Photoshop: Exempel på olika färglägen

Olika färglägen:

 1. RGB-läge (miljoner färger)
 2. CMYK-läge (fyrfärg)
 3. Indexläge (256 färger)
 4. Gråskaleläge (256 gråtoner)
 5. Bitmappsläge (2 färger)

Färg- och bildläget definierar hur färgerna kombineras baserat på antalet kanaler i en färgmodell. Olika färglägen ger olika nivåer av färgdetalj och filstorlek. Du kan till exempel använda CMYK-färgläget för bilder i en tryckt broschyr i fullfärg, och använda RGB-färgläget för webbilder eller i e-postmeddelanden för att minska filstorleken samtidigt som färgintegriteten bibehålls.

RGB-färgläge

RGB-färgläget i Photoshop bygger på RGB-modellen, där varje pixel tilldelas ett intensitetsvärde. I bilder med 8 bitar per kanal varierar intensitetsvärdena från 0 (svart) till 255 (vitt) för var och en av RGB-komponenterna (rött, grönt, blått) i en färgbild. En klarröd färg kan t.ex. ha R-värdet 246, G-värdet 20 och B-värdet 50. När alla tre komponenterna har samma värde blir resultatet en neutral grå ton. Om alla komponenterna har värdet 255 blir resultatet rent vitt. Om de har värdet 0 blir det rent svart.

I RGB-bilder används tre färger, eller kanaler, för att återge färger på skärmen. I bilder med 8 bitar per kanal ger de 3 kanalerna 24 (8 bitar x 3 kanaler) bitar färginformation per pixel. I 24-bitarsbilder kan de tre färgkanalerna återge upp till 16,7 miljoner färger per pixel. Ännu fler färger kan återges i 48-bitarsbilder (16 bitar per kanal) och 96-bitarsbilder (32 bitar per kanal). RGB-modellen är standardläget för nya Photoshop-bilder och används dessutom för att visa färger på datorbildskärmar. Om du arbetar i andra färglägen än RGB, t.ex. CMYK, konverteras CMYK-bilden till RGB så att den kan visas på skärmen.

RGB är en standardfärgmodell, men trots det kan det exakta färgintervallet som återges variera beroende på programmet eller visningsenheten. RGB-färgläget i Photoshop varierar beroende på vilken inställning för arbetsfärgrymd som du anger i dialogrutan Färginställningar.

CMYK-färgläge

I CMYK-läget tilldelas varje pixel ett procentvärde för var och en av processtryckfärgerna. De ljusaste färgerna (högdagrar) tilldelas låga procentvärden av processtryckfärgerna, och de mörkare färgerna (skuggor) får högre procentvärden. En klarröd ton kan t.ex. innehålla 2 % cyan, 93 % magenta, 90 % gult och 0 % svart. I CMYK-bilder återges vitt genom att alla fyra komponenterna får värdet 0 %.

Använd CMYK-läget när du förbereder en bild som ska tryckas med processfärger. När du konverterar en RGB-bild till CMYK skapas en färgseparation. Om du utgår från en RGB-bild är det bäst att först redigera den i RGB och därefter konvertera den till CMYK i slutet av redigeringsprocessen. Med RGB-läget kan du använda kommandot Korrekturinställningar för att simulera effekterna av en CMYK-konvertering utan att ändra den faktiska bildinformationen. Du kan också använda CMYK-läget om du vill arbeta direkt med CMYK-bilder som har lästs in eller importerats från professionella system.

CMYK är en standardfärgmodell, men det exakta färgintervallet som återges kan ändå variera beroende på tryckförhållandena. CMYK-färgläget i Photoshop varierar beroende på vilken inställning för arbetsfärgrymd du anger i dialogrutan Färginställningar.

Lab-färgläge

Färgmodellen CIE L*a*b* (Lab) baseras på människans uppfattning av färg. De numeriska värdena i Lab beskriver alla färger som en person med normal syn kan uppfatta. Eftersom Lab beskriver hur en färg ser ut och inte hur mycket färg som krävs för att återge färg på en enhet (till exempel en skärm, skrivare eller digitalkamera), anses Lab vara en enhetsoberoende färgmodell. I färghanteringssystem används Lab som en färgreferens för att överföra en färg från en färgrymd till en annan med förutsägbart resultat.

I Lab-färgläget finns en ljushetskomponent (L) som kan variera mellan 0 och 100. I färgväljaren och panelen Färg kan a-komponenten (röd-grön axel) och b-komponenten (blå-gul axel) variera mellan +127 och -128.

Lab-bilder kan sparas i formaten Photoshop, Photoshop EPS, Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Raw, TIFF, Photoshop DCS 1.0 och Photoshop DCS 2.0. 48-bitarsbilder (16 bitar per kanal) kan sparas i formaten Photoshop, Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Raw och TIFF.

Obs!

I formaten DCS 1.0 och DCS 2.0 konverteras filen till CMYK när den öppnas.

Gråskaleläge

I gråskaleläge används olika nyanser av grått i bilden. I 8-bitarsbilder kan det finnas upp till 256 nyanser av grått. Varje pixel i en gråskalebild har ett intensitetsvärde mellan 0 (svart) och 255 (vitt). 16- och 32-bitarsbilder har ett mycket större antal nyanser än 8-bitarsbilder.

Gråskalevärden kan också uttryckas som ett procentvärde för täckningsgraden med svart tryckfärg (0 % är lika med vitt, 100 % är lika med svart).

I gråskaleläget används det inställda intervall för arbetsfärgrymd som du anger i dialogrutan Färginställningar.

Bitmappsläge

I bitmappsläget används två färgvärden (svart och vitt) för att återge pixlarna i en bild. Bilder i bitmappsläge kallas 1-bits punktuppbyggda bilder, eftersom deras bitdjup är 1.

Duplexfärgläge

I duplexfärgläget skapas gråskalebilder av typerna duplex (två färger), triplex (tre färger) och kvadruplex (fyra färger) med hjälp av en till fyra anpassade tryckfärger.

Indexerad färg

I läget Indexerad färg kan 8-bitarsbilder med upp till 256 färger framställas. När en bild konverteras till indexerad färg skapar Photoshop en färgtabell (CLUT, Color Lookup Table), där färgerna i bilden lagras och indexeras. Om en färg i den ursprungliga bilden inte finns i tabellen väljer programmet den närmaste färgen eller använder gitter för att simulera originalfärgen med hjälp av de tillgängliga färgerna.

Läget Indexerad färg medför visserligen en begränsad färgpalett men också en minskad filstorlek samtidigt som den visuella kvaliteten bibehålls för multimediepresentationer, webbsidor och liknande. I det här läget är redigeringsmöjligheterna begränsade. Om du behöver redigera bilden mycket bör du tillfälligt konvertera den till RGB-läget. Filer i indexerad färg kan sparas i formaten Photoshop, BMP, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), GIF, Photoshop EPS, Stort dokumentformat (PSB), PCX, Photoshop PDF, Photoshop Raw, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa eller TIFF.

Flerkanalsläge

I flerkanalsläget innehåller bilderna 256 toner av grått för varje kanal vilket är användbart för särskilda utskriftsändamål. Bilder i flerkanalsläge kan sparas i formaten Photoshop, Stort dokumentformat (PSB), Photoshop 2.0, Photoshop Raw och Photoshop DCS 2.0.

De här riktlinjerna gäller när du konverterar bilder till flerkanalsläget:

 • Lager stöds inte och tas därför bort.

 • Färgkanalerna i den ursprungliga bilden blir dekorfärgskanaler i den konverterade bilden.

 • Om du konverterar en CMYK-bild till flerkanalsläget skapas dekorfärgskanaler för cyan, magenta, gult och svart.

 • Om du konverterar en RGB-bild till en flerkanalsbild skapas dekorfärgskanaler för cyan, magenta och gult.

 • Om du tar bort en kanal från en RGB-, CMYK- eller Lab-bild konverteras bilden automatiskt till flerkanalsläge, sammansatta lager.

 • Om du vill exportera en flerkanalsbild sparar du den i Photoshop DCS 2.0-format.

Obs!

Indexerad färg och 32-bitars bilder kan inte konverteras till flerkanalsläge.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy