Förbereda bilder för tryck

Från Photoshop kan du förbereda bildfiler för offset-litografi, digitalt tryck, gravyr och andra kommersiella tryckprocesser.

Vanligtvis är din arbetsprocess avhängig av vilka möjligheter som erbjuds av prepressleverantören. Innan du kan påbörja ett arbetsflöde för kommersiell tryckning kontaktar du prepress-personalen och tar reda på vilka krav de har. De vill kanske inte att du ska konvertera till CMYK över huvud taget, eftersom de kanske behöver använda de prepress-specifika inställningarna. Här följer några möjliga scenarier för hur du förbereder bildfiler för att få önskade utskriftsresultat:

 • Arbeta bara i RGB-läge och kontrollera att bildfilen är taggad med en profil för RGB-arbetsfärgrymd. Om utskrifts- eller prepress-personalen använder ett färghanteringssystem kan de använda din fils profil och göra en korrekt konvertering till CMYK innan de producerar film- och tryckplåtar.

 • Arbeta i RGB-läge tills du är klar med bildredigeringen. Konvertera sedan bilden till CMYK-läge och gör extra färg- och tonjusteringar. Kontrollera särskilt bildens högdagrar och skuggor. Använd justeringslagren Nivåer, Kurvor eller Nyans/mättnad när du gör korrigeringar. De här justeringarna ska vara väldigt små. Slå ihop filen om det behövs, och skicka sedan CMYK-filen till tryckeriet.

 • Montera RGB- eller CMYK-bilden i Adobe InDesign eller Adobe Illustrator. I allmänhet är de flesta bilder som är tryckta kommersiellt inte tryckta direkt från Photoshop utan från ett sidlayoutsprogram som Adobe InDesign eller ett illustrationsprogram som Adobe Illustrator. Mer information om hur du importerar Photoshop-filer till Adobe InDesign eller Adobe Illustrator finns i hjälpen till Adobe InDesign eller Adobe Illustrator.

Här är några saker du bör tänka på när du arbetar med en bild som ska tryckas kommersiellt:

 • Om du känner till tryckpressens utskriftsegenskaper, kan du ange hur högdagrar och skuggor ska skrivas ut för att bevara vissa detaljer.

 • Om du använder en vanlig skrivare och förhandsvisar hur det tryckta resultatet kommer att se ut, måste du tänka på att en vanlig skrivare aldrig helt kan återge samma resultat som en kommersiell tryckpress. Ett professionellt färgprovtryck ger en mer rättvisande bild av det slutliga tryckta resultatet.

 • Om du har en profil från en kommersiell tryckpress kan du välja den med kommandot Korrekturinställningar och visa ett provtryck på skärmen med hjälp av kommandot Korrekturfärger. Använd den här metoden om du vill förhandsvisa det slutliga tryckta resultatet på bildskärmen.

Obs!

Vissa tryckerier kan föredra att ta emot dokumenten i PDF-format, särskilt om dokumenten måste följa PDF/X-standarder. Se Spara i Photoshop PDF-format.

Ange utdataalternativ

Om du förbereder dina bilder för kommersiell tryckning direkt från Photoshop kan du välja och förhandsvisa en mängd olika sidmarkeringar och andra utdataalternativ med hjälp av kommandot Skriv ut. Vanligtvis bör de här alternativen bara anges av prepress-kunniga eller personer som har kunskap om kommersiell tryckning.

Photoshop: Sidmarkeringar för skrivare
Sidmarkeringar

A. Fält med övertoningsnyanser B. Etikett C. Passmärken D. Progressiv färgrad E. Skärmärken, hörn F. Skärmärken center G. Beskrivning H. Stjärna 
 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj Utvärde på snabbmenyn.
 3. Ange ett eller flera av följande alternativ:

  Gråkil/färgremsa

  Skriver ut en 11-stegs gråskala, en övergång i täthet från 0 till 100 % i steg om 10 %. Vid CMYK-färgseparation skrivs ett fält med övertoningsnyanser ut till vänster om varje CMYK-plåt och ett fält med progressiva färger till höger.

  Obs!

  Gråkilar/färgremsor, passmärken, skärmärken och etiketter skrivs endast ut om papperet är större än den utskrivna bilden.  

  Passmärken

  Skriver ut passmärken på bilden (bland annat oxöga och stjärna). Dessa märken används primärt för justering av färgseparationer på PostScript-skrivare.

  Skärmärken, hörn

  Skriver ut skärmärken där sidan ska beskäras. Du kan skriva ut skärmärken vid hörnen. Om du markerar det här alternativet för en PostScript-skrivare skrivs också stjärnor ut.

  Skärmärken center

  Skriver ut skärmärken där sidan ska beskäras. Du kan skriva ut skärmärken centrerat vid varje kant.

  Beskrivning

  Skriver ut beskrivande text som har angetts i dialogrutan Filinformation, upp till cirka 300 tecken. Beskrivningar skrivs alltid ut med 9-punkters Helvetica med vanlig stil.

  Etiketter

  Skriver ut filnamnet ovanför bilden. Om du skriver ut separationer skrivs separationsnamnet ut som en del av etiketten.

  Emulsion nedåt

  Gör text läsbar när emulsionssidan är vänd nedåt, dvs. när det fotokänsliga lagret på en film eller ett fotografiskt papper är vänt från dig. I allmänhet skrivs bilder på papper ut med emulsionssidan uppåt, med texten läsbar när det fotokänsliga lagret är vänt mot dig. Bilder som skrivs ut på film skrivs oftast ut med emulsionssidan nedåt.

  Negativ

  Skriver ut en inverterad version av hela bilden, inklusive alla masker och all bakgrundsfärg. Till skillnad från kommandot Invertera på menyn Bild konverterar du med det här alternativet den utskrivna bilden, inte den bild som visas på skärmen, till ett negativ. Om du skriver ut separationer direkt till film vill du förmodligen ha negativ, även om det i många länder även är vanligt att använda filmpositiv. Kontrollera med tryckeriet vilket alternativ du bör använda. Du kan avgöra vilken sida som är emulsionssida genom att studera filmen under en stark lampa efter att den har framkallats. Den matta sidan är emulsionssidan och den blanka sidan är basen. Kontrollera om tryckeriet vill ha film med positiv emulsion uppåt, negativ emulsion uppåt, positiv emulsion nedåt eller negativ emulsion nedåt.

  Bakgrund

  Väljer vilken bakgrundsfärg som ska skrivas ut på sidan utanför bildområdet. Till exempel kan en svart eller färgad bakgrund vara lämplig för bilder som skrivs ut till en apparat för överföring av datorbilder till småbildsfilm. Du använder det här alternativet genom att klicka på Bakgrund och sedan välja en färg i Färgväljaren. Det här är endast ett utskriftsalternativ och påverkar inte själva bilden.

  Gräns

  Skriver ut en svart gräns runt en bild. Ange gränsens bredd genom att skriva en siffra och välja ett enhetsvärde.

  Utfall

  Skriver ut skärmärken inuti bilden i stället för utanför. Använd det här alternativet när du vill beskära bilden. Ange beskärningens bredd genom att ange en siffra och välja ett enhetsvärde.

  Interpolation

  Jämnar till konturer på lågupplösta bilder genom att automatiskt öka upplösningen vid utskrift (på PostScript-skrivare). Den här upplösningsökningen kan medföra att bildens skärpa försämras.

Mer information om alternativet Inkludera vektordata finns i Skriva ut vektordata

När du förbereder bilder för prepress och arbetar med CMYK-bilder eller bilder med dekorfärger kan du skriva ut varje färgkanal som en separat sida.

Obs!

Separationer från CMYK-, duplexfärgs- eller flerkanalsdokument som skrivs ut på skrivare som inte är PostScript-kompatibla kan skilja sig från dem som skrivs ut på Postscript-skrivare.

Photoshop: Färgkanaler utskrivna som separata sidor i Photoshop
Varje färgkanal utskriven som en separat sida.

Obs!

Om du skriver ut en bild från ett annat program och vill skriva ut dekorfärgskanaler på dekorfärgsplåtar, måste du först spara filen i DCS 2.0-format. DCS 2.0 bevarar dekorfärgskanaler. Formatet fungerar med program som Adobe InDesign och QuarkXPress.

 1. Se till att dokumentet är i läget CMYK-färg, Flerkanal eller Duplex och välj sedan Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj Separationer i listrutan Färghantering.

  Obs!

  Beroende på vilken skrivare som valts och vilka skrivardrivrutiner som används, kan dessa alternativ även vara tillgängliga i dialogrutan Skriv ut. I Windows klickar du på knappen Egenskaper om du vill få åtkomst till alternativen för skrivardrivrutinen. I Mac OS använder du snabbmenyn i dialogrutan Skriv ut som visas.

 3. Klicka på Skriv ut. Separationer skrivs ut för varje färg på bilden.

Förbereda en bild med dekorfärgskanaler för utskrift från ett annat program

 1. Om bilden är en duplexbild konverterar du den till flerkanalsläge.
 2. Spara bilden i formatet DCS 2.0.
 3. Avmarkera alternativen Inkludera raster och Inkludera överföringsfunktion i dialogrutan för DCS 2.0-format.
 4. Öppna eller importera bilden i Photoshop, och ange rastervinklar. Se till att du har överfört uppgifter till skrivaren om vilka dekorfärger du vill använda för varje färgplåt.

  Obs!

  Du kan placera en PSD-fil som innehåller dekorfärger direkt i Illustrator eller InDesign utan speciell förberedelse.

Skapa en färgsvällning

En svällning är en överlappning som förhindrar att små mellanrum, som beror på felpassning vid tryckningen, uppstår i den tryckta bilden. Kontakta tryckeriet innan du utför någon svällning. I vanliga fall avgör tryckeriet om svällning behövs. I så fall talar tryckeripersonalen om vilka värden som du ska ange i dialogrutan Svällning.

Photoshop: Svällning för kompensation av felpassning
Svällning för kompensation av felpassning

A. Felpassning utan svällning B. Felpassning med svällning 

Svällning är avsedd att kompensera felpassning mellan täckande färger. I allmänhet behöver du inte skapa svällningar för bilder med färgövergångar, exempelvis fotografier. För mycket svällning kan skapa en kontureffekt. De här felen kanske inte syns på skärmen utan visar sig eventuellt först vid utskrift. I Photoshop används standardregler för svällning:

 • Alla färger sprids under svart.

 • Ljusare färger sprids under mörkare färger.

 • Gult sprids under cyan, magenta och svart.

 • Ren cyan och ren magenta sprids under varandra i lika grad.

 1. Välj Redigera > Konvertera till profil för att visa bilden i färgutrymmet för utdataenheten. Se Konvertera dokumentfärger till en annan profil (Photoshop)
 2. Välj Bild > Svällning.
 3. Under Bredd anger du det svällningsvärde du fått från tryckeriet. Välj en måttenhet och klicka sedan på OK. Kontakta tryckeriet och ta reda på hur stor felpassning du bör räkna med.

Bestämma inläsningsupplösning för utskrift

Du kan använda flera olika tekniker för att bestämma vilken upplösning du vill använda för att läsa in ett fotografi. Om du läser in bilder som ska skrivas ut, och om du vet exakt storlek och skärmtäthet, kan du använda följande tekniker för att avgöra inläsningsupplösningen. Det är oftast enklast att läsa in med din bildläsares högsta optiska upplösning och sedan ändra storlek på bilden i Photoshop.

Beräkna inläsningsupplösning

Du kan ta reda på inläsningsupplösningen genom att använda de ursprungliga och slutliga bildmåtten och upplösningen för utskriftsenheten. Inläsningsupplösningen översätts till bildupplösning när du öppnar den inlästa bilden i Photoshop.

 1. Gör något av följande:
  • För laserskrivare och fotosättare multiplicerar du skrivarens rastertäthet med 2. Kontrollera skrivardokumentationen eller kontakta leverantören om du vill ha mer information om skrivarens rastertäthet.

  • När det gäller högsta möjliga upplösning för bläckstråleskrivare kontrollerar du skrivardokumentationen. Många färgfotosättare och utdataenheter som skriver ut direkt på fotopapper har en högsta upplösning på 300 till 400 dpi.

 2. Bestämma förhållandet mellan de slutliga och de ursprungliga bildmåtten Exempel: Förhållandet mellan det slutliga bildmåttet 6 x 9 tum och det ursprungliga måttet 2 x 3 tum är 3:1.
 3. Multiplicera resultatet i steg 1 med resultatet i steg 2.

  Exempel: du skriver ut på en fotosättare med rastertätheten 85 lpi, där förhållandet mellan den slutliga bilden och originalet är 3:1. Först multiplicerar du 85 (rastertätheten) med 2 och får 170. Multiplicera sedan 170 med 3 så får du inläsningsupplösningen 510 ppi. Om du skriver ut till en bläckstråleskrivare med en högsta upplösning på 300 dpi, multiplicerar du 300 med 3 och får en inläsningsupplösning på 900.

  Obs!

  Det kan krävas andra förhållanden mellan bildupplösning och rastertäthet för vissa färgseparationsprocedurer. Du bör kontrollera med serviceleverantören eller tryckeriet innan du läser in bilden.

Beräkna filstorleken innan du läser in en bild

Du kan skapa en modellfil för att beräkna vilken filstorlek som krävs för den slutliga utskriften eller tryckningen av den inlästa bilden.

 1. Välj Arkiv > Nytt i Photoshop.
 2. Ange bredd, höjd och upplösning för den slutliga tryckta bilden. Upplösningen bör vara 1,5 till 2 gånger högre än den rastertäthet som du kommer att använda vid utskriften eller tryckningen. Markera det läge som du tänker använda vid inläsningen. Filstorleken visas i dialogrutan Nytt.

  Anta till exempel att du vill att den färdiga bilden ska vara 4 tum bred och 5 tum hög. Du tänker skriva ut den med ett 150-radersraster och förhållandet 2:1, och du anger därför upplösningen 300. Filstorleken blir då 5,15 MB.

  När du vill läsa in bilden anger du den slutliga filstorleken i bildläsarinställningarna. Bry dig inte om upplösningen eller bildmåtten. När du har läst in bilden och importerat den till Photoshop använder du kommandot Bildstorlek (med alternativet Ändra bildupplösning avmarkerat) och anger rätt bredd och höjd för bilden.