Reducera oskärpa från kameraskak

Photoshop har en smart mekanism som automatiskt reducerar bildoskärpa orsakad av kamerarörelser. Om det behövs kan du justera de avancerade inställningarna för att göra bilden ännu skarpare. Filtret Skakreducering på menyn Filter > Skärpa kan reducera oskärpa från flera olika typer av kamerarörelse: raka, bågformade, roterande och sicksackformiga rörelser.

Photoshop: Reducering av kameraskakningar
Ursprunglig bild (vänster), bild efter reducering av kameraskakningar (höger)

Lämpliga bilder för reducering av kameraskak

Funktionen för reducering av kameraskak fungerar bäst på någorlunda upplysta bilder med låg brusnivå från en stillbildskamera. Följande stillbildstyper är särskilt lämpade för skakreducering:

 • Inomhus- eller utomhusbilder tagna med ett objektiv med lång brännvidd
 • Inomhusbilder av en statisk scen tagen med långsam slutarhastighet utan blixt

Skakreducering kan dessutom göra suddig text skarpare i bilder som påverkas av kamerarörelser.

Använda automatisk reducering av kameraskak

 1. Öppna bilden.
 2. Välj Filter > Skärpa > Skakreducering. Photoshop analyserar automatiskt den del av bilden som är bäst lämpad för skakreducering, fastställer typen av oskärpa och extrapolerar lämpliga justeringar i hela bilden. Den korrigerade bilden visas i dialogrutan Skakreducering för förhandsgranskning.
Obs!

Med luppen Skärpa i den nedre högra panelen kan du granska det område som är i fokus. Om det behövs kan du zooma in och ut i en del av bilden. När du för handverktyget över luppen Skärpa för att granska ett bildområde kan du släppa musknappen och se en snabb förhandsvisning av vilka skakreduceringsändringar som har gjorts i det området.

Obs!

Om inga korrigeringar verkar ha använts på bilden i dialogrutan Skakreducering kontrollerar du att alternativet Förhandsvisning är aktiverat i den högra panelen.

Använda flera oskärpekonturer för reducering av kameraskak

En oskärpekontur motsvarar formen och omfattningen på oskärpan som påverkar ett markerat område i bilden. Olika områden i bilden kan ha oskärpa med olika form. Automatisk reducering av kameraskak beaktar oskärpekonturen i det standardområde i bilden som Photoshop har identifierat som lämpligast för oskärpeberäkning. Du kan låta Photoshop beräkna oskärpekonturerna för flera områden om du vill finjustera bilden ytterligare.

En lista över tillgängliga oskärpekonturer finns i panelen Avancerat i dialogrutan Skakreducering. Du kan zooma in på en oskärpekontur genom att klicka på den.

Photoshop: Flera oskärpekonturer
En lista över flera oskärpekonturer i panelen Avancerat

Skapa och ändra oskärpekonturer

Du kan skapa och ändra oskärpekonturer på flera sätt i Photoshop. Du får bäst resultat om du skapar oskärpekonturer i bildområden som har konturkontraster. Område A i illustrationen nedan är till exempel bättre lämpat för oskärpeberäkning än område B.

Photoshop: Skapa och ändra oskärpekonturer
På grund av texturkontraster är A bättre lämpat för oskärpeberäkning än B

Ändra storlek/flytta gränserna för det område som är i fokus

Du kan uppdatera den kopplade oskärpekonturen genom att ändra storlek på gränserna för det område som är i fokus. Du kan flytta fokus till ett annat område genom att dra mittstiftet för det område som är i fokus.

Låt Photoshop föreslå ett nytt område för oskärpeberäkning

 1. Klicka på ikonen Lägg till föreslagen oskärpekontur () i panelen Avancerat i den högra panelen. Photoshop markerar ett nytt bildområde som är lämpligt för oskärpeberäkning och skapar en oskärpekontur.
 2. Lägg till fler oskärpekonturer om det behövs.
Obs!

Du kan ta bort en eller flera markerade oskärpekonturer genom att klicka på papperskorgsikonen ().

Markera ett nytt bildområde manuellt

 1. Klicka på ikonen Verktyg för oskärpeberäkning () i det övre vänstra hörnet i dialogrutan Skakreducering.
 2. Rita en markeringsrektangel var som helst i bilden. Photoshop skapar automatiskt en oskärpekontur för det område du markerar.
 3. Lägg till fler oskärpekonturer om det behövs.

Skapa en oskärpekontur med verktyget för oskärperiktning

 1. Välj Verktyget för oskärperiktning () från den vänstra panelen.
 2. Rita en rak linje som motsvarar oskärperiktningen på bilden.
 1. Justera Längd för oskärpekontur och Riktning för oskärpekontur, om det behövs.
Längd för oskärpekontur och Riktning för oskärpekontur

Ändra en oskärpekontur med skärpeluppen

 1. Du kan använda luppen Skärpa för att Fokusera på ett nytt bildområde som lämpar sig för reducering av kameraskak.
 2. Klicka på ikonen Förbättra vid lupplacering () för att flytta fokus i den vänstra panelen till det område som är markerat i luppen Skärpa. Oskärpekonturen som visades tidigare för området i luppen Skärpa uppdateras automatiskt.
Obs!

Du kan docka/avdocka skärpeluppen med kortkommandot Q.

Photoshop: Ändra en oskärpekontur med luppen Skärpa
Ändra en oskärpekontur med luppen Skärpa

Förhandsgranska och använd flera oskärpekonturer

När du har lagt till de nödvändiga oskärpekonturerna kan du välja en eller flera oskärpekonturer i panelen Avancerat och använda dem på bilden.

Förhandsgranska och jämför resultaten för två oskärpekonturer

 • Håll ner Ctrl-tangenten (Windows) eller Kommando-tangenten (Mac) och markera oskärpekonturerna i panelen Avancerat. Photoshop visar panelen för flera förhandsvisningar för de markerade oskärpekonturerna.
Photoshop: Resultat för två oskärpekonturer
Resultat för två oskärpekonturer som visas sida vid sida

Obs!

Vid förhandsgranskning av resultatet för två oskärpekonturer sida-vid-sida kan du snabbt justera Utjämning och Inaktivering av felaktigheter och kontrollera hur ändringarna påverkar bilden. Se Utjämning och Undertryckning av artefakter.

Duplicera en oskärpekontur

 • Dra en oskärpekontur till ikonen Lägg till föreslagen oskärpekontur ().

Photoshop skapar en kopia av oskärpekonturen och låser den duplicerade kopian.

Obs!

Det är praktiskt att skapa duplicerade kopior av oskärpekonturer när du snabbt vill justera Utjämning och Inaktivering av felaktigheter och förhandsgranska hur ändringarna påverkar bilden. Se Utjämning och Undertryckning av artefakter.

Photoshop: Arbeta med duplicerade oskärpekonturer
Arbeta med duplicerade oskärpekonturer

Återanvänd oskärpekonturer

När du har skapat oskärpekonturer kan du spara dem och använda på andra bilder.

 1. Markera en eller flera oskärpekonturer.
 2. Markera Spara oskärpekontur i den utfällbara menyn i panelen Avancerat. Du kan spara oskärpekonturer i två format – KNL och PNG.

När du vill återanvända de sparade oskärpekonturerna för en annan bild kan du använda alternativet Läs in i den utfällbara menyn i panelen Avancerat.

Photoshop: Spara och läsa in oskärpekonturer
Spara och läsa in oskärpekonturer

Avancerade inställningar för oskärpekontur

Med avancerade inställningar för oskärpekontur kan du ytterligare finjustera reduceringen av kameraskak.

Gränser för oskärpekonturer

Inställningarna av Gränser för oskärpekonturer utgör gränsens storlek för oskärpekonturen. Om det behövs kan du justera det här värdet.

Källbrus

Photoshop beräknar automatiskt mängden brus i bilden. Om det behövs markerar du ett annat värde (Auto/Lågt/Medium/Högt).

Utjämning

Utjämning reducerar högfrekvent skärpebrus. Du kan flytta reglaget till ett annat värde än standarden 30 %. Du bör använda en låg utjämningsinställning.

Inaktivering av felaktigheter

Ibland kan tydliga brusfelaktigheter dyka upp när du gör en bild skarpare. Följ de här stegen för att inaktivera felaktigheterna:

 1. Välj Inaktivering av felaktigheter.
Obs!

När Inaktivering av felaktigheter inte är aktiverat skapar Photoshop grova förhandsvisningar. Grova förhandsvisningar är skarpare men de har också fler brusfelaktigheter.

 1. Ställ in reglaget för inaktivering av felaktigheter till ett högre värde. Inaktivering av felaktigheter till 100 % visar ursprungsbilden, medan inaktivering till 0 % inte inaktiverar några brusfelaktigheter.
Obs!

Inaktivering av felaktigheter fungerar bäst för inaktivering av brus med mediumtäthet.

Photoshop: Inaktivering av felaktigheter
Inaktivering av felaktigheter

Photoshop: Brusfelaktigheter

Photoshop: Brusfelaktigheter
Brusfelaktigheter

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto