Former och banor

När du ritar i Adobe Photoshop skapar du vektorformer och banor. I Photoshop ritar du med hjälp av olika formverktyg, ritstift och frihandsritstift. Olika alternativ för verktygen hittar du i alternativfältet.

Innan du börjar rita i Photoshop måste du välja ritläge i alternativfältet. Det läge du väljer att rita i bestämmer om du skapar vektorformer i ett eget lager, en arbetsbana i ett befintligt lager eller en rastrerad form i ett befintligt lager.

Vektorformer är linjer och kurvor som du ritar med formverktyg eller ritstift. (Se Rita former och Rita med ritstiftet.) Vektorformer påverkas inte av upplösningen - de behåller sina skarpa kanter när de förstoras eller förminskas eller när de skrivs ut på en PostScript-skrivare, sparas i en PDF-fil eller importeras till ett vektorbaserat grafikprogram. Du kan skapa bibliotek med egna former och redigera konturen för en form (kallas för bana) samt dess attribut (till exempel linje, fyllningsfärg och stil).

Banor är konturer som du kan göra till markeringar eller fylla och linjera med färg. Du kan enkelt ändra en banas form genom att redigera dess fästpunkter.

En arbetsbana är en tillfällig bana som visas i panelen Banor och som definierar formens kontur.

Du kan använda banor på flera sätt:

Ritlägen

Du kan rita i tre olika lägen med form- och ritstiftsverktygen i Photoshop. Välj läge genom att välja en ikon i alternativfältet när ett formverktyg eller ritstift är markerat.

Formlager

Skapar en form i ett separat lager. Du kan skapa formlager med formverktyg och ritstift. Det är enkelt att flytta, justera, distribuera och ändra storlek på formlager, så de passar perfekt för grafik på webbsidor. Du kan välja att rita flera former i ett lager. Ett formlager består av ett fyllningslager som anger formens färg, och en länkad vektormask som definierar formens kontur. Formens kontur är en bana som visas i panelen Banor.

Banor

Ritar en arbetsbana i det aktuella lagret som du sedan kan använda för att göra en markering, skapa en vektormask eller fylla och linjera med färg till rastergrafik (ungefär som om du skulle använda ett målarverktyg). En arbetsbana är bara tillfällig om du inte sparar den. Alla banor visas i panelen Banor.

Fyll pixlar

Målar direkt i ett lager, ungefär som ett målarverktyg. När du arbetar i det här läget skapar du rasterbilder i stället för vektorgrafik. Du arbetar med målade former precis som med rasterbilder. Endast formverktygen fungerar i det här läget.

Photoshop: Ritalternativ
Ritalternativ

A. Formlager B. Banor C. Fyll pixlar 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy