Brukerveiledning Avbryt

Rapporter og dataeksport

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Oversikt over dataeksporter og rapportdiagrammer

Den nye Rapporter-opplevelsen gjør det mulig for brukere i virksomhets- og bedriftsnivået å bygge, lagre og administrere sine egne tilpassede rapporter og dataeksport i en personlig visning.

Rapporter er maler som returnerer én eller flere grafer med et sammendrag av avtaledataene slik de er definert av brukeren. Antall og type rapporter som er tilgjengelige for brukeren, bestemmes av brukerens autoritetsnivå i systemet og tillatelsesområdet som brukes på bruker-ID-en.

Dataeksport gir brukere en metode for å trekke ut spesifikke feltdata fra avtalene innenfor deres myndighetsområde. Brukere kan bruke filtre for å fokusere det returnerte datasettet etter bruker, gruppe, arbeidsflyt eller avtalenavn.

Innenfor settet med filtrerte avtaler kan brukeren definere de individuelle feltene som skal eksporteres til en CSV-fil, og rydde bort eventuelle transaksjonsdata fra eksporten som de ikke trenger.

Eksempel på dataeksport

Rapporttyper inkluderer:

 • Avtaler (alle brukere) – Avtalerapporter returnerer beregningene for avtaleaktivitet, for eksempel fullføringsomfang, tid til fullføring, arbeidsflytbruk, volumtrender og avsender-/gruppetrender. Det er elleve Avtale-diagrammer.
 • Transaksjonsforbruk (alle brukere) – returnerer transaksjonsvolumet gjennom systemet etter bruker, gruppe, arbeidsflyt eller generell volumtrend. Det er fire transaksjonsforbruk-diagrammer.
 • Brukere (under utvikling) – Brukerrapporter fokuserer på brukerberegninger som brukere/grupper opprettet, bruker-/gruppeveksttrender og brukeraktivitet. Det er seks planlagte bruker-diagrammer.
 • Kontroll av innstillingsaktivitet (bare administratorer) – Administratorer har tilgang til å kjøre en spesialrapport som returnerer aktiviteten på innstillingsnivå for brukerne, gruppen eller hele kontoen, avhengig av administratorens autoritetsnivå.
Merk:

Rapporttypen Brukere er inkludert i denne dokumentasjonen for bevissthet, men er for øyeblikket under utvikling og ikke tilgjengelig i den aktuelle utgivelsen.

Når du er logget på, velger du Rapporter fra den øverste menyen på startskjermen.

Standard kontrollpanel (oversikt)

Når den nye Rapporter-opplevelsen først åpnes, lastes standardkontrollpanelet inn.

Kontrollpanelet laster automatisk inn en oversikt over avtaletrafikken fra de foregående syv dagene som inneholder et sammendrag øverst, og tre diagrammer som viser prosentandelen av fullførte avtaler, den totale avtalevolumtendensen og den gjennomsnittlige tiden for fulløring av en avtale.

Standard landingsside med de fire interesseområdene nummerert

To knapper er tilgjengelige for brukeren for å opprette nytt rapport-/eksportinnhold:

Knapper for å opprette nye rapporter eller dataeksporter

 • Ny eksport – En ny eksportforespørsel lar brukeren definere en rekke avtaler, og deretter eksportere feltnivåverdier fra disse avtalene.
  • f.eks., et RSVP-skjema vedlagt en hendelse hvor hjelpearbeidere kan velge et valg av måltid og liste opp spesielle hensyn
  • Oppretteren av webskjemaet kan deretter velge avtalene (filtrert etter navnet på webskjemaet) og trekke ut feltene fra skjemaet (navn, måltidspreferanse, notater osv.) til en CSV-fil
 • Ny rapport – En ny rapport gjør det mulig for brukeren å produsere et kontrollpanel med avtaledata som inneholder én eller flere grafer. Ulike graftyper brukes avhengig av konteksten:
  • Avtaler fullført er et ringdiagram
  • Tid til fullført trend er en linjediagram
  • Avtaler etter avsender eller gruppe er en stolpediagram
  • Avtalefullføring etter avsender er et spredningsdiagram

Både eksport og rapporter lar brukeren lagre malen for fremtidig bruk i sin personlige liste over eksporter og rapporter.

Bare eksport tillater brukeren å laste ned en CSV-fil av dataene som er forespurt.

Venstre skinne på skjermen gir koblinger for å vise innholdet i brukerens rapporter og dataeksporter. Skinnen har opptil fem klikkbare koblinger:

Sammendragsliste over alle rapporter som er tilgjengelige for brukeren etter rapporttype

Oversikt – Tar brukeren til visningen av sine avtaledata i løpet av de siste syv kalenderdagene. Laster i hovedsak inn standard kontrollpanel på destinasjonssiden på nytt.

Rapporttyper – De tre rapporttypene (Avtaler, Transaksjonsforbruk og Brukere) har hver sin klikkbare kobling for å åpne den fullstendige listen over rapporter for den rapporttypen. Merk at rapporter alltid samler inn gjeldende data for filterinnstillingene (f.eks. Siste 30 dager) når de åpnes for visning.

 • Antallet etter rapporttypen angir totalt antall rapporter som er tilgjengelige for den typen.
 • Rapportene er oppført med de sist endrede øverst.
 • Hver rapporttype har to standardrapporter som alltid er øverst på listen, og som ikke kan slettes:
  • {Type} for uken – Viser en samling av alle tilgjengelige typespesifikke diagrammer for de foregående syv dagene.
  • {Type} for måneden – Viser en samling av alle tilgjengelige typespesifikke diagrammer for de siste 30 dagene.

Hver rapporttypeoppføring har samme sideformat med tre kolonner:

 • Rapportnavn – Navnet som angitt av rapportoppretteren.
 • Aktive ikoner – Hvis rapporten har konfigurert en tidsplan, vises et blått kalenderikon.
 • Dato opprettet – Klokkeslett/dato for når rapporten ble opprettet. Tidssoneforskyvningen er basert på den angitte tidssonen for brukerens primære gruppe.
 • Sist vist – Angir klokkeslett/dato for når rapporten sist ble vist.
Vær oppmerksom på at musepeking over en rapportpost avslører en Åpne-knapp som kan brukes som en rask handling for å vise rapporten.
I tillegg er det flere alternativer for å administrere rapporten, som du får tilgang til ved å velge ellipsen helt til høyre i posten. Disse alternativene er:
 • Dupliser – Lager en kopi av rapporten som deretter kan redigeres og lagres med et nytt navn (etter behov).
 • Gi nytt navn – Åpner et redigeringsfelt for å endre navnet på rapporten.
 • Slett – Sletter rapporten. Denne handlingen kan ikke angres.
 • Åpne – Åpner rapporten for visning.
  • Samme funksjonalitet som hurtighandlingsknappen Åpne.
  • Det er også mulig å redigere konfigurasjonen av en åpnet rapport og lagre den under det eksisterende navnet.
   • Hvis et nytt navn ønskes, bør rapporten dupliseres først.
 • (Rediger) Tidsplan – Åpner grensesnittet for å opprette en ny tidsplan eller for å redigere en eksisterende tidsplan.
 • Send den nå – Åpner grensesnittet for å sende en kopi av rapporten på e-post umiddelbart.
Rapportlisten med én post er uthevet, som viser hurtighandlingsknappen Åpne

Eksporter (N) – Viser en liste over alle dataeksporter som er opprettet og lagret av brukeren. Merk at en dataeksport er en statisk rapport når den er generert og må oppdateres eksplisitt for å oppdatere dataene.

Oppsettet for Eksporter-siden inneholder seks kolonner:

 • Eksportnavn – Eksportnavnet slik det ble definert av brukeren da det ble opprettet.
 • Aktive ikoner – To ikoner kan vises:
  • Rediger tidsplan – Hvis eksporten har en tidsplan konfigurert, vises et blått kalenderikon.
  • Last ned – Hvis en dataeksport har en eksport klar, vises et nedlastingsikon.
 • Status –Gjeldende status for eksporten. Når en eksport først opprettes, kan det ta litt tid å kompilere dataene.
  • Klar – Når eksporten er fullstendig bygget, vises en Klar-status. Bare eksport som er Klar kan lastes ned.
  • Når en eksport fremdeles bygges, vises en behandlingslinje til eksporten er Klar.
 • Datatype – Angir hvilken type data eksporten inneholder (Avtale, Transaksjonsforbruk eller Bruker)
 • Dato opprettet – Klokkeslett/dato for når rapporten ble opprettet. Tidssoneforskyvningen er basert på den angitte tidssonen for brukerens primære gruppe.
 • Sist vist – Angir klokkeslett/dato stempel når rapporten sist ble åpnet. Dette tidsstempelet krever ikke at eksporten endres og lagres på nytt for å oppdateres.

Merk at ved å føre musen over en vilkårlig eksportoppføring vise en Åpne-knapp som en hurtighandling. 

I tillegg er det flere alternativer for å administrere rapporten, som du får tilgang til ved å velge ellipsen helt til høyre i posten. Disse alternativene er:

 • Oppdater – Oppdaterer innholdet som er inkludert i eksporten til de mest oppdaterte dataene. Hvis rapporten ikke er oppdatert, presenteres de tidligere dataene.
 • Dupliser – Lager en kopi av rapporten som deretter kan redigeres og lagres etter behov.
 • Gi nytt navn – Åpner et redigeringsfelt for å endre navnet på rapporten.
 • Slett – Sletter de eksporterte dataene. Denne handlingen er ugjenkallelig.
 • Åpne – Åpner eksporten for rekonfigurasjon av feltverdiene som skal inkluderes i CSV-en.
  • Samme funksjonalitet som hurtighandlingsknappen Åpne.
 • (Rediger) Tidsplan – Åpner grensesnittet for å opprette en ny tidsplan eller redigerer en eksisterende tidsplan.
 • Last ned Laster ned en CSV-versjon av eksportinnholdet. Brukeren blir bedt om å oppgi et filnavn før nedlastingen.
  • Samme funksjonalitet som hurtighandlingsknappen Last ned.
 • Send den nå – Åpner grensesnittet for å sende en kopi av rapporten eller eksportere på e-post umiddelbart.
Eksporter oppføringen med alternativmenyen åpen og Åpne-knappen uthevet

Visningsstadiet inneholder rapportsammendraget og diagrammer:  

Visningsfase

Nederst på siden er en rulleliste over de sist brukte/opprettede rapportene, med de nyeste nær toppen.  

De to standardrapportene (per rapporttype) festes øverst i listen og kan ikke redigeres, endres eller slettes. Det er:

 • {Report Type} for måneden – Oppretter en fullstendig kontrollpanelvisning av den påloggede brukerens avtaledata for de siste 30 kalenderdagene.
 • {Report Type} for uken – Identisk med rapporten ovenfor, bortsett fra at tidsrommet bare dekker de foregående syv kalenderdagene.
Inndelingen for nylige rapporter med Alternativer-menyen vist og hurtighandlingsikonene uthevet

Hurtighandlingsknappene vises ved å holde musepekeren over en rapport eller eksportoppføring:

 • Åpne – Avhengig av oppføringstypen (rapport eller eksport):
  • Rapporter åpner en visning av rapporten. Rapportdiagrammet og filtrene kan endres og porten lagres med den nye konfigurasjonen.
  • Eksporter åpner feltkonfigurasjonen for eksporten, slik at eksporten kan rekonfigureres og lagres.
 • Last ned (bare eksport) – Setter en nedlastbar CSV-fil i kø.

I tillegg er det flere vanlige alternativer for å administrere de siste eksportene/rapportene, som du får tilgang til ved å velge ellipsen helt til høyre i posten. Disse alternativene er:

 • Oppdater (kun eksport) Oppdaterer innholdet som er inkludert i eksporten til de mest oppdaterte dataene. Hvis rapporten ikke oppdateres, presenteres de tidligere dataene.
 • Dupliser – Lager en kopi av rapporten som deretter kan redigeres og lagres etter behov.
 • Gi nytt navn – Åpner et redigeringsfelt for å endre navnet på rapporten.
 • Slett – Sletter de eksporterte dataene. Denne handlingen er ugjenkallelig.
 • Last ned (kun eksport) Laster ned en CSV-fil av eksportinnholdet. Brukeren blir bedt om å oppgi et filnavn før nedlastingen.
  • Samme funksjonalitet som hurtighandlingsknappen Last ned.
 • Åpne – Funksjonene er de samme som hurtighandlingsknappene. Avhengig av oppføringstypen (rapport eller eksport):
  • Rapporter åpner en redigerbar visning av rapporten.
  • Eksporter åpner den redigerbare feltkonfigurasjonen for eksporten.

Filtrering for eksporter og rapporter

De fleste kontoer genererer nok volum til å kreve at avtaledatasettet bare returnerer verdiene for en valgt tidsramme, hendelse eller arbeidsstrøm.

Både eksporter og rapporter bruker det samme primære filtreringssystemet for å begrense antall avtaler som inkluderes i det returnerte datasettet.

Du kan begrense datasettet etter:

 • Datoperiode – Begrenser det returnerte datasettet til en tidsboks basert på opprettelsesdatoen for avtalen
 • Arbeidsstrømfiltre – Begrenser det returnerte datasettet basert på kjente arbeidsstrømsverdier i forhold til avtalen.
  • Hvis det ikke er valgt noe filter, returneres alle avtaler innenfor dataområdet.
  • Arbeidsstrømfiltre er additive. Alle avtaler som passer til ett (eller flere) av filtrene, er inkludert i det returnerte datasettet.
  • Filtreringskategoriene er:
   • Avsender – Filtrering basert på avsenderbrukerne i kontoen
   • Arbeidsflyt – Filtre basert på arbeidsflyten som ble brukt til å sende avtalen
   • Avtalenavn – Filtrer etter navnet på avtalene. Bra for avtaler fra webskjemaer og andre kilder som bruker et felles avtalenavn
   • Gruppe – Filtrerer avtaler basert på gruppen(e) de ble sendt fra
En dataeksportkonfigurasjon som viser utvidede dato- og arbeidsstrømfiltre

Når dette er valgt eksponerer arbeidsflytfiltre et underfilter for å tillate brukeren å eksplisitt velge fra verdier innenfor den filtertypen som er kjent for brukeren (ved hjelp av en rullegardinliste med flere valg).

Brukeren kan skrive inn en streng i feltet for å lage en liste over verdier som samsvarer.

Flere verdier kan velges.

Delfiltre for objekt

Dataeksporter

Dataeksporter er tilgjengelige for alle brukere og tillater eksport av avtaledata på feltnivå.

Hver eksport er en statisk nedlasting av dataene som er tilgjengelige når eksporten opprettes. Hvis du vil oppdatere dataene i en eksport, må dataene oppdateres først.

Eksporter kan opprettes for å hente data i forbindelse med avtaler, transaksjonsforbruk og brukere.

Eksporterte feltdata velges eksplisitt når eksporten opprettes og kan redigeres når som helst.

Rapportdiagrammer

Rapportdiagrammenes tilgjengelighet er avhengig av brukernes autoritetsnivå i Acrobat Sign-systemet.

Tilgjengelige diagrammer:

 • Elleve Avtalediagrammer
 • En Angir aktivitetsovervåking (kun tilgjengelig for administratorer)
 • Fire diagrammer for transaksjonsforbruk
Under utvikling:
 • Seks brukerdiagrammer
Rapporttype Diagram
Brukere Gruppeadministratorer Kontoadministratorer
Avtale Avtaler fullført Ja Ja Ja
Avtale Gjennomsnittstid for fullføring Ja Ja Ja
Avtale Avtaler etter arbeidsflyt Ja Ja Ja
Avtale Avtalefullføring etter arbeidsflyt Ja Ja Ja
Avtale Tid til fullføring-trend Ja Ja Ja
Avtale Trend for avtalevolum Ja Ja Ja
Avtale Fullføringstidspunkt for avtale Ja Ja Ja
Avtale Avtaler etter avsender Nei* Ja Ja
Avtale Avtalefullføring etter avsender Nei* Ja Ja
Avtale Avtaler etter gruppe Nei** Nei** Ja
Avtale Avtalefullføring etter gruppe Nei** Nei** Ja
Innstillinger for aktivitetsrevisjoner Innstillinger for aktivitetsrevisjonslogg
Nr. Ja Ja
Transaksjonsforbruk Trend for transaksjonsvolum Nei** Nei** Ja
Transaksjonsforbruk Transaksjoner etter avsender Nei** Nei** Ja
Transaksjonsforbruk Transaksjoner etter gruppe Nei** Nei** Ja
Transaksjonsforbruk Transaksjoner etter arbeidsflyt Nei** Nei** Ja

*Disse rapportene er aktivert hvis brukeren får tilgang til data fra grupper de er medlem av.

** Disse rapportene aktiveres hvis brukeren får tilgang til dataene for hele kontoen.

Diagramformat

Avtale- og Transaksjon-diagrammene er bygget med samme layout og funksjonalitet:

 1. Navnet på det lagrede diagrammet vises øverst
 2. Filtrene som for øyeblikket brukes for å generere diagrammet som vist. Alle filtrene kan redigeres:
  • Alle diagrammer – Angir diagrammene som vises. Ett eller flere diagrammer kan legges til og originalen kan fjernes.
  • Datoområde – Datoomfanget for avtalene som brukes til å opprette diagrammet kan oppdateres.
  • Filtre – Legg til eller endre filteret for Arbeidsflyt, Sender, Avtalenavn eller Gruppe.
 3. Det numeriske sammendraget av avtaler basert på status.
 4. Det grafiske diagrammet.
 5. Tabelldata – Gir tilgang til:
  • Vis diagramdetaljene – En større visning av bare selve diagrammet.
  • Vis datatabell – En tabellbasert gjengivelse av diagrammet.
  • Vis rådata – En tabellliste over de individuelle avtalene som brukes til å generere diagrammet.
Merk:

Redigering og lagring av en eksisterende rapport tillater ikke at rapporten får nytt navn under den nye konfigurasjonen.

Hvis du vil opprette en ny variant av en rapport, Dupliserer du rapporten først og navngir duplikatet i samsvar med den nye rapportens art.

Diagramoppsett

Linje-, linje- og spredningsgrafer gir detaljer når pekeren holdes over et diagramdataelement.

Lag diagram over dataelementer

Eksempler på avtalediagram

Rapport: Avtaler fullført

Rapport: Gjennomsnittstid for fullføring

Rapport: Avtaler etter arbeidsflyt

Rapport: Avtalefullføring etter arbeidsflyt

Rapport: Trend for tid til fullføring

Rapport: Trend for avtalevolum

Rapport: Avtalefullføringstid

Rapport: Avtale etter avsender

Rapport: Avtalefullføring etter avsender

Rapport: Avtaler etter gruppe

Rapport: Avtalefullføring etter gruppe

Transaksjonsforbruk diagrameksempler

Rapport: Trend for transaksjonsvolum

Rapport: Transaksjoner etter avsender

Rapport: Transaksjoner etter gruppe

Rapport: Transaksjoner etter arbeidsflyt

Innstillinger for aktivitetsrevisjoner

Aktivitetsrevisjoner for innstillinger-rapporten er en bestemt type rapport som gjør det mulig for administratorer å ha innsyn i (og en kontrollerbar registrering av) eventuelle endringer i innstillingene som gjelder for en bruker, gruppe eller kontoen som sådan.

 • Brukere har ikke tilgang til rapporten.
 • Gruppeadministratorer kan opprette rapporter for alle grupper der de har administratormyndighet og alle brukere med en primærgruppe under administrators kontroll.
 • Kontoadministratorer kan se gjennom innstillingene på kontonivå i tillegg til alle innstillingene på gruppe- og brukernivå i kontoen.

Kun én rapporttype er tilgjengelig. Aktivitetsovervåkingslogg for innstillinger, som utarbeider en rapport som inneholder følgende:

 • Endringsdato
 • Endret innstilling
 • Gammel innstillingsverdi
 • Ny innstillingsverdi
 • Endringsmålsetning (bruker, gruppe, konto)
 • Målnavnet, mål-e-postadressen skrives ut under navnet
 • Personen som utførte endringen
 • IP-adressen som personen brukte da endringen ble utført.
Merk:

Kontroll av innstillingsaktivitet kan bare returnere loggbare endringer etter 19. juli 2023. Dette er datoen da rapportsamlingen startet, og tidligere endringer kan ikke rapporteres.

Innstillinger Aktivitetsovervåkingslogg med flere oppføringer vist

Alle oppdateringer av systeminnstillinger på konto- og gruppenivå rapporteres.

Oppdateringer av brukere rapporteres delvis:

Rapporterte hendelser

Urapporterte hendelser

Legge til eller fjerne myndighet til å sende avtaler

Fremme eller degradere en konto- eller gruppeadministrator

Legge til eller fjerne myndighet til å signere avtaler

Legge til eller fjerne et gruppemedlemskap

Legge til eller fjerne myndighet til å bruke elektroniske segl

Flytte en bruker til eller fra en gruppe

Konfigurere automatisk delegert underskriver

Merke en bruker som inaktiv

Oppdatere bruker for å legge til eller fjerne personvernadministratormyndighet

Slette en bruker med GDPR-verktøy

Legge til et API-program

Alle delingsaktiviteter

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?