I Photoshop kan du bruke alternativene for justering og fordeling for enkelt å linjere opp og riktig lage avstand mellom bildelag, som brukes ofte til å lage panoramabilder.

Justere objekter på ulike lag

Opplæringsvideo: Justere objekter i en design

Opplæringsvideo: Justere objekter i en design
Infinite Skills

Du kan justere lag- og gruppeinnhold ved hjelp av flytteverktøyet . (Se Flytte innholdet i lag.)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil justere flere lag, velger du lagene med flytteverktøyet eller i lagpanelet, eller du velger en gruppe.

  • Hvis du vil justere innholdet i ett eller flere lag i forhold til en markeringsramme, oppretter du en markering i bildet og velger lagene i lagpanelet. Bruk denne metoden for å justere til et angitt punkt i bildet.

 2. Velg Lag > Juster eller Lag > Juster lag til markering, og velg en kommando fra undermenyen. Disse kommandoene er også tilgjengelige som justeringsknapper på alternativlinjen for flytteverktøyet.

  Øvre kanter

  Justerer det øverste bildepunktet på de valgte lagene til det øverste bildepunktet på alle valgte lag, eller til den øverste kanten på markeringsrammen.

  Vertikale senterpunkter

  Justerer det midterste, loddrette bildepunktet på hvert valgt lag til det midterste, loddrette bildepunktet på alle valgte lag, eller til det loddrette midtpunktet på markeringsrammen.

  Nedre kanter

  Justerer det nederste bildepunktet på de valgte lagene til det nederste bildepunktet på alle valgte lag, eller til den nederste kanten på markeringsrammen.

  Venstre kanter

  Justerer det venstre bildepunktet på de valgte lagene til det venstre bildepunktet på alle valgte lag, eller til den venstre kanten på markeringsrammen.

  Horisontale senterpunkter

  Justerer det midterste, vannrette bildepunktet på hvert valgt lag til det midterste, vannrette bildepunktet på alle valgte lag, eller til det vannrette midtpunktet på markeringsrammen.

  Høyre kanter

  Justerer det høyre bildepunktet på de valgte lagene til det høyre bildepunktet på alle valgte lag, eller til den høyre kanten på markeringsrammen.

Fordele lag og grupper jevnt

Oppdatert i oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (versjon 20.0)

 1. Velg tre eller flere lag.
 2. Velg Lag > Fordel, og velg en kommando. Du kan også velge flytteverktøyet  og klikke en fordelingsknapp på alternativlinjen.

  Øvre kanter

  Fordeler lagene jevnt, med utgangspunkt i det øverste bildepunktet på hvert lag.

  Vertikale senterpunkter

  Fordeler lagene jevnt, med utgangspunkt i det midterste, loddrette bildepunktet på hvert lag.

  Nedre kanter

  Fordeler lagene jevnt, med utgangspunkt i det nederste bildepunktet på hvert lag.

  Venstre kanter

  Fordeler lagene jevnt, med utgangspunkt i det venstre bildepunktet på hvert lag.

  Horisontale senterpunkter

  Fordeler lagene jevnt, med utgangspunkt i det midterste, vannrette bildepunktet på hvert lag.

  Høyre kanter

  Fordeler lagene jevnt, med utgangspunkt i det høyre bildepunktet på hvert lag.

  Vannrett

  Fordeler vannrett avstand jevnt mellom lagene.

  Loddrett

  Fordeler loddrett avstand jevnt mellom lagene.

Justere bildelag automatisk

Kommandoen Juster lag automatisk kan justere lag automatisk basert på lignende innhold på ulike lag, for eksempel hjørner og kanter. Du tilordner ett lag som et referanselag eller lar referanselaget velges automatisk i Photoshop. Andre lag justeres til referanselaget, slik at samsvarende innhold overlapper seg selv.

Du kan bruke kommandoen Juster lag automatisk til å kombinere bilder på flere måter:

 • Erstatt eller slett deler av bilder som har samme bakgrunn. Når du har justert bildene, bruker du maskerings- eller overgangseffekter til å kombinere deler av hvert bilde til ett bilde.

  Se Kombinere bilder med Bland lag automatisk

 • Fest sammen bilder som deler overlappingsinnhold.

 • Du kan konvertere videobilder som er tatt mot en statisk bakgrunn, til lag og deretter legge til eller slette innhold på tvers av flere delbilder.

 1. Kopier eller sett inn bildene du vil justere, i samme dokument.

  Hvert bilde får sitt eget lag. Se Duplisere lag.

  Merk:

  Du kan laste inn flere bilder til lag ved hjelp av et skript. Velg Fil > Skript > Last inn filer i stakk.

 2. (Valgfritt) Opprett et referanselag ved å låse det i lagpanelet. Se Låse lag. Hvis du ikke angir noe referanselag, analyseres alle lagene i Photoshop, og laget i midten av den endelige komposisjonen brukes som referanse.
 3. Merk de gjenstående lagene du vil justere.

  Hvis du vil velge flere sammenhengende lag i panelet, Skift+klikker du. Hvis du vil velge flere ikke-sammenhengende lag, Ctrl+klikker (Windows) eller Kommando+klikker (Mac OS) du.

  Merk:

  Ikke velg justeringslag, vektorlag eller smarte objekter. Disse inneholder ikke den nødvendige informasjonen for justering.

 4. Velg Rediger > Juster lag automatisk, og velg et alternativ for justering. Bruk alternativene Automatisk, Perspektiv eller Sylindrisk til å feste sammen flere bilder som deler overlappende områder, for eksempel for å lage panorama. Bruk alternativet Bare omplasser for å justere skannede bilder med forskjøvet innhold.

  Automatisk

  Kildebildet analyseres i Photoshop, og oppsettet Perspektiv eller Sylindrisk brukes, avhengig av hvilket som gir den beste sammensetningen.

  Perspektiv

  Gir en konsekvent komposisjon ved å angi ett av kildebildene (som standard det midtre bildet) som referansebilde. Deretter transformeres (flyttes, strekkes eller skråstilles etter behov) de andre bildene slik at overlappende innhold på lagene plasseres riktig.

  Sylindrisk

  Reduserer "sløyfeforvrengningen" som kan oppstå med Perspektiv-oppsettet, ved å vise enkeltbilder som på en utbrettet sylinder. Overlappende innhold på tvers av lag stemmer fortsatt overens. Referansebildet plasseres i midten. Passer best for opprettelse av vide panoramabilder.

  Sfærisk

  Justerer bilder med bredt synsfelt (loddrett og vannrett). Gjør et av kildebildene (som standard det midterste bildet) til referansebilde og transformerer de andre bildene sfærisk slik at overlappende innhold plasseres riktig.

  Scenemontasje

  Justerer lag og samordner overlappende innhold uten å endre formen på objektene i bildet (en sirkel vil for eksempel fortsatt være en sirkel).

  Omplasser Bare

  Justerer lagene og overlappende innhold, men transformerer ikke (strekker eller skråstiller) noen av kildelagene.

  Objektivkorrigering

  Korrigerer automatisk objektivfeil:

  Fjerning av vignett

  Kompenserer for objektivfeil som gjør at kantene, spesielt hjørnene, i et bilde blir mørkere enn midten.

  Geometrisk forvrengning

  Kompenserer for tønne-, pute- eller fiskeøyefortegning.

  Merk:

  Geometrisk forvrengning prøver å ta hensyn til ekstrem forvrengning for å få best mulig justering, bortsett fra når fiskeøyeobjektiv brukes. Når det finnes metadata for fiskeøyeobjektiv, justerer Geometrisk forvrengning bildene for fiskeøyeobjektiv.

Når du har justert automatisk, kan du bruke Rediger > Fri transformering til å finjustere eller utføre tonejusteringer for å jevne ut eksponeringsulikheter mellom lag før du kombinerer lagene til ett sammensatt bilde.

Merk:

Hvis du vil se en video om hvordan du bruker Photoshops justeringsverktøy og automatiske funksjoner til å lage panoramaer, kan du se Opprette et panoramabilde.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet