Lägga till en villkorsstyrd lägesändring i ett funktionsmakro

Du kan ange villkor för en lägesändring så att konverteringen äger rum under ett funktionsmakro, dvs. en serie kommandon som används i följd på en fil eller en grupp filer. När en lägesändring ingår i ett funktionsmakro kan det uppstå ett fel om filen som öppnas inte har det källäge som har angetts i funktionsmakrot. Ett steg i ett funktionsmakro kan t.ex. vara att konvertera en bild med källäget RGB till målläget CMYK. Om du utför det här funktionsmakrot på en bild i gråskaleläge eller något annat källäge förutom RGB, uppstår det ett fel.

Vid inspelning av ett funktionsmakro kan du ange ett eller flera källägen och ett målläge med kommandot Ändra färgläge.

  1. Börja spela in ett funktionsmakro.
  2. Välj Arkiv > Automatisera > Ändra färgläge.
  3. Välj ett eller flera lägen som källägen i dialogrutan Ändra färgläge. Du kan också använda knapparna Alla eller Inga om du vill markera alla lägen eller inget läge.
  4. Välj ett målläge på snabbmenyn Läge.
  5. Klicka på OK. Den villkorsstyrda lägesändringen visas som ett nytt steg i panelen Funktionsmakron.