Ange målvärden för högdager och skugga

Det är nödvändigt att tilldela (ange som mål) en bilds högdager- och skuggvärden, eftersom de flesta utdataenheter (normalt tryckpressar) inte kan skriva ut detaljer i de svartaste skuggvärdena (nära nivå 0) eller i de vitaste högdagervärdena (nära nivå 255). Genom att ange den lägsta skuggnivån och den högsta högdagernivån kan du få med viktiga högdager- och skuggdetaljer inom utdataenhetens tryckbarhetsområde.

Om du skriver ut en bild på en skrivare och systemet färghanteras ska du inte ange målvärden. Photoshops färghanteringssystem gör automatiska justeringar i den bild som du ser på skärmen så att den skrivs ut korrekt på din skrivbordsskrivare.

Använda Nivåer för att behålla skugg- och högdagerdetaljer vid utskrift

Med utgångsnivåreglagen anger du skugg- och högdagernivåer så att bilden komprimeras till ett intervall mindre än 0 till 255. Använd den här justeringen när du vill bevara skugg- och högdagerdetaljer när en bild trycks i en tryckpress vars egenskaper du känner till. Det kan till exempel finnas viktiga bilddetaljer med värdet 245, medan tryckpressen som ska trycka bilden inte klarar en punkt som är mindre än 5 %. Du kan dra högdagerreglaget till nivå 242 (vilket är en 5 % punkt i pressen) och därigenom ändra högdagerdetaljen från 245 till 242. Nu kan högdagerdetaljen tryckas i tryckpressen.

I allmänhet fungerar det inte så bra att använda reglagen för utdatanivåer när du vill ange egenskaper för bilder med speglande högdagrar. En speglande högdager ser grå ut istället för rent vit. Använd högdagerpipetten för bilder med speglande högdagrar.

Photoshop: Ange skuggor och högdagrar med hjälp av skjutreglagen Utdatanivå
Ange skuggor och högdagrar med utdatanivåreglagen

Ange målvärden med hjälp av pipetter

 1. Markera pipetten  i verktygslådan. Du kan välja 3x3 medel på menyn Provstorlek bland alternativ för pipetten. På så sätt försäkrar du dig om ett representativt värde för området snarare än värdet av enstaka skärmpixlar.
 2. Klicka på ikonen Nivåer eller ikonen Kurvor i panelen Justeringar.

  När du väljer Nivåer eller Kurvor är verktyget Pipett () aktivt utanför panelen Egenskaper. Du kan fortfarande använda rullningslisterna och hand-och zoomverktygen  med hjälp av kortkommandon.

 3. Om du vill identifiera områden med högdagrar och skuggor som du vill behålla i bilden gör du på något av följande sätt:
  • Flytta pekaren runt bilden och titta i panelen Info för att hitta de ljusaste och mörkaste områdena som du vill behålla (som inte har klippts ur till rent svart eller vitt). (Se Visa färgvärden i en bild.)

  • Flytta pekaren runt i fotot och använd Kurvor i panelen Egenskaper till att identifiera de ljusaste och mörkaste punkter du vill behålla. Den metoden fungerar dock inte om justeringen för Kurvor är inställd för en sammansatt CMYK-kanal.

  När du identifierar de ljusaste högdagerdetaljerna som du vill koppla till ett utskrivbart värde ska du inte ta med speglande högdagrar. Speglande högdagrar, till exempel ljusglimtar på smycken eller ett sken, är avsedda att vara de ljusaste punkterna i en bild. Det är önskvärt att låta speglande högdagerpixlar klippas ur (rent vitt, utan detaljer) så att ingen tryckfärg hamnar på papperet.

  Obs!

  Du kan även använda kommandot Tröskelvärde om du vill identifiera representativa högdagrar och skuggor innan du öppnar Nivåer eller Kurvor. (Se Skapa en svartvit bild med två värden.)

 4. Om du vill tilldela bildens ljusaste område högdagervärden dubbelklickar du på pipetten Ange vitpunkt  i justeringarna för Nivåer eller Kurvor. Färgväljaren visas. Skriv in de värden du vill tilldela de mörkaste områdena i bilden och klicka på OK. Klicka sedan på högdagern som du angav i steg 3.

  Obs!

  Klicka på knappen Återställ i panelen Justeringar om du råkar klicka på fel högdager.

  Beroende på utskriftsenheten kan du uppnå snygga högdagrar i en normaltonsbild med hjälp av CMYK-värdena 5, 3, 3 respektive 0 när du skriver ut på vitt papper. Ett ungefärligt motsvarande RGB-värde är 244, 244, 244 och ungefärligt motsvarande gråskalevärde är en 4 %-punkt. Du kan snabbt få ungefärliga målvärden genom att skriva in 96 i rutan Intensitet i HSB-området i Färgväljaren.

  Obs!

  När du arbetar med en lågtonsbild bör du ange ett lägre värde för högdagrarna om du vill undvika för hög kontrast. Experimentera med intensitetsvärden från 96 till 80.

  Pixelvärdena genom hela bilden justeras proportionerligt till de nya värdena för högdager. Alla pixlar som är ljusare än det område som du har klickat på klipps ur (de justeras till nivå 255, rent vitt). Panelen Info visar värdena både före och efter färgjusteringen.

  Photoshop: Tilldela högdagervärden
  Ange målvärdet för pipetten Ange vitpunkt och sedan klicka på ett högdager för att tilldela det till målvärdet

 5. Om du vill tilldela skuggvärden till det mörkaste området i bilden som du vill bevara dubbelklickar du på verktyget Ange svartpunkt () i panelen Egenskaper. Färgväljaren visas. Skriv in de värden du vill tilldela de mörkaste områdena i bilden och klicka på OK. Klicka sedan på skuggan som du angav i steg 3.

  När du skriver ut på vitt papper kan du få en bra skugga på en normaltonsbild om du använder CMYK-värdena 65, 53, 51 och 95. Ett ungefärligt motsvarande RGB-värde är 10, 10, 10 och ungefärligt motsvarande gråskalevärde är en 96 %-punkt. Du kan snabbt få ungefärliga värden genom att skriva in 4 i rutan Intensitet i HSB-området i Färgväljaren.

  Obs!

  När du arbetar med en högtonsbild bör du ange ett högre värde för skugga om du vill behålla detaljskärpan i högdagrarna. Experimentera med intensitetsvärden från 4 till 20.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy