Produktmerknader for Adobe Sign: 2021

Adobe Sign: Produktmerknader fra juni 2021

Forbedret funksjonalitet

Brukere i flere grupper

Administratorer i kontoer med flere grupper kan nå gi brukere i kontoen tilgang til flere grupper. Dette gjør det mulig å bruke grupper som en form for arbeidsflytmal og håndheve spesifikke kontroller for sending og signering for bibliotekmalene som er tilgjengelige for gruppen.

Gå til brukergrensesnittalternativer for administratorer

Eksisterende virksomhets- og forretningskontoer som ønsker å oppgradere, kan gå gjennom oppgraderingsprosessen her >

Et sammendrag av de viktigste forskjellene finner du her >

Vi introduserer Liquid Mode i Sign

Aktiver Liquid Mode-visning for mobiltelefoner for HTML sendt via Send side eller sendAgreement-API-en. Alternativet for å aktivere Liquid Mode i Sign for HTML er nå tilgjengelig i administratormenylisten både på konto- og gruppenivå.

Fullstendige detaljer om Liquid Mode-dokumenter finner du her >

Liquid Mode i brukergrensesnittet for administratorer

Merk:

Liquid Mode er for øyeblikket bare tilgjengelig i NA1-, NA2- og NA4-miljøene.

Identifiser miljøet ditt her >

Sømløse oppdateringer av webskjemaer

Webskjemaer i Utkast -status kan redigeres for å endre følgende:

 • webskjemanavnet
 • e-postadressen til medunderskrivere
 • redigere e-postadressene til kopimottakere
 • vedlagte filer som skal redigeres
 • feltene i webskjemaet (tidligere tilgjengelig)

Oppdatering av et aktivt webskjema gjør det mulig å redigere skjemaelementene uten å endre den opprinnelige URL-adressen, noe som gir en friksjonsfri prosess hvis du trenger å oppdatere innholdet i et webskjema som allerede er innebygd eller sendt til publikum. Elementer som kan redigeres, inkluderer følgende:

 • filene (dokumentene) og anvendte felt for mottakerne
 • medunderskrivere (fra Behandle-siden)
 • parter som skal ha en kopi (fra Behandle-siden)
Redigere et eksisterende webskjema

Merk:

For å aktivere sømløs webskjemafunksjonalitet må du aktivere alternativet Tillat flere deltakere i menyen Globale innstillinger:

Stempel for deltakelse: Kontrolltittel og bedriftsvisning

Kontroller er lagt til for å tillate eller skjule mottakerens stilling og firma (avledet av brukerprofilen) på stempelet for deltakelse.

Ytterligere informasjon kan du finne på Felttyper-siden >

Stempel for deltakelse

Forbedrede søkealternativer: Prefiks- og setningssamsvar

Avanserte søkealternativer har blitt introdusert for å tillate mer spesifikke søkemønstre som vil bidra til å redusere den returnerte avtalelisten.

Mer informasjon om hvordan søk virker i Adobe Sign, finner du her >

OAuth 2.0 er den nye standarden

En ny (forbedret) versjon av OAuth-endepunktet er lagt til for å unngå bruksfeil. I denne versjonen:

 • api_access_point / web_access_point returnerer bare i Access Token Request (i brødteksten)
 • Adobe Sign godtar ikke hemmeligheten som spørringsparameter
 • Rotering av klienthemmeligheter støttes

OAuth v1-endepunktet vil fortsatt fungere for eksisterende koblinger i de kommende månedene for å sikre tilgang.

Opphør av OAuth v1 vil bli kunngjort på siden for tekniske merknader når planene er klare.

 

Rotering av klienthemmeligheter

Klienthemmeligheter i programmet kan roteres av enhver administrator med tilgang til program-ID-en i brukergrensesnittet til Adobe Sign:

Rotering av klienthemmeligheter

API  

Sign Search V6-API for Adobe Sign 

Nye søkerelaterte API-er blir eksponert for kundebruk. Search-API-en støtter oppføring, søk, filtrering og sortering av en brukers liste over avtaler vedkommende har deltatt i.

Se gjennom Search API-en her >

Endringer i brukeropplevelsen

Mega Sign er nå Send samlet

Navnet på Mega Sign-funksjonen endres til Send samlet. Dette er bare en navneendring og inkluderer ikke endringer i funksjonens virkemåte.

12.2

Gruppeadministratorer kan bare se API-programmene som faller inn under deres administratormyndighet

Synligheten til programmer som er knyttet til kontoen, er nå begrenset til bare å vise programmene som faller inn under brukerens administrative omfang. Bare gruppeadministratorer kan se virkemåteendringen:

 • Brukerne ser programmene de eier
 • Gruppeadministratorer ser programmene under gruppen(e) de har administratormyndighet over
 • Kontoadministratorer ser alle programmene i kontoen

E-post til avsenderen når en avtale som er fullført, har blitt oppdatert

Det endelige e-postvarselet for en avtale som er sendt til avsenderen, har blitt oppdatert for å gi en omfattende liste over alle parter som er varslet om den fullførte avtalen.

Bare den opprinnelige avsenderen får denne e-postmalen.

Utvidet e-postmal for opphavspersonen til avtalen

Nye tjenester fra sikkerhetstjenesteleverandører

Nye sikkerhetstjenesteleverandører fra Cloud Signature Consortium er integrert for å støtte digitale signaturer: DigiCert (Sveits), Entrust (global), VIDA (Indonesia) og Worldline (Frankrike).

 Oppdatert v6 REST API-resultat for GET /agreements/{agreementId}/signingUrls

Når du kalte opp GET /agreements/{agreementId}/signingUrls før juniutgivelsen, returnerte API-en en 404-feil umiddelbart etter at avtalen var blitt opprettet.

Kort tid etter at 404-feilen var blitt fjernet, ville svaret returnere et ikke-404-svar, men inkluderte bare avsenderens URL-adresser for signatur. (Mens underskriverens deltakelse fortsatt ble definert.)

Etter lanseringen i juni 2021 returneres en 404: AGREEMENT_NOT_EXPOSED-kode til hele listen over URL-adresser for signatur er fullført, og da leveres en 200-kode.

Kunder som ikke ønsker å fortsette å prøve API-kallet før 200-svaret returneres, oppfordres til å bruke Webhooks og svare på AGREEMENT_CREATED-hendelsen.

Løste problemer

Løste problemer i 12-2

Adobe-logoen

Logg på kontoen din