Lär dig att måla med blandpenseln i Photoshop

Måla med blandpenseln

Blandpenseln simulerar verkliga målningstekniker så att du till exempel kan blanda färger på målarduken, kombinera färger på en pensel och måla med varierande fuktighet i ett penseldrag.

Blandpenseln har två färgkällor: en reservoar och en tillfällig källa. Reservoaren innehåller den slutgiltiga nyans som läggs på arbetsytan och har större kapacitet. Den tillfälliga källan hämtar endast färg från arbetsytan. Dess innehåll blandas kontinuerligt med arbetsytans färger.

 1. Välj verktyget Blandpensel . (Du kan behöva klicka och hålla ned standardpenseln innan blandpenseln visas.)

 2. Du läser in färg i reservoaren genom att trycka på Alt och klicka på arbetsytan. Eller välj en förgrundsfärg.

  Obs!

  När du läser in färg från arbetsytan så återspeglar penselspetsen eventuell färgvariation i det område som provet kommer ifrån. Om du föredrar enfärgade penselspetsar väljer du Läs endast in enfärgade färger på snabbmenyn Läs in i alternativfältet.

 3. Välj en pensel från panelen Penselförinställningar. Se Välja en förinställd pensel.

 4. Ange verktygsalternativ i alternativfältet. Gemensamma alternativ beskrivs i Alternativ för målningsverktyg. Här nedan följer information om alternativ som är specifika för blandpenseln:

  Aktuell färgruta för inläsning av penslar

  Fyll penseln med reservoarens färg genom att klicka på Läs in pensel på popup-panelen, eller ta bort färg från penseln genom att klicka på Skölj pensel. Välj automatisk påfyllning eller Gör rent om penseln ska fyllas på och sköljas automatiskt efter varje drag.

  Förinställd snabbmeny

  Använder vanliga kombinationer av inställningar för fuktighet, inläsning och blandning.

  Väta

  Styr hur mycket färg penseln tar upp från arbetsytan. Högre inställningar ger längre penseldrag.

  Photoshop: Ökning av färgens fuktighet
  Ökning av färgens fuktighet

  A. 0 % B. 100 % 

  Fyllning

  Anger hur mycket färg som ska fyllas på i reservoaren. Vid låga inläsningsnivåer torkar penseldragen snabbare.

  Photoshop: Ökning av inläsningsnivån
  Ökning av inläsningsnivån

  A. 1 % B. 100 % 

  Blandning

  Styr proportionerna mellan arbetsytans färg och reservoarens färg. Vid 100 % tas all färg upp från arbetsytan. Vid 0 % tas all färg från reservoaren. (Inställningen för fuktighet bestämmer dock även fortsättningsvis hur färgerna ska blandas på arbetsytan.)

  Ta prov på alla lager

  Hämtar arbetsytans färg från alla synliga lager.

 5. Gör något eller några av följande:

  • Måla genom att dra i bilden.

  • Om du vill rita en rak linje klickar du på en startpunkt i bilden. Håll sedan ned Skift, och klicka på en slutpunkt.

  • När du använder penselverktyget som en airbrushspruta bygger du upp färg genom att hålla ned musknappen utan att dra.

Utjämning av linjer

I Photoshop utförs intelligent utjämning av dina penseldrag. Om du vill använda det anger du ett värde (0–100) för Utjämning i alternativfältet när du arbetar med något av följande verktyg: Pensel, Penna, Blandpensel eller Suddgummi. Värdet 0 är detsamma som den gamla utjämningen i äldre versioner av Photoshop. Med högre värden används större mängd intelligent utjämning för dina linjer.

Linjeutjämning fungerar i flera olika lägen. Klicka på kugghjulet om du vill aktivera ett eller flera av följande lägen:

Dra i snöre

Måla endast när snöret är utsträckt. Om du gör rörelser med pekaren inom utjämningsradien blir det inga märken.

pulled-string-mode

Hinn ifatt linje

Medför att målningen kan fortsätta att hinna i fatt pekaren när du har pausat linjen. Om du avaktiverar det här läget avbryts målningen när du slutar röra på pekaren.

enable-stroke-catch_up

Hinn i fatt när du slutar måla

Slutför linjen från den senaste färgpositionen till den punkt där du släppte musen/ritpennan.

catch_up-on-stroke-end

Justera vid zoomning

Förhindrar ryckiga linjer genom att justera utjämningen. Utjämningen minskar när du zoomar in i dokumentet och ökar när du zoomar ut.

eraser_smoothing