Tunna ut färger

Med kommandot Tunna ut konverterar du en färgbild till en gråskalebild i samma färgläge. Du tilldelar till exempel samma röda, gröna och blå värden till varje pixel i en RGB-bild. Ljushetsvärdet för varje pixel ändras inte.

Kom ihåg att kommandot Tunna ut ändrar den ursprungliga bildinformationen i bakgrundslagret permanent. Det här kommandot har samma effekt som när du anger värdet till -100 för Mättnad i justeringen Nyans/mättnad. Använd ett justeringslager för nyans/mättnad för ickeförstörande redigering.

Obs!

Om du arbetar med en bild som innehåller flera lager, påverkas endast det valda lagret när du använder kommandot Tunna ut.

 1. Välj Bild > Justeringar > Tunna ut.

Invertera färger

Med justeringen Invertera inverterar du färgerna i en bild. Du kan använda Invertera som en del av processen att skapa en kantmask att använda vid skärpeeffekter och andra justeringar i valda delar av bilden.

Obs!

Eftersom färgfilm innehåller en orange mask i basen, går det inte att skapa korrekta positiva bilder från inlästa färgnegativ med hjälp av justeringen Invertera. Se till att du använder rätt inställningar för färgnegativ när du läser in film.

När du inverterar en bild, konverteras intensitetsvärdet för varje pixel i kanalerna till dess motsatta värde i skalan som innehåller 256 steg. En pixel på en positiv bild med värdet 255 får exempelvis värdet 0 och en pixel med värdet 5 får värdet 250.

Gör något av följande:

 • Klicka på ikonen Invertera () i panelen Justeringar.
 • Välj Lager > Nytt justeringslager > Invertera. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

Obs!

Du kan också välja Bild > Justeringar > Invertera. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.  

Skapa en svartvit bild med två värden

Med justeringen Tröskelvärde konverterar du gråskale- eller färgbilder till svartvita bilder med hög kontrast. Du kan ange en viss nivå som tröskelvärde. Alla bildpunkter som är ljusare än tröskelvärdet konverteras till vitt och alla bildpunkter som är mörkare konverteras till svart.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Tröskelvärde  i panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Tröskelvärde. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  I panelen Egenskaper visas ett histogram över ljusstyrkenivåerna för den aktuella markeringens pixlar.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Tröskelvärde. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 2. Dra skjutreglaget under histogrammet i panelen Egenskaper till dess att tröskelvärdesnivån som du vill ha visas. När du drar ändras bildens utseende i enlighet med den nya inställningen för tröskelvärde.

Färgreducera en bild

Med justeringen Färgreduktion kan du ange antalet tonnivåer (eller intensitetsvärden) för varje kanal i en bild och sedan justera pixlarna till närmaste matchande nivå. Om du till exempel väljer två toningsnivåer i en RGB-bild får du sex färger: två för rött, två för grönt och två för blått.

Den här justeringen är användbar när du vill skapa specialeffekter, till exempel stora platta områden i ett fotografi. Effekterna är tydligast när du minskar antalet grånivåer i en gråskalebild men du får även intressanta effekter i färgbilder.

Obs!

Om du vill använda ett bestämt antal färger i en bild, kan du konvertera bilden till gråskala och ange det antal nivåer du vill använda. Konvertera sedan tillbaka bilden till det tidigare färgläget och ersätt gråtonerna med de färger du vill använda.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Färgreduktion i panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Färgreduktion.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Färgreduktion. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 2. Flytta skjutreglaget Nivåer eller ange det antal toningsnivåer som du vill ha i panelen Egenskaper.

Använda en övertoningskarta för en bild

Med justeringen Övertoningskarta omvandlas ett gråskaleområde i en bild till färger i en övertoning med samma antal nivåer. Om du till exempel anger en övertoning med två färger, omvandlas skuggorna i bilden till övertoningens ena ändpunktsfärg, högdagrarna till den andra ändpunktsfärgen och mellantonerna till färgtonerna mellan dessa färger.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Övertoningskarta  i panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Övertoningskarta. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Övertoningskarta. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 2. Ange den övertoning du vill använda i panelen Egenskaper:

  • Klicka på triangeln till höger om övertoningen för att välja från en lista med övertoningar. Välj en övertoning genom att klicka på den och klicka sedan på ett tomt område i panelen Egenskaper så att listan stängs. Information om hur du anpassar övertoningslistan finns i avsnittet Arbeta med Förinställningshanteraren.

  • Om du vill redigera den övertoning som visas klickar du på den och modifierar sedan den befintliga övertoningen eller skapar en med hjälp av Övertoningsredigeraren. (Se Skapa en mjuk övertoning.)

  Som standard omvandlas bildens skuggor, mellantoner och högdagrar till startfärgen (vänster), mellanfärgerna och slutfärgen (höger) i övertoningen.

 3. Välj ett, båda eller inget av övertoningsalternativen:

  Gitter

  Lägger till slumpmässigt brus om du vill jämna till övertoningens utseende och minska förekomsten av ränder.

  Invertera

  Byter riktning på övertoningen och inverterar övertoningskartan.