Funktionsmakron

Ett funktionsmakro är en rad åtgärder som du tillämpar på en enskild fil eller en grupp med filer, t.ex. menykommandon, panelalternativ, verktygsåtgärder osv. Du kan till exempel skapa ett funktionsmakro som först ändrar storlek på en bild, sedan tillämpar en effekt på bilden och slutligen sparar filen i önskat format.

Funktionsmakron kan omfatta steg där du utför uppgifter som inte kan automatiseras (t.ex använder ett målarverktyg). Funktionsmakron kan även omfatta modala kontroller för att ange värden i en dialogruta vid tillämpningen.

I Photoshop utgör funktionsmakron grunden för droplet-filer, som är små program som automatiskt bearbetar alla filer som dras till deras ikoner.

Photoshop och Illustrator inkluderar fördefinierade funktionsmakron som gör det lättare för dig att utföra vanliga åtgärder. Du kan använda dessa funktionsmakron som de är, anpassa dem efter dina egna behov eller skapa nya funktionsmakron. Funktionsmakrona sparas i uppsättningar så att det blir lättare för dig att ordna dem.

Du kan spela in, redigera, anpassa och gruppbearbeta funktionsmakron, och du kan hantera grupper med funktionsmakron genom att använda funktionsmakrouppsättningar.

Översikt över panelen Funktionsmakron

Med hjälp av panelen Funktionsmakron (Fönster > Funktionsmakron) kan du spela in, spela upp, redigera och ta bort enskilda funktionsmakron. På den här panelen kan du spara och läsa in funktionsmakrofiler.

Panelen Funktionsmakron i Photoshop
Panelen Funktionsmakron i Photoshop

A. Funktionsmakron B. Åtgärd C. Inspelade kommandon D. Inspelat kommando E. Modal kontroll (aktiverar och avaktiverar) 

Visa och dölja uppsättningar, funktionsmakron och kommandon

  1. Klicka på triangeln till vänster om uppsättningen, funktionsmakrot eller kommandot i panelen Funktionsmakron. Håll ned Alt om du vill visa eller dölja alla funktionsmakron i en uppsättning eller alla kommandon i ett funktionsmakro.

Visa funktionsmakron efter namn

  1. Välj Knappläge på menyn i panelen Funktionsmakron. Välj Knappläge på nytt om du vill återgå till att visa funktionsmakrona som en lista.

    Obs!

    Du kan inte visa enskilda kommandon eller uppsättningar i knappläge.

Välja och markera funktionsmakron i panelen Funktionsmakron

  1. Klicka på namnet på ett funktionsmakro. Om du vill markera flera, angränsande funktionsmakron håller du ned Skift och klickar på funktionsmakronas namn. Om du vill markera flera funktionsmakron som inte är placerade intill varandra håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på namnen.