Visa bilder i flera fönster

I dokumentfönstret visas dina bilder. Du kan öppna flera fönster när du vill visa olika bilder eller olika vyer av samma bild. En lista över öppna fönstren visas på menyn Fönster. Placera en öppen bild längst fram genom att välja filnamnet längst ned på menyn Fönster. Tillgängligt minne kan begränsa antalet fönster som en bild kan visas i samtidigt.

 1. Välj Fönster > Ordna > Nytt fönster för [filnamn].
 2. Om du vill ordna fönstren väljer du Fönster > Ordna och sedan ett av följande:

  Överlappande

  Ordnar alla odockade fönster överlappande från skärmens övre vänstra hörn ned mot det nedre högra hörnet.

  Platta

  Visar fönstren sida vid sida. När du stänger bilder ändras storleken på de öppna fönstren så att det tillgängliga utrymmet fylls.

  Flyt i fönster

  Låter bilden flyta fritt.

  Flyt alla i fönster

  Låter alla bilder flyta fritt.

  Slå samman alla till flikar

  Visar en bild i fullskärmsläge och minimerar övriga bilder till flikar.

  Obs!

  Du kan använda alternativet Bläddra genom alla fönster för handverktyget om du vill bläddra genom alla öppna bilder. Välj det i alternativfältet och dra i en bild när du vill bläddra igenom alla synliga bilder.

Matcha zoomning och plats i flera bilder

Matcha endast zoom

 1. Öppna en eller flera bilder, eller öppna en bild i flera fönster.
 2. Välj Fönster > Ordna > Sida vid sida så placeras bilderna sida vid sida.
 3. Välj zoomverktyget och gör något av följande:
  • Välj Zooma i alla fönster i alternativfältet och klicka sedan på en av bilderna. De övriga bilderna zoomas in och ut med samma faktor.

  • Välj Fönster > Ordna > Matcha zoomning. Håll ned Skift och klicka på en av bilderna. De övriga bilderna zoomas in och ut med samma förstoring.

Matcha endast plats

 1. Öppna en eller flera bilder, eller öppna en bild i flera fönster.
 2. Välj Fönster > Ordna > Sida vid sida.
 3. Gör något av följande:
  • Välj Fönster > Ordna > Matcha plats.

  • Välj handverktyget, välj Bläddra genom alla fönster i alternativfältet och visa sedan ett annat område i en av bilderna genom att dra. (Aktivera detta alternativ tillfälligt genom att hålla ned Skift-tangenten medan du drar med handverktyget.)

Obs!

Den vågräta och den lodräta rullningslisten ställs automatiskt in på samma ställe. Du måste kanske rulla manuellt för att kunna se kanterna på bilden.

Matcha zoom och plats

 1. Öppna en eller flera bilder, eller öppna en bild i flera fönster.
 2. Välj Fönster > Ordna > Sida vid sida.
 3. Välj Fönster > Ordna > Matcha alla.
  Photoshop: Med och utan kommandot Matcha alla valt
  Without Match All command (top), and with Match All command (bottom) selected

 4. Välj zoomverktyget eller handverktyget.
 5. Markera en av bilderna, håll ned Skift och klicka i och dra ett område i en bild. De övriga bilderna förstoras till samma procentvärde och fästs vid området som du klickade på.