Nu kan du exportera tabeller för färgsökning från Photoshop i flera format. De exporterade filerna kan användas i Photoshop, After Effects, och andra program för bild-/videoredigering. 

Du kan bara exportera färgsökningstabeller från dokument som har ett bakgrundslager och ytterligare lager för att modifiera färger.

Exportera tabeller för sökning

 1. Öppna en bild som har ett bakgrundslager.

 2. Lägg till justeringslager för att ge bilden det utseende eller den effekt du vill.

 3. Välj Fyllning > Exportera > Tabeller för färgsökning.

 4. I tabellerna för färgsökning anger du en beskrivning.

 5. Alternativt anger du en Copyright-sträng. © Copyright <nuvarande år> läggs automatiskt till före den infogade texten.

 6. Ange ett värde (0-256) i fältet Stödrasterpunkter. Ett högre värde för fältet skapar större filer med högre kvalitet. Alternativt kan du välja en suddig kvalitetsinställning – Dålig, Låg, Medelgod, Hög eller Maximal – på snabbmenyn.

 7. Välj ett eller flera tillgängliga format som du vill använda för att exportera tabeller för färgsökning:

  • 3DL
  • CUBE
  • CSP
  • ICC-profil
 8. Klicka på OK.

 9. Välj den plats på datorn där du vill spara de genererade filerna. Ange även ett grundläggande filnamn som Photoshop automatiskt lägger till filtillägget.

Tänk på det här när du exporterar till olika format

 • Om du startar med ett dokument i Lab-färgläget kan du exportera tabellen för färgsökning som en abstrakt ICC-profil. Abstrakta profiler är de mest flexibla av formaten och du kan använda dem till alla färglägen. När du exporterar tabellen till ett format med bara RGB så konverterar Photoshop automatiskt dokumentet till RGB-färgläge.
 • Om du startar med ett dokument i CMYK-färgläget kan du exportera tabellen för färgsökning som en ICC CMYK-enhetslänkprofil.  När du exporterar tabellen till ett format med bara RGB så konverterar Photoshop automatiskt dokumentet till RGB-färgläge.
 • Om du startar med ett dokument i RGB-färgläget kan du bara exportera färgsökningstabellen till 3DLUT-format (3DL, CUBE, and CSP) och RGB-enhetslänkformat.