Korrekturfärger

Vid ett traditionellt arbetsflöde för publicering provtrycker du ett dokument för att kontrollera färgernas utseende när de reproduceras på en viss utdataenhet. Vid ett färghanterat arbetsflöde gör precisionen i färgprofilerna att du kan korrekturgranska ett dokument direkt på bildskärmen. Du kan visa en förhandsvisning på skärmen och kontrollera hur färgerna i ett dokument kommer att se ut när de reproduceras på en viss utdataenhet.

Tänk på att tillförlitligheten vid skärmkorrektur styrs av kvaliteten på bildskärmen, bildskärmens profiler och utdataenheterna samt belysningen på arbetsplatsen.

Obs!

Det räcker inte med ett skärmkorrektur för att du ska förhandsvisa hur övertryckning kommer att se ut vid offsettryckning. Om du arbetar med dokument som innehåller övertryckning aktiverar du funktionen för förhandsvisning av övertryckning om du vill förhandsvisa övertryckning i ett skärmkorrektur. För Acrobat används alternativet Förhandsvisa övertryck automatiskt.

Photoshops skärmkorrektur för förhandsvisning av övertryck
Använda ett skärmkorrektur till att förhandsvisa ett färdigt dokument på bildskärmen

A. Dokumentet skapas i sin arbetsfärgrymd. B. Dokumentets färgvärden översätts till den färgrymd som tillhör den valda korrekturprofilen (vanligtvis utdataenhetens profil). C. På bildskärmen visas korrekturprofilens tolkning av dokumentets färgvärden. 

Skärmkorrektur av färger

 1. Välj Visa > Korrekturinställningar och gör sedan något av följande:
  • Välj en förinställning som motsvarar det utdatavillkor som du vill simulera.
  • Välj Anpassa eller Egen för att skapa egna korrekturinställningar för ett särskilt utdatavillkor. Det här alternativet rekommenderas för att få bästa möjliga uppfattning om slutresultatet.
 2. Du slår av och på skärmkorrektursvisningen genom att välja Visa > Provtrycksfärger. När du har aktiverat skärmkorrektur visas en markering bredvid kommandot Korrekturfärger och namnet på korrekturförinställningen eller profilen visas upptill i dokumentfönstret.

Obs!

Om du vill jämföra färgerna i den ursprungliga bilden med färgerna i skärmkorrekturet öppnar du dokumentet i ett nytt fönster innan du ställer in skärmkorrekturet.

Förinställningar för skärmkorrektur

Aktuell CMYK Skapar ett skärmkorrektur av färger med den aktuella CMYK-arbetsfärgrymden enligt definitionen i dialogrutan Färginställningar.

Dokument-CMYK (InDesign) Skapar ett skärmkorrektur av färger med dokumentets CMYK-profil.

Aktuell cyanplåt, aktuell magentaprofil, aktuell gulplåt, aktuell svartplåt eller aktuella CMY-plåtar (Photoshop) Skapar ett skärmkorrektur av specifika CMYK-bläckfärger med hjälp av den aktuella CMYK-arbetsfärgrymden.

Äldre Macintosh RGB (Photoshop och Illustrator) Skapar ett skärmkorrektur av färger som simulerar macOS X 10.5 och tidigare.

Internet Standard RGB (Photoshop och Illustrator) Skapar ett skärmkorrektur av färger som simulerar Windows och macOS X 10.6 och senare.

Bildskärms-RGB (Photoshop och Illustrator) Skapar ett skärmkorrektur av RGB-färger med den aktuella bildskärmsprofilen som provtrycksprofil.

Obs!

Alternativen Äldre Macintosh, Internet Standard och Bildskärms-RGB förutsätter att den simulerade enheten visar dokumentet utan färghantering. Dessa alternativ är inte tillgängliga för Lab- eller CMYK-dokument.

Färgblindhet (Photoshop och Illustrator) Skapar ett skärmkorrektur med färger som kan ses av färgblinda personer. Med de två alternativen för skärmkorrektur, grönblindhet och rödblindhet, beräknas färguppfattningen vid de vanligaste formerna av färgblindhet. Mer information finns i Skärmkorrektur för färgblindhet (Photoshop och Illustrator).

Alternativ för att anpassa skärmkorrektur

Enhet för simulering Anger färgprofilen för den enhet som du vill skapa korrekturet för. Den valda profilens tillförlitlighet styrs av hur korrekt den beskriver enhetens prestanda. Normalt brukar anpassade profiler för särskilda pappers- och skrivarkombinationer vara mest tillförlitliga.

Bevara CMYK-värden eller Bevara RGB-värden Simulerar hur färgerna kommer att visas utan att de konverteras till utdataenhetens färgrymd. Det här alternativet är särskilt användbart när du följer ett säkert CMYK-arbetsflöde.

Renderingsmetod (Photoshop och Illustrator) När alternativet Bevara färgvärden har avmarkerats indikerar det en återgivningsmetod för att konvertera färger till den enhet du försöker att simulera.

Använd svartpunktskompensation (Photoshop) Medför att skuggdetaljerna i bilden behålls genom att simulera hela det dynamiska intervallet hos utdataenheten. Välj det här alternativet om du tänker använda svartpunktskompensation vid utskrift (vilket rekommenderas i de flesta situationer).

Simulera pappersfärg Simulerar den vita nyansen som ett riktigt papper har, enligt korrekturprofilen. Alla profiler stöder inte det här alternativet.

Simulera svart tryckfärg Simulerar den mörkgrå färgen som du egentligen får i stället för den djupa svärtan som du får på många skrivare, enligt korrekturprofilen. Alla profiler stöder inte det här alternativet.

Obs!

I Photoshop stänger du alla dokumentfönster innan du väljer kommandot Visa > Korrekturinställningar > Anpassa eller Egen om du vill att de anpassade korrekturinställningarna ska vara standardinställningar för dokumentet.

Skärmkorrektur för färgblindhet (Photoshop och Illustrator)

CUD (Color Universal Design) ser till att grafisk information förmedlas på ett rätt sätt till personer med olika typer av färgseende, till exempel personer som är färgblinda. I flera länder finns det riktlinjer som kräver att grafik på offentliga platser överensstämmer med CUD.

De vanligaste formerna av färgblindhet är rödblindhet (nedsatt förmåga att se röda färger) och grönblindhet (nedsatt förmåga att se gröna färger). Ungefär en tredjedel av de som är färgblinda har en kraftigt nedsatt förmåga, medan de flesta andra har lindrigare former av färgblindhet.

Justera design för färgblindhet i Photoshop
Justera design för färgblindhet

A. Originalbild B. Korrektur för färgblindhet C. Optimerad design 

Gör följande när du vill kontrollera om ett dokument överensstämmer med CUD:

 1. Konvertera dokumentet till färgläget RGB, vilket ger de mest korrekta skärmkorrekturen för färgblindhet.
 2. (Valfritt) Om du vill visa originaldokumentet och ett skärmkorrektur samtidigt väljer du Fönster > Nytt fönster (Illustrator), eller Fönster > Ordna > Nytt fönster (Photoshop).
 3. Välj Visa > Korrekturinställningar > Färgblindhet och välj sedan antingen typen grönblind eller rödblind. (Kontrollera dokumentet i båda vyerna om du vill kontrollera att det överensstämmer med CUD.)

Obs!

I Photoshop kan du skriva ut korrekturet. Mer information finns i avsnittet Skriva ut korrektur i hjälpen för Photoshop.

Om det är svårt att urskilja objekt i korrektur för färgblindhet justerar du utformningen genom att göra något av följande:

 • Ändra färgens intensitet eller nyans:

  • Helrött blir ofta mörkt och grumligt. Det är mycket enklare att känna igen orangerött.

  • Blåaktigt grönt är mindre förvirrande än gulaktigt grönt.

  • Grått kan blandas ihop med magenta, ljusrosa, ljusgrönt eller smaragdgrönt.

  • Undvik följande kombinationer: rött och grönt, gult och ljusgrönt, ljusblått och rosa samt mörkblått och lila.

  • Undvik röda objekt på mörka bakgrundsfärger eller vita objekt på gula eller orangeröda bakgrundsfärger.

 • Använd olika mönster eller figurer.

 • Lägg till vita, svarta eller mörka kantlinjer vid färggränserna.

 • Använd olika teckensnittsfamiljer eller -format.

Spara eller läsa in anpassade korrekturinställningar (Photoshop, InDesign)

 1. Välj Visa > Korrekturinställningar > Anpassad.
 2. Gör något av följande:
  • Spara anpassade korrekturinställningar genom att klicka på Spara. Om du vill att de nya förinställningarna ska visas på menyn Visa > Korrekturinställningar sparar du förinställningarna på standardplatsen.

  • Läs in de anpassade korrekturinställningarna genom att klicka på Läs in.

Granska skärmkorrektur av färger (Acrobat)

 1. Gör något av följande beroende på vilken version av Acrobat du använder:
  • (Acrobat 9) Välj Avancerat > Tryckproduktion > Förhandsgranska utdata.

  • (Acrobat X) Välj Verktyg > Tryckproduktion > Förhandsgranska utdata.

 2. Välj färgprofilen för en viss utdataenhet i listrutan Simuleringsprofil.
 3. Välj ett alternativ för skärmkorrektur:

  Simulera svart tryckfärg Simulerar den mörkgrå färgen som du egentligen får i stället för den djupa svärtan som du får på många skrivare, enligt korrekturprofilen. Alla profiler stöder inte det här alternativet.

  Simulera pappersfärg Simulerar den vita nyansen som ett riktigt papper har, enligt korrekturprofilen. Alla profiler stöder inte det här alternativet.