Du kan markera alla delar av ett lager som inte är genomskinliga, eller om det finns en lagermask, alla områden utan mask. Markera dessa områden är användbart om du vill markera text- eller bildinnehåll som är omgivet av, eller innefattar genomskinliga områden, eller skapa en markering som utesluter maskade områden på ett lager.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill markera endast de genomskinliga områdena på ett omaskerat lager Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Mac OS) du på miniatyrbilden av lagret i panelen Lager.
  • Om du vill markera de omaskerade områdena på ett lager som har en lagermask Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Mac OS) du på miniatyrbilden av lagret i panelen Lager.
 2. Om det redan finns en markering kan du göra något av följande:
  • Om du vill lägga till pixlarna i en befintlig markering håller du ned Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) och klickar på miniatyrbilden för lagret eller lagermasken i panelen Lager.
  • Om du vill ta bort pixlarna från en befintlig markering håller du ned Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Alt (Mac OS) och klickar på miniatyrbilden av lagret eller lagermasken i panelen Lager.
  • Om du vill använda överlappningen av pixlarna och en befintlig markering, håller du ned Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Kommando+Alternativ+Skift (Mac OS) och klickar på miniatyrbilden för lagret eller lagermasken i panelen Lager.

  Obs!

  Om du vill flytta allt innehåll i ett lager ska du använda flyttverktyget utan att läsa in en genomskinlighetsmask.