I Photoshop finns flera alternativ för att arbeta med kinesisk, japansk och koreansk text. Tecken i asiatiska teckensnitt kallas ofta dubbelbyte-tecken.

Obs!

Språken som du vill använda måste gå att använda i operativsystemet. Mer information får du av programvarutillverkaren.

Visa och ange asiatiska textalternativ

Som standard döljer icke-Kinesiska, Japanska och Koreanska versioner av Photoshop-alternativ för asiatisk text som visas i panelerna Tecken och Stycke. Om du vill visa och ange alternativ för att arbeta med kinesisk, japansk och koreansk text i de här Photoshop-versionerna måste du först välja Visa asiatiska textalternativ i dialogrutan Inställningar. Du kan också bestämma hur namn på teckensnitt visas, antingen på engelska eller på det inhemska språket.

  1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Text (Mac OS).
  2. Välj något av följande alternativ:

    Visa teckensnittsnamn på engelska

    Visar asiatiska teckensnittsnamn på ett annat språk.

    Östasiatiska (Photoshop och Photoshop CS6) eller Visa asiatiska textalternativ (CS5)

    Visar asiatiska teckensnittsalternativ på panelerna Tecken och Stycke.

Minska mellanrummen runt asiatiska tecken

Tsume minskar utrymmet runt ett tecken med en angiven procentsats. Själva tecknet påverkas inte. I stället minskas utrymmet mellan tecknets markeringsram och fyrkanten. När tsume används på ett tecken minskas utrymmet på båda sidor om tecknet med samma procentsats.

  1. Markera de tecken som du vill justera.
  2. Ange eller välj en procentsats för Tsume () i panelen Tecken. Ju högre procentsatsen är, desto tätare hamnar tecknen. Vid 100 % (högsta värdet) finns det inget utrymme kvar mellan tecknets markeringsram och dess fyrkant.

Ange hur radavstånd mäts i asiatisk text

  1. Markera de stycken som du vill justera.
  2. Välj ett radavståndsalternativ i panelen Stycke.

    Radavstånd mellan överkanter

    Mäter avståndet mellan textraderna från överkanten på en rad till överkanten på nästa rad. Om du använder radavstånd mellan överkanter justeras första textraden i ett stycke i jämnhöjd med markeringsramens överkant.

    Radavstånd mellan nederkanter

    Mäter för vågrät text avståndet mellan textrader från textens baslinje. Om du använder radavstånd mellan nederkanter så visas avstånd mellan den första textraden och markeringsramen. En bock markerar vilket alternativ som har valts.

    Obs!

    Det alternativ för radavstånd som du väljer påverkar inte avståndet mellan raderna, utan endast hur radavståndet ska mätas.  

Använda tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (kallas också kumimoji och renmoji) är ett vågrätt textblock som läggs ut med lodräta textrader. Med hjälp av tate-chu-yoko är det enklare att läsa halvbreda tecken som siffror, datum och korta utländska ord i lodrät text.

Photoshop: Tate-chu-yoko
Siffror utan tate-chu-yoko (vänster) jämfört med siffror roterade med tate-chu-yoko (höger)

  1. Markera de tecken som du vill rotera.
  2. Välj Tate-Chu-Yoko på panelmenyn Tecken. En bock visar att alternativet är aktiverat.

    Obs!

    Du kan fortfarande redigera och formatera texten när du använder tate-chu-yoko, precis på samma sätt som med tecken som inte är roterade.

Justera asiatiska tecken med mojisoroe

Mojisoroe är justeringen av tecken i asiatisk text. När en rad med text innehåller tecken med olika storlek, kan du ange hur texten ska justeras efter de största tecknen på raden: mot överkanten, mitten eller underkanten på EM Box (höger, mitten och vänster för lodräta ramar), mot den latinska baslinjen eller mot överkanten eller underkanten på ICF Box (höger eller vänster för lodräta ramar). ICF (Ideographic Character Space) är den medelhöjd och -bredd som använts av teckensnittsdesignern för de ideografiska tecken som utgör ett teckensnitt.

Photoshop: Alternativ för teckenjustering
Alternativ för teckenjustering

A. Små tecken justerade efter nedre kanten B. Små tecken justerade mot mitten C. Små tecken justerade efter den övre kanten 
  1. Välj ett alternativ på undermenyn Teckenjustering i panelen Tecken:

    Latinsk baslinje

    Justerar små tecken på raden efter de stora tecknen.

    EM Box överkant/höger, EM Box mitten eller EM Box nederkant/vänster

    Justerar de minsta tecknen på en rad mot angiven position för det största tecknets EM Box. I lodräta textramar justerar EM Box överkant/höger texten till höger om EM Box och EM Box nederkant/vänster justerar texten till vänster om EM Box.

    ICF Box överkant/höger och ICF Box nederkant/vänster

    Justerar små tecken på raden efter ICF som anges av de stora tecknen. I lodräta textramar justeras text med ICF Box överkant/höger efter ICF och med ICF Box nederkant/vänster efter rutans vänstra kant.

Ange vänster och höger understrykning med asiatisk text

  1. Markera lodrät text.
  2. Välj antingen Understruken vänster eller Understruken höger på panelmenyn Tecken.

Ange asiatiska OpenType-teckensnittattribut

Asiatiska OpenType-teckensnitt kan omfatta flera funktioner som inte är tillgängliga i aktuella PostScript- och TrueType-teckensnitt. Vanligtvis är det bäst att använda linjebredder i OpenType-teckensnitten KozMinPro och KozGoPro. Dessa teckensnitt har de flesta specialtecken av asiatiska teckensnitt som producerats av Adobe.

  1. Aktivera textverktyget och gör något av följande:
    • Markera de tecken eller textobjekt i ett befintligt textlager som inställningen ska användas på.

    • Klicka på bilden för att skapa ett nytt textlager.

  2. Välj ett asiatiskt OpenType Pro-teckensnitt i panelen Tecken.
  3. Välj ett OpenType-alternativ i panelen Tecken.
  4. Aktivera indatametoden MSIME (Windows) eller Kotoeri (Mac OS). Gör något av följande:
    • (Windows) På Start-menyn i Windows väljer du Program > Tillbehör > Systemverktyg > Teckenuppsättning.

    • (Mac OS) Välj Visa teckenvisaren på snabbmenyn Indata på höger sida om menyraden.

    Obs!

    (macOS) Om menyn Indata inte visas på menyraden väljer du Apple > Systeminställningar > Språk och text och sedan väljer du Tangentbords-/teckenvisaren.

  5. Gör något av följande:
    • (Windows) Välj Avancerat läge i Teckenuppsättning, välj Alla på menyn Gruppera efter och välj sedan Unicode som Teckenuppsättning.

    Photoshop: Teckenuppsättning
    Teckenuppsättning

    • (Mac OS) I panelen Kotoeri-tecken väljer du Specialtecken på menyn Visa.

    Photoshop: Panelen Kotoeri-tecken
    Panelen Kotoeri-tecken

    A. Menyn Visa B. Teckensnittmeny C. Teckeninformation D. Knappen Infoga med teckensnitt 
  6. Välj ett asiatiskt OpenType-teckensnitt på menyn Teckensnitt.
  7. Gör något av följande:
    • (Windows) Markera tecknet du vill använda, klicka på Välj, klicka på Kopiera och klistra in det.

    • (Mac OS) Dubbelklicka på det tecken som du vill använda för att infoga det i dokumentet.

Asiatiska OpenType-alternativ

Ytterligare OpenType-alternativ är tillgängliga, beroende på teckensnitt.

Japanska 78

Ersätter standardspecialtecknet med jp78-varianttecken.

Japanska, expert

Ersätter standardspecialtecknet med expert-variant-specialtecken.

Japanska, traditionell

Ersätter standardspecialtecknet med traditionell-variant-specialtecken.

Proportionella mått

Ersätter specialtecknen med halvt mellanrum och med helt mellanrum med det proportionella specialtecknet.

Kana

Ersätter standard-kana-specialtecknet med det vågräta optimerade kana-specialtecknet för vågrät layout. Skillnaden är dock oftast mycket liten.

Latinsk kursiv stil

Ersätter standardspecialtecknet med det kursiva specialtecknet.

Mer information finns i Använda OpenType-funktioner.

Välja mojikumiuppsättning

Mojikumi anger japansk textdisposition för teckenavstånd i japanska tecken, latinska tecken, interpunktion, specialtecken, radbörjan och radslut, samt siffror. Photoshop innehåller flera fördefinierade mojikumi-uppsättningar som bygger på den japanska industristandarden (JIS) X 4051-1995.

  1. Välj ett alternativ från snabbmenyn Mojikumi i panelen Stycke:

    Ingen

    Avaktiverar användningen av mojikumi.

    Mojikumi Set 1

    Använder halvbrett avstånd för interpunktion.

    Mojikumi Set 2

    Använder mellanrum med helbredd för de flesta tecken utom för det sista tecknet på raden.

    Photoshop: Mojikumi-uppsättning 1 och Mojikumi-uppsättning 2
    Mojikumi-uppsättning 1, och Mojikumi-uppsättning 2

    Mojikumi Set 3

    Använder mellanrum med helbredd för de flesta tecken och för det sista tecknet på raden.

    Mojikumi Set 4

    Använder mellanrum med helbredd för alla tecken.

    Photoshop: Mojikumi-uppsättning 3 och Mojikumi-uppsättning 4
    Mojikumi-uppsättning 3, och Mojikumi-uppsättning 4

Ange kinsoku shori-alternativ

Med kinsoku shori anges radbrytningar för japansk text. Tecken som inte kan inleda eller avsluta en rad kallas för kinsoku-tecken. Photoshop innehåller svaga och maximala kinsoku-uppsättningar som bygger på den japanska industristandarden (JIS) X 4051-1995. Svaga kinsoku-uppsättningar utelämnar symboler för långa vokalljud och små hiragana-tecken.

Avaktivera eller aktivera kinsoku shori för ett stycke

  1. Välj ett alternativ på snabbmenyn för kinsoku shori i panelen Stycke:

    Ingen

    Avaktiverar användningen av kinsoku shori.

    Svag JIS eller Stark JIS

    Hindrar att följande tecken inleder eller avslutar en rad:

    JIS Weak-uppsättning

    Tecken som inte kan inleda en rad

     

    Tecken som inte kan avsluta en rad

     

    JIS Maximum-uppsättning

    Tecken som inte kan inleda en rad

     

    Tecken som inte kan avsluta en rad

     

Ange radbrytningsalternativ för kinsoku

Kinsoku Shori eller Mojikumi måste vara markerat om du vill använda följande radbrytningsalternativ.

  1. Välj Kinsoku Shori-typ på menyn i panelen Stycke och sedan en av följande metoder:

    Skjut inåt först

    Flyttar tecken uppåt till föregående rad för att hindra att förbjudna tecken avslutar eller inleder en rad.

    Skjut utåt först

    Flyttar tecken nedåt till nästa rad för att hindra att förbjudna tecken avslutar eller inleder en rad.

    Skjut bara utåt

    Flyttar alltid tecken nedåt till nästa rad för att hindra att förbjudna tecken avslutar eller inleder en rad. Det görs inget försök att skjuta inåt.

    En bock markerar vilken metod som har valts.

Ange ett burasagari-alternativ

Med Burasagari placeras enkelbyte-punkter, dubbelbyte-punkter, enkelbyte-kommatecken och dubbelbyte-kommatecken utanför styckets markeringsram.

  1. Välj Burasagari på menyn i panelen Stycke.
  2. Välj ett alternativ på undermenyn:

    Ingen

    Avaktiverar hängande interpunktion.

    Vanlig

    Aktiverar hängande interpunktion utan att tvinga ojämna rader mot markeringsramens kant.

    Tvinga

    Tvingar interpunktion utanför markeringsramen genom att sträcka ut rader som slutar inom ramen och avslutas med hängande tecken.

    Obs!

    Burasagari-alternativen är inte tillgängliga om Kinsoku Shori har angetts till Ingen.