Med kommandot Montera läggs ett foto, en teckning eller någon annan Photoshop-stödd fil, till som ett smart objekt i ditt dokument. Smarta objekt kan skalas, flyttas, skevas, roteras eller tänjas utan att bilden försämras.

Montera en fil i Photoshop

 1. Öppna Photoshop-dokumentet där du ska montera teckningen eller fotot.
 2. Gör något av följande:
  • (Photoshop) Välj Arkiv > Montera, markera den fil du vill montera och klicka på Montera.

  Obs!

  Du kan även dra en fil från Windows eller Mac till en öppen Photoshop-bild.

  • (Bridge) Markera filen och välj Arkiv > Montera > I Photoshop.
 3. Om du monterar en fil i formatet PDF eller Illustrator (AI) öppnas dialogrutan Placera PDF. Markera den sida eller bild du vill montera, välj beskärningsalternativ och klicka på OK. Mer information om dialogrutan Placera PDF finns i Montera PDF- eller Illustrator-filer i Photoshop.

  Den monterade bilden visas i en markeringsram mitt i Photoshop-bilden. Bilden behåller de ursprungliga proportionerna, men om bilden är större än Photoshop-bilden ändras den monterade bildens storlek så att den får plats.

  Obs!

  Förutom kommandot Montera kan en Adobe Illustrator-bild också läggas till som ett smart objekt genom att den kopieras i Illustrator och sedan klistras in i ett Photoshop-dokument. Se Klistra in Adobe Illustrator-bilder i Photoshop.

 4. (Valfritt) Du kan flytta eller omforma den monterade bilden på något av följande sätt:
  • Du kan flytta den monterade bilden genom att placera pekaren i markeringsrutan och dra eller genom att ange ett värde för X som anger avståndet mellan den monterade bildens mittpunkt och dokumentets vänsterkant. Ange ett värde för Y som motsvarar avståndet mellan den monterade bildens mittpunkt och dokumentets överkant.

  • Du kan skala den monterade bilden genom att dra i något av markeringsramens hörn eller ange värden för B och H i alternativfältet. Håll ned Skift om du vill behålla proportionerna medan du drar.

  • Du kan rotera den monterade bilden genom att placera pekaren utanför markeringsramen (pekaren ändras till en böjd pil) och dra, eller genom att ange ett värde (i grader) för alternativet Rotation  i alternativfältet. Den monterade bilden roteras runt sin mittpunkt. Du kan justera mittpunkten genom att dra den till en ny plats eller klicka på ett handtag på mittpunktsikonen i alternativfältet.

  • Du kan skeva den monterade bilden genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dra i ett av markeringsramens sidohandtag.

  • Du kan tänja den monterade bilden genom att välja Redigera > Omforma > Tänj och sedan välja en tänjning på snabbmenyn för tänjningsstilar i alternativfältet.

   Om du väljer Egen på snabbmenyn för tänjningsstilar kan du sedan tänja bilden genom att dra i kontrollpunkterna, i ett segment av markeringsrutan eller rutnätet, eller i ett område inom rutnätet.

 5. Ange önskat värde för alternativet Kantutjämning i alternativfältet om du monterar en bild i formatet PDF, EPS eller Adobe Illustrator. Om du vill tona kantpixlarna vid rastreringen markerar du alternativet Kantutjämning. Om du vill skapa en skarp övergång mellan kantpixlarna vid rastreringen avmarkerar du alternativet Kantutjämning.
 6. Gör något av följande:
  • Klicka på Genomför  i alternativfältet eller tryck på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) när du vill genomföra monteringen av bilden i ett nytt lager.

  • Klicka på Avbryt  i alternativfältet eller tryck på Esc om du vill avbryta monteringen.

Montera PDF- eller Illustrator-filer i Photoshop

När du monterar en fil i formatet PDF eller Adobe Illustrator anger du alternativ i dialogrutan Placera PDF.

 1. Öppna måldokumentet i Photoshop och montera PDF- eller Adobe Illustrator-filen.
 2. Välj Sida eller Bild under Markera i dialogrutan Montera PDF, beroende på vilka av elementen i PDF-dokumentet du vill importera. Om det finns flera sidor eller bilder i PDF-filen klickar du på miniatyrbilden för den sida eller bild du vill montera.

  Obs!

  På menyn Miniatyrstorlek kan du justera miniatyrvisningen i förhandsvisningsfönstret. Alternativet Anpassa sida innebär att en miniatyr visas i förhandsvisningsfönstret. En rullningslist visas om det finns flera objekt.

 3. Under Sidalternativ väljer du på menyn Beskär till ett alternativ som anger vilken del av PDF- eller AI-dokumentet som ska tas med:

  Markeringsram

  Beskär till det minsta rektangulära område som innefattar all text och alla bilder på sidan. Med det här alternativet elimineras överflödigt tomt utrymme.

  Medieruta

  Beskär till sidans ursprungliga storlek.

  Beskärningsruta

  Beskär till PDF-filens urklippsområde (beskärningsmarginaler).

  Utfallsruta

  Beskär till det område som finns angivet i PDF-filen för begränsningar som medförs av produktionsprocessen, t.ex. skärning, vikning och tilljämning.

  Trimruta

  Beskär till området som har angetts för sidans tilltänkta slutstorlek.

  Teckningsruta

  Beskär till det område som har angetts i PDF-filen för montering av PDF-informationen i ett annat program.

 4. Stäng dialogrutan Placera PDF genom att klicka på OK.
 5. Ange eventuellt alternativ för placering, skalning, skevning, rotation, tänjning och kantutjämning i alternativfältet.
 6. Klicka på Genomför  när du vill montera bilden som ett smart objekt i ett nytt lager i måldokumentet.

Klistra in Adobe Illustrator-bilder i Photoshop

Du kan kopiera bilder från Adobe Illustrator och klistra in dem i ett Photoshop-dokument.

 1. I Adobe Illustrator anger du inställningar för kopiera och klistra in-funktionen:
  • Om du vill att bilden automatiskt ska rastreras när du klistrar in den i ett Photoshop-dokument inaktiverar du alternativen PDF och AICB (ingen genomskinlighet) i inställningarna för filhantering och urklipp.

  • Om du vill att bilden ska klistras in som ett smart objekt, en rastrerad bild, en bana eller ett formlager aktiverar du alternativen PDF och AICB (ingen genomskinlighet) i inställningarna för filhantering och urklipp.

 2. Öppna en fil i Adobe Illustrator, markera bilden du vill kopiera och välj Redigera > Kopiera.
 3. Öppna Photoshop-dokumentet där Adobe Illustrator-bilden ska klistras in och välj Redigera > Klistra in.

  Obs!

  Om alternativen PDF och AICB (ingen genomskinlighet) är avmarkerade i inställningarna för filhantering och urklipp i Adobe Illustrator, rastreras bilden automatiskt när den klistras in i Photoshop-dokumentet. Du kan hoppa över resten av stegen i den här proceduren.

 4. Dialogrutan Klistra in öppnas. Välj hur Adobe Illustrator-bilden ska klistras in och klicka sedan på OK:

  Smart objekt

  Bilden klistras in som ett smart vektorobjekt som du kan skala, omforma och flytta utan att bilden försämras. När du monterar bilden bäddas bildens fildata in i Photoshop-dokumentet i ett separat lager.

  Pixlar

  Klistrar in bilden som pixlar som du kan skala, omforma och flytta innan de rastreras och placeras i ett separat lager i Photoshop-dokumentet.

  Bana

  Klistrar in bilden som en bana som du kan redigera med ritstiften, banmarkeringsverktyget och direktmarkeringsverktyget. Banan klistras in i det lager som du har markerat i panelen Lager.

  Formlager

  Klistrar in bilden som ett nytt formlager (ett lager med en bana som är fylld med förgrundsfärgen).

 5. Om du har markerat Smart objekt eller Pixlar i dialogrutan Klistra in, genomför du först eventuella omvandlingar och monterar sedan bilden genom att klicka på Enter eller Retur.