Användarhandbok Avbryt

Hantera lager och lagergrupper

Ändra namn på lager

När du lägger till lager eller lagergrupper i en bild är det praktiskt att ge dem namn som avspeglar innehållet. Beskrivande namn gör det enklare att identifiera lager i panelen Lager.

Gör något av följande:
 • Dubbelklicka på namnet på lagret eller lagergruppen i panelen Lager och ange ett nytt namn. Tryck på Enter.
 • Markera lagret/lagergruppen och gör sedan följande:
  • Välj Lager > Ändra namn på lager eller Lager > Ändra namn på grupp.
  • Ange ett nytt namn på lagret/lagergruppen i panelen Lager.
  • Tryck på Enter.

Ta bort lager

När du tar bort det lager som du inte längre behöver minskar bildfilens storlek. Välj Arkiv > Skript > Ta bort alla tomma lager.

Följ stegen nedan för att ta bort lager eller lagergrupper som har redigeringar:

 1. Markera ett eller flera lager eller grupper i panelen Lager.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort efter en bekräftelse. Du kan också välja Lager > Ta bort > Lager, eller Ta bort lager eller Ta bort grupp på menyn i panelen Lager.
  • Om du vill ta bort lagret eller gruppen utan att bekräfta drar du lagret eller gruppen till ikonen Ta bort , håll ned Alt (Windows) eller Operation (macOS) och klickar på ikonen Ta bort, eller trycker på Delete.
  • Välj Lager > Ta bort > Dolda lager om du vill ta bort dolda lager.
  Obs!

  Om du vill ta bort länkade lager markerar du ett länkat lager, väljer Lager > Markera länkade lager och tar sedan bort lagren.

Exportera lager

Du kan exportera alla lager eller synliga lager till separata filer.

Välj Arkiv > Skript > Exportera lager som filer.

Tilldela färger till lager

Genom att färgkoda lager och grupper kan du enkelt identifiera relaterade lager i panelen Lager. Om du vill göra det högerklickar du helt enkelt på lagret eller gruppen och väljer en färg.

Rastrera lager

Du kan inte använda målarverktyg eller filter på lager som innehåller vektorinformation (till exempel textlager, formlager, vektormasker och smarta objekt) eller genererad information (till exempel fyllningslager). Du kan dock rastrera dessa lager och därigenom konvertera innehållet till en ren rasterbild.

När lagret har rastrerats kan du inte konvertera tillbaka till en tidigare version eftersom de nu har konverterats till pixelbaserade lager. Vi rekommenderar att du duplicerar lagret och rastrerar det, så att du alltid kan gå tillbaka till originalet om det behövs. Om du vill rastrera ett vektorlager eller ett smart objekt markerar du helt enkelt ett vektorbaserat lager eller ett smart objekt och väljer sedan Lager > Rastrera > Lager eller Lager > Rastrera > Alla lager om du vill rastrera alla lager i dokumentet.

Välj de lager du vill rastrera, välj Lager > Rastrera och välj sedan ett alternativ på undermenyn:

Text

Rastrerar texten i ett textlager. Eventuella andra vektordata på lagret rastreras inte.

Form

Rastrerar ett formlager.

Fyllningsinnehåll

Rastrerar fyllningen i ett formlager och lämnar vektormasken orörd.

Vektormask

Rastrerar vektormasken i ett lager och förvandlar den till en lagermask.

Smart objekt

Konverterar ett smart objekt till ett rasterlager.

Videofilmer

Rastrerar den aktuella videobildrutan till ett bildlager.

3D (bara Extended)

Den aktuella 3D-datavyn rastreras till ett platt rasterlager.

Lager

Rastrerar alla vektordata i markerade lager.

Alla lager

Rastrerar alla lager som innehåller vektordata eller genererade data.

Obs!

Om du vill rastrera länkade lager väljer du Lager > Markera länkade lager och rastrerar sedan de markerade lagren.

 1. Användarhandbok för Photoshop
 2. Introduktion till Photoshop
  1. Föreställ det. Skapa det.
  2. Nyheter i Photoshop
  3. Redigera ditt första foto
  4. Skapa dokument
  5. Photoshop | Vanliga frågor
  6. Systemkrav för Photoshop
  7. Migrera förinställningar, funktionsmakron och inställningar
  8. Lär dig Photoshop
 3. Photoshop och andra Adobe-produkter och -tjänster
  1. Arbeta med Illustrator-bilder i Photoshop
  2. Arbeta med Photoshop-filer i InDesign
  3. Substance 3D-material för Photoshop
  4. Photoshop och Adobe Stock
  5. Använd apptillägget Capture i Photoshop
  6. Creative Cloud Libraries
  7. Creative Cloud Libraries i Photoshop
  8. Använda Touch Bar med Photoshop
  9. Stödraster och stödlinjer
  10. Skapa funktionsmakron
  11. Ångra och historik
 4. Photoshop på iPad
  1. Photoshop på iPad | Vanliga frågor
  2. Kom igång med arbetsytan
  3. Systemkrav | Photoshop på iPad
  4. Skapa, öppna och spara dokument
  5. Lägg till foton
  6. Arbeta med lager
  7. Rita och måla med penslar
  8. Gör markeringar och lägg till maskering
  9. Retuschera dina sammansatta bilder
  10. Arbeta med justeringslager
  11. Justera färgtonen i den sammansatta bilden med Kurvor
  12. Använda omformningsåtgärder
  13. Beskär och rotera dina sammansättningar
  14. Rotera, panorera, zooma och återställa arbetsytan
  15. Arbeta med textlager
  16. Arbeta med Photoshop och Lightroom
  17. Skaffa saknade typsnitt i Photoshop på iPad
  18. Japansk text i Photoshop på iPad
  19. Hantera appinställningar
  20. Tryckkortkommandon och gester
  21. Kortkommandon
  22. Redigera bildstorlek
  23. Livestreama samtidigt som du skapar i Photoshop på iPad
  24. Reparera defekter med verktyget Lagningspensel
  25. Skapa penslar i Capture och använd dem i Photoshop
  26. Arbeta med Camera Raw-filer
  27. Skapa och arbeta med smarta objekt
  28. Justera exponering i dina bilder med skugga och efterbelys
 5. Betaversion av Photoshop på webben
  1. Vanliga frågor | Betaversionen av Photoshop på webben 
  2. Introduktion till arbetsytan
  3. Systemkrav | Betaversionen av Photoshop på webben
  4. Kortkommandon | Betaversion av Photoshop på webben
  5. Filformat som stöds | Betaversion av Photoshop på webben
  6. Öppna och arbeta med molndokument
  7. Använda begränsade redigeringar i molndokument
  8. Samarbeta med intressenter
 6. Molndokument
  1. Photoshop-molndokument | Vanliga frågor
  2. Photoshop-molndokument | Arbetsflödesfrågor
  3. Hantera och arbeta med molndokument Photoshop
  4. Uppgradera molnlagringsutrymmet för Photoshop
  5. Det går inte att skapa eller spara ett molndokument
  6. Lös fel med Photoshops molndokument
  7. Samla in loggar för synkronisering av molndokument
  8. Dela åtkomst och redigera dina molndokument
  9. Dela filer och kommentera i appen
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Inställningar
  3. Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Photoshop
  4. Skapa dokument
  5. Montera filer
  6. Standardkortkommandon
  7. Anpassa kortkommandon
  8. Verktygsgallerier
  9. Prestandainställningar
  10. Använda verktyg
  11. Förinställningar
  12. Stödraster och stödlinjer
  13. Tryckgester
  14. Använda Touch Bar med Photoshop
  15. Funktioner för pekskärmar och anpassningsbara arbetsytor
  16. Förhandstitt på teknik
  17. Metadata och anteckningar
  18. Funktioner för pekskärmar och anpassningsbara arbetsytor
  19. Montera Photoshop-bilder i andra program
  20. Linjaler
  21. Visa eller dölj extrainnehåll som inte skrivs ut
  22. Ange kolumner för en bild
  23. Ångra och historik
  24. Paneler och menyer
  25. Placera element med fästfunktionen
  26. Placera med linjalen
 8. Webb-, skärm- och appdesign
  1. Photoshop för design
  2. Ritytor
  3. Device Preview
  4. Kopiera CSS från lager
  5. Segmentera webbsidor
  6. HTML-alternativ för segment
  7. Ändra snittlayout
  8. Arbeta med webbilder
  9. Skapa webbfotogallerier
 9. Grundläggande om bilder och färger
  1. Så ändrar du storlek på bilder
  2. Arbeta med raster- och vektorbilder
  3. Bildstorlek och upplösning
  4. Hämta bilder från kameror och skannrar
  5. Skapa, öppna och importera bilder
  6. Visa bilder
  7. Fel ogiltig JPEG-markör | Öppna bilder
  8. Visa flera bilder
  9. Anpassa färgväljare och färgrutor
  10. High Dynamic Range-bilder
  11. Matcha färger i bilden
  12. Konvertera bilder till andra färglägen
  13. Färglägen
  14. Radera delar av en bild
  15. Blandningslägen
  16. Välja färger
  17. Anpassa indexerade färgtabeller
  18. Bildinformation
  19. Förvrängningsfilter är inte tillgängliga
  20. Färg
  21. Färg- och monokromjusteringar med kanaler
  22. Välja färger i Färgpanelen och Färgrutor
  23. Ta färgprov
  24. Färg- eller bildläge
  25. Färgskiftning
  26. Lägga till en villkorsstyrd lägesändring i ett funktionsmakro
  27. Lägga till färgrutor från HTML-, CSS- och SVG-dokument
  28. Bitdjup och inställningar
 10. Lager
  1. Grundläggande om lager
  2. Icke-förstörande redigering
  3. Skapa och hantera lager och grupper
  4. Markera, gruppera och länka lager
  5. Montera bilder i ramar
  6. Lageropacitet och -blandning
  7. Maskeringslager
  8. Använda smarta filter
  9. Lagerkompositioner
  10. Flytta, stapla och låsa lager
  11. Maskera lager med vektormasker
  12. Hantera lager och grupper
  13. Lagereffekter och lagerstilar
  14. Redigera lagermasker
  15. Extrahera resurser
  16. Visa lager med urklippsmasker
  17. Generera bildresurser från lager
  18. Arbeta med smarta objekt
  19. Blandningslägen
  20. Kombinera flera bilder till ett grupporträtt
  21. Kombinera bilder med Blanda lager automatiskt
  22. Justera och fördela lager
  23. Kopiera CSS från lager
  24. Läs in markering från ett lager eller en lagermasks gränser
  25. Med alternativen för ursparning kan du se innehåll från andra lager
 11. Markeringar
  1. Komma igång med markering
  2. Gör markeringar i din sammansatta bild
  3. Arbetsytan Markera och maskera
  4. Markera med hjälp av markeringsramsverktygen
  5. Markera med hjälp av lassoverktygen
  6. Justera pixelmarkeringar
  7. Flytta, kopiera och ta bort markerade pixlar
  8. Skapa en tillfällig snabbmask
  9. Markera ett färgintervall i en bild
  10. Konvertera mellan banor och markeringsgränser
  11. Grundläggande om kanaler
  12. Spara markeringar och alfakanalmasker
  13. Välja de bildområden som är i fokus
  14. Duplicera, dela och sammanfoga kanaler
  15. Kanalberäkningar
 12. Bildjusteringar
  1. Ersätt objektfärger
  2. Tänja perspektiv
  3. Reducera oskärpa från kameraskak
  4. Exempel med Lagningspensel
  5. Exportera tabeller för färgsökning
  6. Justera bildens skärpa och oskärpa
  7. Färgjusteringar
  8. Använda intensitets-/kontrastjusteringar
  9. Förbättra skugg- och högdagerdetaljer
  10. Nivåjustering
  11. Justera nyans och mättnad
  12. Justera lyster
  13. Justera färgmättnad i bildområden
  14. Göra snabba toningsjusteringar
  15. Använda färgeffekter på bilder
  16. Förbättra bilden med färgbalansjusteringar
  17. High Dynamic Range-bilder
  18. Visa histogram och pixelvärden
  19. Matcha färger i bilden
  20. Beskära och räta upp foton
  21. Konvertera en färgbild till en svartvit bild
  22. Justerings- och fyllningslager
  23. Kurvanpassning
  24. Blandningslägen
  25. Välja bilder för tryck
  26. Justera färg och ton med pipetterna Nivåer och Kurvor
  27. Justera HDR-exponering och HDR-toning
  28. Skugga eller efterbelysa bildområden
  29. Selektiv färgjustering
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systemkrav för Camera Raw
  2. Nyheter i Camera Raw
  3. Introduktion till Camera Raw
  4. Skapa panoramor
  5. Objektiv som stöds
  6. Effekterna Vinjettering, Kornighet och Ta bort dis i Camera Raw
  7. Standardkortkommandon
  8. Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
  9. Radiellt filter i Camera Raw
  10. Hantera Camera Raw-inställningar
  11. Öppna, bearbeta och spara foton i Camera Raw
  12. Reparera foton med hjälp av det förbättrade verktyget Fläckborttagning i Camera Raw
  13. Rotera, beskära och justera foton
  14. Justera färgåtergivning i Camera Raw
  15. Processversioner i Camera Raw
  16. Göra lokala justeringar i Camera Raw
 14. Reparera och återställa bilder
  1. Använda Innehållsanpassad fyllning till att ta bort objekt från foton
  2. Innehållsanpassad lappning och flytt
  3. Retuschera och reparera foton
  4. Korrigera förvrängning och brus
  5. Grundläggande felsökningssteg för att korrigera de flesta problem
 15. Bildförbättring och -omformning
  1. Ersätt himlen i dina bilder
  2. Omforma objekt
  3. Justera beskärning, rotation och storlek på arbetsyta
  4. Så beskär du och rätar upp foton
  5. Skapa och redigera panoramabilder
  6. Tänj bilder, former och banor
  7. Gränspunkt
  8. Innehållsmedveten skalning
  9. Omforma bilder, former och banor
 16. Rita och måla
  1. Måla symmetriska mönster
  2. Rita rektanglar och ändra linjealternativ
  3. Rita
  4. Rita och redigera former
  5. Målningsverktyg
  6. Skapa och ändra penslar
  7. Blandningslägen
  8. Lägga till färger till banor
  9. Redigera banor
  10. Måla med blandpenseln
  11. Penselförinställningar
  12. Övertoningar
  13. Övertoningsinterpolation
  14. Fylla i och rama in markeringar, lager och banor
  15. Rita med hjälp av ritstiftsverktygen
  16. Skapa mönster
  17. Skapa ett mönster med mönsterverktyget
  18. Hantera banor
  19. Hantera mönsterbibliotek och förinställningar
  20. Rita eller måla med hjälp av ett ritbord
  21. Skapa texturerade penslar
  22. Lägga till dynamiska element i penslar
  23. Övertoning
  24. Måla stiliserade penseldrag med hjälp av Konsthändelsepensel
  25. Måla med ett mönster
  26. Synkronisera förinställningar på flera enheter
 17. Text
  1. Lägga till och redigera text
  2. Unified Text Engine
  3. Arbeta med OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken
  4. Formatera tecken
  5. Formatera stycken
  6. Så här skapar du texteffekter
  7. Redigera text
  8. Rad- och teckenavstånd
  9. Arabisk och hebreisk text
  10. Teckensnitt
  11. Felsök teckensnitt
  12. Asiatisk text
  13. Skapa text
 18. Filter och effekter
  1. Använda filtret Gör flytande
  2. Använda Oskärpegalleri
  3. Grundläggande om filter
  4. Referens för filtereffekter
  5. Lägga till ljuseffekter
  6. Använda filtret Adaptiv vidvinkel
  7. Använda oljemålningsfilter
  8. Använda filtret Gör flytande
  9. Lagereffekter och lagerstilar
  10. Använda filter
  11. Smeta ut bildområden
 19. Spara och exportera
  1. Spara dina filer i Photoshop
  2. Exportera dina filer i Photoshop
  3. Filformat som stöds
  4. Spara filer med grafikformat
  5. Flytta designer mellan Photoshop och Illustrator
  6. Spara och exportera videofilmer och animeringar
  7. Spara PDF-filer
  8. Digimarc-copyrightskydd
 20. Färghantering
  1. Färghantering
  2. Bibehålla konsekventa färger
  3. Färginställningar
  4. Duplexfärgbilder
  5. Arbeta med färgprofiler
  6. Färghantera dokument för visning online
  7. Färghantera dokument vid utskrift
  8. Färghantera importerade bilder
  9. Granska korrektur av färger
 21. Webb-, skärm- och appdesign
  1. Photoshop för design
  2. Ritytor
  3. Device Preview
  4. Kopiera CSS från lager
  5. Segmentera webbsidor
  6. HTML-alternativ för segment
  7. Ändra snittlayout
  8. Arbeta med webbilder
  9. Skapa webbfotogallerier
 22. Video och animering
  1. Videoredigering i Photoshop
  2. Redigera video- och animeringslager
  3. Översikt över video och animering
  4. Förhandsvisa video och animeringar
  5. Måla bildrutor i videolager
  6. Importera videofiler och bildsekvenser
  7. Skapa bildruteanimeringar
  8. Creative Cloud 3D Animation (förhandstitt på teknik)
  9. Skapa tidslinjeanimeringar
  10. Skapa bilder för videofilmer
 23. Utskrift
  1. Skriva ut 3D-objekt
  2. Skriva ut från Photoshop
  3. Skriva ut med färghantering
  4. Kontaktkartor och PDF-presentationer
  5. Skriva ut foton i bildpaketslayout
  6. Skriva ut dekorfärger
  7. Skriva ut bilder till en kommersiell tryckpress
  8. Förbättra färgutskrifter från Photoshop
  9. Felsöka utskriftsproblem | Photoshop
 24. Automatisering
  1. Skapa funktionsmakron
  2. Skapa databaserade bilder
  3. Skript
  4. Bearbeta en grupp med filer
  5. Spela upp och hantera funktionsmakron
  6. Lägg till villkorstyrda funktionsmakron
  7. Funktionsmakron och panelen Funktionsmakron
  8. Spela in verktyg i funktionsmakron
  9. Lägga till en villkorsstyrd lägesändring i ett funktionsmakro
  10. Användargränssnittsverktygslåda för Photoshop för plugin-program och skript
 25. Autentisering av innehåll
  1. Läs mer om innehållsuppgifter
  2. Identitet och ursprung – NFT
  3. Anslut konton för kreativ tillskrivning
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner

Läs om hur du hanterar lager, lagergrupper och lagereffekter i ett Photoshop-dokument för att hålla ordning på ditt projekt.

Läs hela artikeln. Börja med att välja något av dessa ämnen om du vill läsa mer om:

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Sammanfoga lager

När du är klar med innehållet för lagren kan du lägga samman dem och på så sätt minska bildfilens storlek. När du lägger samman lager ersätter informationen i de högsta lagren den information den överlappar i lägre lager. Skärningsområdet mellan alla genomskinliga områden i de sammanslagna lagren förblir genomskinligt.

När du sparar ett dokument som har lagts samman kan du inte återgå till det ursprungliga dokumentet. Lagren har lagts samman permanent.

Med Photoshop kan du använda någon av följande åtgärder för att foga samman lager:

 • Lägg samman nedåt: Om du vill lägga samman två angränsande synliga lager där det understa lagret är ett pixellager markerar du det översta lagret i panelen Lager och väljer Lager > Lägg samman nedåt, eller väljer Lägg samman nedåt på menyn i panelen Lager, eller trycker Kommando+E (macOS)/ Ctrl+E (Windows). Därefter lägger Photoshop samman alla översta lager med det understa pixellagret. Du behöver alltid ett pixellager längst ned i lagren för att använda kommandona för sammanfogning. 
 • Lägg samman synliga lager: Om du bara vill sammanfoga några lager i dokumentet döljer du de lager som du inte vill kombinera och väljer ett pixellager som bas. Sedan går du till Lager > Lägg samman synliga lager, eller väljer Lägg samman synliga lager på menyn i panelen Lager, eller trycker på Shift+Kommando+E (macOS)/ Shift+Ctrl+E (Windows).
 • Lägg samman aktiva lager: Markera alla lager som du vill lägga samman, oavsett om de är vektor- eller pixellager, och gå till Lager > Sammanfoga lager, eller välj Sammanfoga lager från meny i panelen Lager eller tryck på Kommando+E (macOS)/ Ctrl+E (Windows).
 • Lägg samman länkade lager: Om du vill lägga samman länkade lager markerar du de länkade lagren genom att välja Lager > Markera länkade lager, eller väljer Markera länkade lager på menyn i panelen Lager, och följer sedan stegen för sammanfogning av aktiva lager ovan.
Obs!

Du kan inte använda ett justerings- eller fyllningslager som mållager för en sammanslagning.

Lägga samman lager i en urklippsmask

 1. Dölj alla lager som du inte vill lägga samman.
 2. Markera urklippsmaskens baslager. Baslagret måste vara ett rasterlager.
 3. Välj Lägg samman urklippsmask på menyn Lager eller på panelmenyn Lager.

Mer information om urklippsmasker hittar du i Maskera lager med urklippsmasker.

Klona flera lager eller länkade lager

Förutom att lägga samman lager kan du även klona dem. Kloning ger dig möjlighet att lägga samman innehållet i flera lager till ett mållager och samtidigt låta de andra lagren vara oförändrade. När du klonar flera markerade lager eller länkade lager skapas ett nytt lager med det sammanlagda innehållet.

Det kan vara smart att använda kloning när du vill redigera flera lager med samma verktyg, men bara ett lager i taget. Med kloning kombineras de markerade lagren i ett nytt lager och lämnar de ursprungliga lagren orörda.

Du har följande kloningsalternativ att välja mellan:

 • Klona aktiva lager: Markera de lager som du vill klona och tryck sedan på Alternativ+Kommando+E (macOS)/Alt+Ctrl+E (Windows).
 • Klona synliga lager: Du kan avaktivera de lager du inte vill kolna genom att stänga av deras synlighet i menyn i panelen Lager och sedan trycka på Skift+Alternativ+Kommando+E (macOS)/Skift+Alt+Ctrl+E (Windows). Du kan också hålla ned Alternativ (macOS)/Alternativ (Windows) när du väljer Lägg samman synliga lager på menyn i panelen Lager för att lägga samman dem i ett nytt lager.

Lägga samman till ett lager

Sammanslagning innebär att alla synliga lager läggs samman i bakgrunden och dolda lager tas bort, vilket minskar filstorleken. Om några genomskinliga områden finns kvar fylls de med vitt. När du sparar en sammanlagd bild kan du inte återgå till det ursprungliga dokumentet eftersom lagren har lagts samman permanent.

Du har följande förenklingsalternativ att välja mellan:

 • Lägg samman lager: Om du vill lägga samman hela Photoshop-filen till ett lager går du till Lager > Lägg samman till ett lager eller välj Lägg samman till ett lager på menyn i panelen Lager.
 • Lägg samman alla lagereffekter: Om du bara vill lägga samman lagerstilarna till ett lager i stället för hela bildfilen väljer du Fil > Skript > Lägg samman alla lagereffekter till ett lager. Det gör att lagerstilarna kombineras med det lager som de är kopplade till. När du använder lagerstilar på vektorlager som Text- eller Formlager rastreras lagerstilarna.
 • Lägg samman alla masker: Om du vill använda masker permanent på tillhörande lager väljer du Fil > Skript > Lägg samman alla masker.

I bilden till vänster visar panelen Lager (med tre lager) och filstorleken före förenklingen. I bilden till höger visas panelen Lager efter förenklingen.

Obs!

När du konverterar en bild mellan vissa färglägen slås filen samman. Spara en kopia av filen med alla lager intakta om du vill kunna redigera originalbilden efter konverteringen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto