(Endast 32-bitars CS6 och tidigare) Placera flera foton i ett bildpaket

Obs!

Innan du kan använda bildpaketet som beskrivs nedan måste du först hämta det som ett plugin-program för Windows eller för Mac OS. Du kan även skapa bildpaket och anpassade paket i Photoshop Lightroom. Gå till Placera foton i en utskriftsmall i hjälpen för Lightroom.

Det valfria plugin-programmet Picture Package låter dig placera flera kopior av en bild på sida, som skolfotografiernas porträttfoton. Du kan även placera olika bilder på samma sida. Du kan välja bland en mängd olika storlekar och placeringsalternativ och på så sätt anpassa din layout.

Photoshop: Bildpaketslayout
En bildpaketslayout

 1. Picture Package är ett valfritt plugin-program. Hämta och installera plugin-program för Windows eller Mac OS.
 2. Gör något av följande:
  • (Photoshop) Välj Arkiv > Automatisera > Bildpaket. Om flera bilder är öppna används den bild som ligger överst.

  • (Bridge) Välj Arkiv > Photoshop > Bildpaket. Kommandot Bildpaket använder den första bilden i listan i Bridge om du inte markerade en specifik bild innan du gav kommandot Bildpaket.

  Om du använder enbart bilden längst fram, eller en bild som är vald i Bridge, går du direkt till steg 3.

 3. Gör något av följande om du vill lägga till en eller flera bilder i layouten:
  • I källbildsområdet i dialogrutan Bildpaket väljer du antingen fil eller mapp från menyn Använd och klickar på Bläddra (Windows) eller Välj (Mac OS). Om du väljer Mapp kan du markera Inkludera alla undermappar om du vill inkludera bilder inuti en undermapp.

  • Klicka på en platshållare i förhandsvisningen och bläddra om du vill markera en bild.

  Photoshop: Dialogrutan Bildpaket
  Klicka på en platshållare i förhandsvisningen av bildpaketet och bläddra sedan och markera en bild.

  • Dra en bild från skrivbordet eller en mapp till en platshållare.

  Photoshop: Dra en bild till platshållaren
  Lägg till en bild i ett bildpaket genom att dra den från skrivbordet till en platshållare.

  Du kan ändra en bildlayout genom att klicka på en platshållare och bläddra för att markera en bild.

 4. I dokumentområdet i dialogrutan Bildpaket markerar du pappersstorlek, layout, upplösning och färgläge. En miniatyrbild av den valda layouten visas på höger sida om dialogrutan.
 5. Markera Lägg samman till ett lager om du vill skapa ett bildpaket med alla bilder och all etikettext i ett enda lager. Avmarkera Lägg samman till ett lager om du vill skapa ett bildpaket med separata bild- och textlager (för etiketter). Om du placerar alla bilder och etiketter i ett separat lager kan du uppdatera bildpaketet när det har sparats. Lagren gör bildpaketets filstorlek större.
 6. I etikettområdet väljer du källa för etikettexten på menyn Innehåll eller så väljer du Ingen. Om du väljer Egen text anger du texten för etiketten i fältet Egen text.
 7. Ange teckensnitt, teckenstorlek, färg, opacitet, placering och rotation för etiketterna.
 8. Klicka på OK.

Anpassa en bildpaketslayout

Du kan ändra befintliga layouter eller skapa nya layouter med funktionen Redigera layout för bildpaket. De egna layouterna sparas som textfiler och lagras i mappen Layouter i mappen Inställningar. Sedan kan du återanvända dina sparade layouter. Funktionen Redigera layout för bildpaket använder ett grafiskt gränssnitt som gör att du inte behöver skriva textfiler för att skapa eller ändra layouter.

 1. Gör något av följande:
  • (Photoshop) Välj Arkiv > Automatisera > Bildpaket.

  • (Bridge) Välj Arkiv > Photoshop > Bildpaket.

 2. I dialogrutan Bildpaket väljer du en layout från menyn Layout om du skapar en layout eller gör en anpassning av en befintlig layout.
 3. Klicka på knappen Redigera layout.
 4. I dialogrutan Redigera layout för bildpaket anger du ett namn för den egna layouten i textrutan Namn.
 5. (Valfritt) I layoutområdet i dialogrutan Redigera layout för bildpaket väljer du en storlek från menyn Sidstorlek eller så anger du värden i textrutorna för bredd och höjd. På menyn Enheter kan du ange tum, centimeter, pixlar eller millimeter.
  Photoshop: Dra platshållaren till en ny plats
  Dra en platshållare till en ny plats i bildpaketslayouten

 6. I rutnätsområdet i dialogrutan Redigera layout för bildpaket väljer du alternativet Fäst mot om du vill visa ett rutnät som hjälper dig att placera elementen i den anpassade layouten. Ange ett värde i textrutan Storlek om du vill ändra utseendet på rutnätet.
 7. Gör något av följande om du vill ta bort eller lägga till en platshållare:
  • Klicka på Lägg till zon om du vill lägga till en platshållare i layouten.

  • Välj en platshållare och klicka på Ta bort zon om du vill ta bort den från layouten.

 8. Markera en platshållare och gör något av följande om du vill ändra en platshållare:
  • Ange värdena i textrutorna för bredd och höjd om du vill ändra storlek på en platshållare.

  • Klicka och dra i handtaget om du vill ändra storlek på en platshållare. Om du ändrar storlek på en rektangulär platshållare med en bild, fäster bildpaketet bilden inom den lodräta eller vågräta platshållaren, beroende på vilket sätt området ändrar storlek.

  • Ange värden i textrutorna X och Y om du vill flytta en platshållare.

  • Klicka och dra en platshållare till en plats i layouten.

 9. Klicka på Spara.