Obs!

Den här funktionen introducerades i Creative Cloud-versionen av Photoshop CS6.

Du kan lägga till alla färger som specificeras i ett HTML-, CSS- eller SVG-dokument på menyn i panelen Färgrutor. Om ett färgvärde upprepas i dokumentet kommer färgen bara läggas till en gång. Denna funktion känner igen följande HTML-/CSS-färgsyntaxer: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) och hsba(1,2,3,4).

  1. Gör något av följande på menyn i panelen Färgrutor:

    • Välj Läs in färgrutor på menyn i panelen.
    • Välj Ersätt färgrutor på menyn i panelen.
  2. Leta reda på och välj HTML-, CSS- eller SVG-filen i rutan Läs in och klicka på Läs in.

Mer information finns i Anpassa färgväljare och färgrutor.