Lär dig hur du justerar färgmättnaden med hjälp av ett justeringslager för lyster.

Med lyster justeras mättnaden så att bortfallet minimeras när färgen närmar sig fullständig mättnad. Med den här justeringen ökar mättnaden för mindre mättade färger mer än för de färger som redan är mättade. Lyster förhindrar också övermättade hudtoner.

Justera lyster
 1. Skapa ett justeringslager. Gör något av följande:

  • På menyraden väljer du Lager > Nytt justeringslager > Lyster. I dialogrutan Nytt lager anger du ett namn på justeringslagret för lyster och klickar på OK.
  • Klicka på ikonen för lyster på panelen Justeringar.
  Lägg till ett justeringslager för lyster

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Lyster. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 2. På panelen Egenskaper flyttar du lysterreglaget om du vill öka eller minska färgmättnaden utan bortfall när färgerna blir mer mättade. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill justera mindre mättade färger mer, och förhindra att färger faller bort när de blir totalt mättade, flyttar du lysterreglaget åt höger.
  • Om du vill använda samma mättnadsjustering för alla färger oavsett deras aktuella mättnad, flyttar du mättnadsreglaget..
  • Om du vill minska mättnaden flyttar du lyster- eller mättnadsreglaget åt vänster.
  Egenskapspanelen