Avtalens delingskontroller

Oversikt

Administratorer kan kontrollere om brukerne deres kan dele individuelle avtaler og om deling er tillatt for interne parter, eksterne parter eller begge.

  • Interne brukere er definert som brukere av samme Acrobat Sign-konto som avsenderen av avtalen.
  • Eksterne brukere er definert som alle brukere som ikke er benytter samme Acrobat Sign-konto som avtalens avsender.

Når deling er tillatt, viser avtalene handlingen Del når du viser avtalen på siden Behandle. Hvis deling ikke tillates for alle parter, fjernes handlingen fra alternativene på siden Behandle.

Avtaledeling aktivert og deaktivert

Slik aktiverer du deling av avtaler

Administratorer kan aktivere deling av avtaler på konto- og gruppenivå, der innstillingene på gruppenivå overstyrer kontoinnstillingene.

For å konfigurere innstillingene, gå til Kontoinnstillinger > Sikkerhetsinnstillinger > Avtaledelingskontroller

Deling av avtaler inkluderer to kontroller som aktiveres/deaktiveres uavhengig, slik at alle, én eller ingen av alternativene kan være aktive.

Avtaledelingskontroller

Revisjonsrapport og aktivitetslistehendelser

Deling av en individuell avtale gir en post i revisjonsrapporten som inneholder deltakeren avtalen ble delt av og parten avtalen ble delt med.

Merk:

Når en avtale går inn i en terminalstatus (fullført, kansellert eller utløpt), blir revisjonsrapporten uforanderlig, og påfølgende delingshendelser registreres ikke.

Loggføre delingshendelser

Avtalens aktivitetslogg sporer delingsaktiviteten uavhengig av status, og noterer hvem avtalen ble delt med, men ikke hvem som delte dokumentet.

Aktivitetslogg for en ressurs etter at avtalen er fullført