Kombinera flera bilder till ett grupporträtt

Du kan använda kommandot Justera lager automatiskt till att skapa en sammansatt bild av två nästan identiska bilder som kanske innehåller några områden som du inte vill använda. Ett första gruppfoto kanske är perfekt, förutom att någon i bilden blundar. I ett annat foto blundar inte personen. Genom att använda Justera lager automatiskt och lagermaskering kan du kombinera dessa bilder och avlägsna defekten i den slutliga bilden.

 1. Öppna de två bilder som du vill kombinera.
 2. Skapa en ny bild (Arkiv > Nytt) med samma mått som de två källbilderna.
 3. För varje källbild markerar du lagret som innehåller bildinnehållet på panelen Lager och drar det till det nya bildfönstret. Panelen Lager för den nya bilden innehåller nu två nya lager, ett för varje källbild.
 4. Justera de nya lagren på panelen Lager för den nya bilden, så att lagret med det innehåll som du vill korrigera (porträttet med stängda ögon) är placerat ovanför det lager som har rätt innehåll (porträttet med öppna ögon).
 5. Markera de två nya lagren och välj Redigera > Justera lager automatiskt.
 6. Markera Flytta endast och klicka på OK. De områden som är identiska i lagren identifieras och justeras så att de överlappar varandra.
 7. Klicka på det övre lagret så att bara det lagret markeras.
 8. Lägg till en tom lagermask till lagret:
  • Klicka på Lägg till lagermask på panelen Lager.
  • Välj Lager > Lagermask > Visa alla.
 9. Välj svart som förgrundsfärg, välj en penselspets och penselstorlek och zooma in om det behövs för att fokusera på den del av bilden som du vill korrigera.
 10. Använd penselverktyget och redigera lagermasken genom att måla på det övre lagret. Måla med svart om du vill täcka det övre lagret helt och hållet, med gråtoner om du vill se igenom till lagret under och med vitt om du vill återställa det övre lagret. Se Maskera lager. Fortsätt att redigera lagermasken tills de båda lagren har blandats korrekt för att skapa en enda enhetlig bild.

  Obs!

  Kontrollera att lagermaskens miniatyrbild, inte bildens miniatyr, är markerad på panelen Lager under maskeringsprocessen.

 11. Om du vill redigera bilden ytterligare sparar du lager- och maskversionen av bilden och skapar sedan en till kopia som du kan lägga samman för att skapa en version med ett enda lager med mindre filstorlek.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto