Grundläggande om utskrift

Oavsett om du skriver ut en bild på en vanlig skrivare eller skickar den till en prepress-maskin, är det bra att ha en del grundläggande kunskaper om utskrifter. Det gör jobbet enklare och hjälper dig att få ett snyggt slutresultat där bilden visas som du har tänkt dig.

Typer av utskrifter

För många Photoshop-användare betyder skriva ut en fil att de skickar bilden till en bläckstråleskrivare. Photoshop kan skicka din bild till en mängd olika utskriftsenheter så att den kan skrivas ut direkt på papper eller konverteras till en positiv eller negativ bild på film. I det senare fallet kan filmen användas för att skapa en tryckplåt för utskrift i en mekanisk tryckpress.

Typer av bilder

För de enklaste bilderna, till exempel teckningar, används endast en färg i en gråton. En mer avancerad bild, till exempel ett fotografi, har varierande färgtoner. Den här typen av bild kallas för en halvtonsbild.

Färgseparation

Bilder som ska reproduceras kommersiellt och innehålla mer än en färg måste skrivas ut på separata tryckplåtar, en för varje färg. Den här processen som kallas färgseparation kräver vanligtvis färgerna cyan, magenta, gult och svart (CMYK). I Photoshop kan du ange hur de olika plåtarna ska genereras.

Detaljrikedom

Detaljerna i en utskriven bild beror på bildupplösningen (pixlar per tum) och skrivarupplösningen (punkter per tum). De flesta laserskrivare har en utskriftsupplösning på 600 dpi, och Post Script-fotosättare har en upplösning på 1 200 dpi eller högre. Bläckstråleskrivare sprutar ut bläcket på papperet och resultatet består egentligen inte av punkter. De flesta bläckstråleskrivare har ändå en ungefärlig upplösning på mellan 300 och 720 dpi.

Datorutskrift

Om du inte arbetar på ett tryckeri eller en kopieringsbyrå skriver du förmodligen ut bilder på en vanlig kontorsskrivare, till exempel en bläckstråleskrivare, färgskrivare eller laserskrivare, och inte till en fotosättare. I Photoshop kan du styra hur bilden skrivs ut.

Bildskärmar visar bilder med ljus, medan vanliga skrivare återger bilder med hjälp av tryckfärger, bläck eller pigment. Därför kan en vanlig skrivare inte återge alla färger som visas på en bildskärm. Genom att använda vissa procedurer (t.ex. ett färghanteringssystem) i ditt arbetsflöde, kan du dock få förutsägbara resultat när du skriver ut bilder på en vanlig skrivare. Tänk på det här när du arbetar med en bild som du tänker skriva ut:

 • Om bilden är i RGB-läge ska du inte konvertera dokumentet till CMYK-läge om du skriver ut på en vanlig skrivare. Arbeta endast i RGB-läge. Vanligtvis är vanliga skrivare konfigurerade att acceptera RGB-data och att använda interna program för att konvertera till CMYK. Om du skickar CMYK-data konverterar de flesta vanliga skrivare informationen i alla fall, med oförutsägbara resultat.

 • Använd kommandot Korrekturfärger om du vill förhandsgranska en bild som den ser ut när den är utskriven på en enhet som du har en profil för.

 • Om du vill återge skärmfärger korrekt i utskriften måste du ta med färghantering i arbetsflödet. Arbeta med en bildskärm som är kalibrerad och profilerad. Bäst resultat får du om du skapar en egen profil för din skrivare och det papper du använder. Profilen som medföljer skrivaren kan dock ge ett acceptabelt resultat.

Photoshop innehåller följande utskriftskommandon i menyn Arkiv:

Skriv ut

Dialogrutan för utskrift visas. Där kan du förhandsgranska utskriften och ändra inställningarna. (Anpassade inställningar sparas som ny standard när du klickar på Klar eller Skriv ut.)

Skriv ut en kopia

Skriver ut en kopia av en fil utan att visa en dialogruta.

Obs!

Du kan inkludera utskriftskommandot i funktionsmakron för maximal effektivitet. (Alla utskriftsinställningar finns i en dialogruta i Photoshop.)

Ange utskriftsalternativ och skriva ut i Photoshop

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj skrivare, antal kopior och layoutorientering.

 3. I förhandsgranskningsområdet ställer du in bildens placering och skala visuellt i förhållande till vald pappersstorlek och orientering. Eller så anger du detaljerade alternativ till höger, för placering och storlek, färghantering, utskriftsmarkeringar osv.

  Mer information finns i Placera och skalförändra bilder och Skriva ut med färghantering från Photoshop.

  Obs!

  Öppna delen Färghantering (Mac OS) och skicka 16-bitarsdata för att få högsta möjliga kvalitet på svagt graderade färgtoner, exempelvis himmelsblått.

 4. Gör något av följande:
  • Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut bilden.
  • Klicka på Avbryt om du vill stänga dialogrutan utan att spara alternativen.
  • Klicka på Klart om du vill behålla alternativen och stänga dialogrutan.

Placera och skala bilder

Du kan ändra en bilds placering och skala med hjälp av alternativen i dialogrutan Skriv ut. Den skuggade ramen i papperets kant representerar det valda papperets marginaler, det vill säga det utskrivbara området är vitt.

En bilds grundläggande utskriftsstorlek bestäms av inställningarna för dokumentstorlek i dialogrutan Bildstorlek. Om du ändrar skalan på en bild i dialogrutan Skriv ut så ändras bara den utskrivna bildens storlek och upplösning. Om du till exempel ändrar skalan för en bild med en upplösning på 72 bildpunkter per tum till 50 % i dialogrutan Skriv ut, så skrivs bilden ut med 144 bildpunkter per tum. Inställningarna för dokumentstorlek i dialogrutan Bildstorlek ändras emellertid inte. I dialogrutan Skriv ut anger fältet Utskriftsupplösning, under Placering och storlek, utskriftsupplösningen med den aktuella skalinställningen.

Många drivrutiner för skrivare från tredje part har skalningsalternativ i dialogrutan med utskriftsinställningar. Storleksändringen påverkar allt på sidan, inklusive storleken på alla sidmarkeringar, t.ex. skärmärken och bildtexter, medan det procenttal för skalning som anges med kommandot Skriv ut bara påverkar storleken på den utskrivna bilden (inte storleken på sidmarkeringarna).

Obs!

Du kan undvika felaktig skalning genom att ange skalan i dialogrutan Skriv ut i stället för i dialogrutan Utskriftsformat. Ange inte ett procentvärde för skala i båda dialogrutorna.

Ändra en bilds placering på papperet

 1. Välj Arkiv > Skriv ut och öppna inställningarna för placering och storlek till höger. Gör sedan något av följande:

  • Markera kryssrutan Centrera bild om du vill centrera bilden i det utskrivbara området.
  • Avmarkera kryssrutan Centrera bild och ange värden för Överkant och Vänster om du vill placera bilden baserat på numeriska värden.
  • Avmarkera Centrera bild och dra bilden till förhandsgranskningsområdet.

Ändra utskriftsskala för en bild

 1. Välj Arkiv > Skriv ut och öppna inställningarna för placering och storlek till höger. Gör sedan något av följande:

  • Klicka på Skala för att passa media om du vill anpassa bilden till det utskrivbara området på papperet.
  • Avmarkera Skala för att passa media och ange värden för Skala, Höjd och Bredd om du vill skala om bilden baserat på numeriska värden.
  • Dra markeringsramen runt bilden i förhandsgranskningsområdet tills den får önskad skala.

  Obs!

  Om du får en varning om att bilden är större än papperets skrivbara yta klickar du på Avbryt. Välj Arkiv > Skriv ut, öppna inställningarna för placering och storlek till höger och välj Skala för att passa media.

 1. Med den rektangulära markeringsramen markerar du den del av bilden som du skriva ut.
 2. Välj Arkiv > Skriv ut och markera Skriv ut markerat område.
 3. Justera det markerade området, genom att dra i de trekantiga handtagen runt utskriftsområdet.
 4. Klicka på Skriv ut.

Om en bild innehåller vektorgrafik, till exempel figurer och text, kan dessa vektordata skickas till en PostScript-skrivare från Photoshop. När du väljer att ta med vektordata skickas en separat bild till skrivaren för varje textlager och varje vektorfigurlager. Dessa ytterligare bilder skrivs ut ovanpå grundbilden och avgränsas av deras vektorkonturer. Därför skrivs kanterna i vektorgrafik ut med skrivarens hela upplösning, även om innehållet i varje lager är begränsat till bildfilens upplösning.

Obs!

För vissa blandningslägen och lagereffekter krävs rastrerade vektordata.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. I alternativrutan till höger, bläddrar du till alternativet PostScript längst ned och öppnar det.

 3. Markera Inkludera vektordata.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy