Använda fästfunktionen

Fästfunktionen underlättar exakt placering av markeringskanter, beskärningsramar, segment, former och banor. Det går bra att stänga av funktionen om du tycker att det blir svårare att placera element som du vill ha dem.

Aktivera eller inaktivera fästfunktionen

 1. Välj Visa > Fäst. En bock anger att fästfunktionen är aktiverad.

Obs!

Håll ned Ctrl om du vill inaktivera fästfunktionen tillfälligt medan du använder flyttverktyget.

Ange objekt att fästa mot

 1. Välj Visa > Fäst mot, och välj ett eller flera alternativ på undermenyn:

  Stödlinjer

  Fästs mot stödlinjer.

  Stödraster

  Fästs mot stödrastret. Du kan inte markera det här alternativet när stödrastret är gömt.

  Lager

  Fäster mot innehållet i lagret.

  Segment

  Fästs mot segmentgränser. Du kan inte markera det här alternativet när segmenten är gömda.

  Dokumentgränser

  Fästs vid dokumentets kanter.

  Alla

  Markerar alla fästalternativ.

  Ingen

  Avmarkerar alla fästalternativ.

  En bock anger att alternativet är markerat och att fästfunktionen är aktiverad.

  Obs!

  Om du bara vill aktivera fästfunktionen för ett alternativ kontrollerar du att kommandot Fäst är avmarkerat, sedan väljer du Visa > Fäst mot och därefter ett alternativ. Fästfunktionen aktiveras automatiskt för det markerade alternativet, och alla andra alternativ i Fäst mot avmarkeras.