Färg- eller bildläge

Färg- eller bildläget definierar hur färgkomponenterna kombineras baserat på antal färgkanaler i färgmodellen. Färglägen är bland annat gråskala, RGB och CMYK. Photoshop Elements stöder bitmappsfärglägen, gråskalefärglägen, indexerade färglägen och RGB-färglägen.

1: RGB-läge (miljoner färger), 2: Indexfärgläge (256 färger), 3: Gråskaleläge (2 färger), 4: Bitmappsläge (2 färger)