Bitmappsbilder

I bitmappsbilder, eller rasterbilder, används ett rektangulärt rutnät med bildelement (pixlar eller bildpunkter) för att återge bilder. Varje pixel har en speciell plats och färgvärde. När du arbetar med bitmappsbilder redigerar du alltså pixlar snarare än objekt eller former. Bitmappsbilder kan effektivt återge fina färg- och tonövergångar och är därför det vanligaste elektroniska mediet för halvtonsbilder, till exempel fotografier och digitala målningar.

Bitmappsbilder är upplösningsberoende, vilket betyder att de innehåller ett bestämt antal pixlar. Av den anledningen kan de förlora i detaljrikedom och se ojämna ut om de förstoras på skärmen eller om de skrivs ut med en lägre upplösning än den som de har skapats för.

Photoshop: Bitmappsbild med olika förstoringsgrader
Exempel på en bitmappsbild vid olika förstoringsgrader

Bitmappsbilder kräver ibland mycket lagringsutrymme och måste ofta komprimeras för att hålla nere filstorleken när de används i vissa Creative Suite-komponenter. Du komprimerar exempelvis en bildfil i bildfilens ursprungliga program innan du importerar den till en layout.

Obs!

I Adobe Illustrator kan du dessutom skapa bitmappseffekter i teckningar med hjälp av effekter och grafikformat.

Vektorbilder

Vektorbilder (även kallade vektorformer eller vektorobjekt) består av linjer och kurvor som definieras av matematiska objekt kallade vektorer, som beskriver en bild utifrån bildens geometriska egenskaper.

Du kan fritt flytta eller modifiera vektorgrafik utan att förlora detaljrikedom eller skärpa eftersom vektorbilder är upplösningsoberoende, vilket betyder att bildens kanter förblir skarpa även om bildens storlek ändras, om den skrivs ut på en PostScript-skrivare, sparas i en PDF-fil eller importeras till ett vektorbaserat bildbehandlingsprogram. Det gör vektorbilder till det bästa alternativet för ritade objekt, t.ex. logotyper, som ska användas med olika storlekar och i olika medier.

Vektorobjekten som du skapar med rit- och formverktygen i Adobe Creative Suite är exempel på vektorbilder. Du kan använda kommandona Kopiera och Klistra in till att kopiera vektorbilder mellan olika Creative Suite-komponenter.

Kombinera vektorgrafik och bitmappsbilder

När vektorgrafik och bitmappsbilder kombineras i ett dokument är det viktigt att komma ihåg att det bildresultat du ser på skärmen inte alltid stämmer överens med hur bilden kommer att se ut i sitt slutgiltiga medium (den kan till exempel komma att tryckas i ett tryckeri, skrivas ut på en skrivare eller visas på webben). Följande faktorer påverkar bildens slutgiltiga kvalitet:

Genomskinlighet

Många effekter medför att delvis genomskinliga pixlar läggs till i teckningen. Om bilden innehåller genomskinliga partier utförs en process i Photoshop som kallas för sammanläggning innan bilden skrivs ut eller exporteras. I de flesta fall får du bäst resultat om du använder standardprocessen för sammanläggning. Om bilden däremot innehåller komplexa områden som överlappar varandra och du vill ha ett högupplöst resultat, bör du förhandsvisa sammanläggningseffekterna.

Bildupplösning

Antalet pixlar per tum (ppi) i en bitmappsbild. Om du använder för låg upplösning för en utskriven bild uppstår pixelförvandling, med stora, grova pixlar i utskriften. Om du använder för hög upplösning (pixlar som är mindre än vad skrivaren kan återge) ökar filstorleken utan att kvaliteten på den utskrivna bilden ökar och utskriften av bilden blir väldigt långsam.

Utskriftsupplösning och rastertäthet

Antalet punkter per tum (dpi) och antalet linjer per tum (lpi) i ett raster. Den utskrivna bildens detaljkvalitet bestäms av förhållandet mellan bildupplösning, utskriftsupplösning och skärmtäthet.

Färgkanaler

Alla Photoshop-bilder innehåller en eller flera kanaler, och i varje kanal lagras information om färgelement i bilden. Antalet standardfärgkanaler i en bild beror på bildens färgläge. Som standard innehåller bitmappsläges-, gråskale- och duplexbilder samt indexerade färgbilder en kanal. RGB- och Lab-bilder innehåller tre kanaler och CMYK-bilder fyra. Du kan lägga till kanaler i alla bildtyper utom i bitmappsbilder. Mer information finns i Färglägen.

Kanaler i färgbilder är i själva verket gråskalebilder som representerar var och en av de olika färgkomponenterna i en bild. En RGB-bild har till exempel separata kanaler för rött, grönt och blått.

Förutom färgkanaler kan du lägga till alfakanaler i en bild för att lagra och redigera markeringar som masker, och dekorfärgskanaler om du vill använda dekorfärgsplåtar för tryckning. Mer information finns i Grundläggande om kanaler.

Bitdjup

Bitdjupet anger hur mycket färginformation som finns för varje pixel i en bild. Ju fler informationsbitar per pixel, desto fler tillgängliga färger och desto exaktare färgåtergivning. En bild med bitdjupet 1 har till exempel pixlar med två möjliga värden: svart eller vitt. En bild med bitdjupet 8 har 28, dvs. 256, möjliga värden. Bilder i gråskaleläge med bitdjupet 8 har 256 möjliga gråskalevärden.

RGB-bilder består av tre färgkanaler. En RGB-bild med 8 bitar per pixel har 256 möjliga värden för varje kanal vilket resulterar i mer än 16 miljoner möjliga färgvärden. RGB-bilder med 8 bitar per kanal (bpc) kallas ibland för 24-bitarsbilder (8 bitar × 3 kanaler = 24 bitar data för varje pixel).

Förutom bilder med 8 bitar per kanal kan Photoshop även hantera bilder som innehåller 16 eller 32 bitar per kanal. Bilder med 32 bitar per kanal kallas också för HDR-bilder (High Dynamic Range).

Stöd för 16-bitarsbilder i Photoshop

Photoshop stöder följande typer av arbete med bilder med 16 bitar per kanal:

 • Arbeta i läget Gråskala, RGB-färg, CMYK-färg, Lab-färg eller Flerkanalsläge.

 • Alla verktygen i verktygslådan, förutom verktyget Konsthändelsepensel, kan användas med bilder med 16 bitar per kanal.

 • Kommandon för färg- och tonjustering kan användas

 • Du kan arbeta med lager, däribland justeringslager, i bilder med 16 bitar per kanal.

 • Flera filter i Photoshop kan användas med bilder med 16 bitar per kanal.

  Om du vill kunna använda vissa Photoshop-funktioner (exempelvis vissa filter) kan du konvertera en bild med 16 bitar per kanal till 8 bitar per kanal. Du bör använda kommandot Spara som och konvertera en kopia av bildfilen så att den fullständiga bildinformationen med 16 bitar per kanal bevaras i originalfilen.

Konvertera till andra bitdjup

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill konvertera mellan 8 och 16 bitar per kanal väljer du Bild > Läge > 16 bitar/kanal eller 8 bitar/kanal.

  • Om du vill konvertera från 8 eller 16 bitar per kanal till 32 bitar per kanal väljer du Bild > Läge > 32 bitar/kanal.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy