Med Photoshop kan du enkelt välja områden/pixlar för en bild i fokus.

Gör så här:

 1. Öppna bilden i Photoshop och välj Välj > Fokusområde. I dialogrutan Fokusområde kan du ändra standardmarkeringen.
 2. Justera parametern Skärpepunktsintervall för att bredda eller minska markeringen. Om du flyttar reglaget till 0 markeras hela bilden. Om du däremot flyttar skjutreglaget längst till höger markeras endast de delar av bilden som är tydligast i fokus.
Photoshop: Markering av fokusområde med hjälp av standardalternativen
Pågående åtgärd: Markering av fokusområde med hjälp av standardalternativen

 1. Använd penselkontroller för att manuellt lägga till () eller ta bort () områden från markeringen.
Photoshop: Lägga till områden i markeringen
Lägg till områden i markeringen manuellt.

 1. Om urvalsområdet har brus kan du justera det med Avancerad > Bildens brusnivå-skjutreglagekontroll.

Obs!

Du kan lämna alternativet Auto markerat för Skärpepunktsintervall och Bildens brusnivå. Photoshop väljer lämpliga värden för dessa parametrar automatiskt.

 1. Medan du utför ändringar i urvalet av fokusområde kan du när som helst växla till alternativet Förhandsvisa för att se originalbilden.
Photoshop: Växla alternativ för förhandsvisning
Växla alternativ för förhandsvisning.

 1. Välj Jämna till om du vill använda ludd på markeringens kanter.
 2. Om du vill finjustera markeringskanterna klickar du på Förfina kant. Mer information om hur du anger inställningar i dialogrutan Förfina kant finns i Förfina markeringskanter.
 1. När du har justerat markeringen bestämmer du om den förbättrade markeringen ska bli en markering eller en mask i det aktuella lagret eller om ett nytt lager eller dokument ska skapas. Du kan välja ett av följande utdataalternativ:
 • Markering (standard)
 • Lagermask
 • Nytt lager
 • Nytt lager med lagermask
 • Nytt dokument
 • Nytt dokument med lagermask
 1. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy