Skjule e-postkoblingen til den signerte avtalen på nettet

Oversikt

Noen e-postmaler i Adobe Acrobat Sign gir en kobling til den signerte avtalen når den er fullført. (f.eks. Signert og arkivert-e-postmeldingen avsenderen mottar):

E-post med kobling til dokumentet

For mange kunder er denne koblingen for enkel tilgang nyttig for å gjennomgå avtaler etter hvert som de fullføres, og legge til rette for de neste trinnene i den interne behandlingen.

Det er imidlertid ikke alle forretningsprosesser som tolererer den potensielle risikoen ved å ha en kobling til et signert dokument i e-posttekst (f.eks. HIPAA-kvalifiserte transaksjoner).

For denne typen transaksjoner kan administratorer konfigurere kontoen/gruppen for å fjerne koblingen fra malen:

Skjult kobling i e-postmeldingen

Merk:

Tilpassede e-postmaler påvirkes ikke av denne innstillingen.

Konfigurere innstillingen

Muligheten til å skjule e-postkoblingen til den signerte avtalen kan konfigureres på konto- og gruppenivå.

Gå til Globale innstillinger (Gruppeinnstillinger for gruppeadministratorer) og bla ned til Inkluder en kobling i e-postmeldinger for visning av den signerte avtalen.

  • Når innstillingen er aktivert, inkluderes koblingen til den signerte avtalen i e-postmalen
  • Når den er deaktivert, fjernes koblingen fra e-postmalen
Gå til innstillingen

Merk:

Alternativet for å skjule e-postkoblingen brukes i sanntid når e-postmeldingen genereres.

Hvis du endrer innstillingen, påvirkes alle eksisterende avtaler når de genererer nye e-postvarsler.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din