Dekorfärger

Dekorfärger är särskilda förblandade färger som används i stället för, eller jämte, processfärger (CMYK). Varje dekorfärg kräver en egen plåt i pressen. (Eftersom lack kräver en särskild plåt räknas den också som dekorfärg.)

Om du ska trycka en bild med dekorfärger måste du skapa dekorfärgskanaler att lagra färgerna i. Om du ska exportera dekorfärgskanaler sparar du filen i formatet DCS 2.0 eller PDF.

Det här bör du tänka på när du arbetar med dekorfärger:

 • För dekorfärgsgrafik som har skarpa kanter och som blockerar den underliggande bilden bör du överväga att genomföra resten av bildarbetet i ett layout- eller illustrationsprogram.

 • Om du vill använda en dekorfärg som en ton i hela bilden konverterar du bilden till Duplexläge och använder dekorfärgen på en av duplexplåtarna. Det går att använda upp till fyra dekorfärger, en per plåt.

 • Dekorfärgernas namn trycks på separationerna.

 • Dekorfärger trycks ovanpå den fullständigt sammansatta bilden. Dekorfärgerna trycks i den ordning som de visas på panelen Kanaler. Den översta kanalen trycks som översta dekorfärg.

 • Det går inte att flytta dekorfärger ovanför en standardkanal på panelen Kanaler, förutom i Flerkanalsläge.

 • Du kan inte använda dekorfärger på enskilda lager.

 • Om du skriver ut en bild med en dekorfärgskanal på en skrivare för sammansatta färger kommer dekorfärgen att skrivas ut med en opacitet som anges av täckningsgradsinställningen.

 • Du kan lägga samman dekorfärgskanaler med färgkanaler så att dekorfärgen delas upp i färgkanalskomponenter.

Skapa en ny dekorfärgskanal

Du kan skapa en ny dekorfärgskanal eller konvertera en befintlig alfakanal till en dekorfärgskanal.

 1. Välj Fönster > Kanaler när du vill visa panelen Kanaler.
 2. Om du vill fylla ett markerat område med dekorfärg skapar du en markering eller läser in en markering.
 3. Skapa kanalen på något av följande sätt:
  • Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klicka på knappen Ny kanal  i panelen Kanaler.

  • Välj Ny dekorfärgskanal på panelmenyn Kanaler.

  Om du har gjort en markering fylls området med den dekorfärg som är angiven.

 4. Klicka på rutan Färg i dialogrutan Ny dekorfärgskanal. Klicka på Färgbibliotek om du vill välja ur ett anpassat färgsystem som PANTONE eller TOYO i Färgväljaren, och välj en färg. Se Välja en dekorfärg.

  Obs!

  Om du väljer en sådan färg kan tryckeriet lättare tillhandahålla rätt tryckfärg för att reproducera bilden.

 5. Ange ett namn för dekorkanalen. Om du väljer en specialfärg enligt ovan får kanalen automatiskt färgens namn.

  Var noga med att namnge dekorfärgerna så att de kan identifieras av andra program som ska läsa filen. Annars går det kanske inte att skriva ut filen.

 6. Under Täckningsgrad skriver du ett värde mellan 0 och 100 %.

  Med det här alternativet kan du simulera den tryckta dekorfärgens täthet på skärmen. Ett värde på 100 % simulerar en färg som helt täcker färgerna under (exempelvis metallfärg). Värdet 0 % simulerar en genomskinlig färg som helt släpper igenom färgen under (exempelvis klarlack). Du kan också använda alternativet för att se om en dekorfärg som normalt sett är genomskinlig (som lack) kommer att synas.

  Photoshop: Bild med olika täckningsgradsvärden
  100 % täckningsgrad (vänster), 50 % täckningsgrad (höger).

  Obs!

  Täckningsgraden och färgvalsalternativen påverkar endast förhandsvisningar och sammansatta utskrifter på skärmen. De påverkar inte de separationer som skrivs ut.

Konvertera en alfakanal till en dekorfärgskanal

 1. Om en markering är aktiv i bilden väljer du Markera > Avmarkera.
 2. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på alfakanalen på panelen Kanaler.

  • Markera alfakanalen på panelen Kanaler och välj Kanalalternativ på panelmenyn.

 3. Välj Dekorfärg.
 4. Klicka i färgrutan och välj en färg i färgväljaren eller klicka på Färgbibliotek och välj en specialfärg. Klicka på OK.
 5. Ändra eventuellt namn på kanalen.
 6. Klicka på OK.

  De delar av kanalen som innehåller gråskalevärden konverteras till dekorfärger.

 7. Om du vill använda färgen på det markerade områden i kanalen väljer du Bild > Justeringar > Invertera.

Ta bort eller lägga till färg i en dekorfärgskanal

 1. Välj en dekorfärgskanal i panelen Kanaler.
 2. Använd ett målar- eller redigeringsverktyg för att måla i bilden. Måla med svart om du vill lägga till mer dekorfärg med 100 % opacitet eller med grått om du vill lägga till dekorfärg med lägre opacitet.

  Obs!

  Till skillnad från alternativet Täckningsgrad i dialogrutan Alternativ för dekorfärgskanal avgör alternativet Opacitet den faktiska tätheten för tryckfärgen som används i det tryckta resultatet.

Ändra färg eller täckningsgrad för en dekorfärgskanal

 1. Dubbelklicka på dekorfärgskanalen i panelen Kanaler.
 2. Klicka på färgrutan och välj en färg. Klicka på Färgbibliotek om du vill välja ur ett speciellt färgsystem som PANTONE eller TOYO.
 3. Ange en täckningsgrad mellan 0 och 100 % om du vill justera dekorfärgens opacitet.

  Obs!

  Täckningsgraden och färgvalsalternativen påverkar endast förhandsvisningar och sammansatta utskrifter på skärmen. De påverkar inte de separationer som skrivs ut.

Lägga samman dekorfärgskanaler

I färglägena RGB eller CMYK kan du ta bort dekorfärgskanaler och lägga samman dem till standardfärgkanaler. När du lägger samman dekorfärgskanaler i CMYK-läget, matchar vanligtvis inte färgresultatet de ursprungliga dekorfärgerna. Det beror på att CMYK-tryckfärger inte kan återge samma färgomfång som dekortryckfärger.

 1. Välj en dekorfärgskanal i panelen Kanaler.
 2. Välj Lägg samman dekorfärgskanaler på menyn i panelen.

  Dekorfärgen konverteras till och läggs samman med färgkanalerna. Dekorfärgskanalen tas bort från panelen.

  När dekorfärgskanaler läggs samman läggs också bildens lager samman. Den nya sammansättningen återspeglar dekorfärgsinformationen vid förhandsvisning, inklusive inställningarna för Täckningsgrad. En dekorfärgskanal med en täckningsgrad på 50 % ger t.ex. ett annat sammanlagt resultat än samma kanal med en täckningsgrad på 100 %.

Justera överlappande dekorfärger

Om du vill förhindra att överlappande dekorfärger antingen trycks över eller blockerar de underliggande dekorfärgerna tar du bort en av dekorfärgerna där de överlappar varandra.

Använd ett provtryck av de övertryckta färgerna för att justera skärmvisningen, så att du kan förutsäga hur färgerna kommer att se ut i tryck.

Obs!

I vissa fall, t.ex. för lackplåtar och dekorfärgsplåtar, vill du kanske att färger ska tryckas över varandra.

 1. I panelen Kanaler väljer du dekorfärgskanalen med den färg som du vill trycka.
 2. Välj Markera > Läs in markering.

  Obs!

  Om du snabbt vill markera en bild i en kanal håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på kanalen på panelen Kanaler.

 3. Under Kanal väljer du dekorfärgskanalen från steg 1 och klickar på OK.
 4. Om du vill skapa en svällning vid ursparning av den underliggande färgen väljer du Markera > Ändra > Utöka eller Dra samman, beroende på om den överlappande dekorfärgen är mörkare eller ljusare än den underliggande. I panelen Kanaler väljer du den underliggande dekorfärgskanal som innehåller de områden som du vill spara ur. Tryck på Backsteg (Windows) eller Delete (Mac OS).

  Obs!

  Du kan använda den här metoden till att spara ur områden i kanaler under en dekorfärgskanal, t.ex. CMYK-kanaler.

 5. Om en dekorfärg i en kanal överlappar flera dekorfärger upprepar du den här processen för varje kanal som innehåller de områden som du vill ta bort.