Använda intensitets-/kontrastjusteringar

Använda justeringen Intensitet/Kontrast

Med justeringen Intensitet/Kontrast kan du göra enkla justeringar av en bilds tonomfång. Om du flyttar reglaget för intensitet åt höger ökar tonvärdena och bildens högdagrar förstärks, och om du flyttar reglaget åt vänster minskar värdena och bildens skuggor förstärks. Med reglaget för kontrast ökar du eller minskar tonomfånget i bilden.

I det normala läget, på samma sätt som med Nivåer och Kurvor, görs proportionella (icke-linjära) justeringar av bildlager med Intensitet/kontrast. Om kryssrutan Använd äldre är markerad ökar eller minskar du bara alla pixelvärden när du justerar intensiteten med Intensitet/kontrast. Eftersom detta kan ge upphov till urklippning eller detaljförlust i områden med högdagrar eller skuggor bör du inte använda kommandot Intensitet/kontrast i läget Använd äldre om du arbetar med fotografiska bilder (men det kan vara användbart för att redigera masker eller vetenskapliga bilder).

Obs!

Kryssrutan Använd äldre markeras automatiskt om du använder Intensitet/kontrast när du redigerar justeringslager som skapats i tidigare versioner av Photoshop.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Intensitet/kontrast  på panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Intensitet/kontrast. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Intensitet/kontrast. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 2. Dra i skjutreglagen i panelen Egenskaper om du vill justera intensiteten och kontrasten.

  Du minskar nivån genom att dra reglaget åt vänster och ökar den genom att dra det åt höger. Siffrorna till höger om reglagen avspeglar värdena för intensitet och kontrast. Värdeintervallet är ‑150 till +150 för intensitet och ‑50 till +100 för kontrast.