Tryckgester finns nu i version 2014 av Photoshop CC för Windows 8-system. Photoshop känner igen sina egna gester på en flertrycksaktiverad digitaliserare som är ansluten till systemet, bland annat direkta pekskärmar och externa surfplattor. Egna gester i Photoshop känns inte igen på pekplattans pekenhet som följer med många bärbara datorer. Du kan kontrollera Photoshop med enheter som stöder två eller flera simultana tryckpunkter.

I Photoshop används pekgester med två fingrar för att styra plats, rotation och skalning av vyn för bildens arbetsyta. Du kan växla mellan kontroll via trycka/peka och interagera på andra sätt med mus eller stift. Däremot bör du inte använda trycka/peka samtidigt med andra inmatningar. Pekstyrning av vyn är en användbar funktion vid målning på stora skärmar som är svåra att rotera fysiskt och på surfplattor för att undvika konstant rotation av enheten.

Allmänna överväganden

 • Photoshop begränsar vyändringarna och utgår från rörelsen i början av gesten så att du kan kontrollera olika delar av vyn oberoende av varandra. 
  • När du flyttar båda tryckpunkterna parallellt panoreras vyn utan att roteras eller skalförändras.
  • Skalning och panorering förekommer när den första rörelsen är en knipning.
  • Rotation av tryckpunkter kring en relativt stillastående mittpunkt aktiverar rotation och panorering, men inte skalning.
  • Genom att först knipa och rotera kan alla tre aspekter justeras. Av praktiska skäl kan du även välja det här senare fria omformningsläget genom att helt enkelt hålla ned de ursprungliga tryckpunkterna utan rörelse en stund.
 • Photoshop panorerar inte en vy av bildens arbetsyta som är mindre än dokumentfönstret, om programmet inte är i helskärmsläge. Du kan panorera fönstervyer med en tryckning genom att först knipa och skala vyn tills en fönsterkant visas. I fullskärmsläge är alla vyförändringar alltid tillgängliga.
 • Tryck lätt två gånger med två fingrar så återställs vyn med bildens arbetsyta och hela arbetsytan visas. Tryck lätt två gånger med två fingrar igen så återställs den vy du valde tidigare.

Följande gester stöds för närvarande

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy