Ett filter som används på ett smart objekt kallas för ett smart filter. Smarta filter visas på panelen Lager under det smarta objekt som de tillämpas på. Smarta filter är icke-förstörande eftersom du kan justera, flytta och dölja dem.

Du kan använda alla Photoshop-filter (som har aktiverats för användning med smarta filter) som smarta filter, förutom Linsoskärpa, Låga, Bildram, Träd och Gränspunkt. Dessutom kan du använda Skugga/Högdager som smarta filter.

Om du vill arbeta med smarta filter markerar du ett smart objekt, väljer ett filter och anger filteralternativ. När du har tillämpat ett smart filter kan du justera, flytta eller ta bort det.

Om du vill visa eller dölja vyn med smarta filter klickar du på triangeln bredvid ikonen för det smarta filtret, som visas till höger om det smarta objektet på panelen Lager. (Du kan använda samma teknik för att visa eller dölja lagerstilar.) Du kan också välja Panelalternativ på panelmenyn Lager och sedan markera Expandera nya effekter i dialogrutan.

Använd filtermasker för att selektivt maskera effekterna som skapas med smarta filter.

Videosjälvstudiekurs: Lär dig använda smarta Photoshop-filter

Videosjälvstudiekurs: Lär dig använda smarta Photoshop-filter
Infinite Skills

Använda ett smart filter

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda ett smart filter på ett smart objektlager (hela lagret) markerar du lagret på panelen Lager.

  • Om du vill begränsa det smarta filtrets effekter till ett visst område i ett smart objekt markerar du området.

  • Om du vill använda ett smart filter på ett vanligt lager markerar du lagret och väljer Filter > Konvertera för smarta filter och klickar på OK.

 2. Gör något av följande:
  • Välj ett filter på Filter-menyn. Du kan välja valfritt filter, inklusive tredjepartsfilter som har stöd för smarta filter, förutom filtren Extrahera, Gör flytande, Mönsterverktyg och Gränspunkt.

  • Välj Bild > Justeringar > Skuggor/högdagrar.

  Obs!

  Om du använder ett eller flera filter från filtergalleriet visas de som en grupp med namnet ”Filtergalleri” på panelen Lager. Du kan redigera enskilda filter genom att dubbelklicka på en post i filtergalleriet.

 3. Ange filteralternativ och klicka på OK.

  Det smarta filtret visas under raden Smarta filter på panelen Lager under det smarta objektet. Om en varningsikon visas bredvid ett smart filter på panelen Lager betyder det att filtret inte stöder bildens färgläge eller djup.

När du har använt ett smart filter kan du dra det (eller en hel grupp med smarta filter) till ett annat smart objekt på panelen Lager genom att hålla ned Alt och dra. Du kan inte dra smarta filter till vanliga lager.

Redigera ett smart filter

Om ett smart filter innehåller redigerbara inställningar kan du ändra det när du vill. Du kan också ändra blandningsalternativ för smarta filter.

Obs!

När du ändrar ett smart filter kan du inte förhandsvisa överliggande filter. När du har redigerat det smarta filtret visas de överliggande filtren igen.

Redigera inställningar för smart filter

 1. Dubbelklicka på det smarta filtret på panelen Lager.
 2. Ange filteralternativ och klicka på OK.

Ändra blandningsalternativ för smarta filter

Att redigera blandningsalternativ för smarta filter påminner om att använda kommandot Tona när du tillämpar ett filter på ett vanligt lager.

 1. Dubbelklicka på ikonen Redigera blandningsalternativ  bredvid filtret i panelen Lager.
 2. Ange blandningsalternativ och klicka på OK.

Dölja smarta filter

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill dölja ett enstaka smart filter klickar du på ögonikonen () bredvid det smarta filtret i panelen Lager. Om du vill visa det smarta filtret klickar du i kolumnen igen.

  • Om du vill dölja alla smarta filter som används för ett smart objekt klickar du på ögonikonen () bredvid Smarta filter i panelen Lager. Om du vill visa de smarta filtren klickar du i kolumnen igen.

Byta ordning på, duplicera eller ta bort smarta filter

Du kan ändra ordning på smarta filter på panelen Lager, duplicera dem eller ta bort smarta filter om du inte längre vill använda dem för ett smart objekt.

Byta ordning på smarta filter

 1. Dra ett smart filter uppåt eller nedåt i listan på panelen Lager. (Dubbelklicka på Filtergalleri om du vill ändra ordningen på filtren.)

  I Photoshop används smarta filter nedifrån och upp.

Duplicera smarta filter

 1. Håll ned Alt och dra det smarta filtret på panelen Lager från ett smart objekt till ett annat, eller till en annan plats i listan med smarta filter.

  Obs!

  Om du vill duplicera alla smarta filter håller du ned Alt och drar ikonen för smarta filter som visas bredvid det smarta objektet.

Ta bort smarta filter

 • Om du vill ta bort ett enstaka smart filter drar du det till ikonen Ta bort () längst ned i panelen Lager.
 • Om du vill ta bort alla smarta filter som har använts på ett smart objekt markerar du det smarta objektet och väljer Lager > Smart filter > Ta bort smarta filter.

Maskera smarta filter

När du tillämpar ett smart filter på ett smart objekt visas en tom (vit) maskminiatyr bredvid Smarta filter på panelen Lager under det smarta objektet. Som standard visar den här masken hela filtereffekten. (Om du gör en markering innan du tillämpar det smarta filtret visas rätt mask i stället för en tom mask bredvid Smarta filter på panelen Lager.)

Använd filtermasker för att selektivt maskera smarta filter. När du maskerar smarta filter tillämpas maskeringen på alla smarta filter. Du kan inte maskera enskilda smarta filter.

Filtermasker fungerar i stort sätt på samma sätt som lagermasker och du kan använda praktiskt taget samma tekniker. Filtermasker lagras, precis som lagermasker, som alfakanaler på panelen Kanaler och maskernas gränser kan läsas in som en markering.

På samma sätt som lagermasker kan du måla en filtermask. Områden som du målar med svart döljs, områden som du målar med vitt visas och områden som du målar med gråtoner visas med varierande genomskinlighetsgrad.

Använd kontrollerna i panelen Masker om du vill ändra filtermaskens täthet, lägga till ludd vid maskens kanter eller invertera masken.

Obs!

Lagermasker länkas som standard till vanliga lager eller smarta objekt. Om du flyttar lagermasken eller lagret med hjälp av flyttverktyget flyttas de som en enhet.

Maskera smarta filtereffekter

 1. Klicka på miniatyrbilden för filtermasken på panelen Lager för att aktivera den.

  En ram visas runt miniatyrbilden av masken.

 2. Markera något av redigerings- eller målarverktygen.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill dölja delar av filtret målar du masken med svart.

  • Om du vill visa delar av filtret målar du masken med vitt.

  • Om du vill göra filtret delvis synligt målar du masken med grått.

  Obs!

  Du kan också använda bildjusteringar och filter för filtermasker.

Ändra filtermaskopacitet eller luddmaskkanter

 1. Klicka på miniatyrbilden för filtermasken på panelen Lager, eller markera lagret Smart objekt och klicka på knappen Filtermask på panelen Masker.
 2. Dra täthetsreglaget på panelen Masker om du vill anpassa maskopaciteten, och luddreglaget om du vill använda ludd vid maskens kanter. Mer information finns i Justera maskopacitet och -kanter.

  Obs!

  Alternativet Maskkant är inte tillgängligt för filtermasker.

Invertera en filtermask

 1. Klicka på miniatyrbilden för filtermasken på panelen Lager, och klicka sedan på Invertera på panelen Masker.

Visa bara filtermasken

 1. Håll ned Alt och klicka på miniatyrbilden för filtermasken på panelen Lager. Om du vill visa det smarta objektet håller du ned Alt och klickar på miniatyrbilden för filtermasken igen.

Flytta eller kopiera filtermasker

 • Om du vill flytta masken till ett annat smart filter drar du masken till det andra smarta filtret.
 • Om du vill kopiera masken håller du ned Alt och drar masken till ett annat smart filter.

Inaktivera en filtermask

 1. Gör något av följande:
  • Skift-klicka på filtermaskens miniatyrbild i panelen Lager.

  • Klicka på miniatyrbilden för filtermasken i panelen Lager, och klicka sedan på Inaktivera/aktivera mask () i panelen Masker.

  • Välj Lager > Smart filter > Inaktivera filtermask.

  När masken är inaktiverad visas ett rött kryss över miniatyrbilden för filtermasken och det smarta filtret visas utan maskering. Om du vill aktivera masken på nytt håller du ned Skift och klickar på miniatyrbilden för det smarta filtret igen.

Ta bort en smart filter-mask

 • Klicka på miniatyrbilden för filtermasken i panelen Lager och klicka på ikonen Ta bort () i panelen Masker.
 • Dra miniatyrbilden för filtermasken i panelen Lager till ikonen Ta bort.
 • Markera det smarta filtret och välj Lager > Smarta filter > Ta bort filtermask.

Lägga till en filtermask

Om du tar bort en filtermask kan du lägga till en annan mask.

 • Om du vill lägga till en tom mask markerar du det smarta objektet och klickar sedan på knappen Filtermask i panelen Masker.
 • Om du vill lägga till en mask som baseras på en markering skapar du en markering, högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (OS X) på raden Smarta filter i panelen Lager och väljer Lägg till filtermask.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy