Godkjenningsmetode for Adobe Acrobat Sign: Acrobat Sign-godkjenning

Oversikt

Adobe Acrobat Sign-godkjenning er en førstefaktors identitetsgodkjenningsmetode som krever at mottakeren godkjennes i Acrobat Sign-identitetssystemet. For mottakere med en eksisterende Acrobat Sign-identitet er dette en enkel verifiseringsforespørsel til en kjent enhet.

I tillegg er det alternativer som kan forhåndsutfylle mottakerens e-postadresse i verifiseringspanelet når de blir utfordret, eller til og med omgå den manuelle prosessen for ny godkjenning helt hvis mottakeren allerede er godkjent i Acrobat Sign. Disse egenskapene gjør Acrobat Sign-godkjenning til den smidigste opplevelsen for interne mottakere som må gi en godkjent signatur.

Standard verifiseringsprosessen utfordrer mottakeren til å validere identiteten sin ved å godkjenne seg i Acrobat Sign-tjenesten. En knapp til godkjenningspanelet er gitt:

Acrobat Sign-godkjenningsutfordring

Forsiktig!

Mottakere som ikke har en Adobe-konto knyttet til e-postadressen avtalen sendes til, må opprette en ny Adobe-brukerkonto for å fullføre verifiseringsprosessen.

Når mottakeren har klikket på knappen, kan vedkommende via godkjenningspanelet godkjenne seg i sin Acrobat Sign-konto.

 • Det finnes alternativer for både det opprinnelige Acrobat Sign-identitetssystemet og Adobe Admin Console
Logg på Adobe

Når godkjenningen er bestått, får mottakeren tilgang til å se og interagere med avtalen.

Hvis mottakeren av en eller annen grunn lukker avtalevinduet før de fullfører handlingen, må de godkjennes på nytt for å gjenoppta.

Merk:

Metoden Acrobat Sign-godkjenning er bare tilgjengelig for Business- og Enterprise-tjenesteplanene.

Acrobat Sign-godkjenning er ikke en forbruksmålt tjeneste. Den er gratis i bruk, uavhengig av volum.


Konfigurere metoden for Acrobat Sign-godkjenning når det settes opp en ny avtale

Når Acrobat Sign-godkjenning er aktivert, kan avsenderen velge den på rullegardinmenyen Godkjenning rett til høyre for mottakerens e-postadresse:

Velg godkjenningsmetoden


Revisjonsrapport

Revisjonsrapporten angir tydelig at mottakerens identitet ble bekreftet med Acrobat Sign-godkjenning:

Revisjonsrapportoppføring


Anbefalte fremgangsmåter og viktige punkter

 • Acrobat Sign-godkjenning er ikke en andrefaktorautentisering, og bør ikke brukes når signaturen krever ytterligere autentisering (utover e-postautentisering).
 • Acrobat Sign-godkjenning krever at mottakerne har en Acrobat Sign-identitet. Hvis de ikke har det, må det opprettes en ny konto før mottakeren kan godkjennes, og det friksjonsnivået vil sannsynligvis forårsake frustrasjon. Derfor anbefales det ikke å bruke Acrobat Sign-godkjenning til eksterne mottakere.
 • Metoden Acrobat Sign-godkjenning passer best til intern godkjenning, fordi alle interne mottakere er kjent for å ha Adobe ID-er.
 • Før du konfigurerer kontoen din slik at den automatisk fyller ut mottakerens e-postadresse eller omgår prosessen for ny godkjenning, må du snakke med det juridiske teamet for å forstå kravene til en gyldig signatur. Forsikre deg om at alternativene du konfigurerer, fortsatt er i samsvar med behovet knyttet til det resulterende dokumentet.
 • Vær oppmerksom på at når mottakere får tilgang til avtaler direkte fra Behandle-siden i Acrobat Sign, fungerer Acrobat Sign-godkjenning som den primære (og eneste) godkjenningsfaktoren. E-postkoblingen (som vanligvis gir standard overordnet godkjenningselement) blir omgått og erstattet med den godkjente økten i Acrobat Sign.  I dette scenarioet dupliserer Acrobat Sign-godkjenning den overordnede godkjenningsfaktoren.
 • Kontoer som kjøper premium-autentiseringstransaksjoner, bør kanskje vurdere å sette innstillingene på kontonivå til å begrense interne mottakere til bare å bruke Acrobat Sign-autentiseringsmetoden hvis en andrefaktorautentisering ikke kreves for de interne signaturene. Dette kan hindre utilsiktet bruk av premium aktiva. Grupper kan alltid konfigureres for andre godkjenningsmetoder etter behov:
Naviger til autentiseringskontrollene


Konfigurasjonsalternativer

Administratorer på gruppe- og kontonivå kan aktivere og konfigurere metoden Acrobat Sign-godkjenning ved å navigere til Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder.

Det er fem kontroller som er relevante for Acrobat Sign-godkjenningsmetoden:

 • Acrobat Sign-godkjenning – kjernefunksjonen; hvis du merker av i denne boksen, får du tilgang til godkjenningsmetoden for avsendere når du skriver avtaler
 • Bruk følgende metode som standard – definerer standardverdien satt inn i mottakerens Godkjenning-alternativ
 • Identitetsgodkjenning for interne mottakere – hvis du aktiverer dette alternativet, kan interne mottakere konfigureres med forskjellige godkjenningsalternativer og standardverdier
  • Generelt anbefales det at Acrobat Sign-godkjenning bare brukes til interne mottakere
  • Både tilgangsalternativet Acrobat Sign-godkjenning og Som standard-velgeren replikeres for å sette opp den interne mottakeropplevelsen
 • Tillat at Acrobat Sign automatisk fyller ut underskrivernes e-postadresse for hver godkjenningsutfordring – når dette er valgt, importeres mottakerens e-postadresse fra avtalen til godkjenningspanelet. Den importerte e-postverdien er fast, og mottakeren kan ikke endre den
 • Ikke utfordre underskriveren til å godkjenne på nytt hvis vedkommende allerede er logget på Acrobat Sign – når dette er aktivert, blir ikke mottakerne utfordret til å godkjenne på nytt når de åpner en avtale, hvis de allerede er godkjent i Acrobat Sign-tjenesten
  • Dette krever at avtalen åpnes i samme nettleser som den godkjente Acrobat Sign-økten
Utvidede kontroller for Acrobat Sign-identitetsautentisering

Adobe-logoen

Logg på kontoen din