Obs!

För Photoshop-versioner före Photoshop CC är vissa av funktionerna som diskuteras i den här artikeln eventuellt bara tillgängliga om du har Photoshop Extended. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop.

Omforma videolager

Du kan omvandla ett videolager på samma sätt som du omvandlar andra lager i Photoshop. Du måste emellertid konvertera videolagren till smarta objekt innan du kan omforma dem.

 1. Markera videolagret på panelen Tidslinje eller panelen Lager.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Omforma fritt om du vill använda handtagen i dokumentfönstret för att omvandla videoklippet.
  • Välj Redigera > Omvandling och välj sedan en omvandling på undermenyn.

  Om videolagret inte är ett smart objekt ombeds du av Photoshop att konvertera det.

Skapa nya videolager

Du kan skapa nya videolager genom att lägga till en videofil som ett nytt lager eller skapa ett tomt lager.

Öppna en videofil

 1. Välj Arkiv > Öppna, markera en videofil och klicka på Öppna.

Videoklippet visas i ett videolager i ett nytt dokument.

Lägga till en videofil som ett nytt videolager

 1. Kontrollera att panelen Tidslinje visas i tidslinjeläge för det aktiva dokumentet.

 2. Välj Lager > Videolager > Nytt videolager från fil.
 3. Klicka på en video- eller bildsekvensfil och klicka på Öppna.

Lägga till ett tomt videolager

 1. Kontrollera att panelen Tidslinje visas i tidslinjeläge för det aktiva dokumentet.

 2. Välj Lager > Videolager > Nytt tomt videolager.

Ange när ett lager ska visas i en video eller animering

Du kan använda olika metoder för att ange när ett lager ska visas i en video eller animering. Till exempel kan du beskära (dölja) bildrutor i början eller slutet av ett lager. Detta ändrar lagrets start- och slutpunkter i en video eller en animering. (Den första bildrutan som visas kallas för ingångspunkt, och den sista bildrutan kallas för utgångspunkt.) Du kan också dra lagrets hela varaktighetsfält till en annan plats i tidslinjen.

 1. Markera lagret på panelen Tidslinje.

 2. Gör något av följande:
  • Dra i början och slutet i lagrets varaktighetsfält om du vill ange in- och utgångspunkterna för ett lager.
  • Dra lagrets varaktighetsfält till det avsnitt i tidslinjen där du vill att lagret ska visas.

  Obs!

  Det bästa resultatet uppnås om du drar lagrets varaktighetsfält när fältet har beskärts.

  Photoshop, dra lagrets varaktighetsfält
  Lager (i tidslinjeläge) med markerat varaktighetsfält redo att dras

  • Flytta indikatorn för aktuell tid till den bildruta som du vill använda som den nya ingångs- eller utgångspunkten och välj Beskär lagerstartpunkt till aktuell tid eller Beskär lagerslutpunkt till aktuell tid i panelmenyn.

  Lagrets varaktighet förkortas genom att bildrutorna mellan indikatorn för aktuell tid och lagrets start- eller slutpunkt döljs. (Du kan visa de dolda bildrutorna genom att förlänga ändarna på lagervaraktighetsfältet.)

  • Använd nyckelrutor om du vill ändra lagrets opacitet vid särskilda tidpunkter eller bildrutor.

  Obs!

  Om du vill ta bort film i ett eller flera lager använder du kommandot Lyft arbetsyta. Om du vill ta bort en viss varaktighet från alla video- eller animeringslager använder du kommandot Extrahera arbetsyta.

Beskära eller flytta ett videolager

Beskär lagret för att dölja bildrutor i början eller slutet av ett video- eller animeringslager. Flytta videolagret för att starta eller avsluta video vid en annan tidpunkt.

Obs!

Om du flyttar videolager, blir ändringarna permanenta när du sparar filen. Om du beskär video kan du dock återställa den genom att förlänga lagervaraktighetsfältets ändar igen.

 1. Markera det lager som du vill redigera på panelen Tidslinje eller Lager.

 2. Flytta indikatorn för aktuell tid till den bildruta (eller tid) som du vill använda som den nya ingångs- eller utgångspunkten.
 3. Välj något av följande alternativ på panelmenyn på panelen Animering:

  Flytta lagerstartpunkt till aktuell tid

  Flyttar permanent början av lagret till indikatorn för aktuell tid.

  Flytta lagerslutpunkt till aktuell tid

  Flyttar permanent slutet av lagret till indikatorn för aktuell tid.

  Beskär lagerstartpunkt till aktuell tid

  Döljer tillfälligt delen från indikatorn för aktuell tid till början av lagret.

  Beskär lagerslutpunkt till aktuell tid

  Döljer tillfälligt delen från indikatorn för aktuell tid till slutet av lagret.

Obs!

Du kan också använda kommandot Lyft arbetsyta om du vill dölja bildrutor i ett eller flera lager, eller kommandot Extrahera arbetsyta om du vill dölja ett särskilt avsnitt i alla lager i en video eller animering.

Lyft arbetsyta

En del av filmen i markerade lager kan tas bort, så att en lucka med samma varaktighet som den borttagna delen visas.

 1. Markera de lager som du vill redigera.
 2. Ange arbetsytan på panelen Tidslinje för att definiera varaktigheten för de markerade lager som du vill utesluta.

 3. Välj Lyft arbetsyta i panelmenyn.

Photoshop, före Lyft arbetsyta
Lager innan kommandot Lyft arbetsyta har använts

Photoshop, efter Lyft arbetsyta
Lager när kommandot Lyft arbetsyta har använts

Extrahera arbetsyta

Använd kommandot Extrahera arbetsyta för att ta bort delar av video och automatiskt ta bort tidsluckan. Det återstående innehållet kopieras till nya videolager.

 1. Markera de lager som du vill redigera.
 2. Ange arbetsytan på panelen Tidslinje för att definiera varaktigheten för den video eller animering som du vill utesluta.

 3. Välj Extrahera arbetsyta i panelmenyn.

Dela upp videolager

Ett videolager kan delas upp i två nya videolager vid den bildruta som du anger.

 1. Markera ett videolager på panelen Tidslinje.

 2. Flytta indikatorn för aktuell tid till den tid eller bildruta där du vill dela upp videolagret.
 3. Klicka på panelmenyikonen och välj Dela upp lager.

  Det markerade videolagret dupliceras och visas direkt ovanför de ursprungliga lagret på panelen Tidslinje. Det ursprungliga lagret beskärs från startpunkten till den aktuella tidpunkten och det duplicerade lagret beskärs från slutpunkten till den aktuella tidpunkten.

Photoshop, före Dela upp lager
Ursprungligt lager innan kommandot Dela upp lager har använts

Photoshop, efter Dela upp lager
Resulterande två lager när kommandot Dela upp lager har använts

Gruppera lager i en video eller animering

När du lägger till fler lager i din video eller animering kanske du vill organisera dem i en hierarki genom att gruppera lagren. Photoshop bevarar bildrutorna i din video eller animering i grupperade lager.

Du kan också gruppera en grupp med lager. Förutom att dina lager kapslas i en mer komplex hierarki kan du också samtidigt animera opaciteten för alla grupperade lager när du grupperar en grupp lager. Panelen Animering visar en grupp med grupperade lager med en gemensam lageregenskap för opacitet.

Obs!

Att gruppera videolager i Photoshop påminner om förkomponering i Adobe After Effects.

 1. Välj två eller flera lager i panelen Lager och gör något av följande:
  • Välj Lager > Gruppera lager.
  • Välj Lager > Smarta objekt > Konvertera till smart objekt.

Rastrera videolager

När du rastrerar videolager förenklas det markerade lagret till en sammansättning av den bildruta som är markerad på panelen Animering. Även om du kan rastrera mer än ett videolager åt gången kan du bara använda den aktuella bildrutan för det översta videolagret.

 1. Markera videolagret i panelen Lager.
 2. Flytta indikatorn för aktuell tid på panelen Tidslinje till den bildruta som du vill behålla när du rastrerar videolagret.

 3. Gör något av följande:
  • Välj Lager > Rastrera > Video.
  • Välj Lager > Rastrera > Lager.

  Obs!

  Om du vill rastrera mer än ett videolager åt gången markerar du lagren i panelen Lager, flyttar indikatorn för aktuell tid till den bildruta som du vill bevara i det översta videolagret och väljer Lager > Rastrera > Lager.

Videosjälvstudiekurs: Så här skapar du animerade GIF-bilder

Videosjälvstudiekurs: Så här skapar du animerade GIF-bilder
Photoshops produktchef Bryan O'Neil Hughes visar hur du skapar animerade GIF-bilder i det här avsnittet av Photoshop Playbook.
Adobe Photoshop

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy