Med villkorliga åtgärder kan du skapa funktionsmakron som utför olika åtgärder beroende på vilka villkor som uppfylls. Först väljer du ett villkor och sedan kan du ange en åtgärd som ska utföras om dokumentet uppfyller villkoret. Sedan kan du ange en åtgärd som ska spelas upp om dokumentet inte uppfyller villkoret.

Så här infogar du ett villkorligt steg i ett funktionsmakro som du håller på att spela in eller redigera:

  1. Kontrollera att de funktionsmakron som du kommer att referera till ligger i samma uppsättning.

  2. Välj Infoga villkorlig på menyn i panelen Funktionsmakron.

  3. I dialogrutan Villkorligt makro väljer du ett villkor från menyn Om aktuellt.

  4. Välj funktionsmakron från menyerna Spela funktionsmakro sedan och Annars spela funktionsmakro och tryck sedan på OK.

    Du kan även välja Inget i en av menyerna, men inte i båda. Du kan köra ett funktionsmakro endast om ett visst villkor inte uppfylls genom att välja Inget som Spela funktionsmakro sedan och välja det funktionsmakro du vill använda som Annars spela funktionsmakro.

Obs!

Det finns en Villkorsstyrd lägesändring som anger villkor för ändring av färgläge i ett funktionsmakro. Det här kommandot kan förhindra att fel uppstår om filen inte är i det ursprungsläge som funktionsmakrot anger.

Testa motsatsen till vad som anges i villkoret

Det kan finnas tillfällen när du vill testa motsatsen till det som anges i ett villkor.

Du kanske till exempel vill att Funktionsmakro 1 ska spelas när det översta dokumentet är icke-fyrkantigt. Du anger följande villkor: "Om aktuellt dokument är fyrkantigt, Spela funktionsmakro sedan Inget, Annars spelar du funktionsmakro "Funktionsmakro 1".

Om du vill testa ett specifikt villkors motsats kan du byta plats på funktionsmakrona Sedan och Annars.