Översikt över panelen Banor

I panelen Banor (Fönster > Banor) visas namnen och miniatyrbilder för alla sparade banor, den aktuella arbetsbanan och den aktuella vektormasken. Programmets prestanda kan förbättras om du stänger av miniatyrvisning. Om du vill visa en bana måste du först markera den i panelen Banor.

Photoshop: Panelen Banor
Panelen Banor

A. Sparad bana B. Tillfällig arbetsbana C. Vektormaskbana (visas bara när ett formlager är markerat) 

Markera en bana

 1. Klicka på banans namn i panelen Banor. Det går bara att markera en bana åt gången.

Avmarkera en bana

 1. Klicka i ett tomt område i panelen Banor eller tryck på Esc.

Ändra storlek på banminiatyrer

Välj Panelalternativ på menyn i panelen Banor och välj en storlek. Om du inte vill visa miniatyrerna väljer du Ingen.

Ändra staplingsordning för en bana

 1. Markera banan i panelen Banor och dra den uppåt eller nedåt. När den tjocka svarta linjen visas på rätt ställe släpper du musknappen.

  Obs!

  Du kan inte ändra ordning på vektormasker eller arbetsbanor i panelen Banor.

Skapa en ny bana i panelen Banor

 • Om du vill skapa en bana utan att ge den något namn klickar du på knappen Skapa ny bana  längst ned i panelen Banor.
 • Om du vill skapa och namnge en bana ser du till att ingen arbetsbana är markerad. Välj Ny bana på menyn i panelen Banor, eller håll ned Alt och klicka på knappen Ny bana längst ned i panelen. Ange ett nytt namn på banan i dialogrutan Ny bana och klicka på OK.

Skapa en ny arbetsbana

 1. Välj ett formverktyg eller ritstift och klicka på knappen Bana  i alternativfältet.
 2. Ange verktygsspecifika alternativ och rita banan. Mer information finns i Alternativ för formverktyg och Ritstiftet.
 3. Nu kan du rita fler bankomponenter om du vill. Du kan lätt växla mellan olika ritverktyg genom att klicka på en verktygsknapp i alternativfältet. Välj ett banområdesalternativ för att avgöra hur bankomponenterna ska överlappa varandra:

  Lägg till till banområde 

  Lägger till det nya området i överlappande banområden.

  Ta bort från banområdet 

  Tar bort det nya området från det överlappande banområdet.

  Överlappa banområden 

  Begränsar banan till överlappningen mellan det nya området och det befintliga området.

  Uteslut överlappande banområden 

  Utesluter det överlappande området i den sammanslagna banan.

  Obs!

  Håll ned Skift om du tillfälligt vill aktivera alternativet Lägg till till banområde, håll ned Alt om du tillfälligt vill aktivera alternativet Ta bort från banområdet.

Banalternativ

Du kan definiera färg och tjocklek för banlinjer så att de passar dina önskemål och syns bättre. När du skapar en bana - till exempel genom att använda verktyget Ritstift - klickar du på kugghjulet () i alternativfältet. Ange färg och tjocklek för banlinjer. Ange också om du vill förhandsvisa bansegment när du rör pekaren mellan klick (effekten Elastiskt).

path-options
Banalternativ: Tjocklek och färg

Hantera banor

När du använder ett ritstift eller ett formverktyg för att skapa en arbetsbana visas den nya banan som arbetsbanan i panelen Banor. Arbetsbanan är tillfällig, och du måste spara den om du vill ha kvar innehållet. Om du avmarkerar arbetsbanan utan att spara den och sedan börjar rita igen ersätts arbetsbanan med en ny arbetsbana.

När du använder ett ritstift eller ett formverktyg för att skapa ett nytt formlager visas den nya banan som en vektormask i panelen Banor. Vektormasker är länkade till sina överordnade lager. Du måste markera det överordnade lagret i panelen Lager för att vektormasken ska visas i panelen Banor. Du kan ta bort en vektormask från ett lager och konvertera en vektormask till en rastrerad mask. Mer information finns i avsnittet Lägga till och redigera vektormasker.

De banor som sparas tillsammans med en bild visas när du öppnar den igen. I Windows kan du använda banor i Photoshop med formaten JPEG, JPEG 2000, DCS, EPS, PDF och TIFF. I Mac OS stöds banor av alla tillgängliga filformat.

Obs!

Banor med andra format än de som listas här kan i allmänhet inte överföras från Mac OS till Windows och tillbaka till Mac OS.

Spara en arbetsbana

 • Om du vill spara banan utan att ge den ett nytt namn drar du arbetsbanans namn till knappen Ny bana  längst ned i panelen Banor.
 • Om du vill spara och ändra namn på banan väljer du Spara bana på menyn i panelen Banor, skriver ett nytt bannamn i dialogrutan Spara bana och klickar på OK.

Ändra namn på en sparad bana

 1. Dubbelklicka på banans namn i panelen Banor, skriv ett nytt namn och tryck på Enter.

Ta bort en bana

 1. Klicka på banans namn i panelen Banor.
 2. Gör något av följande:
  • Dra banan till ikonen Ta bort  längst ned i panelen Banor.

  • Välj Ta bort bana på menyn i panelen Banor.

  • Klicka på ikonen Ta bort längst ned i panelen Banor och klicka på Ja.

  Obs!

  Du kan ta bort en bana utan att behöva bekräfta genom att hålla ned Alt och klicka på ikonen Ta bort längst ned i panelen Banor.