil datoformat ble vist når den nasjonale innstillingen var satt til pt-PT (portugisisk Portugal).
4250288 Løste et problem der meldingen E-postinnstillinger ville blitt tilbakestilt til en standardstreng når innstillinger ble justert fra serversiden.
4250448 Løste et problem der skjemafeltskrifter ikke respekterte individuelle verdier for feltstørrelse hvis de hadde samme feltnavn.
4250614 Forbedret skjemafelt slik at de bedre plasserer Påkrevd-market uten å kutte vekk feltinnhold.
4250618 Rettet en feil der feil datoformat ble vist når den nasjonale innstillingen var satt til pt-BR (portugisisk Brasil).
4250793 Forbedret plasseringen av Adobe Sign-logoen for å hindre overlapping av alternativet "Logg på" på mobilenheter. 
4250943 Rettet en feil der e-postadressen til en erstattet underskriver ville reflektere navnet på forrige underskriver.
4251225 Rettet en feil der tallformatering i tekstfelt ikke ble lagret riktig hvis den nasjonale innstillingen var satt til Japansk.
4251324 Rettet en feil der tallformaterte tekstfelt ville droppe minustegnet hvis det første tallet i en streng var 0.
4251619 Forbedret SAML-aktivert funksjonalitet for å tillate at administratorer flytter brukere fra standardgruppen til sin gruppe.
4251626 Rettet en feil med Lisensklargjøring-flyten for Sign på den felles Adobe Admin Console.
4251654 Forbedret oppsettet i påminnelser for Mega Sign-transaksjoner for å sikre at innholdet alltid er tydelig.
4251890 Forbedret håndtering av filer når vedlagt fra Google Disk.
4252596 Løste et problem der e-postmeldinger med påminnelser kunne bli sendt på nytt når utløpsdatoen ble endret.
4252683 Rettet landkoden på Behandle-siden når språket er satt til Tysk.
4252873 Rettet et problem der individuelle kontobrukere ble lagt til Enterprise-kontoer med høyere rettigheter.
4253151 Rettet en feil der en delegert underskriver ville bli presentert for feil melding når vedkommendes signatur skulle påføres.
4253187 Løste et problem med iOS-enheter som kunne vise en Ukjent (filtype)- filfeil ved nedlasting av en signert avtale.
4253876 Oppdaterte Team- og prøvekontoer slik at de viser alle avanserte feltalternativer på riktig måte.
4254263 Forbedret Behandle-siden og måten avtaler vises på.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4250978 Avansert kontodeling: Uhåndtert feil ved forhåndsutfylling på vegne av annen bruker.
4247891 Oppdaterte Webhooks for å gi bedre feilkontroll på svarinnhold.
4219151 Feil tolkning av apostrof i meldingsmaler.
4246162 Gruppemedlemsfeil i avansert kontodeling.
4247842 Avsenders e-postadresse vises to ganger i stolpediagrammet for rapporter.
4244546 Periodisk problem med dropping av påminnelser sendt fra SalesForce.
4229436 Feil SAML-omdirigering med deaktivert underskriver.
4245529 Forsterket reglene for nullstilling av passord for å hindre angrep.
4246894 Periodiske forsinkelser i gjengivelse av skjemaer ved bruk av innbygd iframe på iPad.
4245453 Periodisk SSO-påloggingsproblem løst.
4232884 Oppdatering for å ta hensyn til datoformatet som sendes i 2 forskjellige datofelt.
4246478 Tegnkoderettelse av signeringsårsaker.
4221319 Ved nedlasting av innhold fra Personvern-siden ble ikke revisjonsrapporten lagt ved digitalt signert avtale.

Webskjemaer (tidligere kontrollprogrammer)

Kontrollprogrammer” har endret navn til “Webskjemaer”. Alle referanser til kontrollprogrammer i brukergrensesnittet er endret. Den generelle strukturen og funksjonen til Webskjemaer-siden er den samme.

April 2019 - Webskjemaer

Hjem-side (tidligere Dashboard)

“Dashboard”-siden har endret navn til “Hjem”. Alle referanser til Dashboard-siden er endret.

April 2019 - Hjem-fane

Hjem-sideformat

En ny Hjem-side er opprettet og er valgfritt tilgjengelig. Denne nye Hjem-siden er utformet for å vise den vanligste funksjonaliteten bedre og fjerne rot som mange brukere ikke bruker.

 • Den første distribusjonen inkluderer bare Enkeltperson- og Team-tjenestenivåene.
  • Alternativet for å bruke det nye formatet vil bli gjort tilgjengelig for nye tjenestenivåer i takt med at funksjonaliteten som støtter mer avanserte funksjoner, legges inn på siden.
 • Gratiskontoer, enkeltpersonkontoer og teamkontoer som er opprettet før utgivelsen, vil ha et alternativ på skjermen for å veksle mellom det nye formatet og det klassiske formatet.
  • Nye kontoer har bare det nye formatet tilgjengelig.

Flere detaljer om det nye Hjem-sideformatet finnes her >

April 2019 – Nytt Hjem-sideformat

Behandle-sideformat

En ny Behandle-side er opprettet og er valgfritt tilgjengelig. Denne nye behandlingssiden er utformet for å hente og filtrere brukerens innhold bedre.

 • Det nye Behandle-sideformatet introduseres i en faseinndelt utrulling. Denne utgivelsen viser kjernefunksjonaliteten. Fremtidige utgivelser vil bygge inn mer tilleggsfunksjonalitet. Elementer som ikke støttes i denne første fasen, er:
  • Kontodeling
  • Detaljert webskjemagjennomgang
  • Detaljert Mega Sign-gjennomgang
 • Enkeltpersonkontoer og teamkontoer som er opprettet før utgivelsen, vil ha et alternativ på skjermen for å veksle mellom det nye formatet og det klassiske formatet tidlig i juni. 
  • Business- og Enterprise-kunder vil få tilleggskontroller i administratorgrensesnittet for å gjøre den nye behandlingssiden tilgjengelig. 
   • Kontroller for den nye Behandle-siden for eksisterende kunder vil bli utsatt til tidlig i juni.
  • Nye kontoer har bare det nye formatet tilgjengelig.

Flere detaljer om det nye Behandle-sideformatet finnes her >

April 2019 – Behandle-side

Vis avtale-side

Den “nye” Vis avtale-siden (introdusert i juni 2018-utgivelsen) har blitt standardverdien for nye kontoer, og kontrollelementet i administratorgrensesnittet er fjernet. Kontoer som ønsker å endre Vis avtale-sideversjonen, kan kontakte sin kundeansvarlige for å få innstillingen endret.

 • Den nye Vis avtale-siden er aktivert som standard med den nye Behandle-siden.

 

Innstillinger for digital signatur

Administratorinnstillingene som styrer digitale signaturer, er tatt ut på en egen fane i Administrator-listen med innstillinger.

April 2019 – Digital signatur-fane

Oppdatert Administrator-meny

Det er lagt til flere oppdateringer for å forbedre administratorens mulighet til å behandle brukere og styre tilgang til funksjoner:

 • Forbedret brukerbehandling – Administratorer kan direkte styre brukerprofilelementene for brukere under sin forhåndsvisning. Dette omfatter endring av navn, selskap og tittel, samt starte prosessen med å endre e-postadressen.

Flere detaljer om brukerbehandling finnes her >

April 2019
 • Kontroll på konto-/gruppenivå over Fyll ut og signer, Mega Sign, webskjemaer og bibliotekmaler – Avanserte metoder for generering av dokumenter er lagt til i administratorkontrollene for grensesnittet slik at administratorer kan aktivere tilgangspunktene for webskjemaer, Mega Sign, bibliotekmaler og Fyll ut og signer på konto- og/eller gruppenivå.
  • Eksisterende kontoer vil kunne opprettholde samme brukeropplevelse (når det gjelder tilgang) som fantes før utgivelsen.

Følg koblingene nedenfor for å finne ut mer om:

April 2019 – tilgangskontroller

Laste ned oppdelte dokumenter

Avtaler som opprettes fra flere opplastede filer, kan laste ned hele PDF-filen med avtalen eller de enkelte filene, fra Behandle-siden.

April 2019

Forbedret feltdeteksjon

Automatisk feltdeteksjon er forbedret for bedre å forstå feltene som er nær et signaturfelt, og bedre forutsi hvilke typer felt det er. (Eksempel: Hvis et felt er nært et signaturfelt, og det justeres bak tekst som foreslår en "dato", plasseres et Dato-felt i stedet for et enkelt Tekst-felt.)

Flere detaljer om automatisk feltdeteksjon >

 

Utvidet funksjonssett

Tjenestenivåer under Enterprise har fått lagt til noe av den utvidede funksjonaliteten:

 • Business
  • Betaling-feltet er gjort tilgjengelig.
  • Skjemautfyller er lagt til de tilgjengelige mottakerrollene.
  • Redigering er aktivert som standard for nye kontoer. Eksisterende kontoer er unntatt inn i gjeldende innstilling.
 • Team
  • Det nye Hjem-sideformatet er aktivert for nye kontoer. Eksisterende kontoer fortsetter å se det klassiske formatet. En vekslebryter mellom grensesnittene vises for alle kontoer.
  • Mega Sign er gjort tilgjengelig for alle kontoer.
  • Webskjemaer er gjort tilgjengelig for alle kontoer.
  • Betaling-feltet er gjort tilgjengelig.
  • Avanserte skjemafelt er gjort tilgjengelig. Dette inkluderer vedlegg, beregnede og betingede felt, avanserte valideringer og stempler/innebygde bilder.
  • Godkjenner og Skjemautfyller er lagt til de tilgjengelige mottakerrollene.
  • Varsler er gjort tilgjengelig.
  • Redigering er aktivert som standard for nye kontoer. Eksisterende kontoer er unntatt inn i gjeldende innstilling.
 • Individual
  • Det nye Hjem-sideformatet er aktivert for nye kontoer. Eksisterende kontoer fortsetter å se det klassiske formatet. En vekslebryter mellom grensesnittene vises for alle kontoer.
  • Alle enkeltbrukere logger på Hjem-siden.
  • Redigering er aktivert som standard for nye kontoer. Eksisterende kontoer er unntatt inn i gjeldende innstilling.
  • Gratis
  • Redigering er aktivert som standard for alle kontoer.

 

Forbedringer til Digital signatur-opplevelsen

 • Forbedret underskriveropplevelse – Signaturopplevelsen er strømlinjeformet for å redusere antall dialogbokser for en underskriver. Se gjennom konfigurerbare alternativer her >
 • Individuelle "sky"- og "lokale" signaturkontroller – Administratorer på konto- eller gruppenivå kan tillate eller nekte bruken av "sky"- og eller “lokale” signatursertifikater nårmottakere påfører en digital signatur.
  • Eksisterende kontoer har begge innstillingene aktivert for å sikre konsistens etter oppdateringen. 
April 2019 – tillate signatur med lokalt sertifikat
 • Foretrukket CSC-partner – Mottakere ser en kobling for å opprette en ny digital signatur i signeringsgrensesnittet under signeringsprosessen. Administratorer kan sette inn sin egen URL-adresse under den koblingen for å peke til en egendefinert side som de eier. Denne siden kan brukes til å veilede underskrivere når de oppretter et digitalt sertifikat hos din foretrukne leverandør (eller andre instruksjoner eller innhold du vil vise).
  • En annen URL-adresse kan brukes for interne mottakere etter behov.
April 2019 – egendefinert URL for leverandør av digital signatur


Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4182083 Oppdaterte revisjonslogghendelsen for når en e-postmelding åpnes, til "E-postmelding vist av [mottaker]".
4208271 Løste et problem der Legg til meg-koblingen satte inn feil streng.
4215863 Rettet en tekstfeil der landkoden +61 returnerte feil navn på land:
Ved sending av en avtale eller et webskjema eller delegering av en avtale med REST API, vil et nytt felt vises i Modell - "countryIsoCode". Det er under "phoneInfo"-feltet og sammen med "countryCode"-feltet det hjelper å fastslå hvilket land vi angir for telefongodkjenning (to land kan ha samme countryCode, som USA og Canada, så vi skiller dem ved å legge til countryIsoCode: US (for USA) og CA (for Canada)).
4224881 Rettet en feil der avtaler som ble lastet fra Hjem-siden, ble gjengitt som tomme.
4229971 Rettet en tilstand der avtaler som hadde et innebygd bilde, ikke pålitelig ville sende Signert- og Arkivert-e-postmeldingene til avsenderen.
4232573 Løste en situasjon der Påkrevd-indikatoren for et felt ikke forsvant etter at feltet var fylt ut.
4233694 Rettet en tilstand der en avtale ville bli feilrutet til feil del av Behandle-siden når transaksjonen ble fullført.
4234320 Løste et problem i v5 REST der Bare jeg signerer- og Fyll ut og signer-avtaler ikke ville returnere agreementID.
4234694 Ved endring av en eksisterende avtale vil feltgjenningsfunksjonen nå være tilgjengelig hvis brukeren bestemmer seg for å gå til redigeringssiden. Feltgjenkjenningsfunksjonen vil kjøre og anta at feltgjenningsfunksjonen er slått på / tilgjengelig for brukere.
4235050 Rettet et grafikkproblem der kanter i skjemafelt vistes forskjellig på signeringssiden.
4235155 Forbedret navigeringen for Neste felt-flagget for å håndtere bildefelttyper bedre.
4235452 Forbedret rapportering for bedre å reflektere statusen til avtaler med en forhåndsutfyllingsstatus.
4235732 Løste et problem der v5 REST ikke konsistent returnerte dokumentnavnet ved bruk av GET /agreements/{agreementID}/documents.
4236359 Rettet et problem der Signert- og Arkivert-e-postmeldingene ble sendt, men ikke mottatt, hvis Passordbeskyttelse var aktivert.
4236644 Løste et problem der datoformatet satt til US kunne forårsake at datoteksten ble ødelagt.
4237182 Forbedret øktbehandlingen for DC-brukere for å sikre at innhold åpnes riktig (vs. tomme sider).
4238264 Ved oppkall av "GET/agreements/{agreementId}" i REST v5, i "description"-feltet for hendelser, returneres <firstname lastname (email)> i stedet for <firstname lastname>.
4239679 Rettet et visningsproblem når avansert kontodeling brukes, og brukeren det byttes til, har innhold som deles av en tredjepart.
4239688 Rettet et problem der alternativet for å laste opp en signert kopi, ikke var tilgjengelig for tilpassede arbeidsflyter som inkluderte delegering av underskriver.
4239704 Rettet et problem der brukere ikke kunne eksportere rapportdata.
4239823 Rettet en sjelden situasjon der en feil ville utløses ved søk etter en e-postadresse under Personvern-fanen.
4240803 Løste et problem med at avtalestatusen ikke ble riktig oppdatert ved delegering.
4240809 Angitt informasjon om navn knyttet til Bare avsender, vil vedvare og vil bli returnert i etterfølgende API-oppkall. Arbeidsflyten vil heller ikke lenger bli behandlet som Avsender signerer først og tilpassede virkemåter for Avsender signerer først-arbeidsflyten, som landing på eSign-side etter Send, Inge signatur-e-postmeldinger osv. vil ikke lenger bli tilknyttet.
4240919 Forbedret dokumentasjon rundt 'MODIFYING_IMMUTABLE_FIELDS' ved oppdatering av en bruker.
4241489 Løste et problem der brukere som ble lagt til gjennom administratorkonsollen, ikke mottok e-postmeldinger om konflikt hvis de støtte på flytting av kryss-segment.
4241493 Løste et problem der lokale signaturer ikke ble presentert som et alternativ for enkelte digitale signaturer. Fra og med 10.3 kan kunder konfigurere avtaler som sendes fra en gruppe, for å bruke digitale signaturer ved å laste ned og signere bare med Acrobat og ikke bruke skybaserte digitale signaturer.
4242208 Forbedret Dato-feltet for å tillate at én mottaker har flere forskjellige datoer tilknyttet i den samme avtalen.
4243893 Rettet en feil der interne brukere ikke viste riktig e-postmelding i revisjonsrapporten.
4243953 En konsistent standarddimensjon for Digital signatur-felt (bredde og høyde) brukes nå når en avtale opprettes med Digital signatur-felt, uavhengig av hvordan feltet plasseres (tekstkode vs. dra-og-slipp).
4244195 Rettet en forskyvning i klokkeslett (sekunder) i tidsstempelet på det signerte dokumentet og i revisjonsrapporten når signeringsårsak er aktivert.
4244712 Løste et problem der brukere ikke kunne sende avtaler ved å bruke Google Team Drive.
4244858 Rettet en sjelden tilstand som kunne føre til at et stort antall Signert- og Arkivert-e-postmeldinger ble levert til samme mottaker.
4245053 Løste et problem der en delegert underskriver forsøker å påføre en håndskrevet signatur og hindrer den opprinnelige underskriveren i å påføre en signatur.
4245178 Løste et problem der digitale signaturer som bruker en årsak til signering, skjuler signeringsdatoen. 
4247378 Løste et problem der det aktive området i pilen for veiledet navigasjon strekker seg utover ikonet.
4247303 Løste et problem der hyperkoblinger til bestemte sider ikke fungerte i mobilappen (Android og IOS).

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4227560 Løste et problem der godkjennings-URL-en (for OAuth-prosesser) ikke ville fungere når SAML-modusen ble satt til Obligatorisk. 
4232039 Rettet en forsinkelse i nye arbeidsflyter som fylles ut i Arbeidsflyt-valglisten.
4243078 Løste et problem med bildebaserte signaturer som viser dato/klokkeslett-stempel i signeringsgrensesnittet.
4243910 Løste et problem i v5 API der påminnelser ikke ble utløst for Mega Sign-transaksjoner.
4243918 Løste et problem der "knip for å zoome" ikke fungerte på Android-nettbrett.
4244022 Forbedret kundestøttesystemet for å behandle endringer i e-post fra brukere mer elegant.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4207768

Rettet brukergrensesnitt for PIN- og OTP-skjerm som ikke ble vist riktig på mobil.

4223649

Forbedret beskrivelsen av Hjelp-ikonene for Kanseller og Slett avtale.

4236140

Rettet et datoformat for feltvalidering.

4236147

Rettet Fil-delen slik at den vises riktig i det nye tilpassede arbeidsflytgrensesnittet.

4238650

Løste et problem med enkelte kontoer der funksjonen Tillatte mottakerroller ikke ble vist.

4238855

Løste et problem der tillegging av skjemafelt med API v6 i en avtale med 2 parallelle godkjennere og 1 underskriver, la til en signaturblokk for underskriveren.

4239831

Løste et problem der en melding som ble sendt på koreansk språk ikke kunne signeres med Mobil-alternativet.

4240827

Løste et problem der dokumenter under Kansellert/avvist-køen fikk feilen "Detaljene for denne avtalen kan ikke vises nå."

4240995

Løste et problem der mottakeren ikke mottok SMS-meldingen for bruk av mobilalternativet for signaturen.

4241012

Løste et problem der oppkall av PUT /agreements/{agreementId}/formFields med nullverdier utløste en Generell feil (server 500-feil).

4241062

Løste et problem der angivelse av PUT /agreements/{agreementId}/state API-endepunktet periodisk genererte en "MISC_SERVER_ERROR".

4241374

Rettet en feil der bredden og høyden på feltene i en mal ikke ble lagret.

4241381

Løste et problem der noen uriktige "E-post for verifisering av kontrollprogram" ble sendt til kontrollprogramunderskrivere.

4241723

Løste et problem med bruk av telefongodkjenning fra den innebygde Send-siden i Ariba-integrasjonen.

4242529

Løste et problem der BAD_REQUEST-feil ble utløst for POST/Kontrollprogrammer- og POST/Avtaler-oppkall gjennom REST Swagger-program.

4243026

Løste en tilstand som ville tillate at Avtalenavn-feltet automatisk ble utfylt med avsenderens e-postadresse når Chrome-nettleser ble brukt.

4243046

Rettet en feil som viser ledetekst ved klikk på en DigSig-avtale med flere filer signert med nedlasting av flere filer aktivert.

4243067

Løste et problem med at postSign redirectUrl ikke fungerer i POST /megaSigns.

4243073

Løste et tidsavbruddsproblem ved oppkall av GET agreements/agreementId/documents API.

4243184

Rettet en feil der "Siste pålogging" i Brukerinnstillinger viser påloggingstidspunktet for administratoren i stedet for brukeren.

4243252

Rettet en feil der forbruk av KBA/telefongodkjenning ikke ble oppdatert i SOUP.

4243285

Løste et problem når avsenderen opptar flere mottakerluker i én transaksjon.

4243366

Rettet en feil der kontrollprogrammer uten segmentprefiks ikke ble riktig gjengitt i nettleseren.

4243589

Løste et problem der avtaler generert gjennom Live Sign, viser en forsinkelse på Godta-knappen ved tilgang via en mobilenhet.

4244192

Endret tsjekkisk lokalisering for Smluvu til Souhlas i tsjekkiske e-postmeldinger.

4245162

Løste en periodisk feil med at Acrobat "henger" ved tilgang til en tidsstempeltjeneste som ikke er tilgjengelig.

Uforanderlige revisjonsrapporter

Med denne utgivelsen er den nye uforanderlige revisjonsrapporten distribuert til alle tjenestenivåer.

Inkludert i denne endringen er at tidstempelet for alle hendelser er satt til et ÅÅÅÅ-MM-DD-format med en GMT-tidssone.

Løste problemer

Problem-ID

Beskrivelse

4036211 Forbedret filterfunksjonalitet ved søk på Behandle-siden
4193226 Løste et problem der tekstkoder i en Mega Sign-transaksjon ville gi feil ved ikke å identifisere Signer2-felt under sendetiden
4194228 Løste et problem der forespørsler om hjelp for noen fragmenter ble omdirigert til påloggingssiden.
4212732 Løste et problem der eldre hendelser ble returnert når "onlyShowLatestEvent": true.
4215910 Løste et problem der erstattede mottakere med telefongodkjenning genererte feil etter delegering.
4227813 Forbedret signaturblokken for å gi plass til lange e-postverdier.
4231847 Løste en konflikt mellom brukere med Vis e-post konfigurert, og felt for digitale signaturer.
4232304 Løste et problem der skrivebeskyttede felt ikke ble inkludert i skjemadataene når feltdata ble eksportert.
4233232 Løste en feltkonflikt når biblioteket I-9 og W-9 ble sendt i én transaksjon.
4235332 Forbedret mobilappen for bedre behandling av overskrifter og rullefelt.
4235631 Løste et problem som blokkerte SAML-godkjenning når Google G-Suite ble brukt som IdP.
4235739 Løste et problem der navigeringsalternativer ble eksponert når noChrome = true.
4237020 Løste et problem som ble vist når en delingsbruker i avansert deling forsøkte å redigere en utløpsdato.
4237283 Forbedret tekstinnholdet på Behandle-siden for nederlandsk språk.
4238201 Løste et problem der data for forhåndsutfylling av felt ble eksportert feil i rapporter.
4238612 Løste et problem der omdirigerings-URLen ikke blir brukt når Oauth-dialogsiden utløper.
4238667 Rettet en feil som ville vises når en mottaker ble delegert tre ganger.
4239560 Rettet en feil i Workflow Designer som ville vise en feil hvis en mottaker hadde en apostrof i e-postverdien.
4239632 Løste et problem der en feil kunne vises ved gjennomgang av en avtalehistorikk på Behandle-siden.
4239674 Løste et problem som kunne føre til at kontrollprogramdetaljer ikke kunne vises på Behandle-siden.
4239678 Forbedret tilpassing av telefongodkjenning. 
4239823 Forbedret GDPR-verktøy for bedre å hente eldre avtaler.
4239868 Forbedret systemlatens når dokumenter legges ved under forhåndsutfylling i avansert kontodeling.
4239872 Forbedret feilhåndtering ved signering av kontrollprogrammer.
4240303 Forbedret responsiviteten i den mobile signeringsopplevelsen.