Ověření totožnosti pomocí průkazu totožnosti ve službě Adobe Acrobat Sign: hlášení o identitě podepisujícího

Přehled

hlášení o totožnosti podepisujícího(SIR) jsou zapsány osobní údaje zaznamenané v rámci metody ověření totožnosti pomocí průkazu totožnosti. (Např. Fotka obličeje podepisujícího, telefonní číslo, snímky průkazů totožnosti, údaje získané z ověření pomocí průkazu totožnosti a další.)

Hlášení o totožnosti podepisujícího

Ve výchozím nastavení služba Adobe Acrobat Sign tyto údaje neuchovává. Zákazníci, kteří potřebují tyto údaje shromažďovat se mohou ve věci žádosti o povolení hlášení SIR obrátit na tým podpory.

 

Hlášení SIR:

Ke každé náleží jedno hlášení SIR. Pokud se u stejné dohody ověří pomocí průkazu totožnosti více příjemců, všichni jsou zahrnuti pouze do jednoho hlášení.

Probíhající dohody zobrazují hlášení SIR jako Předběžné hlášení o totožnosti podepisujícího. Hlášení zůstane označeno jako předběžné, dokud transakce nedospěje do konečné fáze (dokončeno, platnost vypršela nebo ukončeno).

Až dohoda dospěje do konečné fáze, hlášení SIR bude označeno jako Konečné hlášení o totožnosti podepisujícího:

Předběžné hlášení

Poznámka:

Metoda ověření totožnosti pomocí průkazu totožnostiHlášení o totožnosti podepisujícího jsou dostupné pouze pro podnikové plány služby.


Přístup uživatelů k hlášení o totožnosti podepisujícího

Hlášení SIR může stáhnout pouze autor dohody, a to ze stránky Správa.

  • Rozšířeným sdílením lze udělit přístup k hlášení SIR s právem prohlížet ho

Postup stáhnutí hlášení o identitě podepisujícího:

  • Přejděte na stránku Správa
  • Klikněte na (vyberte) požadovanou dohodu s hlášením
  • Kliknutím na možnost Zobrazit více na pravé liště zobrazíte všechny nástroje.
  • Klikněte na možnost Stáhnout hlášení o identitě.
  • Zobrazí se výzva k zadání hesla dokumentu.
    • Toto heslo je vložené do souboru PDF a je potřeba k prohlížení souboru
  • Po zadání hesla klikněte na tlačítko Stáhnout. Hlášení se stáhne do vašeho místního systému
Stáhnutí hlášení o identitě podepisujícího na stránce Správa

 

Je-li Hlášení o identitě podepisujícího (SIR) staženo před tím, než dohoda dosáhne konečného stavu, dokument je označen jako Předběžné hlášení. Jakmile bude dohoda dokončena, hlášení se bude zobrazovat jako Konečné hlášení.

Předběžné hlášení

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.