Visa eller dölja extrainnehåll

Stödlinjer, markeringskanter, markeringar, segment och textbaslinjer är exempel på extras som du kan dra nytta av när du markerar, flyttar eller redigerar objekt. Du kan aktivera och inaktivera valfria extras utan att bilden påverkas. Du kan även visa eller dölja extras som du har valt och på så sätt rensa upp arbetsplatsen.

 1. Gör något av följande:
  • Visa eller dölj alla valda komplement via Visa > Extras. (Alla aktiverade extras markeras med en bock i undermenyn Visa.)

  • Om du vill aktivera och visa enskilda extras väljer du Visa > Visa och markerar extras från undermenyn.

  • Aktivera och visa alla tillgängliga extras via Visa > Visa > Alla.

  • Inaktivera och dölj alla extras genom att välja Visa > Visa > Inget.

  • Du kan aktivera och inaktivera extrasgrupper via Visa > Visa > Visa extras.

  Obs!

  Färgproven påverkas av kommandona Extras, Alla och Inget, men de visas inte på undermenyn Visa.