Måla med blandpenseln

Blandpenseln simulerar verkliga målningstekniker så att du till exempel kan blanda färger på målarduken, kombinera färger på en pensel och måla med varierande fuktighet i ett penseldrag.

Blandpenseln har två färgkällor: en reservoar och en tillfällig källa. Reservoaren innehåller den slutgiltiga nyans som läggs på arbetsytan och har större kapacitet. Den tillfälliga källan hämtar endast färg från arbetsytan. Dess innehåll blandas kontinuerligt med arbetsytans färger.

Obs!

Du kan titta på en videofilm om Blandpenseln i Självstudiekurs för Adobe Photoshop - använda Blandpenseln

 1. Välj verktyget Blandpensel . (Du kan behöva klicka och hålla ned standardpenseln innan blandpenseln visas.)

 2. Du läser in färg i reservoaren genom att trycka på Alt och klicka på arbetsytan. Eller välj en förgrundsfärg.

  Obs!

  När du läser in färg från arbetsytan så återspeglar penselspetsen eventuell färgvariation i det område som provet kommer ifrån. Om du föredrar enfärgade penselspetsar väljer du Läs endast in enfärgade färger på snabbmenyn Läs in i alternativfältet.

 3. Välj en pensel från panelen Penselförinställningar. Se Välja en förinställd pensel.

 4. Ange verktygsalternativ i alternativfältet. Gemensamma alternativ beskrivs i Alternativ för målningsverktyg. Här nedan följer information om alternativ som är specifika för blandpenseln:

  Aktuell färgruta för inläsning av penslar

  Fyll penseln med reservoarens färg genom att klicka på Läs in pensel på popup-panelen, eller ta bort färg från penseln genom att klicka på Skölj pensel. Välj automatisk påfyllning eller Gör rent om penseln ska fyllas på och sköljas automatiskt efter varje drag.

  Förinställd snabbmeny

  Använder vanliga kombinationer av inställningar för fuktighet, inläsning och blandning.

  Väta

  Styr hur mycket färg penseln tar upp från arbetsytan. Högre inställningar ger längre penseldrag.

  Photoshop: Ökning av färgens fuktighet
  Ökning av färgens fuktighet

  A. 0 % B. 100 % 

  Fyllning

  Anger hur mycket färg som ska fyllas på i reservoaren. Vid låga inläsningsnivåer torkar penseldragen snabbare.

  Photoshop: Ökning av inläsningsnivån
  Ökning av inläsningsnivån

  A. 1 % B. 100 % 

  Blandning

  Styr proportionerna mellan arbetsytans färg och reservoarens färg. Vid 100 % tas all färg upp från arbetsytan. Vid 0 % tas all färg från reservoaren. (Inställningen för fuktighet bestämmer dock även fortsättningsvis hur färgerna ska blandas på arbetsytan.)

  Ta prov på alla lager

  Hämtar arbetsytans färg från alla synliga lager.

 5. Gör något eller några av följande:

  • Måla genom att dra i bilden.

  • Om du vill rita en rak linje klickar du på en startpunkt i bilden. Håll sedan ned Skift, och klicka på en slutpunkt.

  • När du använder penselverktyget som en airbrushspruta bygger du upp färg genom att hålla ned musknappen utan att dra.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy