Ange värden på paneler, i dialogrutor och i alternativfältet

 1. Gör något av följande:
  • Skriv ett värde i textrutan och tryck på Retur.

  • Dra skjutreglaget.

  • Placera pekaren över namnet på ett skjutreglaget eller popup-reglage. När pekaren ändras till ett pekande finger drar du pekreglaget åt vänster eller höger. Den här funktionen kan bara användas till markerade skjutreglage och reglage.

  • Dra reglaget.

  • Öka eller minska värdet genom att klicka på pilknapparna på panelen.

  • (Windows) Klicka i textrutan och öka eller minska sedan värdet med hjälp av uppil eller nedpil på tangentbordet.

  • Välj ett värde på menyn för textrutan.

  Ange värden på paneler, i dialogrutor och i alternativfältet
  Sätt att ange värden

  A. Menypil B. Pekreglage C. Textruta D. Reglage E. Reglage 

Arbeta med reglage

Om reglage

Vissa paneler, dialogrutor och alternativfält innehåller inställningar där skjutreglage används (t.ex. alternativet Opacitet på panelen Lager). Om det finns en triangel bredvid textrutan kan du aktivera popup-reglaget genom att klicka på triangeln. Placera pekaren på triangeln bredvid inställningen, håll ned musknappen och dra reglaget eller vinkelradien till önskat värde. Klicka utanför rutan eller tryck på Enter eller Retur för att stänga reglagerutan. Avbryt alla ändringar genom att trycka på Esc.

Öka eller minska värden med 10 % i taget när reglagerutan är öppen genom att hålla ned Skift och trycka på uppåt- eller nedåtpil.

Använd reglage i Photoshop
Använda olika typer av reglage

A. Klicka när du vill öppna rutan för skjutreglage. B. Dra skjutreglaget eller vinkelradien. 

Obs!

Du kan också "gnugga" vissa popup-reglage. Om du t.ex. håller pekaren över ordet Fyllning eller Opacitet på panelen Lager, ändras pekaren till en handikon. Sedan kan du flytta pekaren till vänster eller höger om du vill ändra procentvärdet för fyllning eller opacitet.

Om pekreglage

I vissa paneler, dialogrutor och alternativfält kan du dra pekreglagen när du vill ändra alternativvärden. Pekreglage är dolda tills du placerar pekaren på titeln för skjutreglagen och popup-skjutreglagen. När pekaren ändras till ett pekande finger drar du åt vänster eller höger. Håll ned Skift när du drar om du vill öka gnuggfaktorn med 10.

Pekgreglage i Photoshop
Om du placerar pekaren på skjutreglagets eller popup-skjutreglagets titel visas pekreglaget

Arbeta med snabbpaneler

Med popup-paneler får du snabbt tillgång till alternativ för penslar, färgrutor, övertoningar, stilar, mönster, konturer och former. Du kan anpassa popup-panelerna genom att byta namn på och ta bort objekt och genom att läsa in, spara och byta ut bibliotek. Du kan även ändra visningen av en popup-panel så att objekten visas med namn, som ikoner eller både med namn och ikoner.

Klicka på en miniatyrbild av ett verktyg i alternativfältet när du vill visa verktygets popup-panel. Markera ett objekt på popup-panelen genom att klicka på det.

Visa popup-panelen Pensel i Photoshop
Visa popup-panelen Pensel i alternativfältet

A. Klicka när du vill visa popup-panelen. B. Klicka när du vill visa popup-panelmenyn. 

Byta namn på eller ta bort ett objekt på en popup-panel

 1. Markera ett objekt, klicka på triangeln i popup-panelens övre högra hörn och välj ett av följande:

  Döp om verktygsförinställning

  Gör att du kan ange ett nytt namn för objektet.

  Ta bort verktygsförinställningen

  Tar bort ett objekt i popup-panelen.

  Obs!

  Du kan också ta bort ett objekt på en popup-panel genom att hålla ned Alt samtidigt som du klickar på objektet.

Anpassa listan med objekt på en popup-panel

 1. Klicka på triangeln i popup-panelens övre högra hörn om du vill visa panelmenyn.
 2. Återgå till det förinställda biblioteket genom att välja kommandot Återställ verktygsförinställningar. Du kan antingen ersätta den aktuella listan eller lägga till det förinställda biblioteket i den aktuella listan.
 3. Så här läser du in ett annat bibliotek:
  • Välj kommandot Läs in verktygsförinställningar om du vill lägga till ett bibliotek i den aktuella listan. Markera sedan den biblioteksfil som du vill använda och klicka på Läs in.

  • Välj kommandot Ersätt verktygsförinställningar om du vill ersätta den aktuella listan med ett annat bibliotek. Markera sedan den biblioteksfil som du vill använda och klicka på Läs in.

  • Välj en biblioteksfil (visas längst ned på panelmenyn). Klicka därefter på OK om du vill ersätta den aktuella listan eller klicka på Lägg till om du vill lägga till den i den aktuella listan.

 4. Om du vill spara den aktuella listan som ett bibliotek som du kan använda igen väljer du kommandot Spara verktygsförinställningar. Skriv ett namn på biblioteksfilen och klicka på Spara.

  Obs!

  (Mac OS) Inkludera filtillägget i bibliotekets filnamn så att du enkelt kan dela biblioteken mellan operativsystemen. Lägg till filtilläggen i filnamnen genom att markera Lägg till filtillägg i inställningarna för filhantering.

Ändra hur objekten visas på en popup-panel

 1. Klicka på triangeln i popup-panelens övre högra hörn om du vill visa panelmenyn.
 2. Markera ett visningsalternativ: Endast text, Liten lista och Stor lista.

Visa och ställa in menyer

Visa snabbmenyer

Snabbmenyer innehåller kommandon som gäller det aktiva verktyget eller den aktiva markeringen eller panelen. De skiljer sig från menyerna som visas längs arbetsytans överkant.

Photoshop-snabbmeny
Visa snabbmenyn för pipetten

 1. Peka på en bild eller ett panelobjekt.
 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS).

Definiera en menyuppsättning

 1. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Menyer.

  • Välj Fönster > Arbetsyta > Kortkommandon och menyer och klicka på fliken Menyer.

 2. Välj en uppsättning menyer i listrutan Uppsättning i dialogrutan Kortkommandon och menyer. Information om att skapa en ny uppsättning finns under Anpassa kortkommandon.
 3. Välj en typ på menyn Meny för:

  Programmenyer

  Gör att du kan visa, dölja och lägga till objekt på programmenyerna.

  Panelmenyer

  Gör att du kan visa, dölja och lägga till objekt på panelmenyerna.

 4. Klicka på triangeln bredvid namnet på en meny eller panel.
 5. Gör något av följande:
  • Dölj ett menyobjekt genom att klicka på knappen Synlighet .

  • Visa ett menyobjekt genom att klicka på den tomma knappen Synlighet.

  • Om du vill lägga till en färg i ett menyalternativ klickar du i färgrutan (om ingen färg har tilldelats anges Ingen) och väljer en färg.

 6. När du har ändrat menyerna gör du något av följande:
  • Spara alla ändringar i den aktuella menyuppsättningen genom att klicka på knappen Spara uppsättning . Ändringarna i en egen uppsättning sparas. Om du sparar ändringar i Photoshops standarduppsättning öppnas dialogrutan Spara. Ange ett namn för den nya uppsättningen och klicka på Spara.

  • Skapa en ny uppsättning baserat på den aktuella menyuppsättningen genom att klicka på knappen Spara uppsättning som .

  Obs!

  Om du inte har sparat den aktuella ändringsuppsättningen och du vill ta bort alla ändringar och stänga dialogrutan kan du klicka på Avbryt.

 7. Ange ett namn för den nya uppsättningen i dialogrutan Spara och klicka på Spara.
Välja färg för menyobjekt i Photoshop
Välja en färg på ett menyobjekt med hjälp av dialogrutan Kortkommandon och menyer.

Ta bort en menyuppsättning

 1. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Menyer.

  • Välj Fönster > Arbetsyta > Kortkommandon och menyer och klicka på fliken Menyer.

 2. Välj en menyuppsättning på menyn Uppsättning i dialogrutan Kortkommandon och menyer.
 3. Klicka på ikonen Ta bort uppsättning .

Tillfälligt visa dolda menyobjekt

Det går att tillfälligt visa objekt som du har dolt i en meny. När menyn har stängts döljs objekten igen.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Visa alla menyobjekt på en meny med dolda objekt.

  • Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) på en meny med dolda alternativ.

Obs!

Om du vill att alla menyobjekt alltid ska visas ställer du in det på Fönster > Arbetsyta > Grundläggande.

Aktivera och inaktivera menyfärger

 1. Markera eller avmarkera Visa menyfärger i Gränssnittsinställningar.